Codex Alimentarijus-Ljekovito bilje uskoro zabranjeno u EU!

Pretpostavka je da danas većina ljudi zna za Kodeks Alimentarius. Vjerovatnoća da mali broj njih zna da je Barack Obama u ulozi predsjednika nedavno i ozakonio u Sjedinjenim Američkim Državama taj novi, još jedan korak prema apsolutnoj dominaciji multinacionalnih korporacija nad svjetskim stanovništvom; sigurno je velika.
Velike farmaceutske kompanije su gotovo postigle svoj osnovni cilj desetljećima duge borbe za spaljivanje svih njihovih konkurenata. Do 1 travnja 2011 godine, znači za nekih 7-8 mjeseci, skoro svo ljekovite bilje će u Europskoj Uniji postati ilegalno. Pristup postavljanju prirode izvan zakona je između Europe i Amerike doduše nešto različit, ali efekti imaju isti učinak jednake razorne snage. Obični ljudi su postali ništa više od kanalizacije u koju se slijevaju kakve god otrovne otpadne vode velike farmaceutske korporacije i nedodirljivi agrobiznis prema njima odluče poslati; u ovoj namještenoj igri nam ne preostaje niti jedna druga mogućnost nego platiti koju god cijenu “dobročinitelji” požele.

Nadmoćni gospodari lijekova i poljoprivrede su skoro stigli do kraja puta u preuzimanju u svoje ruke svakog aspekta našeg zdravlja; od hrane koju jedemo, pa sve do načina na koje skrbimo za sebe kad smo bolesni. Nema nikakve sumnje, ovim preuzimanjem će nam ukrasti i ono zadnje što nam je još preostalo od vlastitog zdravlja.

U najodvratnijoj prvoaprilskoj šali svih vremena, 31 ožujka 2004 je donešena ‘Europska direktiva o tradicionalnim biljnim lijekovima’. Njome su utvrđena pravila i propisi za korištenje biljnih proizvoda kojima se do tada slobodno trgovalo.

Ovom direktivom je nametnuto da svi biljni preparati moraju proći kroz istu proceduru kao i farmaceutski proizvodi. Nema nikakve veze što je na primjer neka ljekovita biljka u širokoj upotrebi već tisućama godina.

Troškovi za to su daleko veći nego što većina proizvođača, osim naravno velikih farmaceutskih multinacionalnih korporacija; može podnijeti. Od sada će se svaki biljni spoj od prirodnih ljekovitih trava tretirati odvojeno, s predviđenom pojedinačnom cijenom između 125.000 i 187.000 dolara.

Priroda i naše zdravlje… Alternativna medicina? Ljekovito bilje? Ljekovite trave? Umjesto da se hrana i tradicionalni prirodni lijekovi tretiraju kao pitanja ljudskih prava, tretiraju ih kao trgovačka pitanja. Nije važno ako se neka ljekovita trava pokazala i dokazala kao sigurna i učinkovita kroz tisućljetnu upotrebu. Svaka prirodna ljekovita biljka će se tretirati kao farmaceutski lijek. U stvarnosti, ljekovito bilje je daleko od toga. Prirodni lijekovi se pripremaju od sadržaja iz bioloških izvora. Prirodni lijekovi ne moraju nužno biti pročišćeni jer to može utjecati na njihovu efikasnost, baš isto onako kao kad je riječ o hrani.

Ovdje se radi o narušavanju prirode, “besplatno” ljekovito bilje koje raste u prirodi samo od sebe, nije normalno tretirati isto kao i umjetne kemijske spojeve farmaceutskih kompanija. No kao što to uvijek na kraju tako biva, u birokratskom uredu Europske Unije čvrsto usmjerenom prema postizanju apsolutne kontrole i dominacije nad našim osobnim izborima i odlukama, tj. hrani i zdravlju; ovakve činjenice ih, jer u pitanju je Codex Alimentarius, ni najmanje ne zanimaju. Kako bi drugačije i moglo biti kad je Europska Unija sama po sebi nametnuta pohlepna korporacija uvijek gladna profita, a ne dobrovoljna zajednica bazirana na suradnji.

Strpati tradicionalni biljni lijek podrijetlom iz ne-europske tradicionalne biljne ljekovite kulture u registracionu shemu Europske Unije je isto kao i pokušati ugurati kvadratnu kutiju u okruglu rupu. Regulatorni režim se nije prilagodio specifičnim tradicijama, štoviše, u služenju profitu zanemaruje neke osnovne činjenice i logiku. Ovakva adaptacija je naravno hitno potrebna ako se direktivom ne žele diskriminirati ne-europske kulture i kršiti ljudska prava.

Doista želiš pravu istinu? Onda prati novac! Za najbolje razumijevanje onog što se u biti događa, dovoljno je pogledati trgovačke zakone koji su naravno u središtu zbivanja kojima se svi aspekti prehrane i zdravlja žele staviti pod kontrolu velikog agrobiznisa i farmaceutskih kompanija.

Ako ste slijedili ono što se događa u Sjedinjenim Državama u vezi sirovog mlijeka i ‘Američke administracije za hranu i lijekove’, onda ste mogli primjetiti da namirnice s magičnom lakoćom mogu postati lijekovi u slučaju da se za to pojave “nečije” tvrdnje.

Umjesto da se hrana i tradicionalni prirodni lijekovi tretiraju kao pitanja ljudskih prava, tretiraju ih kao trgovačka pitanja. Time se ujedno i želje velikih korporacija umjesto na potrebe i želje ljudi fokusiraju na pohlepu kroz nove zakone o hrani i biljkama. Nova muzika – novi plesni koraci, poput onih abnormalnih u kojima žitarice i orasi zaslugom ‘Američke administracije za hranu i lijekove’ doslovce postaju lijekovi jednostavno zato što netko to tako tvrdi.

Cilj svega je učiniti svijet što sigurnijim za megakorporacije, potrebe i zdravlje nas ljudi jednostavno nisu faktor dostojan njihovih razmatranja.

Još nije sve gotovo, ali skoro smo tu ako se hitno ne probudimo i ne mrdnemo… jednog dana će te tvoje dijete ili unuk upitati zašto to nisi učinio… kako  im misliš objasniti da uopće nisi bio zainteresiran za njihovu dobrobit? Kako im misliš reći da ti je u tim trenucima bilo važnije na televiziji gledati najnoviji lažni reality show? U pitanju su naša i prava naših potomaka na našu hranu i zdravlje…

Izvor: http://cromalternativemoney.org

Comments are closed.