Intro

Informacije objavljene na ovom portalu potencijalno mogu promijeniti Vaš život, stoga ako niste spremni staviti po strani sve što mislite da znadete i ostaviti mogućnost da ste možda čitav život bili sustavno zavaravani i lagani, onda ovaj portal nije za Vas. Ne očekujemo da pasivno prihvatite sve što pročitate, ali Vas potičemo da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih.

Informacije sadržane u ovom filmu potencijalno mogu promijeniti Vaš život, stoga moraju biti promatrane otvorenog uma. Ako niste spremni staviti po strani sve što mislite da znate i ostaviti mogućnost da ste možda čitav život bili sustavno zavaravani i lagani, onda ovaj film nije za Vas. Ne očekujemo da pasivno prihvatite sve što vidite u ovom filmu, ali Vas potičemo da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih. Tek kada počnete istraživati otvorenog uma – ne dozvoljavajući da Vaše mišljenje bude kreirano od strane autoriteta, društvenih ”normi” i vodećih medija, vidjet ćete koliko je ovaj svijet drugačiji od onog u što su nas uvjeravali, vidjet ćete kako svijet u kojem vjerujete da živite, ne postoji.

Poziv za buđenje (Wake Up Call) from ckobalino on Vimeo.

Previous post"Pusti selo neka priča..." Next postZnanstvenici najavljuju mutirane GMO krave koje proizvode "gotovo" mlijeko za bebe