Dr. Nada Jurinčić o koronavirusu: Kaos 2020.

 

Nada Juričić, umirovljeni pedijatar iz Hrvatske koja je radila u žarištima epidemije u Africi i u svojoj praksi se susretala sa virusima koji imaju veliku smrtnost, ekskluzivno za portal sott.net je u razgovoru opisala svoje nezadovoljstvo sa stanovišta nauke i medicine o epidemiji koronavirusa. Situaciju koju je analizirala naziva kaosom 2020. Smatra da ova dijagnoza nije postavljena po kliničkim kriterijumima koji mogu biti naučno prihvatljivi.

Izvor: sott.net

2. dio


 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.