Želite li biti zdravi? Zaboravite na kuhanje!

“Na ovom svijetu postoji samo jedan uzrok svih bolesti, a to je odvraćanje ljudi od prijesne hrane. Mi smo po prirodi upućeni u svom razvoju na prehranu prijesnom hranom, ali čovjek je unatoč tome jedino živo  biće na zemlji koje kuha svoju hranu, te i dalje pije mlijeko i poslije dojenačke dobi, a k tome još uzima i lijekove.

Odlučni zahtjev Helmuta Wandmakera glasi: vrati se prvobitnoj, izvornoj hrani! Tada će nestati prekomjerna težina, sniziti se krvni tlak, te razina masnoća i kolesterola u krvi. Prehlade i glavobolje bit će zauvijek zaboravljene, nagrada će biti trajno krepko zdravlje.”

40 godina istraživanja na području prehrane i zdravlja dovelo je do sljedećeg rezultata:

1. Postoji samo jedan uzrok bolesti, a to je zatrovanost tijela!

2. Postoji samo jedan učinkovit način liječenja, ato je detoksikacija organizma! Oba su ta poučka tako jednostavna kao što je sve veliko jednostavno!

 

Zatrovanost si sam uzrokovao kuhanom hranom, lijekovima i stimulansima, koji svi stvaraju kiselinu. Detoksikacija odnosno odstranjivanje otrova iz organizma provodi se isključivo živom, bazotvornom, biljnom prijesnom hranom, pri čemu je Tvoje tijelo jedini, prirodni lječitelj!

Postoji samo jedan svemir, jedna priroda, jedan prirodni zakon, jedan Stvoritelj!

Po tom su zakonu osnove prehrane za čovjeka i životinju jednake: proizvodi stvoreni od prirode moraju se jesti prijesni. Oko 70.000 životinjskih vrsta u divljini drži se tog zakona. Samo se čovjek razvio u biće koje svoju hranu kuha i pije mlijeko i u odrasloj dobi. Samo to “iznimno biće” uzima lijekove! Samo iz toga proizlaze svi zdravstveni problemi, kako god se danas nazivale svakojake bolesti.

 

Milijuni godina razvoja s prijesnom prirodnom hranom učinili su čovjeka prilagođenim toj prijesnoj molekuli. Njegovi se geni gotovo nisu promijenili ni unatoč kuhanoj hrani. Tek su vatra i kuhinjski lonac temeljito promijenili izvorne, prirodne hranjive tvari. Posljedica toga su degeneracija i bolesti. Bolesnice, želiš li ozdraviti i ostati zdrav, tada je moguća samo jedna odluka: vrati se toj prirodnoj hrani, nakon što si prethodno potpunom uzdržanošću od hrane (postom) čistio nekoliko dana svoje tijelo od otrova. Za tu prirodnu hranu postoji jednostavno pravilo: “Jedi svježu i prijesnu onu hranu koja ti najbolje ide u tek, najugodnije ti miriše i privlačna je tvom oku!” 90% tvoje vitalnosti, živčane snage i energije ovisi o toj jednostavnoj rečenici! K tome bi te trebali uvijek pratiti: svjež zrak danju i noću, sunčana svjetlost, čista voda, mnogo kretanja, mir i dovoljno sna! Zašto mi ljudi ne provodimo u djelo ta jednostavna načela? U tome nas sprječavaju samo naše navike i nedostatna snaga duha i volje da razmišljamo o svom pravom životu.

“Prava će ljudska kultura postojati tek kad ne bude kao kanibalizam važilo samo za Ijiidožderstvo, već za svako uživanje mesa!”

(Wilhelm Busch)

 

Danas se po svemu sudeći mora braniti prirodni zakon, a ne naš izopačen, pogrešan način života! Tako to žalosno izgleda u eri SIDE! Mikrobi su dakle neprijatelji protiv kojih se treba boriti, a ne protiv naših neprestanih prijestupa i ogrješenja o prirodno! Virusi i bakterije su međutim naši prijatelji, jer pomažu požderati onu prljavštinu u nama, koju smo nagomilali. Da nije njih, bio bi naš očekivani životni vijek posve kratak! Ni pri SIDI nisu mrtvi virusi začetnici infekcije, već je to tlo što smo ga sami pripremili našom mrtvom hranom, stimulansima poput soli, začina, kave, čaja, kakaoa, čokolade, rakije, cigareta i gotovo neizbrojivim lijekovima! Tako vjerujem daje u oboljelih od SIDE otrovni lijek

AZT (Azidothymidin) prije taj koji im donosi kraj, nego ozloglašeni “virus”.

Mi se radije do smrti šopamo lijekovima, nego da promijenimo način života koji je pravi krivac za bolesti! Glasoviti francuski stručnjak za prirodno liječenje biljem Messegue kaže u svojoj novoj knjizi: “Heilpflanzen”,23 da je 60 % naših današnjih bolesti prouzročeno lijekovima!

 

Neki je mudar čovjek rekao o našim pogrešnim prehrambenim navikama: “Uvijek je primamljivo žrtvovati budućnost, da bi se moglo nesmetano uživati u sadašnjosti!”

 

Velika je nesreća da gotovo sve naše živežne namirnice ne sadrže više život, već su mrtve! Pogledaj si hranu u velikim trgovinama, koliko ćeš je naći u konzervama i pakovanjima: sama tvornička hrana s dodanim umjetnim okusima i mirisima i učinjena trajnom! Danas su čak i mliječni proizvodi sterilizirani, homogenizirani i pasterizirani i time srozani u kategoriju mrtve hrane. U tom pogledu najgore stoji s trajnim mlijekom što ga svi kupuju bez razmišljanja! A što sadrži mali kutak svježih živežnih namirnica? Samo voće i povrće što ga nažalost mi ljudi isto tako stalno mijenjamo prekomjernim količinama umjetnih gnojiva, insekticida, pesticida. Najprije se uništava tlo, zatim bilje i šume, a naposljetku životinje i ljudi! Kriv si ti sam! Zašto ne kupuješ biološki uzgojeno voće i povrće? Trgovac ima na raspolaganju ono što želiš, jer želi i mora zarađivati novac. Ali ni ono najbolje biološki uzgojeno voće i povrće ništa ne koristi ako ga zatim kuhanjem pretvoriš u mrtvu tvar!

Skupo ćemo platiti ta stalna ogrješenja o prirodni zakon! Prije 50-60 godina nije još bilo u trgovinama gotovih pakovanja, osim možda nadomjestaka za kavu. O tome mogu govoriti sa sigurnošću, jer sam tako reći odrastao u malom dućanu i tijekom školskih praznika često posluživao mušterije. Danas naša tijela unatoč općoj prekomjernoj debljini pokazuju posve očito pomanjkanje životno važnih tvari i bolesti što su nastale kao posljedica prehrane mrtvom hranom. Samo živi enzimi, naši najbolji pomagači, kojih ima na tisuće, stvaraju iz žive hrane životno sposobne stanice iz kojih se tada izgrađuje snažno, zdravo tijelo. A ta “roba” prolazi tada veoma lako i bez smetnji kroz naš probavni sustav! Svježa hrana opskrbljuje tijelo svim enzimima potrebnim za probavu.

 

Veoma revna milijunska promidžba pere nam međutim svakodnevno mozak, usmjerujući ga u suprotnom pravcu. “Tako ukusni sadržaj… ” Na sve se moguće načine nastoji utjecati na želju za uživanjem u ukusnim prehrambenim proizvodima, bez obzira na njihovu kakvoću. Sto se događa s našim dragocjenim tijelom što smo ga dobili od Stvoritelja, to je industriji svejedno. Glavno da zvecka novac u blagajni!

 

Ti stvaraš navike, a zatim navike vladaju tobom! Ako se ti kao potrošač ne promijeniš, neće ni trgovac ništa promijeniti. Zašto bi se on i trebao truditi, kad ti to ne želiš. Prije sam nastojao da naši odjeli zdrave hrane budu sve veći, ali su oni morali biti opet smanjeni. Samo dijabetičari nalaze sve veću ponudu, na žalost isto tako mrtvih živežnih namirnica. Zašto samo ti bolesnici? Jer za njih mora postojati velika ponuda. Ta imamo već 2 milijuna dijabetičara! Zašto moramo najprije svi biti uništeni, da bismo tada možda počeli više razmišljati o svome životu, prema tome i svojoj prehrani? Zašto se sam ne

pobrineš za to da barem polovinu današnje velike, moderne trgovine čini svježa, zdrava hrana. Zašto vjeruješ profesionalcima koji se mogu pridobiti za stručni sud i hvale mrtvu hranu? Zašto ne daješ priliku prirodi da pokaže svoje mogućnosti i svoja djelovanja? Zašto moraš sebe predati pomoćnoj medicini i nožu kirurga? Pitanje za pitanjem; ali jedino ti sam možeš na njih odgovoriti. Sizifov je posao promijeniti tvoju okolinu; ali nije zabranjeno da ti započneš od samoga sebe! Pokušaj barem ti ostvariti bogatu žetvu! Ostale ćeš moći potaknuti na promjenu samo svojim primjerom, ne riječima. To uvijek iznova govorim mnogima koji postavljaju pitanja i tužni su što ne mogu članove obitelji povući sa sobom u pozitivnom pravcu.

Uvod iz knjige: Helmut Wandmaker “Želiš li biti zdrav? Zaboravi kuhanje”

Comments are closed.