Ljudski DNA je biološki internet

Ljudska DNK je biološki internet i u mnogim je aspektima superiorna onom umjetnom. Najnovija ruska znanstvena istraživanja izravno, ili neizravno, objašnjavaju pojave kao što su vidovitost, intuicija, spontana i iscjeljivanja na daljinu, samoizlječenje, tehnike afirmacije, neobične svjetlosne aure oko ljudi (točnije ‘duhovnih učitelja’), utjecaj uma na klimatske obrasce i još mnogo toga. K tome, postoje dokazi o potpuno novom tipu medicine u kojoj se na DNK može djelovati i može ju se reprogramirati riječima i frekvencijama bez izrezivanja i zamjenjivanja pojedinih gena [kao što sam sugerirao u petom poglavlju i svojim prethodnim knjigama]. Samo deset posto naše DNK koristi se u izgradnji bjelančevina [mnogi kažu 3% do 5%]. Taj dio DNK zanimljiv je Zapadnim znanstvenicima, on se proučava i kategorizira. Ostalih 90% smatra se ‘otpadnom DNK’. Ruski istraživači, međutim, uvjereni da priroda nije glupa, pridružili su se lingvistima i genetičarima u pokušaju istraživanja ovih 90% ‘otpadne DNK’. Njihovi rezultati, otkrića i zaključci jednostavno su revolucionarni! Prema njima, naša DNK ne samo što je odgovorna za izgradnju našeg tijela, nego također služi za spremanje podataka i komunikaciju. DNK je organski supervodič koji može raditi pri normalnoj tjelesnoj temperaturi, za razliku od umjetnih supervodiča kojima za rad mogu biti potrebne ekstremno niske temperature. Osim toga, svi supervodiči u stanju su pohranjivati svjetlost i informacije.

To dodatno objašnjava kako DNK može pohranjivati informacije. Ruski lingvisti otkrili su da genetski kod, posebno u prividno beskorisnih 90% DNK, slijedi ista pravila kao i svi ljudski jezici. Zato su usporedili pravila sintakse (načina na koji se riječi slažu i oblikuju fraze i rečenice), semantike (proučavanja značenja jezičnih oblika) i osnovnih pravila gramatike. Otkrili su da baze naše DNK slijede običnu gramatiku i imaju zadana pravila baš kao i naši jezici. Tako se ljudski jezici nisu pojavili slučajno, nego su odraz naše naslijeđene DNK [programa].

Ruski biofizičar i molekularni biolog, Pjotr Garjajev i njegovi suradnici također su istraživali vibracijsko ponašanje DNK. Zaključak je bio sljedeći: ‘Živi kromosomi djeluju baš kao solitonsko-holografski kompjutori koji koriste endogeno DNK lasersko zračenje’. [Solitoni su poseban tip svjetlosnih valova koji ne mijenjaju oblik dok putuju.] To znači da su uspjeli, na primjer, modulirati određene frekvencijske obrasce na lasersku zraku, i upotrijebiti je za djelovanje na frekvenciju DNK, a time i same genetske informacije. [Taj proces je ono što zovemo ‘evolucija’, kao što sam ranije objasnio]. Budući da su osnovna struktura parova baza u DNK i jezika iste, nikakvo DNK dekodiranje nije potrebno.

Moguće je jednostavno koristiti riječi i rečenice ljudskog jezika! To je, također, eksperimentalno dokazano! [Taj je fenomen vidljiv u fotografijama kristala vode Masarua Emota, formiranih pod utjecajem riječi i rečenica.] Živa DNK tvar uvijek će reagirati na jezikom modulirane laserske zrake, pa čak i na radiovalove, ako se koriste prave frekvencije. To konačno i znanstveno objašnjava zašto afirmacije, autogeni trening, hipnoza i tome slično mogu imati tako jak utjecaj na ljude i njihova tijela. Potpuno je prirodno i normalno za našu DNK da reagira na jezik. [Ona je kompjutorski program koji se može prepraviti takvim unosom podataka.] Dok Zapadni istraživači izrezuju pojedine gene iz DNK lanaca i ubacuju ih drugdje, Rusi entuzijastično rade na uređajima koji mogu djelovati na stanični metabolizam kroz prikladno modulirane radijske i svjetlosne frekvencije i tako popravljati genetske defekte.

Garjajev i njegova istraživačka skupina ovom su metodom uspjeli dokazati da se kromosomi oštećeni rendgenskim zrakama mogu popraviti. Čak su i snimili informacijske uzorke određene DNK i prenijeli je na drugu, čime su reprogramirali stanice na drugi genom. Uspješno su, na primjer, preobrazili embrije žaba u embrije daždevnjaka jednostavnim emitiranjem informacijskih uzoraka DNK! [Drugim riječima, prepravili su program i izmijenili – metamorfozirali!

– valni oblik/hologram.] Na taj je način cijela informacija prenesena bez ijedne od popratnih pojava ili disharmonija koje se susreću kod izrezivanja i ponovnog ubacivanja pojedinih gena iz DNK. To predstavlja nevjerojatnu revoluciju i senzaciju koja će promijeniti svijet! A sve to samo jednostavnom primjenom vibracija i jezika umjesto arhaične procedure rezanja! Taj eksperiment ukazuje na ogromnu moć valne genetike, koja očigledno ima veći utjecaj na formiranje organizama od biokemijskih procesa nizova baza [u stvari, jedno je izraz drugoga}.

Ezoterijski i duhovni učitelji vjekovima su znali da se naše tijelo može programirati jezikom, riječima i mislima. To je sada znanstveno dokazano i objašnjeno. Naravno, frekvencija treba biti prava, i to je razlog zašto nisu svi jednako uspješni ili to ne mogu uvijek činiti istom snagom. Pojedinci moraju raditi na unutarnjim procesima i zrelosti kako bi stvorili svjesnu komunikaciju s DNK [svijest može prepraviti program, kao što sam isticao u knjizi.} Ruski

istraživači rade na metodi koja nije ovisna o ovim faktorima, nego će uvijek

djelovati, uz uvjet da se koristi odgovarajuća frekvencija.

Ali sto je svijest nekog pojedinca razvijenija, to je manja potreba za bilo kakvim tipom uređaja! Ljudi takve rezultate mogu postići sami, a znanost će se konačno prestati smijati takvim zamislima i potvrdit će i objasniti rezultate.

Moderan čovjek to zna samo na puno suptilnijoj razini, kao ‘intuiciju’ [znanje!]. Ali i mi, također, možemo to ponovno početi koristiti. Evo primjera iz prirode: kada je mravlja kraljica prostorno odvojena od kolonije, gradnja se i dalje nastavlja, revno i prema planu. Međutim, ako kraljicu ubijemo, svi radovi u koloniji prestaju. Nijedan mrav ne zna što bi radio. Čini se da kraljica šalje ‘građevinske planove’ iz daljine preko grupne svijesti svojih podanika. Može biti udaljena koliko god želi, sve dok je živa. [Mravlja kraljica je poput ‘mozga’ Matrixa.]

Kod čovjeka ‘hiperkomunikacija’ [komunikacija na razinama izvan carstva pet osjetila] najčešće se sreće kada netko iznenada dobije pristup informacijama koje su izvan njegove baze znanja. Takva se ‘hiperkomunikacija’ tada doživljava kao nadahnuće ili intuicija [znanje]. Talijanski skladatelj Giuseppe Tartini jedne je noći usnuo da je kraj njegovog kreveta sjedio vrag svirajući violinu.

Sljedećeg je jutra Tartini bio u stanju po pamćenju točno zapisati skladbu; sonatu je nazvao Đavolji triler. Jedan 42-godišnji bolničar godinama je sanjao situaciju u kojoj je bio priključen na neku vrstu CD-ROM-a znanja. Prenošena su mu provjerljiva znanja iz svih mogućih područja kojih se ujutro mogao sjetiti. Bila je to takva poplava informacija da se činilo da mu se noću prenosi cijela enciklopedija. Većina činjenica bila je izvan njegove osobne baze znanja i dosezala je tehničke detalje o kojima nije znao apsolutno ništa. [To je poput kompjutorskog downloada. Kompjutor ne mora znati ništa o informacijama koje zapisuje.]

Kada se dogodi hiperkomunikacija u DNK kao i u ljudskom biću mogu

se primijetiti posebni fenomeni. Ruski znanstvenici ozračili su uzorke DNK laserskim

svjetlom. Na ekranu se formirao tipičan valni uzorak. Kad su uklonili

DNK, valni uzorak nije nestao, i dalje je bio tamo. Mnogi kontrolirani eksperimenti

pokazali su da je i dalje stizao uzorak iz uklonjene DNK, čije je energetsko

polje očigledno ostalo samo za sebe. Taj se efekt sada zove efekt fantomske

DNK. Fenomen koji se najčešće sreće kod hiperkomunikacije neobjašnjiva su

elektromagnetska polja u blizini umiješanih osoba. Elektronički uređaji poput

CD-playera i njemu slični mogu se ozračiti i prestati raditi na više sati. Kad se

elektromagnetsko polje polako rasprši, uređaji opet počnu normalno funkcionirati.

Mnogim iscjeliteljima i osobama s psihičkim moćima ovaj je efekt

poznat iz njihovog rada. Što je bolja energija i atmosfera, to više frustrira što

uređaj za snimanje prestane raditi i snimati upravo u tom trenutku [ja sam to

doživio mnogo puta]. Uključivanje i isključivanje nakon seanse ne može natjerati

uređaj da proradi, ali sljedećeg jutra sve je opet normalno. Možda je ovo

ohrabrujuća vijest za mnoge, jer sada znaju da nisu nespretni s tehnikom; to

samo znači da su dobri u hiperkomunikaciji.

[Sjetite se priče o mom iskustvu u Brazilu za vrijeme seanse s ayahuascom,

kad su se svjetla upalila bez struje, a kazetofon se palio i gasio.]

 

Ruski znanstvenici također su otkrili da naša DNK može izazvati uznemirujuće

uzorke u vakuumu, stvarajući time magnetizirane crvotočine! Crvotočine

su mikroskopski ekvivalenti takozvanih Einstein-Rosenovih mostova u

blizini crnih rupa (koje ostaju nakon što zvijezde izgore).

To su tuneli koji povezuju potpuno različita mjesta u svemiru, i kroz koje

se mogu odašiljati informacije izvan prostora i vremena. DNK privlači te djeliće

informacija i predaje ih našoj ‘svijesti’ [onome što ja zovem ‘um’ i ’emocije’

DNK mreža]. Taj proces hiperkomunikacije (telepatija, channelling, [znanje])

najdjelotvorniji je u opuštenom stanju. Stres, zabrinutost ili hiperaktivan intelekt

sprječavaju uspješnu hiperkomunikaciju, ili informacije postaju potpuno

iskrivljene i beskorisne.

[To je još jedan razlog zašto je sustav ustrojen tako da nas drži u stanju

stresa, zabrinutosti i stalne mentalne/emocionalne aktivnosti. To je ujedno objašnjenje

zašto ‘intelektualci’ lijevog mozga koji imaju vodeću ulogu u ‘obrazovanju’

i ‘znanosti’ ne mogu pristupiti razini intuitivnog znanja koje bi razotkrilo njihova

manjkava i rigidna uvjerenja.}

 

Postoji još jedan fenomen povezan s DNK i crvotočinama. Obično su ove

mikroskopske crvotočine vrlo nestabilne i zadržavaju se samo na najkraći djelić

sekunde. Pod određenim uvjetima mogu se organizirati stabilne crvotočine,

koje onda formiraju specifične vakuumske domene u kojima se, na primjer,

gravitacija može pretvarati u elektricitet. Vakuumske domene su zračeće kugle

ioniziranog plina koje sadrže znatne količine energije. U Rusiji postoje područja

na kojima se takve blistave kugle vrlo često pojavljuju, pa su potaknule

istraživačke programe koji su doveli do nekih od ovdje opisanih otkrića.

Mnogi ‘duhovni učitelji’ u dubokoj meditaciji ili prilikom energetskog rada

također stvaraju takve vidljive kugle ili stupove svjetlosti, a u određenim projektima

iscjeljivanja Zemlje takvi se svjetlosni efekti javljaju i na fotografijama.

Jednostavno rečeno, taj fenomen povezan je s gravitacijskim i antigravitacijskim

silama koje su puno stabilniji oblici crvotočina, i manifestiranjem hiperkomunikacije

s energijama izvan naše prostorne i vremenske strukture [Vremenske

omče}. Ranije generacije koje su doživljavale takve hiperkomunikacije

i vidljive vakuumske domene bile su uvjerene da se pred njima pojavio anđeo.

Ne možemo biti sigurni kojim sve oblicima svijesti možemo pristupiti kada

koristimo hiperkomunikaciju. Napravili smo još jedan divovski korak prema

razumijevanju naše stvarnosti. Službena znanost također zna za gravitacijske

anomalije na Zemlji koje doprinose stvaranju vakuumskih domena. Nedavno

su gravitacijske anomalije otkrivene u Rocca di Papa, južno od Rima.

U svojoj knjizi Umrezena inteligencija (Vernetzte Intelligenz), Grazyna Fosar

i Franz Bludorf precizno i jasno objašnjavaju ove veze. Autori citiraju izvore

koji vjeruju da je u ranijim vremenima čovječanstvo bilo, baš kao i životinje,

vrlo jako povezano s grupnom sviješću i djelovalo kao grupa. Da bismo razvili

i iskusili individualnost, mi ljudi morali smo gotovo u potpunosti zaboraviti

hiperkomunikaciju [Rekao bih da je ona namjerno ugušena]. Sada kad smo prilično

stabilni u našoj individualnoj svijesti, možemo stvoriti nov oblik grupne

svijesti, točnije – onaj u kojem ćemo imati pristup svim informacijama preko

naše DNK, a da pritom nećemo biti pod prisilom ili daljinski kontrolirani u

vezi onog što činimo s tim informacijama. Sada znamo da, baš kao na internetu,

naša DNK može slati svoje odgovarajuće podatke u mrežu; može pristupati

podacima iz mreže; i može uspostavljati kontakt s drugim sudionicima u mreži

[baš kao što ova knjiga opisuje]. Liječenje na daljinu, telepatija ili Vanosjetilna

percepcija’ [intuitivno znanje] tako se mogu objasniti. Neke životinje znaju na

daljinu kada se njihovi vlasnici planiraju vratiti kući. To se može ponovno interpretirati

i objasniti pomoću koncepata grupne svijesti i hiperkomunikacije

[DNK mreže].

 

Bilo kakva kolektivna svijest ne može se razumno koristiti kroz bilo koje

vremensko razdoblje bez izražene individualnosti. U suprotnom, vratili bismo

se na primitivne instinkte krda kojima je lako manipulirati [Iluminatski plan

za ljudsku rasu koji se danas provodi]. Hiperkomunikacija u novom tisućljeću

znači nešto posve drukčije. Istraživači misle da kada bi ljudi s punom individualnošću

ponovno stekli grupnu svijest, imali bi božanske moći stvaranja,

mijenjanja i oblikovanja stvari na Zemlji! A čovječanstvo se kolektivno kreće

prema takvoj grupnoj svijesti nove vrste. Pedeset posto današnje djece postat

će ‘problematično’ čim krene u školu. Sustav trpa sve u isti koš i zahtijeva prilagođavanje.

Ali individualnost današnje djece toliko je jaka da oni odbijaju ovo

prilagođavanje i opiru se odustajanju od svoje individualnosti na najrazličitije

načine [Pa, mnogi to čine, ali ogroman broj ne]. U isto vrijeme, rađa se sve više

i više vidovite djece. Nešto u toj djeci čezne za grupnom sviješću nove vrste, i

više se neće dati potiskivati.

U pravilu, jednom je pojedincu prilično teško utjecati na klimu. Na nju,

međutim, može utjecati grupna svijest (ništa novo za neka plemena koja to

rade svojim plesom kiše). Na klimu snažno utječu Zemljine rezonancijske frekvencije,

takozvane Schumannove frekvencije [neka vrsta planetarnog srčanog

ritma]. Ali iste te frekvencije nastaju i u našem mozgu, pa kada veći broj ljudi

sinkronizira svoje misli, ili kad pojedinci (‘duhovni učitelji’, na primjer), fokusiraju

svoje misli poput lasera, tada, znanstveno govoreći, nimalo ne iznenađuje

ako na taj način mogu utjecati na klimu. [Iluminati manipuliraju klimom i geološkom

aktivnošću koristeći tehnologiju, a vibracijski princip je isti.]

Istraživači grupne svijesti formulirali su teoriju o Tip I civilizacijama. Čovječanstvo

koje je razvilo grupnu svijest ove nove vrste ne bi imalo ni problema

s okolišem niti bi oskudijevalo u energiji. [Kako možete u nečemu oskudijevati

unutar Beskrajnog obilja? Samo ako u to vjerujete.] Jer, kad bi čovječanstvo

upotrijebilo svoje mentalne moći kao ujedinjena civilizacija, imalo bi, kao prirodnu

posljedicu, nadzor nad energijama svog rodnog planeta [izmijenilo bi

program]. Uključujući sve prirodne katastrofe! Teoretska Tip II civilizacija bila

bi čak u stanju kontrolirati sve energije njene rodne galaktike. Svaki puta kad

velik broj ljudi usredotoči svoju pozornost ili svijest na nešto slično – poput

Uskrsa, svjetskog nogometnog prvenstva ili sprovoda Lady Diane u Engleskoj

– određeni generatori nasumičnih brojeva u kompjutorima počnu izbacivati

uređene brojeve umjesto nasumičnih. Uređena grupna svijest stvara red u cijelom

svom okruženju!

Sve ove informacije potječu iz knjige Umrežena inteligencija Grazyne Fosar i

Franza Bludorfa, ISBN 3930243237. Nažalost, u ovom je trenutku dostupna

samo na njemačkom jeziku. Možete kontaktirati autore preko Kontexta, Foruma

za rubne znanosti, na www.fosar-bludorf.com

[Smiješno je kako su ovi znanstvenici, genetičari i lingvisti uložili toliki trud i

novac kako bi otkrili tek dio onoga do čega sam ja došao samo uzevši jednu biljku

iz prašume i vjerujući svom ‘osjećaju’. Time nipošto ne telim umanjiti njihove zasluge,

jer se radi o velikoj potvrdi ove ideje, i velik je napredak što je sve ovo došlo

kroz izvore glavne struje. Ali to svakako pokazuje da ne morate biti školovani

znanstvenik kako biste ove stvari razumjeli. Beskrajno znanje stoji svakome na

raspolaganju jer je to ono što jesmo. Ono jednostavno traži od nas da vjerujemo

sebi, a ne sustavu.]

Dio iz knjige Davida Icka: Beskrajna ljubav jedina je istina