Frekvencija ljubavi

Greg Braden je uvažavan autoritet na području spiritualne filozofije. Dosada je objavio tri knjige: “Awakening to Zero Point”, “Walking Between the Worlds” i “The Isaiah Effect”.

U “Buđenju u nultoj tački” Greg analizira trenutne promjene na svim nivoima naše Planete. Druga i treća knjiga su mu bazirane na skorašnjim prevodima is tekstova čuvenih “Dead Sea Scrolls”, a osobito učenja drevne “Esenske škole” (www.greggbraden.net).

Slijede navodi iz prve knjige:

“…Emocija ljubavi ima kratke i brze valne dužine, sa visokom vibracijom. Na drugoj strani, emocije straha vibriraju nisko, na dugačkim valnim dužinama….”

Genetski materijal čovječjeg tijela je sofisticirani primalac i pošiljalac različitih frekvencija…

Eksperimenti su dokazali da, kada se stavi dio DNK, dakle našeg genetskog koda, u tubu sa elektronima, onda se elektroni u okolini postavljaju u isti položaj kao što ga ima i DNK. Čak, štaviše, i kada se DNK skloni, elektroni još uvijek drže isti položaj. Drugim riječima, DNK konstantno utiče na energetsko okruženje… Naše raspoloženje, odnos prema svijetu, razmišljanje… sve to ostavlja traga na našu okolinu.

U našim tijelima imamo seriju “mikroantena”, koje nauka naziva amino acidima. Ove antene “komuniciraju” sa DNK. Postoje 64 potencijalna ljudska genetska koda. Dakle, 64 potencijalne ljudske antene koje mogu da šalju i primaju različite frekvencije. Ali, samo ih je 20 aktivno!”

Ovo je vrlo značajan naučni prilog tezi da svoje duhovne i mentalne kapacitete koristimo samo djelomično. Činjenica je da su 44 tjelesne antene “isključene” i ne komuniciraju sa okolinom. Iz istog razloga mi samo manjim dijelom koristimo naš mozak.

********

Kalifornijski Institut of HeartMath (www.heartmath.org) se bavi istraživanjem utjecaja raspoloženja na srce i mozak. Jednostavnije, kako emocija ljubavi utječe na naš organizam? Ili, koje su posljedice stresa na naš nervni sistem?

Rezultati Instituta se nastavljaju na Bradenova istraživanja.

Dokazali su da se DNK antene aktiviraju ili iskjučuju sa valnom dužinom emocija koje konstantno prolaze kroz DNK. S obzirom da je emocija straha (iz koje nastaju sve negativne emocije) duga i spora valna dužina, ona može probuditi samo nekoliko naših potencijalnih antena.

Emocija ljubavi je osnova za sve pozitivne emocije.

Kako smo vidjeli, riječ je o brzim i kratkim valnim dužinama. One uključuju u akciju mnogo više ovih DNK Antena. Na taj način se spajamo sa našim multidimenzionalnim bićem. Naši potencijali postaju bezgranični. Naše tijelo se otvara prema energiji prirode, barijere padaju.

Kad našim organizmom dominiraju negativne emocije, zatvaramo se u vlastitu energetsku školjku.

Kada se duhom i emocijama otvorimo, ponovo postajemo dio beskrajnog mora kosmičke svijesti i razuma.

********

Ovo možemo opisati i na slijedeći naćin (spajajući rezultate moderne fizike i drevnih istočnjačkih mudrosti):

Naša svijest je serija međuprepletenih energetskih polja. Imamo naš intelekt, emocije, duh… i svi oni rezoniraju na različitim frekvencijama. Oni se isprepliću u našem tijelu kroz energetske virove poznate kao “čakre” (sanskritska riječ koja znači “točkovi svjetlosti”).

Kroz čakre se prenose nasi emocionalni poremećaji na mentalni nivo, a odatle na fizički nivo. Upečatljiv primjer za rad čakri je kako stres (emocija) utiče na naše mentalno tijelo, i, na koncu, izaziva reakciju (bolest).

Sedam je osnovnih čakri na našem fizičkom tijelu (ukupno 13 u širem predjelu aure). Čakre su raspoređene od osnovne (dna leđa) do one na tjemenu glave. Prve tri čakre su spojene sa Zemljom, materijalnim svijetom. Gornje tri predstavljaju našu vezu sa duhom, sa kosmičkim razumom, “okeanom”.

U idealnom stanju, čovjek bi, preko svojih otvorenih čakri, trebao biti veza izmedju fizičkog i duhovnog. Zemlje i Neba. Materijalnog i spiritualnog.

Tačka balansa je srčana čakra u kojoj se ispoljava emocija ljubavi, ili emocija straha. Ljubav je najviša tačka čakrine frekvencije. Strah (mržnja, žuđ za vlašću nad drugima, itd.) predstavlja samo dno ove frekvencije. Kada ispoljavamo ljubav u istinskom i čistom obliku, onda se ova čakra otvara kao cvijet. Čitav organizam, uključujući i donje tri čakre, počinje da vibrira na frekvenciju ljubavi.

I obrnuto. Kada srčanom čakrom dominira strah, organizam se zatvara, protok energije prestaje. Postajemo prizemni, materijalistički, prikovani uz zemlju. Odvojeni od našeg istinskog Ja. Odvojeni od Univerzalnog znanja, okeana ….

********

David Icke (“The Biggest Secret”, 1999.) je to vrlo lijepo formulirao. “Konstantni ratovi, konflikti, teroristički ispadi, financijske brige i bezbrojni drugi negativni događaji… su dizajnirani da održavaju čovječanstvo u stanju straha… limitirajući ga i odvajajući od istinske ljudske prirode. Ohrabrivanje i poticanje mržnje, osveta, osuda (sve su ovo manifestacije straha) samo stvaraju uvjete za nove konflikte.

Strah se u ogromnim količinama stimulira sa religijom. Strah od “Boga”, strah od smrti i strah od “Sudnjeg dana”…

Isto je i sa “naukom” i strahom koji ona stvara, od smrti i ništavila. Čovječanstvo je preplavljeno sa strahom i različitim izvedenim izrazima ove negativne emocije. Zato smo i odvojeni od našeg stvarnog Ja…

David Icke

…Pobrinuli su se da čovječanstvo ostane neobaviješteno kontrolom svega što se uči u školama i na univerzitetima, institucijama “nauke” i medijima. Čovječanstvo provodi svoj život gledajući film vjerujući da je to stvarnost… dok stvarni svijet ostaje skriven….

…Masovna kontrola uma i emocija je na djelu. Kroz farmaceutske kartele i proizvođače hrane napada se na ljudsko tijelo i njegove mentalne procese. Droge, vakcine, dodaci hrani, genetski izmjenjena hrana, flourid u vodi ili zubnoj pasti, zaslađivači (na primjer aspartam u gaziranim pićima)… svi oni predstavljaju oružje u borbi protiv čovjekovog slobodnog mišljenja. Ovi aditivi su i izmišljeni da onemoguće mozak i ćelije da prihvataju više, pozitivne frekvencije…

Naravno, radnici u proizvodnim pogonima ili ljekari koji daju vakcine po Africi ili Americi, nemaju pojma šta rade… Odluke se donose na mnogo višem nivou…

Tehnologija svemirskog antiraketnog oklopa američke armije je samo dio elektromagnetne mreže oko Planete koja služi da se generalna svijest čovječanstva održava na niskim frekvencijama. Ekstremno niskofrekventni odašiljači šalju signale diljem svijeta. Mikrovalne transmisije u našim kuhinjama…Celularni telefoni…Mikročipovi…Konvencionalna električne energija radi u smjeru obrnutom kazaljci na satu… I to je direktno u suprotnosti sa našim tjelesnim čakrama. Elektrokablovi u našim kućama rade na 60 ciklusa u sekundi čime se svjesno oštećuje naše tijelo i valovi moždane aktivnosti…

…Živimo u pulsirajućem elektromagnetnom okeanu koji neprestano utječe na naše emocionalno, mentalno i duhovno zdravlje…

…Obrazovni sistem je struktuiran na taj način da čovjeka zatvori unutar njegove lijeve moždane polovine. Poznato je da je lijeva polovina mozga sjedište logike, intelekta i čula fizičkog svijeta (ono što vidimo, dodirujemo, čujemo i mirišemo). S druge strane, desna polovina mozga je centar inspiracije, umjetnosti, bezgranične ljubavi i veze sa dušom…

Obrazovanje i mediji su nastrojeni tako da su profesori i nastavnici, novinari i naučnici, zarobljenici lijeve moždane polovine… I oni se obraćaju lijevoj polovini mozga svojim učenicima i slušaocima. Desna polovina se isključuje. Obrazovanje puni lijevu polovinu mozga informacijama, “školskim gradivom” koje je najčešće netačno i onda se putem testova učenike prisiljava da samo tu polovinu mozga koristi. Ako se ponašate kao roboti, onda ćete proći test. Ako filtrirate informacije kroz desnu polovinu mozga i kažete “ovo je glupo ili netačno”, onda test nećete položiti. Nema veze što ste u pravu…

…Tek otvaranjem našeg srca i uma aktiviraćemo desnu polovinu mozga, srušićemo zid koji je dijeli od lijeve polovine. Intelekt će se spojiti sa intuicijom i inspiracijom, a onda i sa kosmosom…”

********

Da li su čovječanstvu, svakom od nas, začarani i otupljeni, mozak i emocije?

Da li smo programirani i manipulirani, evo, već hiljadama godina?

Da li smo odvojeni od naših bezgraničnih multidimenzionalnih potencijala i operiramo li samo na dijelu najnižeg, fizičkog?

********

Sve je energija. Energetska polja. Različite energetske vibracije stvorene mišljenjem i emocijama.

Energetske forme su bezgranične. I kao što se voda može manifestirati kao tekućina, oblak, para, led… i pri tome izgledati vrlo različita… ona je još uvijek voda u različitim formama.

Isti je slučaj i sa energijom. Manifestira se kao čovjekovo fizičko tijelo ili kao čovjekov um ili kao čovjekov duh ili, pak, kao ptica, biljka, životinja…

Na nivou čiste energije, sve je spojeno. Ne postoje Oni i One. Postojimo samo Mi i Ja.

Tako gledajući, mi posjedujemo potencijal da se spojimo sa svim bićima i procesima u prirodi putem zajedničke energije od koje smo nastali. Da se spojimo i sa Univerzalnom, kosmičkom, kreativnom pra-energijom.

Kreatorom.

********

Kreator nije neko apstraktno biće odijeljeno od nas. Svi smo mi dio istog beskrajnog uma i energije.

Koliko ćemo koristiti naše potencijale zavisi samo i isključivo od nas.

Naš vlastiti izbor je koliko ćemo biti “uključeni” ili “isključeni”.

Možemo i dalje pristajati biti manipuliranima… i misliti da smo obični i nemoćni… i biti rukovođeni strahovima i brigama… bez snage da preuzmemo kontrolu nad svojim životima.

Ili, pak, otvoriti um i srce… slomiti ovu umjetnu školjku i moždane barijere… i prihvatiti da smo više od jednog kratkog i besmislenog života… i posmatrati ovaj život kao samo jedan od bezbrojnih… na našem vječnom evolutivnom putu…

Posjetite PORTAL 2012-TransformacijaSvijesti.com i na facebooku

Comments are closed.