5G je kvalitativno i kvantitativno različit od 4G

5G zračenje

.

Unatoč širokom poricanju, dokazi da je radio frekvencijsko zračenje (RF) štetno za život već su nepobitni. Akumulirani klinički dokazi oboljelih ljudi, eksperimentalni dokazi o oštećenju DNA stanica i organskih sustava raznih biljaka i životinja, te epidemiološki dokazi da su glavne bolesti moderne civilizacije – rak, srčane bolesti i dijabetes u velikoj mjeri uzrokovanei elektromagnetnim onečišćenjem, čine dokumentacijsku bazu sa znatno više od 10.000 stručno recenziranih znanstvenih radova.

Ideja da ćemo tolerirati desetke do stotine puta više radijacije na milimetarskim valnim duljinama zasniva se na pogrešnom modeliranju ljudskog tijela kao školjke ispunjene homogenom tekućinom. Pretpostavka da milimetarski valovi ne prodiru preko kože potpuno zanemaruje živce , krvne žile i druge električki vodljive strukture koje mogu prenositi zračenjem inducirane
struje duboko u tijelo.

Druga, potencijalno puno ozbiljnija pogreška je da fazni nizovi nisu obične antene. Kad uobičajeno elektromagnetsko polje uđe u tijelo, ono uzrokuje da se nabijene čestice gibaju i poteku struje. Ali kad ekstremno kratki elektromagnetski pulsevi uđu u tijelo, dešava se nešto drugo: nabijene čestice koje se gibaju postaju male antene koje remitiraju zračenje elektromagnetskog polja i šalju ga dublje u tijelo. Ti reemitirani valovi zovu se Brillouinovi prekursori. Oni postaju značajni kada se ili snaga ili faza valova mijenja dovoljno brzo. 5G će vjerojatno zadovoljiti oba kriterija.
Osim toga, plitko prodiranje samo za sebe predstavlja posebnu opasnost za oči i najveći organ tijela, kožu, kao i za vrlo sitne organizme. Nedavno su objavljene recenzirane studije koje predviđaju termalne kožne opekotine kod ljudi, od 5G zračenja te rezonantnu absorpciju kod kukaca,  koji apsorbiraju do 100 puta više zračenja na milimetarskim valnim duljinama u odnosu na valne duljine koje se sada koriste.

Budući da se populacija letećih kukaca smanjila 75-80 posto od 1989 čak i u zaštićenim područjima prirode,5G zračenje moglo bi imati katastrofalne učinke na populacije kukaca širom svijeta. U
Studiji iz 1986. g. Om Gandhi upozorava da milimetarske valove snažno apsorbira rožnica oka kao i da obična odjeća, debljine milimetra povećava apsorpciju energije kožom, efektom rezonancije. Russell (2018) preispituje poznate učinke milimetarskih valova na kožu, oči (uključujući katarakte), brzinu otkucaja srca, imunološki sustav i DNA.

Regulatori su namjerno isključili znanstvene dokaze o štetnosti

Do sada su dionici u razvoju 5G bili industrija i vlade, dok su poznati međunarodni EMF znanstvenici, koji dokumentiraju biološke utjecaje na ljude, životinje, insekte i biljke, te alarmantni učinci na zdravlje i okoliš iz tisuća recenziranih studija, isključeni. Razlozi za sadašnje ne adekvatne sigurnosne smjernice su sukobi interesa tijela za standardizaciju koji “zbog njihovih odnosa s telekomunikacijskim ili elektroprivrednim poduzećima potkopavaju nepristranost koja bi trebala upravljati regulacijom Standarda javne izloženosti neionizirajućem zračenju” . Profesor Emeritus Martin L. Pall detaljno opisuje sukobe interesa i u svom literature review navodi popis važnih
studija koje su bile isključene.

Toplinska hipoteza je zastarjela–potrebni su novi sigurnosni standardi

Trenutne sigurnosne smjernice temelje se na zastarjeloj hpothezi da je zagrijavanje jedini štetni učinak EMF-a. Kao što su Markovi Grigoriev izjavili, “ Današnji standardi ne uzimaju u obzir
stvarno onečišćenje okoliša neionizirajućim zračenjem”. Stotine znanstvenika, uključujući i mnoge potpisnike ovog apela, dokazalo je da je mnogo različitih vrsta aktualnih i kroničnih bolesti i ozljeda uzrokovano bez zagrijavanja (“ne-termalni utjecaj”) razinama zračenja daleko ispod međunarodnih smjernica.

Biološki učinci javljaju se čak i na najnižim razinama snage. Učinci koji su nađeni na 0.02 pikowata (trilijunti dio wata) po kvadratnom centimetru ili niže, uključuju promjenu genetske strukture kod E.coli i kod štakora , promjene EEG kod ljudi, stimulaciju rasta kod biljki graha, i stimulaciju ovulacije kod pilića.

Da bi se osigurala zaštita od ne-toplinskih učinaka, mora se uzeti u obzir trajanje izloženosti. 5G će svu populaciju izložiti istovremenom i kontinuiranom djelovanju sve većeg broja transmitera, danju i noću, bez prestanka. Potrebni su novi sigurnosni standardi koji bi se trebali temeljiti na kumulativnoj izloženosti, ne samo na razinama snage, nego i na frekvenciji, propusnosti, modulaciji, valnom obliku, širini pulsa i drugim svojstvima, koja su biološki važna. Antene moraju biti ograničene na određene, javno identificirane lokacije. Kako bi zaštitili ljude, antene moraju biti smještene daleko od mjesta gdje ljudi žive i rade i isključene s javnih površina po kojima ljudi hodaju. Da bi se zaštitile divlje životinje, antene moraju biti isključene iz područja zaštićene prirode u divljini i strogo minimizirane u izdvojenim područjima na Zemlji. Kako bi zaštitili sav život, morao bi se ograničiti broj komercijalnih komunikacijskih satelita te zabraniti u niskoj i srednjoj orbiti Zemlje.
Fazni se nizovi moraju zabraniti na Zemlji i u svemiru.

RF zračenje ima i trenutne i kronične utjecaje

RF zračenje ima i trenutne i dugotrajne učinke. Rak i srčana oboljenja primjeri su posljedica dugotrajnih učinaka. Promjene srčanog ritma i promjene u moždanim funkcijama (EEG) primjeri su trenutnih utjecaja. Sindrom koji se naziva bolest radio valova ,a u prijašnjem Sovjetskom Savezu nazivao se electromagnetska hipersenzitivnost (EHS), danas širom svijeta, može biti ili akutni ili kronični. Profesor Dr. Karl Hecht objavio je detajnu povjest tih sindroma, sastavljenu iz sažetaka više od 1,500 ruskih znanstvenih radova i kliničkih povijesti preko 1,000 svojih vlastitih pacijenata u Njemačkoj. Objektivni nalazi uključuju poremećaje spavanja, abnormalni krvni tlak i broj otkucaja srca, probavne poremećaje, gubitak kose, zujanje u ušima i kožni osip. Subjektivni
simptomi uključuju vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, poteškoće s pamćenjem, nemogućnost koncentracije, umor, simptome slične gripi i bol u srcu.

U smjernicama EUROPAEMEMF Guideline 2016 navedeno je da se EHS razvija kada su ljudi “neprekidno izloženi u svakodnevnom životu” povećanim razinama EMF-a i da je nužno “smanjenje
i sprečavanje EMF izloženosti” kako bi ti pacijenti vratili zdravlje. EHS više nebi trebalo smatrati oboljenjem nego ozljedom toksičnog okruženja koje utječe na sve veći dio populacije, prema
procjeni, već na 100 milijuna ljudi diljem svijeta, i uskoro može utjecati na svakog, ako se dopusti globalno postavljanje 5G.

Međunarodna Znanstvena deklaracija o EHS i višestrukoj kemijskoj osjetljivosti (MCS), iz Bruxellesa, objavljena 2015 g. navodi da “[ne djelovanje] je trošak za društvo i više nije opcija …
[Mora se] jednoglasno priznati ova ozbiljna opasnost za javno zdravlje …[hitno zahtijevati ]usvajanje i prioritizaciju primarnih preventivnih mjera te suočavanje s pandemijom u cijelom svijetu”(naglasak dodan).

Vlade u svijetu zakazale su u svojoj dužnosti brige za stanovništvo kojim upravljaju

U svojoj žurbi za uvođenjem 5G i poticanju neograničene upotrebe svemirskog prostora, Europska Unija, Sjedinjene Američke Države i nacionalne vlade širom svijeta, poduzimaju korake
kako bi osigurale regulatorno okruženje “ bez prepreka”.
Oni zabranjuju lokalnim vlastima provedbu zakona o zaštiti okoliša , “ u interesu brzog i isplativog razvoja”, ukljanjaju “nepotrebna opterećenja…kao što su postupci lokalnog planiranja [i]te razne specifične granice zračenja elektromagnetskih polja (EMF) i metode, potrebne za njihovo prikupljanje”.

Vlade također donose zakone kojima se dopušta upotreba bežičnih objekata svima, kao
javno pravo..
Danas se većina bežičnih objekata nalazi na privatnoj imovini, na određenoj udaljenosti od domova i poslovnih zgrada. Kako bi ih se mogli postaviti i kao što to zahtjeva 5G, na svakih 100 m i manje, trebat će biti na pločnicima izravno ispred kuća i poslovnih zgrada, blizu glava pješaka, uključujići i majke s malom djecom. Ukinut će se obaveza obavještavanja javnosti i javnih rasprava. Čak i usprkos javnoj raspravi u kojoj je 100-tina znanstvenika iznjela dokaze protiv 5G, doneseni su zakoni koji oduzimaju pravo lokalnim vlastima da uzimaju u obzir te dokaze. U SAD, na primjer, zakon zabranjuje lokalnim vlastima reguliranje bežične tehologije “na temelju utjecaja radio frekvencijskog zračenja na okoliš”, i sudovi su preokrenuli regulatorne odluke o položaju repetitora jednostavno zato što je većina javnih iskaza bila o zdravlju. Osiguravatelji neće pružiti pokrivanje protiv elektromagnetskih rizika, pa nije jasno tko će biti pravno odgovoran za oštećenje života i imovine, koji proizlaze iz izlaganja 5G mreži, bilo na tlu ili u svemiru.

U odsudstvu dogovorenog, sveobuhvatnog, pravnog režima kojim se uređuju djelatnosti u svemiru, pravna odgovornost za te aktivnosti ne postoji, unatoč vjerojatnosti da će svi kontinenti,
atmosfera i oceani biti tome izloženi.

Međunarodni se ugovori ne poštuju

Djeca i dužnost brige

UN-ova Konvencija o pravima djeteta: Države se trebaju “obvezati da će osigurati zaštitu i skrb kakva je prijeko potrebna za njegovu ili njezinu dobrobit” (čl.3), “osigurati…opstanak i razvoj djeteta”(čl.6) i “poduzeti odgovarajuće mjere za suzbijanje bolesti … imajući na umu opasnosti i rizike od zagađenosti okoliša”(čl.24(c)).

Nuremberški kod (1949) primjenjuje se na sve eksperimente na ljudima, a to uključuje implementaciju 5G s novim, višim izlaganjima RF zračenju, koja, nije ispitana za sigurnost prije stavljanja na tržište. “Dobrovoljni pristanak ljudi, subjekata ispitivanja, apsolutno je neophodan.
”(čl.1). Izloženost 5G bit će prisilna. “Nijedan se eksperiment ne bi smio obaviti, ako a priori postoji razlog vjerovati da će se dogoditi smrt ili invaliditet”(čl.5). Otktića u više od 10,000 znanstvenih
studija i glasovi stotina međunarodnih organizacija , predstavnika stotina tisuća članova koji su pretrpjeli invaliditet i bili raseljeni iz svojih domova, zbog već postojećih  bežičnih telekomunikacijskih postrojenja su “a priori razlozi za vjerovanje da će se smrt ili invaliditet zaista dogoditi”.

Izvor: huzez.hr

.