Dr. John Ioannidis: Borba protiv virusa ubila je daleko više ljudi od samog virusa

 

U ovoj videosnimci profesor doktor medicinskih znanosti sa specijalizacijom u epidemiologiji i statističar na Sveučilištu Stanford, Dr. John Ioannidis, koji spada u najcitiranije znanstvenike svijete, govori o kolateralnim štetama koje su nastale kao posljedica restriktivnih mjera protiv COVIDA. Prema proračunima Dr. Ioannidisa, kolateralne štete značajno premašuju učinak samog virusa.

DOKUMENTARAC.HR


Link za cijeli interview:
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-2857yfjzd1w11/


 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.