Intro

Informacije objavljene na ovom portalu potencijalno mogu promijeniti Vaš život, stoga ako niste spremni staviti po strani sve što mislite da znadete i ostaviti mogućnost da ste možda čitav život bili sustavno zavaravani i lagani, onda ovaj portal nije za Vas. Ne očekujemo da pasivno prihvatite sve što pročitate, ali Vas potičemo da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih.

Vrijeme je da se sa riječi prijeđe na djela.

U prilogu se nalazi 6 primjeraka plakata na crnoj i na bijeloj podlozi koje možete preuzeti, isprintati te polijepiti po zidovima, stupovima, panoima… svojih ulica, opcina, gradova…

Dimenzija 1000×800

Vrijeme je da se sa riječi prijeđe na djela, u suprotnom, od 01. 01. 2018. postajemo podstanari u vlastitoj kući ili stanu, a zna se šta bude ako se stanarina (porez) ne plati.

 POREZ NA NEKRETNINE BIJELI 3 POREZ NA NEKRETNINE 4

 PLAKAT POREZ NA NEKRETNINE 1 POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT BIJELI 2

POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT 3 POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT BIJELI 3

POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT BIJELI  POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT 2

  POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT BIJELI 5 POREZ NA NEKRETNINE PLAKAT BIJELI 4

.

Previous postOsoba u Zemlji čudesa