O 2012. godini i Buđenju

Nije teško za primijetiti kako veliku većinu ljudi unatoč svemu, danas, još uvijek najviše od svega zanima laž, ne shvačajući, kako se do laži jedino može doči putem istine. Kako znati što je laž, u koliko ne znamo što je istina???

Spoznati istinu znači spoznati i najmanju laž koja se veže uz tu istinu, dok sa druge strane, laž se bez istine na koju je  laž vezana ne može spoznati, već samo možemo vjerovati da znamo što je laž. Vjera u laž i spoznaja laži (odnosno istine), su iluzija i stvarnost. Zašto internet, razne knjige ne predstavljaju opasnost ovoj iluzornoj stvarnosti u kojoj živimo. Iz razloga što se većina internet stranica, knjiga, bavi sa laži, a ne sa istinom. Na taj se način dolazi u situaciju da u stvari nikada ne znate, niste sigurni, ne možete istinski znati što jest a što nije laž, što jest a što nije istina, već možete samo vjerovati, a vjera nije ono što će promijeniti (rasvijetliti) ovu iluzornu stvarnost, jer vjera je dio upravo te stvarnosti. Nalazili se mi u samome centru, ili na samome rubu kruga iluzije, nalazimo se unutar kruga, dakle u iluziji, jedina je razlika da onima na rubu kruga treba manji korak kako bi zakoračili van kruga iluzije, ali im je ipak potreban korak, jer bez tog koraka i dalje su zarobljeni/zarobljenici iluzije (vlastitog ega-uma).

2012. godina je godina buđenja, barem se tome velika većina ljudi nada, ali što je to buđenje? Buđenje iz čega? Buđenje iz iluzije, vlastitih iluzija, iluzija o vremenu, znanju, vjerovanju, o onom što mislimo da jesmo, buđenje je rastvaranje/nadilaženje ega-uma lažne slike o nama samima, a samim time i oslobađanje od iluzija sa kojima smo se poistovjetili, buđenje je spoznaja ISTINE da probuđeni jesmo.

Nada u buđenje 2012. godine je još jedna od iluzija, vjerovanja, jer do buđenja neće doči samo zato što mi vjerujemo, nadamo se da će doći, već će doći u koliko ćemo raditi na samima sebi, a za to nije potrebno čekati 2012. godinu, probuditi se možemo i SADA, ovog trenutka, samo moramo pustiti iluzije za koje smo se uhvatili, sa kojima smo se poistovjetili. Probuditi se i možemo jedino SADA, jer SADA je jedino što i postoji, sve ostalo je iluzija, a iluzija je upravo ono čega se moramo osloboditi, a ne ono što će nas osloboditi (probuditi).

Nada nije ništa više nego li vjera, jer nada bez vjere u ono čemu se nadamo ne postoji. Živjeti u nadi je živjeti u iluziji vjerovanja i vremena, a samim time biti i odvojen od SADAŠNJEG TRENUTKA, SADA I OVDJE. Mi probuđeni, prosvijetljeni jesmo, samo zbog iluzija sa kojima smo se poistovjetili, toga nismo svjesni. Dakle, buđenje je spoznavanje ISTINE, prosvjetljenje vlastite prosvijetljenosti, onoga što jesmo, sada i ovdje, jedno sa svime.

Do buđenja, rastvaranja ega, iluzija, dolazi spoznajom ISTINE, a samim time i spoznajom svih laži-iluzija koje su bile vezane uz tu ISTINU.

ISTINA

Što je to istina? Istina je ono što jest, istina je život, svijest, sada i ovdje, ljubav, sreća, sloboda, istina je jedino što je ikada postojalo i što će ikada postojati, istina je smisao života, istina je JEDNO SA SVIME, možemo reći Bog, sve ostalo je iluzija. Istina je nepromjenjiva, one jednostavno je, bila i bude.

Istina je da se ljubav, sloboda, sreća, nalaze u nama, ili drugim riječima, mi jesmo ljubav, sloboda, sreća, mi jesmo istina, ali trenutno, kod većine ljudi, nažalost prekrivena lažima i iluzijama. Spoznajom istine kako mi jesmo istina, odnosno ljubav, sloboda, sreća, spoznajemo kako svako traženje istih van nas samih, jest ujedno i udaljavanje od nas samih (ljubavi, slobode, istine) a samim time i stvaranje iluzija, laži o nama samima. Stoga postaje doista smiješno, da je današnji čovjek postao robom ljubavi, slobode i sreće koja on jest, tražeći je izvan sebe, nadajući joj se u skoroj budućnosti, ali ta budućnost, taj skori trenutak istinske sreće nikada ne dolazi, jer on nikada nije niti bio odvojen od nas. Očekujući nešto propuštamo ono što jest, sada i ovdje, istinsku ljubav, sloboda i sreća, spoznaju da smo jedno sa svime.

Danas se na veliko u  društvu govori o ovisnostima o lakim ili teškim drogama, alkoholu, materijalnom, …itd., ali nažalost nitko ne shvaća, da je sva ta ovisnost, svo to “zlo”, samo posljedica odvajanja a samim time i traženja ljubavi, slobode, sreće u drugima, stvarima, … sreće koja jesmo, koju smo samim traganjem prekrili lažima i iluzijama. Bili mi toga svjesni ili ne, sve što današnji čovjek čini, čini kako bi se vratio onome što jest, ne shvačajući kako se sve većim trudom da bude ono što jest, udaljava od onoga što jest. Ne možemo postati ono što vec jesmo, možemo se samo prepustiti i BITI.

Svo, kako ga mi volimo nazivati “zlo” današnjeg svijeta, je posljedica odvajanja i traganja za onim što jesmo.

Spoznajom istine o pravilnoj prehrani, spoznajemo i svu laž koja je vezana uz prehranu, odnosno spoznajemo laž o nastanku a samim time i liječenju bolesti.

Spoznajom istinske duhovnosti, onoga što jesmo, spoznajemo i svu laž vezanu uz religije današnjeg društva, od toga trenutka, nikada više nećemo živjeti u strahu od Boga, jer ćemo znati da je Bog bezuvjetna ljubav i da smo jedno sa njime.

Spoznajom kako se istina nalazi u nama, više je nikada nećemo tražiti izvan sebe.

Spoznajom kako je znanje istina, više se nikada nama neće moći manipulirati “znanjem”, jer znanje se ne stvara, svo znanje (istina) već postoji.

Spoznajom da smo dio problema, postajemo dio rješenja.

Spoznajom da u koliko promijenimo sebe, mijenjamo i svijet oko sebe, više nećemo težiti promjeni svijeta već sebe, jer to je ionako jedino što možemo promijeniti.

Spoznajom da od savršenstva možemo stvoriti samo ne savršenstvo, nikada se nećemo petljati u savršenstvo (prirodu).

Spoznajom da moć manipulatora leži u našim rukama, manipulatori je gube.

Spoznajom da mi nismo ono što vjerujemo da jesmo, sa čime smo se poistovjetili, ego, iluzorno ja, okovi iluzija nestaju i mi postajemo svjesni da smo JEDNO SA SVIME. Najveći neprijatelj nas samih, smo mi sami, i ukoliko se želimo osloboditi-probuditi, potrebno je da se suočimo sa samim sobom, iluzijom o sebi, EGO-UMOM.

Stoga, okrenimo se samima sebi, istini, a samim time i spoznajmo što je laž-iluzija!

Velimir Gašparić

Comments are closed.