Hoću li ja biti taj koji vlada situacijom, ili će ta si­tuacija vladati nada mnom?

anthony de mello svjesnost

Mislite o nekoj osobi koja vam se ne sviđa, osobi koju uglavnom izbjegavate, jer njeno prisustvo budi u va­ma negativna osjećanja. Zamislite da je sada prisutna i postanite svjesni tog negativnog osjećanja.

Eto, našli ste se pred nekim tko je siromah i bogalj, trom.

Sada pokušajte da shvatite sljedeće: ako pozovete tu osobu, tog uličnog prosjaka, u svoju kuću, dakle udosto­jite je svog prisustva, i ona će vam dati poklon koji nika­da ne biste dobili ni od koga od vaših zanosnih i ugod­nih prijatelja, koliko god da su bogati. Ta osoba otkriva vas samom sebi, ona vam razotkriva ljudsku prirodu. To je neusporedivo otkriće, koje ne možete dobiti čak ni iz Svetih spisa. (Jer. kakva je korist da znate sve što piše u njima, ako pri tom ne poznajete sami sebe i živite živo­tom robota?) Istina koju bi vam donio taj prosjak ras­tvorila bi i proširila vaše srce sve dok se u njemu ne bistvorio prostor za svako živo biće. Možete li zamisliti ljepši poklon od toga?

Sada razmotrite svoju negativnu reakciju i upitajte sebe: „Hoću li ja biti taj koji vlada situacijom, ili će ta si­tuacija vladati nada mnom?” To je prvo otkriće, za kojim odmah slijedi novo – put koji vodi ovladavanju tom situa­cijom je gospodarenje nad samim sobom. Kako se to po­stiže? Potrebno je samo da shvatite da na svijetu postoje ljudi koji, da su na vašem mjestu, ne bi negativno reagirali pred osobom koja tako djeluje na vas. Oni bi se osjetili odgovornim za tu situaciju, bili bi iznad nje, a ne po­djarmljeni njome kao vi. Ali vaša negativna osjećanja ne izaziva, ta konkretna osoba (kako pogrešno zamišljate) već vaša unutrašnja uvjetovanost – to je treće i najvažni­je otkriće. Vidite li što se događa kada zaista „shvatite”?

Kad ste došli do ovakvih otkrića o sebi, evo vam jed­nog otkrića koje se odnosi na ljudsku prirodu. Shvaćate li da takva osoba koja izaziva negativnu reakciju u vama nije odgovorna za takvo svoje ponašanje i osobine? Vi možete da hranite taj negativan stav u sebi isklju­čivo ako pogrešno mislite da je ta osoba slobodna i svjesna, a samim tim i odgovorna. Ali tko uopće čini zlo pri punoj svjesti o tome? To što nas čini sposobnim da na­nosimo bol i da budemo zli nije ni u kom slučaju slobo­da već slabost, jer nam nedostaje svijest i senzibilnost. Onaj tko je stvarno svjestan i slobodan, nije u stanju da griješi. Ta sirota osoba koja je pred vama samo je troma, a ne osiona ili pokvarena kakvom je pogrešno vidite.

Shvatite ovu istinu, udubite se malo u to, i vidjeti ćete kako se vaš negativan stav postepeno mijenja u ljubaznost i suosjećanje. I eto kako se istovremeno stvara prostor u vašem srcu za nekoga koga ste vi i drugi nalik na vas osudili na život skitnice i bijednika.

Sada ćete shvatiti da je taj prosjak vama donio milo­stinju – proširenje vašeg srca i oslobađanje vašeg duha. Ako ste prije toga bili podjarmljeni (te osobe imale su moć da izazovu negativna osjećanja u vama, pa ste čak išli drugim putem da bi ih izbjegli), sada vam je podare­na sloboda koja vam omogućava da nikoga ne izbjegavate, da idete bilo kojim putem koji vam odgovara.

Kada ovo sagledate, osjetiti ćete kako se, uz suosjećanje, u vašem srcu javlja i zahvalnost prosjaku koji se pre­tvorio u vašeg dobročinitelja. To je još jedno osjećanje koje vas oslobađa i od vas čini sasvim novo biće.

Anthony De Mello