Biolog o koronavirusu, cjepivima, novom valu, mjerama…

 

Ovo su riječi biologa, ne nas, ne mene, već biologa i sve što smo do sada uvijek radili jest da smo objavljivali izjave i mišljenja doktora, znanstvenika, imunologa i biologa koja mainstream mediji cenzuriraju, što je usput rečeno kazneno djelo, a vezano uz aktualna korona zbivanja

U vedeu govori biolog: Fernando López Mirones

Prof. dr. sc. Fernando López-Mirones, dipl.biolog, redatelj dokumentarnih filmova i znanstveni komunikator. Napisao je i/ili režirao više od 130 dokumentarnih filmova o prirodi i antropologiji za National Geographic, BBC, Survival i druge velike kompanije. 2014. godine njegovo je djelo ‘Guadalquivir‘ nominirano za nagradu Goya. Profesor je na Međunarodnom sveučilištu Villanueva u Madridu. Objašnjava što se skriva iza cijepljenja za C0VID-19.

Pogledajte:

NOBELOVAC O CJEPIVIMA I LIJEKU ZA KORONU


 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.