NOVA STRATEGIJA – ŠTO UČINITI AKO NE ŽELIMO CIJEPITI DJECU – I KAKO?

Cjepiva STRATEGIJA copyPotaknuti novom odlukom ljudi unutar pravne fikcije koju nazivaju ustavni sud (nadalje ustavni sud), i novim strahom i panikom koja je time izazvana – odlučili smo ponuditi dodatna objašnjenja vezana za postupanje, u slučaju da netko odluči djecu ne cijepiti. Radeći na tome, spoznali smo i novu strategiju koja je jako jednostavna, a učinkovitost iste će morati testirati sami roditelji koji svoju djecu ne žele cijepiti i ukoliko odluče koristiti bilo što od predloženog iz obje strategije.

(OPPT Hrvatska)

Molimo da prije nego što nastavite, još jednom pročitate stari članak STRATEGIJA – ŠTO UČINITI AKO NE ŽELIMO CIJEPITI DJECU – I KAKO? čak i ako ste ga ranije pročitali, jer se ova nova strategija direktno nadovezuje na ono što je objašnjeno i predloženo u tom članku.

Da krenemo – presuda ustavnog suda NEMA NIKAKAV UČINAK na opisanu strategiju u našem prvom članku. Međutim – moguće je da će organski roboti unutar sustava govoriti ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete” pa je stoga dobro unaprijed se pripremiti za takve izjave. Najbolji način kako to učiniti, je da na najjednostavniji mogući način zakomplicirate život organskim robotima vezano za ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete”, na način da ih zakopate u labirint njihovih vlastitih propisa tako duboko, da nikada neće naći izlaz, a tek ako nađu izlaz – moći će postaviti neko pitanje – što je po našem mišljenju jednako statističkoj mogućnosti da dobiju sedmicu na lotu 100 puta zaredom.

To bi trebalo dati najbolji učinak ako pedijatar Vašeg djeteta nije organski robot, već čovjek stvoren kao muško ili žensko i misli svojom glavom, pa je voljan barem malko surađivati s roditeljima. Ali – čak niti to nije uvjet.

Valja OPET napomenuti i dobro shvatiti BIT problema oko cijepljenja – a to je:

TKO PREUZIMA ODGOVORNOST?

Ako cijepimo djecu, ili ako ne cijepimo djecu, a dogode se problemi iz bilo kojeg razloga – mi, roditelji smo odgovorni.

Gdje je odgovornost onoga tko prisilama i prijetnjama pokušava natjerati nekoga da cijepi dijete? Nema je nigdje. Ma osigurali su se svi, od farmaceutskih kompanija, države, čak su u OBRAZAC ZA PRIJAVU NUSPOJAVE CJEPIVA na stranici broj dva jasno, crno na bijelom napisali da su podaci iz prijave TAJNI!!!

Citiramo:
Individualna prijava nuspojave, štetnog događaja, medikacijske pogreške, predoziranja, ovisnosti ili zlouporaba lijekova smatra se tajnim i stručnim dokumentom i ne može se upotrijebiti u postupku ocjene odgovornosti zdravstvenog radnika koji je propisao lijek ili onog koji ga je izdao (Članak 14. Pravilnika o farmakovigilanciji, Narodne novine, br. 83/13).

Ili npr. ovaj
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBVEZI (»Narodne novine«, br. 60/92, 26/93)

Članak 8.
Epidemija zaraznih bolesti protiv kojih se obavlja imunizacija nije kontraindikacija za imunizaciju osoba protiv tih bolesti. (???)

Matematika ne štima – to se vidi iz aviona. Onaj tko vas prisiljava na nešto, neka preuzme punu i neograničenu odgovornost za moguće posljedice – i tek kada preuzme odgovornost, ponovno ćete razmisliti o tome hoćete li ili nećete cijepiti djecu. To se zove jednostavno, zdravorazumsko razmišljanje. Odgovorno razmišljanje roditelja.

Pitanje je – ako su ta cjepiva tako super korisna i super sigurna – zašto ne žele preuzeti odgovornost?

Možda zato što nisu? Možda ih je strah od posljedica? Ili možda još nešto drugo?

Kako se osigurati da nikada ne uspiju kreirati pravno uporište s kojeg mogu postaviti pitanje jeste li cijepili dijete ili niste?
Kako se osigurati da nikada ne platite apsurdne kazne od 2000.– kn, koje ništa ne mijenjaju jer dijete i dalje nije cijepljeno, ali je zato 2000.– kn u državnoj kasici prasici?
Kako se osigurati da nikada, ili možda samo jednom, razgovarate sa socijalnim radnicima ili epidemiolozima jer vaše dijete NAVODNO nije cijepljeno?

Dakle – kako zakomplicirati život organskim robotima u sustavu na najjednostavniji mogući način?

KAKO SE TO RADI?

Što je moguće jednostavnije.
Nova strategija ima dva dijela od kojih niti jedan ne smijemo zanemariti.

Prvi dio vezan je isključivo za kompliciranje života organskim robotima koji vas žele natjerati da cijepite dijete, suprotno vašem izboru.

Drugi dio vezan je za prevenciju curenja podataka iz zdravstvenog kartona vaše djece prema organskim robotima, koji vas žele – suprotno vašem izboru – natjerati da cijepite dijete. Jer bolje je spriječiti nego liječiti, zar ne?

Spomenimo na trenutak i pedijatre. Ova strategija pisana je i za njih, te će i oni naći u ovom članku dokumentaciju koju mogu koristiti, da se zaštite od pritisaka ljudi iz sustava, ali i od roditelja koji ne spadaju u kategoriju odgovornih ljudi.

Mnogi od pedijatara također su u strahu – šute i rade što im se kaže, jer se i na njih vrši pritisak. Rijetki su oni koji su digli glas. Ali prema našim saznanjima ima ih – ima hrabrih pedijatara i ako ste se prepoznali kao jedan od njih – hvala Vam na tome što se držite osnovnih načela koja čovjeka čine i liječnikom. A to je Hipokratova zakletva.

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojeg pacijenta. Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavati ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku, neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri. 

Vidite – liječnik više ne može biti liječnik ako prekrši Hipokratovu zakletvu. Pravno gledano je zakletva IZNAD svih zakona. Ne treba sad ulaziti u skrivena, često i okultna značenja zakletvi, o tome su tomovi knjižurina napisani. A zakletvi ima mnogo, posvuda oko nas – odvjetnička, liječnička, policijska, sudačka, predsjednička i tako dalje … (od kojih se mnoge dnevno krše?)

Nitko onoga tko je položio zakletvu, ne može i ne smije nikakvim “zakonom” tjerati da svoju zakletvu prekrši.

NE MOŽE I NE SMIJE. NE POSTOJI ZAKON KOJI MOŽE ZAOBIĆI ZAKLETVU.

Prekršiš zakletvu – letiš naglavačke iz organizacije, ceha, komore ove ili one, posebno ako si se zamjerio kolegama u istoj branši. Nema tog zakona koji će onoga tko je prekršio zakletvu, spasiti od oduzimanja licence.

Smatramo da je najbolje graditi kuću ciglu po ciglu. Ali, temelj je najvažniji. Možda je za vaš specifični slučaj najbolje kombinirati strategiju iz prošlog članka sa ovom novom strategijom, ili korištenje samo jedne od njih. Smatramo da ćete kada dovršite s čitanjem ovog članka, imati više nego dovoljno znanja da se oduprete BILO kakvom pritisku na vas, od bilo koga, unutar bilo kojeg dijela sustava.

Prvo ćemo objasniti pravno uporište za novu strategiju, a zatim opisati u detalje PRVI i DRUGI dio ove nove strategije. Pravno uporište je važnije za DRUGI dio strategije. Dobro ga proučite.

PRAVNO UPORIŠTE ZA RODITELJE I PEDIJATRE

Zakon o zaštiti osobnih podataka je jako zgodno pravno uporište broj 1 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 7.

Članak 7.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:

– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

– u slučajevima određenim zakonom, ili

– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili

– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili

– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili

– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili

– ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, ili

– ako je ispitanik sam objavio te podatke.

U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i 8. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

DODATNO POJAŠNJENJE: E sad – netko će pomisliti – ali tu piše da se mogu prikupljati podaci ako tako kažu drugi zakoni, bla bla bla. E, ne mogu. Zato – jer ako se netko pozove na Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji jasno kaže u prvom stavku da:

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:
– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

… to je nešto što zakonu na koji ste se pozvali daje superiornu pravnu snagu nad nekim DRUGIM zakonom na koji se druga strana možda poziva i opisuje se taj superiorni zakon pravnim terminom lex specialis a ti drugi, inferiorni zakoni u odnosu na taj se u pravu zovu lex generali.

Također, kako to piše u prvom stavku istog članka, ako se netko izričito pozove na taj članak – ono što piše ispod, kao da i ne postoji. Može se primijeniti ako iz nekog razloga Vaša privola nije dostupna, pa se onda implicira kao da ste je dali. Zgodno je to pravo, zar ne? Jako kreativno, posebno ako uzmemo u obzir da se pravo bavi isključivo fikcijama, konstruktima uma dizajniranima, da čovjeka uvjeri da je nešto drugo a ne čovjek, na primjer: osoba, pacijent, građanin, vozač, navijač, državljanin itd, itd … O tome možete više naučiti ako si date truda i istražite našu stranicu uzduž i poprijeko – djeluje kao nadahnuće.

Idemo dalje. Pravno uporište broj 2 za roditelje koji ne žele cijepiti djecu je – liječnička prisega. To je također pravno uporište broj 2 za pedijatre na koje se vrši pritisak da cinkaju svoje pacijente.

Korak dalje. Zakon o zaštiti prava pacijenata je jako zgodno pravno uporište broj 3 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 25.

Pravo na povjerljivost

Članak 25.

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

VAŽNO – osobe su i recimo CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO itd … pravne osobe. Mrtvi entiteti, isto kao i fizičke osobe. Zakoni se ne bave živim ljudima, već samo pravnim fikcijama.

Nastavimo dalje. Zakon o liječništvu je jako zgodno pravno uporište broj 4 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 21.

LIJEČNIČKA TAJNA

Članak 21.

Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti – ako posebnim zakonom nije drukčije propisano – samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Nismo uspjeli pronaći niti jedan zakon koji kaže, kada liječnik smije odati liječničku tajnu. Možda postoji – ali mi ga pronašli nismo.

STRATEGIJA – PRVI DIO – zakomplicirajte život organskim robotima

Pretpostavimo da očekujete dijete (ili imate dijete) koje treba cijepiti prema mišljenju organskih robota. Dolazite u rodilište (ili u ambulantu kod pedijatra za kojeg se nadamo da  nije organski robot) sa slijedećim dokumentom, 2 primjerka – jedan za njih i jedan za vas:

Download (PDF, 51KB)

Prilog 1:

Download (PDF, 24KB)

Prilog 2:

Download (PDF, 25KB)

Prilog 1 i Prilog dva ZAKLAMAJTE na dokument kojim privremeno suspendirate suglasnost za cijepljenje. To su službeni obrasci “Hrvatske liječničke komore”, koje možete skinuti s njihove web stranice.

Taj dokumenat moraju vam potpisati da su zaprimili. Inzistirajte na tome. Ako neće, prošećite do administrativnog odjela bolnice i urudžbirajte ga. Ako je riječ o ambulanti pedijatra, koji neće potpisati primitak – pošaljite ga preporučenom poštom s povratnicom, ili još bolje – promijenite pedijatra. Imat će jednu glavarinu manje i prije ili poslije zažalit će zbog toga.

Pretpostavljamo da će većina ipak potpisati da su zaprimili taj dokumenat. Uzmite svoj ovjereni primjerak i spremite ga na sigurno mjesto.

Pojašnjenje – njihova je obveza da Vas PISMENO informiraju o zahvatu za koji je potrebno potpisati ili suglasnost – ili izjavu o odbijanju nekog terapijskog postupka. Probijanje kože i unošenje kemijsko-biološkog koktela u krvotok, nedvojbeno je medicinski zahvat o kojem se ljudi moraju informirati i moraju biti informirani od onih koji se bave ubrizgavanjem istih u nečiji krvotok. Oni imaju šprance za te dokumente, koje propisuje i čiji sadržaj određuje “Hrvatska liječnička komora”. Kako biste Vi mogli donijeti kvalitetnu, na informacijama i zdravom razumu utemeljenu odluku o cijepljenju djeteta, još jednom naglašavamo, morate o zahvatu koji žele izvesti na vašem djetetu biti PISMENO obaviješteni – jer tako piše na tim SLUŽBENIM OBRASCIMA koje je propisala “Hrvatska liječnička komora”, pa je sasvim prirodno, potrebno i logično, da se liječnici pridržavaju onoga što je propisala njihova “Hrvatska liječnička komora”, kako ne bi bili izbačeni iz iste. Pa stoga – da izgradite kvalitetan temelj za vaš slučaj – tražite da se pismeno očituju. INZISTIRAJTE na tome. Osigurajte dokaze da ste to tražili i da su to oni primili –i te potpisane dokumente čuvajte na sigurnom mjestu (i napravite nekoliko kopija).

Nama nije poznat niti jedan jedini slučaj da je ijedan roditelj na taj način – PISMENO – bio kvalitetno informiran o cijepljenju. Ali mnogi su bili kvalitetno DEZINFORMIRANI. Ovo je nešto, što organski roboti možda smatraju da je informacija – jedna ružna, bezobrazna, prepuna laži i insinuacija IZJAVA – koju traže da roditelji potpišu, ako ne žele cijepiti dijete. Propaganda i zastrašivanje u najgoroj tradiciji službi poput Gestapa, a koji se danas u 21. stoljeću koriste –da bi se ljude uvuklo u ugovorni odnos i da im se sutra može reći – ”pa potpisali ste da znate da vam dijete neće moći ići u predškolsku ustanovu …” Sramota. Taj dokumenat, usput budi rečeno, nismo našli na službenim web stranicama Hrvatske liječničke komore, pod dijelom PROPISI I OBRASCI gdje se treba nalaziti. Što nije niti čudno, jer ga nije kreirala “Hrvatska liječnička komora”, prepuna divnih profesionalaca koji svoj posao zaista rade u skladu s Hipokratovom zakletvom, kako najbolje znaju i umiju.

Tko je kreirao taj dokumenat, pitanje je sad?

Taj dokumenat kreiran je djelovanjem interesne skupine ljudi okupljenih u opskurnoj organizaciji koja broji 260 članova, prema njihovoj vlastitoj web stranici. Riječ je o HRVATSKOM DRUŠTVU ZA PREVENTIVNU I SOCIJALNU PEDIJATRIJU, i nekolicina ljudi okupljenih u toj organizaciji – koja prema našim saznanjima nije nikakva službena državna organizacija – dosjetilo se da bi mogli pokrenuti inicijativu prema ministarstvu zdravlja zbog eskalacije odbijanja cijepljenja djece. Izvjesna Marina Lichter-Štajduhar, zatim izvjesni Bernard Kaić, te izvjesna Vladimira Lesnikar, istaknuti su zaslužnici za ovakav nacistički dokumenat, što možete provjeriti i sami iz ovog maila (vidi link)kojeg su pronašli naši istraživači:

Cijenene kolegice i kolege,
iako je zakonskim propisima ureden nacin i obveze provodenja cijepljenja u RH nisu jasno navedeni postupci u slucaju odbijanja provodenja obvezene imunizacije. Ugrozavanje provedbe obaveznog cijepljenja desava se u pedijatrijskim ordinacijama PZZ i sve cesce u rodilistima . Porast broja necijapljene djece zbog odbijanja roditelja da se provrde obvezna imunizacija bio je neposreni povod da struka jos jednom upozori na novonastalu situaciju. Dana 6. studenog 2013.godine odrzan je na incijativu dr. Marine Lichter-Stajduhar prosireni sastanak Povjerenstva za cijpljenje Hrvatskog drustva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Sastanku su nazocili relevantni strucnjaci ( voditelji Neonatoloskih odjela,epidemiolozi, infektolog,,imunlog, primarni pedijatri ) te donijeli zakljucak da se
na Ministra zdravlja proslijedi dopis kojim se trazi :
– izrada obrasca prijave o neizvrsenoj imunizaciji prema vazecem Programu imunizacije ,
– da se odredi adresa na koju se obrazac upucuje i
– da pristupi izmjeni Pravilnika o nacinu provodenja imunizacije, seroprofilakse , kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
Rezultat je ovaj Obrazac ( prilog 7 ) novog kalendara cijepljenja.
Vesli da se odganiziranim strucnim radom ipak mogu postici pozitivni pomaci.
Zahvala svima kolegicama i kolegama koji su se odazvali i ukljucili u rad naseg Povjerenstva za cijepljenje , osobito Prim. Bernardu Kaicu i Dr. Vladimiri Lesnikar
te Dr. Marini Lichter-Stajduhar.

Durda Spanovic

—– Original Message —– From: “Denis Vulic” <denis.vulic@xxxxxxxxxxx>
To: <pedijatrija@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Wednesday, January 23, 2013 8:53 PM
Subject: [pedijatrija] obrazac za odbijanje cjepiva

U novom kalendaru imunizacije 2013. imate Obrazac za odbijanje cjepiva
uz uputu za njegovu primjenu!

DV
—–
Evo što piše u Obrascu 7:

Izjava o odbijanju cijepljenja

Pogledajte sada iz nove perspektive samo nekoliko važnijih detalja iz te izjave:

Izjava o odbijanju cijepljenja (1)

Iz naše perspektive – bilo bi zgodno da se provjeri, kakve odnose članovi te opskurne organizacije imaju s farmaceutskim kompanijama koje proizvode cjepiva? Ne bi bilo neobično da i iz tog ormara počnu ispadati – kako se to često kaže – kosturi.

TAJ OBRAZAC NIKAKO NE SMIJETE POTPISATI. Postoji službeni obrazac “Hrvatske liječničke komore” koji tome služi. Ako im ipak uspije natjerati vas da potpišete, potpišite i dodajte uz potpis riječi ”potpisano pod prisilom”.

Pretpostavimo da su Vam kao informaciju ponudili tu IZJAVU, ili čak nekakvo pismeno očitovanje. IZJAVU odbijte, i recite još jednom da ste voljni razmotriti ispunjenje svoje zakonske obveze, nakon što oni ispune svoju, tj. da vam pismeno napišu objašnjenje o zahvatu koji preporučaju – onako kako je navedeno u SLUŽBENIM obrascima – te da ćete nakon toga vjerojatno moći donijeti odluku o cijepljenju i dati pristanak, ili potpisati Izjavu o odbijanju – onu službenu sa stranica HLK, a ne tu koju vam nude.

Pretpostavimo također, da sasvim slučajno, ničim izazvani, imate kod sebe još i nekoliko primjeraka dokumenta kojim ONI pruzimaju odgovornost (vidi staru strategiju) pa ih možete upitati bi li Vam njih potpisali – makar na liniju gdje trebaju potvrditi da prihvaćaju odgovornost? Zgodno je taj papir imati i također čuvati na sigurnom mjestu.

U svakom slučaju, onoga trenutka kada imate dokaz da su zaprimili Vašu dokumentaciju, loptica je zakucana u njihov teren, a vi ne trebate činiti ništa, osim čekati da se loptica pojavi u vašem polju – u obliku pismenog očitovanja o terapijskom postupku.

Vjerojatno je da će ljudi u bolnici oprati ruke od toga, i da od njih nećete dobiti nikakvo očitovanje. Vjerojatno će prepustiti pedijatru kojeg tek trebate odabrati, da se bakće s time.

Nakon što ste već zaboravili na sve to, recimo da je očitovanje ipak stiglo, od nekoga. Ali, to očitovanje Vi zapravo ne razumijete najbolje. Možda ga ne razumijete zbog toga što nisu naveli, što se sve u predloženom cjepivu nalazi. I zato – dovraga i bestraga – nikako ne možete natjerati sebe da date pristanak za cijepljenje, a također ne možete nikako sebe natjerati da potpišete Izjavu o odbijanju – jer još uvijek niste dovoljno dobro informirani?! Pa ćete im poslati nazad ljubazno pismo, kojim tražite da dopune informacije koje su vam poslali, sa potpunim sastavom cjepiva, kako biste mogli donijeti odluku želite li cijepite dijete. Ili možda ne i kada odlučite, poslat ćete im potpisanu Izjavu o odbijanju – ali tek nakon što su oni vas informirali PISMENO – što je njihova obaveza.

I eto loptice opet kod njih.

Recimo da se ipak dogodi da vam opet odgovore, i pošalju vam sastav cjepiva. Ali – hm? – nisu Vam naveli tko je proizvođač tog cjepiva? Opet ne možete niti potpisati Izjavu o odbijanju, niti dati pristanak za cijepljenje. Ponovo im pišete da vam daju podatak o proizvođaču.

Ping-pong-ping-pong…

Opet dobivate pismo, a ovoga puta, dok vaše dijete već veselo lovi leptire po dvorištu, vi se pitate – kako da donesem odluku o cijepljenju djeteta, kada u sastav cjepiva ne mogu biti siguran? Pa proizvođači ne navode sve sastojke zbog industrijske špijunaže, patenata ili patentnih zahtjeva na obradi. Kakva nezgodna dilema … Ništa vam nije preostalo, nego da ponovo pišete nazad i zamolite da Vam pošalju od proizvođača cjepiva ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da se u tom njihovom cjepivu nalazi SAMO TO što su vama naveli u prethodnom pismu organski roboti koji žele cijepiti vaše dijete.

Ping-pong-ping-pong…

Pretpostavimo da je stigao odgovor, baš kada vaše dijete kreće u treći razred osnovne škole. Prethodno ste, pri upisu u vrtić, a kasnije u školu, imali razgovore s ravnateljima gdje ste im lijepo objasnili da vi kao odgovoran roditelj i dalje čekate da vas informiraju o tim cjepivima na način kako su sami odredili, ali oni nikako da to učine – a vi izgarate od želje da cijepite dijete ili da im makar date onu Izjavu o odbijanju – ali nikako da dobijete odgovor od njih, pa ne možete učiniti ništa od toga, pa ste tako zakinuti, morali dogovoriti s ravnateljima, da će oni dijete upisati u vrtić a kasnije i u školu, te da ćete im moguće dati podatke koji im trebaju, čim one druge službe ispune svoju zakonsku obvezu da vas informiraju o cjepivima. Dali biste im potrebne podatke odmah, ali kako, kada ih nemate? A ravnatelj sigurno ne želi da bilo koje dijete bude diskriminirano? Nije li to nešto što je kažnjivo zakonom, ta diskriminacija?

Dakle, vaše dijete je u trećem razredu, a vi sada konačno imate sastav cjepiva i ovjerenu izjavu proizvođača da se osim navedenoga ništa u cjepivu ne nalazi. Ali  što je sad ovo??? U cjepivu se, između ostalih, nalazi nekakav kemijski spoj xy koji vam nije poznat? I opet ne možete donijeti kvalitetnu odluku o cijepljenju – pa te službe nikako da vas informiraju o svemu što vam je potrebno, kako biste donijeli kvalitetnu odluku, što vi kao odgovoran roditelj uzimate kao svoju svetu zadaću. Stoga – ponovno im pišete da vam pojasne kako kemijski spoj xy utječe na zdravlje djeteta i zamolite ih da to potkrijepe sa nekakvim medicinskim studijama o kemijskom spoju xy.

Ping-pong-ping-pong …

Vaše dijete je u pubertetu. Stiže pismo. Ali – opet su zaboravili bitan detalj. U cjepivu se još uvijek nalazi pregršt kemijskih spojeva koji vama nisu poznati. Odaberite samo jedan od njih i ponovite postupak iz prethodnog koraka.

Ping-pong-ping-pong …

Eto – nastavite tako do 18-e godine Vašeg djeteta, pretpostavimo da je sada riječ o mladiću, koji puca od zdravlja i kojem se živo fućka za cjepiva, ali zato rado fućka za djevojkama i onda mu recite da je sada on taj koji donosi odluku, želi li si uštrcati kemijsko-biološki koktel u krvotok, ne bi li bio zdraviji nego što jest. Vjerojatno vas neće čuti jer mu je baš u trenutku kada ste mu tu važnu informaciju prenosili, pažnju odvukla plavojka iz kvarta na koju je bacio oko prije koji tjedan. Ali to je sada njegov problem, a ne vaš – momak je punoljetan.

SUŠTINA ovog prvog dijela strategije je da vi nikada niste potpisali ništa, nego ste KONSTANTNO u uvjetnom pristanku na cijepljenje. Ne mogu vas tužiti, ne mogu vas gnjaviti, ne mogu vas izvesti na sud, ne mogu ništa – jer vaš odgovor je uvijek isti, ako se suočite s prijetnjama ili izazovima organskih robota:

”U čemu je problem? Čim dobijem podatke od vas koji su mi nužni da bih bio informiran o zahvatu, ja ću zahvat ili prihvatiti ili odbiti. Ja još uvijek čekam podatke i nisam ja kriv zbog šlampavosti vaših službi. Dok mi ne dostavite tražene podatke, kako da ja kao odgovoran roditelj, donesem bilo kakvu odluku? Hvala lijepa i doviđenja.”

Ako vas ipak tuže, javite nam se pa ćemo se s njima poigrati zajedno, uključivši u igru i odštetni zahtjev zbog višegodišnjeg ugrožavanja zdravlja vašeg djeteta neadekvatnim odgovorima na vaše upite, pa je vaše dijete zbog njih bilo izloženo mogućoj zarazi od razno-raznih boleština od kojih ste ga, da ste bili dobro informirani – mogli zaštititi cijepljenjem, a da ne spominjemo strah od tih bolesti koji je od vas napravio sjenu od čovjeka svih tih godina … ma, već godinama ne spavate od silnog straha i napadaja panike, zar ne? Milijunčić-dva u kućnom budžetu sigurno neće smetati.

U slučaju promjene službenog obrasca koji bi u budućnosti mogao biti bez onog čarobnog dijela u kojem se spominje PISANI OBLIK – ipak tražite pismeno očitovanje, jer vas pamćenje baš ne služi dobro – malo spavate jer se dijete stalno budi noću i slično … a i puno je to podataka koje treba zapamtiti, što baš nije lako bez nekakvih pisanih natuknica.

DRUGI DIO – prevencija curenja podataka iz zdravstvenog kartona

Svrha ovog dijela strategije je kreiranje neoborivog pravnog uporišta kojim ćete spriječiti pokušaje organskih robota koji nemaju pametnijeg posla, od zabadanja nosa u tuđe stvari, da uopće dođu u posjed informacije je li vaše dijete cijepljeno ili nije. Također, ta će izjava onima koji pomišljaju na kršenje vaših prava, jasno pokazati da s vama nema šale. Ono što roditelji po tom pitanju mogu napraviti je slijedeće – urudžbirajte kod pedijatra svog djeteta dokumenat – izjavu kojom jasno kažete da podatke vašeg djeteta bez vašeg pismenog odobrenja, ne smije vidjeti nitko osim tog pedijatra.
Taj dokumenat bi trebao izgledati otprilike ovako:

Download (PDF, 14KB)

Što se može dogoditi?

Scenarij 1: Pedijatar je (nepromišljeno) dao podatke zainteresiranim službama bez vašeg odobrenja

Pokucali vam na vrata ili poslali pismo neki službenici i spominju nešto o cijepljenju djeteta, odlukama ustavnog suda, ili sličnim zastrašivačkim metodama pokušavaju doći do 2000.– kn ili kemijsko-biološkog koktela u krvotoku vašeg savršeno zdravog djeteta. Nebitno je hoće li se konverzacija odvijati usmenim ili pismenim putem.

Vi kažete: ”Ne znam odakle Vam ti podaci da moje dijete nije cijepljeno.”
Pa nije cijepljeno, imamo podatke.

Neobično. Mogu li vidjeti te Vaše podatke? Tko Vam je dao takve podatke?
Recite da li ste cijepili vaše dijete? 

Ne, recite Vi odakle vam podaci da moje dijete nije cijepljeno? Imate li kakav dokaz da je to istina?
Imamo podatke od Vašeg pedijatra. Vi nama morate reći da li ste cijepili dijete.

Zašto ste ovdje i remetite mir mog doma? Imate li sudski nalog? Po kojem članku kojeg zakona sam ja vama dužan reći bilo što? Molim citirajte ga odmah sada ili mi prestanite trošiti vrijeme.

eeeee…. ovaj…. paaaaa…. hmmmm….

Doviđenja.

Slijedeći korak je pronalazak novog pedijatra koji drži do svog poziva, podizanje kaznene prijave protiv bivšeg pedijatra i prijava tog pedijatra liječničkoj komori, a kada to završi, podnošenje odštetnog zahtjeva protiv bivšeg pedijatra od jedno 1 000 000.– kn.

Naime – riječ je o navodnom prekršaju. A prekršajni zakon u članku 90. jasno kaže što su to nezakoniti dokazi, koje sad u rukama imaju i te zainteresirane službe, pa i njih opalite kaznenim prijavama po čitavoj hijerarhijskoj strukturi njihove organizacije. Ima tu i štofa za prijavu zbog udruživanja u zločinačku organizaciju. Jer Vas pokušavaju financijski, moralno, vremenski i kako god već oštetiti, pa kad taj proces završi, slijedi podnošenje odštetnog zahtjeva i protiv njih od jedno 5 000 000.– kn.

To će Vam svaki odvjetnik rado odraditi. Honorar je lijep, a samo tupan može zabrljati ovakav čist slučaj.

Scenarij 2: Pedijatar nije dao podatke zainteresiranim službama

Teret dokazivanja je UVIJEK na onom koji od vas nešto traži ili vas za nešto optužuje. Pecaju vašu grešku. Budite jako oprezni što ćete reći. Sjetite se vašeg neotuđivog prava na šutnju – vi s njima uopće ne morate razgovarati ako tako odlučite. Nemaju ništa – a sve što vi trebate učiniti je da uporno i beskompromisno tražite da vam pokažu bilo kakav dokaz da vaše dijete nije cijepljeno. Nema dokaza – nema daljnjeg razgovora.

A ŠTO ĆEMO S PEDIJATRIMA?

Oni u svemu ovome izgledaju kao oni preko kojih će se sve slomiti. Ali nije tako. Pedijatri imaju potpuno jednako pravno uporište da NE DAJU dokumentaciju svojih pacijenata trećima, kao što roditelji imaju pravo TRAŽITI da dokumente ne smije vidjeti NITKO osim pedijatra njihovog djeteta.

Međutim, pedijatri su u delikatnoj situaciji – oni rade za sustav, a sustav ih traži podatke. Kako se oni mogu zaštititi od toga da ih netko natjera da se bave kriminalom, odajući podatke svojih pacijenata? Pa od sustava žive, zaboga! Oni moraju biti puno više diplomate, nego ”neobrazovani” roditelji koji ”zanemaruju” svoju djecu zato jer ne dopuštaju unošenje kemijsko-bioloških koktela u krvotok svoje savršeno zdrave djece.

Vrlo jednostavno se i pedijatri mogu obraniti od pritiska.

Strategija zaštite je ISTA kao i kod roditelja – neka onaj tko traži od njih da krše zakon, preuzme SVU odgovornost za moguće posljedice. To se može uraditi na slijedeći način: uručivanjem jednog ovakvog nježnog pisamca službama i pojedincima, kojima je jako važno znati tko je cijepljen a tko nije, ili usmeno prenošenje njima onoga što piše u pisamcu, ako je tako prikladnije u nekakvoj situaciji u kojoj se pedijatri mogu naći:

Download (PDF, 37KB)

Također, bi bilo dobro da se sami pedijatri unaprijed zaštite od zločestih roditelja, koji mogu podnijeti tužbe protiv njih zbog odavanja podataka trećima – jer mogu biti tuženi bez obzira jesu li ti roditelji njima napismeno dali nekakvu izjavu sličnu onoj koju smo sastavili za roditelje u ovom članku ili nisu. To se zaista može dogoditi, tako da bi zaštita samih pedijatara od takvih roditelja trebala uključivati potpisivanje izjave od strane roditelja SVIH njihovih pacijenata, ili barem onih koje smatraju potencijalnim problemom iz bilo kojeg razloga.

Takva izjava mogla bi izgledati otprilike ovako:

Download (PDF, 38KB)

I na kraju bismo napomenuli – bilo kakve odluke bilo koga, uključivo, ali ne ograničavajući se na ustavni sud, ništavne su kada se radi o djetetu za koje ste vi, roditelji, potpuno odgovorni dok ne poraste dovoljno da se može brinuti samo o sebi.

Hvala na pažnji. I ovo je bio dugačak članak. Ako su Vam naši članci o cjepivima bili korisni (ili neki drugi), možda poželite donirati koju kunu – ali ne nama jer mi donacije ne tražimo. Predlažemo da eventualne donacije uputite na Radio Liberum – njima jako treba financijska pomoć. Javite im se preko njihovog kontakt-obrasca i dalje će Vas oni uputiti kako im možete pomoći, ukoliko imate mogućnosti i želje za to.

Mi s njima nismo povezani, osim što nam ustupaju svoje resurse kada imamo radio emisije, ali puno su nam pomogli u našem radu kada nam je to bilo potrebno, i to – besplatno. A naš rad je, kao što je i oduvijek bio – besplatan. Možda smo nekima malo neobični zbog toga, ali za sada nekako uspijevamo sve ovo pokrivati vlastitim sredstvima.

Ako ste izdržali do kraja ovog članka – hvala od srca!

Izvor: OPPT Hrvatska

Opširnije o cjepivima pročitajte OVDJE

Comments are closed.