Ptice Nebeske

Želimo vam reći i usaditi u vas znanje da ste zaštićeni, da se nad vama bdije svaki dan bez vaše svjesnosti o tome. K tome vi sebe osjećate kao žrtve, kao krivci, kao nemoćni pijuni. Doista samo nesvjesni istine u koju ste posađeni svojom voljom i odlukama. Niste vi kažnjeni, vi ste educirani. I vaša djeca htjeti će biti educirana, a ne samo štićena.

Golema je ljubav i snaga u vašim srcima, a strahovita potreba da ih se odbacuje. Od čega proizlazi vaš strah? Od čega svaka laž proizlazi? Iz potrebe da budete i zavrijedite nečije tuđe poštovanje i odobrenje. Svoje kolege i subraću stavili ste za svoju porotu – svaki dan izlazite u vlastite sudnice; u vaše ulice, vaše tramvaje, vaše urede, sobe i stanove. To su zrcala i staklene površine vaših kupaonica, zgrada i gradova.

Nema ljubavi gdje vladaju takvi sudovi, jer u strahu vladaju zakoni boli, zakoni samozaštite, zakoni tvrdoga sna. Spustite sa svojih ramena torbe koje nosite. Čije su to torbe zapravo? Je li prtljaga da vam pomogne na vašem putovanju ili samo kako bi imali nešto za tegliti dok šetate po novim mjestima, novim gradovima, novim pejsažima.

Shvatite, mnogo ste patili. U redu je. To je tako i tamo na Zemlji je tako – to ne treba mijenjati. Kiša je pala, more ju je progutalo, vjetar je puhao. Ne bojte se. Ne postoji sila iznad vaše ljubavi! – samo one koje su ispod nje a dali ste im vlast. Vaša ljubav isto može patiti, ali njena patnja jede samu sebe u davanju i služenju.

Ne stavljajte nikome toliku moć u usta, nad vama. Nitko ne zna bolje od ljubavi u vama. Zašto ste se svezali u roblje? Zašto birate patiti onda kada je sve sa vama?

Mi smo vjetar u vašim jedrima, zašto ih ne podignete?! Kao svezani čamci trulite u vlastitoj luci – podignite velika jedra koja nosite u grudima. Ima i većih stvari od vaše patnje i potpalublja. Oceani. Luke. Svemiri.

Bog vas ne krivi. Učitelji vas ne krive. Krive vas jedino oni koji su i sami sebi krivi. A to ste vi. Vi koji ste sami sebi krivi. Ima li kraja vašoj prošlosti, vašim dugovima, vašim krivnjama? Ima li im kraja? Koliko je dugačko to uže kojime ste zavezali svoj čamac? Zašto se ne otisnete? Glasove lučana kojih se plašite čuti ćete tek nekoliko desetaka metara, nakon toga… samo zvuke oceana.

Našli ste se na mjestu koje iziskuje mnogo. Katkada je poput plivanja u ljepilu; no uvijek možete plutati onda kad je najteže. I mi smo tu da vas nosimo.

Niti ne znate što se događa iznad vas, niti oko vas. Jedete sami sebe teškim zalogajima, strahujete u svojoj krivnji. Predodžbe svetosti umjesto da vas podižu one vas još i posrame. Pustite ih neka bdiju u vama, ne morate ih imitirati. Pustite ih neka budu.

A mi čekamo, čekamo, čekamo; mi ne mislimo požurivati vašu bol, ona je vaše vlasništvo. Vi ste je zakupili, vi sa njome raspolažete. Kako ste ju investirali? Je li u snagu, suosjećanje, razumijevanje koje vam je priuštila?

Vi jeste najdovoljnije dobri. Vi ste dovoljno dobri. Vi ste dovoljno sveti. Vi ste dovoljno Bog. Vi ste dovoljni i više nego dovoljni. Vi ste sreća u mraku, a mrak je rastureno svjetlo koje uvijek ide natrag k svijetlu.

Mi vas volimo, štitimo. Vi ste nas poslali, ne mi vas. Zajedno smo.

Probudite vašu vrijednost i vašu postojanost, vaš mir i vašu ljubav. Usporite vaše otkucaje srca i vaša srca će se ubrzati. Nikada nećete biti odbačeni, jer ne možete odbaciti sebe. Naša krila mogu nositi svemire na svojim perima, vaše mjesto je uvijek ovdje, u nama, osigurano i čisto. Uvijek. Ne bojte se, jer vi ležite na njima i kad god naslonite umornu glavu dolje – na njima ležite. Svijetlost je u vama i oko vas. Odvažite se jedan korak, jedan smijer – mi ćemo vam prostrti stazu za trčanje. No korak je vaš. Korak je vaš. Zrno hrabrosti vam treba da osvojite svoje srce natrag, jer prodali ste ga brzo, lako i jeftino sebi u najam. Ono pripada nama, vašoj prirodi.

Vjerujete li u Boga i besmrtnost – vi koji ste vjernici? U kakvog Boga i u kakvu besmrtnost vjerujete i kakvi strahovi potječu iz njih? Kakve visine ste doživjeli, spustili se s njih i opet ih zatrli putevima prošlosti koji žive jedino u vama.

Zatražite iskreno stotinu puta hrabrosti, poniznosti, volje za služenjem – ostvarit ćete želje Boga, one su vaše želje. I bit će vam dano. Mi smo sa vama.

 

Comments are closed.