Svi bi se trebali pobuniti protiv ovoga!!!

5G

.

Bežične tehnologije se implementiraju širom svijeta zabrinjavajućom brzinom.  Uz takvo masovno uvođenje bilo koje tehnologije, trebali bi shvatiti i znati neke činjenice o industriji koja stoji iza nje.

Prevela: Tina M.

Na temelju iskustva i ishoda tužbi protiv duhanske industrije, kojima smo svjedočili u prijašnjim desetljećima,  osiguravajuće tvrtke odbijaju osiguravati “bežičnu industriju”, što znači da bežična industrija (telekomi)  doslovno osiguravaju sami sebe, ali i da je bežična industrija opasna po zdravlje, čega su osiguravajuće tvrtke očito svjesne.

Što se dogodi kada sudski tužiš firmu koja osigurava samu sebe?

Dogodi se to da tužbe  budu sudski razvučene uz pomoć korumpiranog sustava, što industriju telekoma i održava na životu . Kada bi sud odlučio protiv telekoma time bi industrija telekoma bila doslovce paralizirana.

Sada kada je razvijena ‘Nova generacija bežične tehnologije’ nazvana 5G, telekomunikacijska industrija čini sve da je progura i implementira u  određenim gradovima, diljem planeta.

MEĐUNARODNI APEL ZNANSTVENIKA I LIJEČNIKA – Zaustavite 5G!!!

Zašto je potreban 5G?

Telekomunikacijska industrija želi da vjerujemo kako je 5G potreban kako bi pokrili nepokrivene dijelove ruralnih područja internetom.

Što je daleko od istine…

Je li potreban za samovozeća vozila?

Tvrtke samovozećih vozila su već odradila testiranja prototipa na postojećoj bežičnoj infrastrukturi, tako da nije ni radi toga! U konačnici, svrha 5G mreže nije samo veća brzina interneta…

3G je bio pokušaj da  pametni telefoni prorade, a s 4G su postigli taj cilj. 5G je ustvari za ono što oni nazivaju ”Internet of Things” skraćeno IoT (Internet Stvari) i radi se o spajanju svega električnog u našim domovima na bežičnu infrastrukturu, a time će se mjeriti koliko čega koristimo ili trošimo, tako barem tvorci ove tehnologije/sustava javno govore.

5G nije samo nadogradnja bežične infrastrukture; to je i ogroman skok u smjeru izgradnje i implementacije totalne tehnološke kontrolne mreže (sustava). Plan, ove ubrzane nadogradnje je prekrivanje cijele Zemlje – uključujući ruralna područja – sa 5G elektromagnetskim ‘pokrivačem’, tako da njezinom utjecaju, doslovce, ne može pobjeći nitko tko živi na ovom planetu.
Cilj interneta stvari, ili skraćeno IoT, je povezivanje svake stvari na planetu, kao i samih ljudi, sa beskrajnim planetarnim internetom, na kojem “sve” i “svi” postaju dio mreže – povezani mikročipovima

Infrastruktura pametnog brojila (smart meter) vodi ka ideji takozvane ”Pametne kuće” (Smart home) gdje sve stvari mogu biti kontrolirane bežično, a pametne kuće pak vode ka ideji “Pametnih gradove” – ali problem je što ovo uključuje puno bežičnih valova.

‘Grad nadzora’: Googleom podržan ‘pametni’ grad izgleda kao neka poremećena noćna mora (Nexus – Svjetlost)

RF zračenje je dokazano štetno za ljude i okoliš. Uvođenje 5G predstavlja pokus na čovječanstvu i okolišu koji je definiran kao zločin prema međunarodnom pravu, tvrde znanstvenici. Opširnije…

Nasuprot što industrije (i neke vlade) kažu, mnogi ljudi su visoko osjetljivi na mikrovalove emitirane iz bežičnih uređaja, što potvrđuju i razne studije. Tako je The U.K.’s Mirror  nedavno objavilo da je studija koja je provedena na životinja od strane istraživača iz NIH-ovog Nacionalnog toksikološkog programa, otkrila da zračenje koje emitiraju telefoni uzrokuje rak mozga i srca kod muških štakora. Opširnije…

VIDEO – 5G mreža će udvostručiti stopu oboljevanja od raka, tvrde znanstvenici

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)  zaključila je u 2011. godine da učestalo RF zračenje frekvencijama 30 kHz – 300 GHz je moguće kancerogeno za ljude .  Međutim, nedavni dokazi, uključujući najnovije studije o korištenju mobitela i rizik od raka mozga, pokazuju da je RF zračenje dokazano kancerogeno za ljude, a sada se treba klasificirati kao “kancerogen Group 1” zajedno s dimom duhana i azbestom.

Znanstveno istraživanje francuskog profesora Jean-Paula Bourdineauda i njegovih suradnika iz Hrvatske dokazalo je da već dvosatna izloženost elektromagnetskim poljima na frekvenciji mobilnih telefona u glista  izaziva opći stres organizma i promjene u DNK. Dodajući kako  netko može reći kako mi nismo gliste, ali kako su zapravo svi mehanizmi stvaranja slobodnih radikala i svi elementi molekularne obrane isti su u svih životinja. Opširnije…

Tehnički, 5G koristi više frekvencije (u rasponu od 30-100 GHz)  kako bi bio u mogućnosti prikupiti veliku količinu podataka koja dolazi iz svih tih prijenosnih uređaja. Nažalost, zbog toga što se ti veći frekvencijski rasponi ne prenose učinkovito na velike udaljenosti, milijuni novih odašiljača trebaju biti postavljeni bliže mjestu gdje živimo kako bi 5G tehnologija normalno radila.

Frekvencije 5G tehnologije se ne prenose učinkovito preko zidova. Što dodatno povećava broj potrebnih odašiljača za implementaciju ove tehnologije.

Znanstvenici tvrde da je  gustoću radiofrekventnih 5G odašiljača nemoguće točno predvidjeti, no kako se  radi oko nekoliko milijuna novih 5G baznih stanica na Zemlji i čak 20.000 novih satelita u svemiru, te još o 200 milijardi prijenosnih objekata, koji će prema procjenama biti dio Interneta stvari do 2020. godine, a jedan trilijun objekata nekoliko godina kasnije. I svi oni emitiraju RF zračenje.

Dokumentarni film “Rezonanca – Bića frekvencije”

Kako se  približava uvođenje 5G tehnologije, u Španjolskoj je ove godine organiziran prosvjed takozvanog “ljudskog lanca”:

Tijekom jutra, u dvorani zgrade Vicerrektor Santiago Hidalgo de la UVa moglo se vidjeti niz prezentacija međunarodnih znanstvenika koji su se složili oko utjecaja na zdravlje, kao i na okoliš, od strane elektromagnetskih valova.

Direktor laboratorija Ceferino Maestu, iz Centra za biomedicinsku tehnologiju Veleučilišta u Madridu, objasnio je da, iako zakonodavstvo naglašava toplinske učinke, postoje dokazi o biološkim učincima koji se povezuju s raznim bolestima.

Rečeno je kako je za rad 5G-a potrebno instalirati antenu za svakih deset kuća.

 

Rečeno je i da do potpunog prelaska na 5G, 5G koegzistirati s drugim sustavima kao što su 2G, 3G, 4G i WiFi.

Među glavnim zaključcima: zakonodavstvo EU dopušta granice do 450 mikrovata po kvadratnom centimetru iako je znanstvena preporuka i rezolucija 1815 Vijeća Europe  0,1 mikrovata.

 

Postoje studije koje upućuju na to da se ova nova tehnologija približava razinama s toplinskim učincima koji stvaraju patologije centralne senzibilizacije: fibromialgije, sindroma kroničnog umora, elektrosenzitivnost i čak su povezani s tumorima mozga ili leukemijom, a na rizike je također ukazao i Annie J Sasco, stručnjak iz međunarodnih organizacija za istraživanje raka i David Carpenter, direktor zdravstvenog instituta u Albany, SAD.

Zastrašujući govor predsjednika FCC-a Toma Wheelera o 5G

Bijele površine / zone

Neki su govornici izrazili potrebu za osnivanjem sigurnih ‘Bijelih područja’ u gradu, na primjer: škole, javni trgovi, knjižnice, bolnice, itd., ali EU se tome  protivi iz razloga što se taj zahtjev  sukobljava sa politikom univerzalnog pristupa Internetu, koji EU sufinancira. Dakle nema bijega od RF zračenja.

U znak protesta 16 .06. 2018. formiran je ljudski lanac u gradu Segovia u Španjolskoj. Ovaj događaj je održan dan nakon prezentacije znanstvenika iz Španjolske, Francuske, Kanade i SAD-a.

Julian Assange: Tehnološki napredak mijenja čovječanstvo, ova generacija koja se sada rodila … je posljednja SLOBODNA generacija

 

Iznesite svoje mišljenje o ovoj temi u nastavku. Ako vam je tema zanimljiva, podijelite je s prijateljima.


stop5g.whynotnews.eu

Prevela: Tina M.

Izvor: knowingthetruth.com

PROPAGANDA JE KRENULA…

.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg
medija i bez obzira na granice.