Intro

Informacije objavljene na ovom portalu potencijalno mogu promijeniti Vaš život, stoga ako niste spremni staviti po strani sve što mislite da znadete i ostaviti mogućnost da ste možda čitav život bili sustavno zavaravani i lagani, onda ovaj portal nije za Vas. Ne očekujemo da pasivno prihvatite sve što pročitate, ali Vas potičemo da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih.

Zadnji unosi
Da li vam je sada jasno zašto aluminij ili živa nikada ne bi trebala biti sastavni dio cjepiva?

Da li vam je sada jasno zašto aluminij ili živa nikada ne bi trebala biti sastavni dio cjepiva?

Živčani sustav mreža je specijaliziranih stanica koje šalju, prenose ili primaju informacije vezane za ljudski organizam i njegovu okolinu. Obrađujući te informacije, živčani sustav potiče reakcije u drugim dijelovima tijela. Sastavljen je od dvije vrste stanica – neurona (koji predstavljaju funkcionalnu osnovu živčanog sustava) i glija stanica (koje pripomažu funkciji neurona). Živčani sustav se općenito...
PREISPITUJTE SVE - Krešimir Mišak

PREISPITUJTE SVE – Krešimir Mišak

Stalno se nalazimo u situaciji da političari rade neke poteze za koje je svakom razumnom čovjeku jasno da će napraviti štetu. Poput ratova u nekim dalekim stranim zemljama za koje svi znaju da to neće donijeti nikakvo dobro, i na kraju ne donesu dobro i onda svi ljudi kažu kako su mogli tako pogriješili? Pa...
Ako bi morali birati izme­đu „biti s nekim", ali u zatvoru, ili da hodate sami i slo­bodni, što biste izabrali?

Ako bi morali birati izme­đu „biti s nekim”, ali u zatvoru, ili da hodate sami i slo­bodni, što biste izabrali?

Krenimo sada na analizu greške koja se mnogima događa u odnosima sa bližnjim, kada pokušavamo da stvo­rimo čvrsto uporište u vječito promjenjivoj struji života. Mislite na osobu čiju ljubav želite da osvojite. Želi­te da joj postanete važni? Hoćete da budete jedini za nju? Hoćete da se ta osoba zainteresira za vas i upusti se u...
Lakše je kamili kroz iglene uši proći negoli bogatome u Carstvo Božje ući...

Lakše je kamili kroz iglene uši proći negoli bogatome u Carstvo Božje ući…

 Što treba učiniti da bi se dostigla sreća? Ništa – ne­ma ničega što bi vi ili bilo tko drugi mogli da učinite. Zašto? Iz jednostavnog razloga što ste danas u suštini već sretni. Kako se može osvajati nešto što već imate? Ako je tako, zašto vam nikada ne polazi za rukom da uživate u toj...
Nenavezanosti

Nenavezanosti

  Jedini način na koji se možete promijeniti je da promijenite, shvatite svoje razumijevanje. Ali što znači shvatiti? Kako se to postiže? Razmislite o tome kako robujemo različitim navezanostima. Nastojimo preurediti svijet tako da možemo zadržati svoje navezanosti jer su u ovome svijetu stalno ugrožene. Bojim se da bi me prijatelj(ica) mogao(la) prestati voljeti –...
Istočno od raja -  jesmo li, mjenjajući našu okolinu, premašili točku bez povratka?

Istočno od raja – jesmo li, mjenjajući našu okolinu, premašili točku bez povratka?

Pregledajući dostupnu literaturu koja razmatra ishranu kroz evolutivnu prizmu, neumitno nam se nameće zaključak da su ljudska bića, kada je prehrana u pitanju, još prije tisuće godina ušla u slijepu ulicu. Čak i kada bismo nekim čudom uspjeli preko noći promjeniti našu ishranu, još uvjek nam preostaje važno pitanje – jesmo li, mjenjajući našu okolinu,...
Kada jednom progutate pilulu osobnog uvjerenja, postajete robom tog uvjerenja

Kada jednom progutate pilulu osobnog uvjerenja, postajete robom tog uvjerenja

Da li vas je ikad uzdrmalo osjećanje kako ste predo­dređeni da budete nesretni, i da će zato, što god poduzeli u pravcu dostizanja sreće, svi napori biti osuđeni na propast? Želite li sre­ću? Ono što vam je potrebno nije napor, čak ni dobra volja, nisu to ni iskrene želje – potrebna vam je samo precizna...
Programiranost i kako se reprogramirati

Programiranost i kako se reprogramirati

Tko je odgovoran za tu programiranost? Svakako niste vi – niste vi utemeljili te osnovne ele­mente kao što su vaši prohtjevi, želje, takozvane potrebe, vaše vrijednosti, ukusi, stavovi, navike. Vaši roditelji, dru­štvo u kojem ste odrasli i u kome živite, vaš kulturalni ambijent, religija, vaš osobni izgled, odgovorni su za operativne sheme kompjutera koji je...
Spoznaj svoj mrak i on će nestati

Spoznaj svoj mrak i on će nestati

Ako preispitate način na koji ste „konstruirani” i na koji „funkcionirate”, otkriti ćete da je u vaš mozak ubačen kompletan program, sa čitavom serijom zahtjeva koji vam govore kako bi trebalo da se odvijaju stvari u svijetu oko vas, kakvi bi trebalo da budete i, samim tim, što bi tre­balo da želite. . . Tko...
Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi?

Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi?

Pažljivo gledajte oko sebe i vidjet ćete nesreću koja vlada u svijetu, oko vas i u vama. Što je uzrok tome? Mož­da ćete reći: usamljenost, potlačenost, ratovi, bijeda, pokvarenost, ateizam.. . ali griješite. Samo jedan je uzrok svekolike nesreće – lažna uvjerenja kojih se držite, uvjerenja toliko raširena i ukorijenjena, tako čvrsto utemelje­na, da nikad...
Istina o cjepivima - 2. dio

Istina o cjepivima – 2. dio

Onaj dan kada vidimo istinu i ništa ne kažemo…  je dan kada počinjemo da umiremo. Martin Luther King .
Istina o cjepivima - 1. dio

Istina o cjepivima – 1. dio

Želite li znati više o cjepivima prije nego što pristanete na ubrizgavanje nove bolesti protiv koje ne postoji lijek? Intrigira li vas zbog čega moderna medicina promovira cjepiva kao da je riječ o nekom obliku vjerskog fanatizma (lišenog svih znanstvenih misli)? . VAXXED: Od zataškavanja do katastrofe (Dokumentarac koji nečete gledati na televiziji) Istina o...