Moć izbora

Izbor podrazumijeva svijest – visok stupanj svijesti. Bez nje vi nemate izbora. Izbor nastupa onog trenutka kada prestanete da se poistovjećujete sa umom i njegovim programiranim obrascima, onog trenutka kada postanete prisutni.

Piše: Eckhart Tolle

Sve dok ne dosegnete tu točku, vi ste nesvjesni, duhovno govoreći. To znači da ste prisiljeni da mislite, osjećate i funkcionirate na određene načine, zavisno od programiranosti vašeg uma.

Nitko ne odabire disfunkciju, sukob, bol. N i t k o ne odabira ludilo. Oni se dešavaju jer u vama nema dovoljno prisustva da bi se uništila prošlost, nema dovoljno svjetlosti da bi se rastjerala tama. Vi niste u potpunosti ovdje. Još uvijek se niste sasvim probudili. U međuvremenu, programirani um upravlja vašim životom.

Slično tome, ako ste vi jedna od mnogih osoba koje imaju nekakav problem sa svojim roditeljima, ako još uvijek gajite mržnju zbog nečega što oni jesu i l i nisu uradili, onda i dalje vjerujete da su imali izbora – da su mogli da postupe drugačije. Uvijek nam se čini da su ljudi imali izbora, ali to je varka. Sve dok vaš um, sa svojim programiranim obrascima, upravlja vašim životom, sve dok vi jeste vaš um, kakav izbor imate?

Nikakav. Vi se čak ne nalazite ni tu gdje stojite. Stanje

poistovječivanja sa umom je veoma disfunkcionalno. Ono predstavlja oblik ludila. Gotovo svi boluju od ove bolesti u različitim stupnjevima. Onog trenutka kada to budete uvidjeli, P r e o b r a ž a j bolesti i patnja ili mržnje više neće biti. Kako možete da mrzite nečiju bolest? Jedino što je prikladno jeste uzvratiti samilošću.

Ako vama upravlja vaš um, ipak ćete, iako nemate drugog izbora, preživljavati posljedice toga što niste svjesni, stvarajući dalju patnju. Nosit ćete teret straha, sukoba, problema i bola. Tako stvorena patnja na kraju će vas prisiliti da istupite iz nesvjesnog stanja.

 

NE MOŽETE ZAISTA OPROSTITI SEBI i l i drugima sve dok izvodite osjećanje o programiranom ja na osnovu prošlosti. Jedino dosezanjem moći Sadašnjeg trenutka, koja predstavlja vašu osobnu moć, može se doći do istinskog oproštaja. To prošlost čini nemoćnom, a vi postajete duboko svjesni toga da ništa što ste ikada učinili i l i što je učinjeno vama ne može čak ni u najmanjoj mjeri dotaknuti blistavu suštinu onoga što vi predstavljate.

Kada se budete predali onome što jeste i tako postanete potpuno prisutni, prošlost će prestati da posjeduje bilo kakvu moć.

Ona vam više neće biti potrebna. Prisustvo je ključ. Sadašnji trenutak je ključ. Pošto je otpor nerazdvojiv od uma, napuštanje otpora – odnosno predaja – predstavlja smrt uma kao vašeg gospodara, varalice koji se pretvara da je „vi”, lažnog boga. Sve osude i sva negativnost se razgrađuju.

Carstvo Bića, koje je bilo prikriveno umom, tada otvara svoja vrata.

Iznenada se u vama javlja duboka tišina, neobjašnjiv osjećaj mira. A u tom miru leži ogromna radost. A u toj radosti leži ljubav. A u samom središtu počiva ono sveto, ono bezgranično. Ono što se ne može imenovati.

Comments are closed.