PETICIJA – ZAUSTAVITE UVOĐENJE 5G MREŽE U ZAGREBU I REPUBLICI HRVATSKOJ

 

PETICIJU MOŽETE POTPISATI OVDJE

Mi dolje potpisani podnosimo peticiju EU Parlamentu i Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) za pozivanje na načelo predostrožnosti i poštivanje ljudskih prava građana zaustavljanjem uvođenja 5G u Zagrebu i ostatku Republike Hrvatske, sve dok temeljita, neovisna istraživanja potvrde da ova netestirana tehnologija i njezina povezana infrastruktura neće imati štetne učinke na javno zdravlje, prirodni svijet i okoliš. U tu svrhu podnosimo peticiju gornjim tijelima da:

  1. Odbiju sve aplikacije za planiranje podizanja 5G baznih stanica i povezane infrastrukture u Zagrebu i ostatku Republike Hrvatske,
  2. Spriječe sječu zdravih stabala bez prethodnog savjetovanja s javnošću,
  3. Spriječe postavljanje 5G antena na ulične svjetiljke, rasvjetne stupove, autobusne stanice i ostali ulični namještaj,
  4. Podrže prava vlasnika domova, škola, crkava i dr. tijela na prigovor postavljanja 5G infrastrukture na njihove objekte ili u blizini njih,
  5. Rade s neovisnim znanstvenicima i liječnicima na istraživanju utjecaja 5G tehnologije na zdravlje i okoliš.

Obrazloženje

Predloženo uvođenje 5G u Zagrebu i ostatku Republike Hrvatske će rezultirati u masivnim porastima izloženosti javnosti mikrovalnom zračenju, koja nije savjetovana, nije joj dana suglasnost i nije izravno informirana o povezanim rizicima. Posebno smo zabrinuti zbog rizika ove neprovjerene tehnologije za javno zdravlje, naročito zdravlje djece, trudnica i starijih osoba ili onih s kroničnim bolestima, te utjecaju na prirodni svijet, uključujući ptice, pčele, životinje i drveće. Unatoč širokom poricanju, dokazi da je radio frekvencijsko zračenje (RF) štetno za život već su nepobitni. Akumulirani klinički dokazi oboljelih ljudi, eksperimentalni dokazi o oštećenju DNA stanica i organskih sustava raznih biljaka i životinja, te epidemiološki dokazi da su glavne bolesti moderne civilizacije – rak, srčane bolesti i dijabetes u velikoj mjeri uzrokovane elektromagnetnim onečišćenjem, čine dokumentacijsku bazu sa znatno više od 10.000 stručno recenziranih znanstvenih radova.

Koliko je 5G drugačiji od 4G?

4G bežična tehnologija koristi frekvencije u mikrovalnom području do 6 GHz (gigahertza). 5G bežična tehnologija će nastaviti koristiti ove frekvencije dok će postepeno uvoditi puno više frekvencije u spektru milimetarskih valova (30 – 300 GHz i više). Da bi se prenijele ogromne količine podataka potrebne za Internet stvari (IoT), 5G tehnologija će, kada bude u potpunosti implementirana, koristiti milimetarske valove, koji se slabo prenose kroz čvrste materijale. To će od svakog pružatelja usluga zahtijevati instaliranje baznih stanica svakih 100 metara (1) u svakom urbanom području na svijetu. Za razliku od prethodnih generacija bežične tehnologije, u kojima jedna antena emitira preko širokog područja, 5G bazne stanice i 5G uređaji imat će višestruke antene raspoređene u “fazne nizove” (2), koje zajedno emitiraju usmjerene, upravljive snopove, nalik laserskim, koji slijede jedni druge. Ovo će izložiti javnost neviđenim razinama mikrovalnog zračenja. Kod 5G nije samo riječ o mobilnim uređajima s većim brzinama skidanja (3). Radi se također i o super-povezanim “pametnim” gradovima u kojima su ulice potpuno pokrivene bežičnim signalima, što omogućuje automobile bez vozača i Internet stvari (IoT), povezujući predmete u našim domovima na pametne telefone i dr. uređaje, što bi navodno dovelo do veće pogodnosti našim zaposlenim životima, kao i pristupu osobnim podacima za svrhe marketinga i nadziranja.

MEĐUNARODNI APEL ZNANSTVENIKA I LIJEČNIKA

Znanstvenici već upozoravaju na ozbiljne zdravstvene učinke zbog 5G

Neovisne recenzirane znanstvene studije (4) pokazuju opsežne dokaze o štetnosti 4G i 5G tehnologije, što uključuje i oštećenje kože, očiju i živčanog sustava, promjene DNK, promjene bakterija, koje ih čine otporne na antibiotike i direktna prouzrokovanost raka. U ožujku 2018. profesor Martin Pall (profesor emeritus biokemije na Sveučilištu Washington) pružio je dokaze EU-u o biološkim učincima pulsirajućeg neionizirajućeg zračenja (5) koje koriste i 4G i 5G tehnologija, što uključuje: povećanje muške i ženske neplodnosti i pobačaja, neurološke i neuropsihijatrijske učinke, uključujući anksioznost, depresiju i poremećaje spavanja, oštećenje pamćenja, neurodegenerativne bolesti uključujući Alzheimer-ovu bolest, dijabetes, rak i oštećenje DNK. 5G apel (6) (5G apel znanstvenika EU), kojeg je trenutno potpisalo 235 neovisnih znanstvenika, stručnjaka u svojim područjima, ističe da su “sigurnosne smjernice” Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) na kojima Javno zdravstvo Engleske (PHE) temelji svoje smjernice zastarjele. Svi dokazi o štetnosti se pojavljuju, iako je zračenje ispod ICNIRP-ovih “sigurnosnih smjernica”. Stoga su potrebni novi sigurnosni standardi.

Legalne i sigurnosne upletenosti za B&NES vijeće

Činjenica da 5G tehnologija nikada nije testirana na zdravstvene učinke znači da uvođenje krši Nirnberški kodeks (7) iz 1947. g. – ovaj zakonski obvezujući kodeks zahtijeva informirani pristanak prije izvođenja pokusa na ljudskoj populaciji. Prema zakonu Velike Britanije i EU-a, trebalo je provesti stratešku procjenu okoliša prije odobrenja implementacije 5G bežične tehnologije. To nije učinjeno.

PETICIJU MOŽETE POTPISATI OVDJE

Izvori

(1) www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4 (2) ieeexplore.ieee.org/document/7942144 (3) ehtrust.org/wp-content/uploads/5G_What-You-Need-to-Know.pdf (4) ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/ (5) einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf (6) www.5gappeal.eu/about/ (7) history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdfHvala vam na podršci, Viktor Božičević iz Zagreb


 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.