Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi?

Pažljivo gledajte oko sebe i vidjet ćete nesreću koja vlada u svijetu, oko vas i u vama. Što je uzrok tome? Mož­da ćete reći: usamljenost, potlačenost, ratovi, bijeda, pokvarenost, ateizam.. . ali griješite. Samo jedan je uzrok svekolike nesreće – lažna uvjerenja kojih se držite, uvjerenja toliko raširena i ukorijenjena, tako čvrsto utemelje­na, da nikad niste ni pomislili kako bi trebalo raspravlja­ti o njima.

Anthony De Mello

Razmislite o osjećanju koje se javlja u vama kada vas hvale, obasipaju vas komplimentima, kada uvažavaju nešto što ste uradili, kada vas prihvaćaju kao osobu. Mislite zatim, s druge tačke gledišta, na osjećanja koja se bude u vama pri zalasku sunca ili u zoru, pred ljepotom prirode općenito, ili kada čitate neku knjigu ili gledate film kojima se potpuno prepuštate. Usporedite ta osjećanja sa onim što ste osjetili kada vas hvale – sa osjećanjem koje, u su­štini, potiče od „samoveličanja”, od „samouzdizanja”, što su tzv. „izvanjska” osjećanja, dok osjećanja druge vr­ste potiču od „samoostvarenja” – to su osjećanja duše.

Razmotrite sada vaša osjećanja prilikom nekog uspjeha, kada nešto postignete, pobijedite u nekom takmiče­nju, dobijete neku okladu ili se istaknete u nekoj raspravi. Usporedite ova osjećanja sa radošću koju osjećate, na primjer, kada ste zaista zadovoljni nečim što radite, ra­dom koji vas potpuno ispunjava, kome se prepuštate svim svojim bićem. Prva osjećanja dolaze izvana,’ a drugo iznutra, kao osjećanje duše.

Još jedna usporedba: sjetite se što ste osjećali kada ste u rukama imali moć, kada ste bili naredbodavac i kada su drugi gledali u vas, spremni da vas poslušaju, kada ste bili popularni. Ovom osjećanju suprotstavite osjećanje intimnosti, ispunjenosti koju ste osjetili kada vam je bilo lijepo u društvu nekog prijatelja, ili na nekom bezbrižnom i veselom izletu.

Na ovoj tački, pokušajte da shvatite pravu suštinu osjećanja koja dolaze izvana, ne iz samoostvarenja, već od samouzdizanja. To nisu prirodna osjećanja – njih su stvo­rili vaše društvo i kultura, da bi vas učinili produktivnim i držali vas pod kontrolom. Ta osjećanja ne daju vam ni­kad takvu ispunjenost i sreću kao kada vas zadivi priro­da, kada uživate u društvu prijatelja, ili u radu kome se prepuštate. Osjećanja koja vam je nametnulo društvo usmjerena su na to da izazovu opijenost sobom i kao rezul­tat javlja se… praznina.

Promatrajte tijek svoga dana ili čitavih tjedan dana i razmislite: za koliko aktivnosti koje ste obavili ili sudjelovali u njima možete reći da su bile imune od vječite želje za isticanjem, za uzbuđenjima, od težnje da osvoji­te pažnju, aplauze, slavu, popularnost, uspjeh ili moć?

A sada pogledajte ljude oko sebe. Nalazite li među njima jednu jedinu osobu koja nije u potrazi za tim pri­zemnim zadovoljstvima, koja nije podjarmljena njima, koja nije alava i sebična, koja svjesno ili nesvjesno ne pro­vodi ni trenutak svog postojanja u traženju svega toga?

Kada sve to sagledate, shvatit ćete kako se ljudi upi­nju da osvoje svijet, živeći potpuno praznim životom, uz ishod potpunog gubljenja svoje duše.

Da zaključimo jednom parabolom na ovu temu.

Gru­pa turista udobno sjedi u autobusu i putuje. Kraj njih pro­miču jezera, planine, livade i rijeke. Ali zavjese na prozori­ma su spuštene i oni, ne znajući što je van autobusa, čitavo putovanje provode u raspravama tko zaslužuje da sjedi naprijed, tko je najprivlačniji ili uživa najveći ugled me­đu njima, i tako dalje, a onda… putovanje se okonča.

Anthony De Mello