Krešimir Mišak

U ovih nekoliko isječaka, Krešimir Mišak otvoreno govori o ACTA-i i kontroli interneta, otrovima u hrani i vodi, GMO-u, cjepivima, oružju za tihi rat, …
Krešimir Mišak o ACTI (Kontrola interneta), teorijama urote, Bilderberzima…

Nečujna oružja za tihi rat

Kontrolirani kaos (Red iz kaosa)

O otrovima u hrani, vodi i zraku (GMO, aspartam, fluorid…)

O otrovima u cjepivima i lijekovima

Comments are closed.