U svom tekstu pod nazivom “GMO kukuruz je zdraviji od običnog” index.hr vam je zaboravio reći ovo…

Kukuruz GMO hrana

Nedavno je index.hr objavio tekst pod nazivom “GMO kukuruz je zdraviji od običnog“. Ajmo reći da je to istina, da je GMO kukuruz uistinu zdraviji te da nije štetan po zdravlje ljudi i životinja. No, da li je to dovoljno velik i dovoljno dobar razloga da zbog njega prihvatimo vlasništvo nad sjemenom od strane multinacionalnih korporacija, odnosno njezinih vlasnika???

Problem GMO-a nažalost nadilazi njegove nutritivne vrijednosti i kvalitete. Problem GMO-a leži u činjenici da je GMO sjeme patentirano, dakle ima svojega vlasnika, moćnu multinacionalnu korporaciju. Prihvaćanjem GMO-a mi ujedno prihvaćamo vlasništvo nad sjemenom, biljkom te naposljetku nad samom hranom i proizvodnjom hrane, jer bez sjemena i sirovine, nema proizvoda.

Bez “sirovine” kao što je kukuruz, soja, pšenica, rajčica, krumpir itd., nema proizvoda, a bez sjemena nema kukuruza, pšenice ili soje. Uvođenjem GMO-a multinacionalne korporacije poput Monsanta, Payoneera… postaju vlasnici hrane, dakle samog života.

Ali to nije sve. Zastrašujuća je činjenica da je GMO sjeme dizajnirano tako da počini samoubojstvo nakon žetve, što znači da ga nije moguće koristiti za ponovnu sjetvu, odnosno iz godine u godinu na taj ste način prisiljeni kupovati novo sjeme kako bi ostali u igri. Dakle radi se o genetskoj modifikaciji biljaka kojom se njihovo sjeme u drugoj generaciji čini sterilnim.

Tisućama godina poljoprivrednici na čitavom svijetu čuvaju sjeme od svake žetve kako bi ga ponovno zasijali dogodine. Uvođenjem GMO sjemena to bi s vremenom postalo nemoguće, te bi postali ovisnima i robovima multinacionalnih korporacija, proizvođača GM sjemena.

Zašto u tekstu index-a nema ovih podataka?

Nije li pravo na hranu osnovno ljudsko pravo?

U današnjem globaliziranom svijetu pozicija glomaznih multinacionalih kompanija toliko su jake, da one više ne pružaju podršku vladajućoj političkoj eliti, već su u doslovnom smislu od nje preuzele globalnu vlast i donošenje svih ključnih političkih odluka… Polako ali sigurno ulazimo u doba vladavine korporacija, takozvani “Korporatizam”.

Moramo shvatiti da GMO nije cilj samome sebi, GMO je sredstvo za postizanje cilja, odnosno preuzimanja kontrole i vlasništva nad sjemenom, a samim time i nad hranom.

Još je davnih dana Henry Kissinger izjavio: “Onaj tko kontrolira hranu, kontrolira ljude.”

I uistinu, kada se govori o GMO-u, ustvari se govori o kontroli nad hranom i populacijom.

RECIMO NE GMO-u!