Nacistički koncept manipulacijom zakona sve nas proglašava vlasništvom države rođenjem

Kada se rodimo roditelji nas prijavljuju DRŽAVI i upisuju nas u knjigu rođenih. Bankari dobivaju novog roba s dugom danas od -18 000 EUR i taj dug opterećuje kamata s 8%.

Taj sistem su patentirali nacisti 1932 godine jer izmjenom zakona nacisti svako dijete proglašavaju plodom plodne vode majke i na ljude primjenjuju pomorski zakon, pa tako imamo BIRTH poziciju kada je brod u luci, DOCK dok ili doktor koji nas porađa, dock receipt – potvrda o skladištenju ili rodni list.

I tako postajemo u tim odnosima ljudski resurs ili potencijal ili human resource.

Nacistički koncept manipulacijom zakona sve nas proglašava vlasništvom države rođenjem.

Drugi bitan čimbenik je feminizam. Feminizam je pokret koji je nastao u zapadnim zemljama u XIX. stoljeću kao jedna od posljedica industrijske revolucije. Razvoj strojeva je počeo otklanjati potrebu za ljudskom radnom snagom, postepeno eliminirajući jednu od prednosti koju su muškarci imali nad ženama. To je omogućilo ženama da postanu sve značajniji dio radne snage, pogotovo za vrijeme prvog svjetskog rata kada su zamjenjivale muškarce na frontu.

“Nick Rockefeller je rekao da je feminizam osmišljen da se uništi obitelj i zaposle žene kako bi bankari ubrali još više poreza.”, to je jedan cilj.

Drugi cilj je da se dijete dobije u okrilje države da mu država bude majka i da kroz školovanje država programira naše dijete s ciljem da misli i ima znanja koje država želi da dijete ima tj. da se ostvari osnovni cilj a to je da se plaća porez i da se pokorava zakonima države.

Princip je dobar ako se s istim ne manipulira. Kako su sve akcije od nacista koje je financirala obitelj koja danas kamatari sve nas ZAJEDNO istim zakonom iz nacista 1932, jer mi građani smo garancija zaduživanja RH, jer mi građani smo garant svakog duga, jer mi građani imamo kreditni rejting jer uspješnost naše budućnosti i mogućnosti koje imamo u budućnosti je analiziran i ocijenjen kao smeće.

Narodna banka Jugoslavije i Narodna banka Hrvatske kreirale su novac do 1994 godine bez tog principa. Nitko nas građane nije niti pitao niti obavijestio da vladajuća klasa elita planira od kreacije novca napraviti obiteljski posao i sve nas zaduživati 16 puta skupljim novcem. Taj koncept je tajan.

Koncept je vrlo jednostavan, ministar financija izdaje državnu obveznicu, ako je odnese u NBH nema osobnu obiteljsku korist nego plan je sada istu prodati na domaćem i vanjskom tržištu na kamatu po 16 puta skupljoj cijeni temeljem prije objašnjenog principa da se zalaže naš budući rad i naplaćuje se porezima.

Taj porez naplaćuje profit kriminalnih obitelji i zato imamo sljedeće odnose;

1. postojeći porezi postaju veći
2. uvađaju se novi porezi ( npr. porez na nekretnine )
3. inflacijski porezi, zvani poskupljenja, ona su često i 30% od jedan puta.

Mislim da je sada svakome jasno što ekonomski POKRET ZAJEDNO i tvrdi da smo monetarno opljačkani temeljem dogovora obitelji elita i naših CKSKH SDP HDZ HNS HSLS HSS & Co elita, što je sve jedan tim ljudi raspoređen u sve te stranke da elite ne izgube upravljanje mašinom koja sve njih bogati a to je država.

Idemo sada na drugi problem koji se zove pretvorba i privatizacija. Njega ovaj puta ne želimo kao pravnici opisivati nego iz očiju kadra svjetske banke pa ja najbolje citirati cijelo poglavlje.

Joseph Stiglitz, profesor ekonomije na američkom sveučilištu Stanford, bivši savjetnik predsjedničkog vijeća Billa Clintona i bivši predsjednik Svjetske banke za obnovu i razvoj odlučio je „progovoriti“ o tome kako moćne zapadne banke i Međunarodni monetarni fond u svojim tajnim dokumentima planiraju i hladnokrvno izazivaju socijalne nemire u mnogim siromašnim i tranzicijskim zemljama diljem svijeta koje „pomažu“. Članak je izvorno objavljen u „The Observeru“, 29 travnja 2001. prije desetak godina. a mi ga prenosimo u prijevodu i obradi dr. Ivana Šimatovića. (Časopis „Svjetlost“) Original možete pozvati na Googlu: Joseph Stiglitz Observer, četvrti red: IMF’s four steps to damnation.

ČETIRI KORAKA DO PROKLETSTVA

Perfidno smišljeni scenarij je sljedeći: Prvo se snimi i detaljno analizira gospodarsko i kadrovsko stanje svake države koja zatraži financijsku pomoć za svoj razvitak ili opstanak. Nakon toga Svjetska banka za obnovu i razvoj vladi dotične zemlje uručuje istovjetan tipizirani program koji sadrži četiri obavezna koraka.

PRVI KORAK – PRIVATIZACIJA

Prvo što vlada zemlje-žrtve treba neodložno provesti je privatizacija gospodarstva, a posebice velikih javnih i ključnih industrijskih poduzeća koja čine kralježnicu privrede. Umjesto da se argumentirano usprotive zahtjevu za brzopletu prodaju javnih poduzeća mnogi su političari požurili u radosnu (ras)prodaju elektroprivrede, naftne industrije i vodoprivrede kao gospodarski imperativ. Da bi ušutkali trezvene kritičare takvog nepromišljenog postupka s teškim dalekosežnim posljedicama oni se pozivaju na imperativne zahtjeve Svjetske banke za obnovu i razvoj. „Možete vidjeti kako im se rašire oči na mogućnost dobivanja provizije ako se u procjeni vrijednosti imovine velikih javnih poduzeća i ključnih industrijskih poduzeća skine koja milijarda ili barem nekoliko stotina milijuna dolara“ – kaže profesor Stiglitz.

DRUGI KORAK – LIBERALIZACIJA

Nakon kampanjski provedene privatizacije obavezno slijedi donošenje zakonske regulative o liberalizaciji tržišnog kapitala. Taj potez, teorijski gledano, omogućuje investicijskom kapitalu nesmetan ulazak i izlazak iz zemlje. Pri tome, kako pokazuje iskustvo, u zemlju-žrtvu, ulazi relativno malo kapitala, a kudikamo najveći dio raspoloživog kapitala na „zakonit“ način nesmetano izlazi iz zemlje. Taj proces izvlačenja kapitala je u ekonomiji poznat podimenom „krug vrućeg novca“. Novac ili, točnije rečeno pljačkaški kapital ulazi u zemlju-žrtvu prvenstveno radi špekulacija nekretninama i valutom, a zatim poput plašljive divljači, bježi glavom bez obzira već na prvi znak nadolazećih nevolja koje bi mogle bilo kako ugroziti njegovu sigurnost. U tom paničnom bijegu kapitala državne pričuve mogu „presušiti“ za samo nekoliko dana. Nakon takvog vješto insceniranog bijega kapitala MMF obavezno traži od vlade zemlje-žrtve da odmah drastično poveća kamatne stope na 30, 50 ili čak 80% kako bi velike svjetske špekulante privukla na povrat isisanog državnog kapitala. „Rezultat takvog poteza vlade, koja najčešće nema drugog izlaza, je predvidljiv“ – kaže profesor Stiglitz. Astronomske kamatne stope, dakako, brzo privuku odbjegli kapital, dok s druge strane one sustavno razaraju industrijsku proizvodnju i definitivno isušuju nacionalnu riznicu zemlje-žrtve.

TREĆI KORAK – TRŽIŠNO ODREĐIVANJE CIJENA

Tada MMF zemlju-žrtvu koja je na izdisaju hladnokrvno uvlači u treći korak – tako zvano „tržišno određivanje cijena“. To je lijep izraz za dramatično dizanje cijena hrane, energenata, vode i ostalih komunalnih usluga. To, dakako, ne vrijedi za cijenu rada (plaće) i mirovine. Time se, u prvom redu, drastično ruši već ionako nizak životni standard stanovništva te osjetno podižu poslovni troškovi u već dobrano posustaloj privredi. Ubrzo nakon toga, prema već dobro uigranom scenariju, slijedi završni četvrti korak.

ČETVRTI KORAK – MMF-ov PROSVJED

Tim prosvjedom je zemlja-žrtva doslovce bačena „na koljena“ i „de facto“ se nalazi pred posvemašnjim gospodarskim uništenjem. U tim dramatičnim okolnostima MMF iz nje zločinačkom hladnokrvnošću izvlači i posljednje kapi krvi. Programirano pojačava „vatru“ i podiže socijalnu temperaturu dok napokon cijeli kotao ne eksplodira. Time je otvoreno samo predvorje pakla. Eklatantan primjer za to je Indonezija 1998. kojoj je MMF bezobzirno ukinuo subvencije za hranu i gorivo za siromašno pučanstvo, nakon čega su posvuda buknuli žestoki prosvjedi i nemiri.
U tom pogledu je također poučan primjer Bolivije u kojoj su prošle godine izbili veliki nemiri zbog drastičnog povećanja cijene vode. Vješto programirani i precizno tempirani MMF-ovi prosvjedi, kao svojevrstan znak uzbune, uzrokuju novi masovni bijeg kapitala iz zemlje-žrtve, a nerijetko dovode i do stečaja vlade. Taj posvemašnji gospodarski palež ima i svoju svijetlu stranu – dakako, samo za bezobzirne strane vlasnike kapitala. U takvoj bezizlaznoj situaciji oni mogu po smiješnim cijenama otkupiti preostalu imovinu zemlje-žrtve u paničnoj rasprodaji. Po tom perfidnom obrascu već je u posljednjim desetljećima u Trećem svijetu stvoreno mnogo zemalja-gubitnica. Pri tome su jedini pobjednici uvijek bile moćne zapadne banke koje u bezdušnom lovu za kapitalom ni pred čim ne prezaju.
Prema profesoru Stiglitzu u planovima MMF-a i Svjetske banke za obnovu i razvoj ponajviše zabrinjavaju dvije bitne stvari:

1. Da se planovi stvaraju u tajnosti i da ih uvijek vodi apsolutistička ideologija kojoj je strana svaka humanost i altruizam. Uz to, oni nikada nisu otvoreni za stručnu raspravu i primjedbe te su tako razrađeni da programirano urušavaju demokraciju u zemlji koja ih nekritički primjenjuje.

2. Da nisu uspješni!

Kako se brani od Svjetske banke i MMFa ?

Jednostavno otjerate ih van iz Vaše zemlje, bankare kao i EU komesare jer to je ista vojska samo različiti rodovi vojske.

Bankari u civilu su EU komesari.

Ne treba objašnjavati da su obitelji elita vanjskih neprijateljskih i domaćih izdajničkih izdali sve nas i učinili veleizdaju jer su napravili arhitekturu sistema koji bogati njih sve oduzima nama ZAJEDNO. Resursi su dijeljeni bez plaćanja a maksimalno su prodani za 10% vrijednosti, isti ti resursi sve zarade kao i banke iznose van zemlje.

RH POSTAJE JEDNOSMJERNA ULICA IZ KOJE NOVAC SMIJE SAMO IĆI VAN ZEMLJE !

Osnovni problem je preglasati elitu većinom glasova jer na njihov jedan glas mi imamo 100 glasova i to je greška svih ovih koncepata.

Zato elita STALNO programira stanovništvo 24 sata na dan

1. dnevnim vijestima
2. reklamama
3. TV program
4. filmovi u kinima i na TVu jer korporacije koje iste proizvode
jesu u vlasništvu elite.

Ovo Vam je razlog zašto obitelji i obiteljske vrijednosti propadaju, zašto se gradi kult neovisnosti i različitosti, zašto se dijeli narod na crvene i crne, zašto crkva u dogovoru sa državom ima namjeran show program zvan odgoj i zašto se igra sa braniteljskim registrom. Sve je to program dijeljenja biračkog tijela sa jedne strane a s druge strane postoji i program skretanja pažnje i fokusa, da ne bi slučajno ovakav tekst napisali, jer ovaj tekst je sve što elita ne želi vidjeti u životu.

Sistem upravljanja stanovništvom je isti kao i na financijskom tržištu koji je nastao od drevne trgovine rižom, sistem koji potiče iz Japana i koristi se japanskim svijećama da se odredi buduća ponuda i potražnja.

Kako elite postavljaju svjetski financijski sistem prije davanja neovisnosti kolonijama s ciljem da se bez vojske sa manje troškova uzima novac iz kolonija no ovaj puta ne okupacijom jer ona je skupa nego jednostavnim principom a to je POREZ u kreaciji novaca putem kamata.

Tako naš svakodnevni život u dužim periodima ima tri modusa;

1. POHLEPA, razdoblje preplavljene likvidnosti
2. STRAH, razdoblje povučene likvidnosti

Idemo završiti.

Socijalizam je ekonomski sustav koji karakterizira javno vlasništvo i centralizirano planiranje svih velikih industrija (proizvodnja, usluga i energija), banaka i osiguravajućih društava, poljoprivrede, prijevoza, medija i zdravstva. U kapitalizmu, ta divovska poduzeća dominiraju gospodarstvom, ali su u privatnom vlasništvu i djeluju u svrhu generiranja bogatstva za svoje vlasnike, tako da ga cijede iz radnika koji su plaćeni za samo mali dio od onoga što njihov rad stvara. Socijalizam je to okrenuo, tako da klasa koja stvara bogatstvo može zajednički odlučivati kako će se bogatstvo koristiti za dobrobit svih.

Kao što je jedan pjesnik napisao “Dobro jutro, revolucijo”:

Zajedno …,
Možemo uzeti sve:
Tvornice, oružje, kuće, brodove,
Željeznice, šume, polja, voćnjake …
I vratiti ih radnicima.
Pokretati ih i upravljati njima za radnike.

Strategija razvoja RH govori jasno i glasno.

1. DRUŠTVENO VLASNIŠTVO – pretvorba i privatizacija se poništava i vlasništva ili resursi postaju i ostaju vlasništva rođenjem danas. Ona su nasljedna i dijele se dobiti kompletnog stanovništva rođenjem. Koncept da ste vlasnik rošenjem u zemlji koja ima malo ljudi a toliko bogatstva je pravedan i pošten. Resursi se ne mogu prodati, založiti otuđiti kao niti granica kao niti morska granica kao niti prava koja svima nama pripadaju ISKLJUČIVIM GOSPODARSKIM POJASOM MORA.
Elito, žao mi je pokradeno se oduzima, nestali novac poslan u inozemstvo se vraća jer ostavlja tragove kao slon zbog zakona o identifikaciji.

2. PRIVATNO VLASNIŠTVO od 1990 na dalje koje je nastalo radom obitelji to znači sve u gospodarstvu što je privatno vlasništvo i nikada nije bilo društveno vlasništvo i nikada nije imalo dodir s ukradenim društvenim vlasništvom a vlasnik ima jasne porezne sljedove stjecanja kao i investicija takvo vlasništvo je privatno vlasništvo i ostaje takvo.

Takvog vlasništva je malo, svaki novac ima trag i svaki čovjek ima
porezni slijed.

Ekonomski pokret ZAJEDNO zna kako je tko i kada i iz koje firme i na koju banku ukrao novac i kako ga je kasnije vraćao natrag u zemlju.

Postoje pretvorbeni elaborati s jasnim novcem na računu kao i gruntovnice s vlasništvima navedenih poduzeća.

ZAJEDNO smatra da je počinjen VELEIZDAJA ELITA da je RH pretvorena u privatnu mašinu ELITA da s ciljem ekonomske izdaje GRAĐANA RH !!

Za veleizdaju elita odgovorni su

1. sve Vlade od 1990 do danas
2. svi predsjednici Ustavnog suda do danas
3. svi dužnosnici koji su sudjelovali u privatizaciji

Ti ljudi moraju biti uhapšeni, optuženi, suđeni, sva imovina u zemlji i inozemstvu mora im biti oduzeta.

Milosti tu nema jer domovina nije kokošinjac da niti je vlast lisica da krade jaja, kokoši i na kraju cijeli kokošinjac kako bi živjeli u dvorcima i zadovoljavali svoje bolesne materijalne potrebe za posjedovanjem tuđeg.

Ta bolest je toliko jaka da sada elite planiraju oteti sva privatna vlasništva u razdoblju od 2013-2019.

ZAJEDNO je pokret, mi radimo za sebe, svoju obitelj, svoju djecu i svoje unuke. Vjerujemo u ono što govorimo i imamo obraz i čast.

Nismo političari i ne igramo se sa narodom kao oni niti nam to ikada pada na pamet.

Sada kada ste saznali istinu što se dešava i na koji način svijet funkcionira dok Vi razmišljate ili kako platiti račune, ili kako otići u kupovinu u trgovačke centre, dok neki razmišljaju di danas da idu van, neki pak razmišljaju o autima, neki razmišljaju o ljubavi, neki razmišljaju kako su sami.

ZAJEDNO razmišlja o ekonomskom sistemu koji sve nas postavlja u situaciju da nismo opljačkana sirotinja 85% stanovništva po statistici RH 2011.

Zajedno želi zbog djece i unuka zbog budućnosti napraviti od lijepe naše ekonomsku lijepu našu koja ima minimum minimuma a to je iskorijenjenjo siromaštvo, zaposleno i besplatno školovano stanovništvo s besplatnim zdravstvenim uslugama.

Lijepa naša zaslužuje i lijep život svih nas ZAJEDNO.

Kada pročitate misli, zatvorite oči i razmislite da nas ima samo malo više od četiri milijuna stanovnika i da imamo toliko prirodnih bogatstva i da mi moramo imati prekrasan život, iza naša djeca a iza naši unuci.

Svi znamo da je to tako.

Elitni sistem pljačke svih nas ima samo jedno grešku.

Nas je 100 njih je jedan. Kada smo svi ZAJEDNO oni gube sve a mi pobjeđujemo.

Ovo nije utakmica i iza nje se ne ide na večeru ovdje su ulozi ogromni.

Ili mi idemo u park i obilazak kontejnera a oni na vožnje helikopterima i mlaznim avionima, ILI mi imamo normalan život koji nam po prirodnim i ekonomskim zakonima pripada a oni na doživotne robije zbog veleizdaje.

Glas se broji na referendumu i izborima.

.
ZAJEDNO
ekonomski tim
Dinko Bartulovic

ZAJDENO na Facebooku: http://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/

http://zajedno-hr.com/