AGENDA 21/2030 – Plan UN-a i Svjetskog ekonomskog foruma za porobljavanje ljudi

agenda 21 2030
KLIMATSKE PROMJENE I KORONA PANDEMIJA TEMELJ SU ZA STVARANJE GLOBALNOG FAŠISTIČKOG TEHNOKRATSKOG DRUŠTVA

Ujedinjene narode stvorili su Rothschildi i Rockefelleri kao postupan prijelaz (totalitarističko šuljanje) ka svjetskoj vladi, a zemljište na kojem danas stoji sjedište UN-a donirali su Rockefelleri. Oni i Rothschildi također su stajali iza Lige naroda, neuspjelog prethodnika UN-a. Sve što dolazi iz UN-a u smislu glavne strategije, ciljeva i inicijativa arkonska je agenda.

Nije, dakle, nikakvo iznenađenje da se Agenda 21 provodi preko UN-a, a 2015. stigla je njena ažurirana i prepakirana verzija pod nazivom Agenda 2030. Ovo potonje je godina kada bi ključni stupovi planirane svjetske fašističke države trebali biti na svom mjestu uz, kasnije, mnoge druge.

Direktno sa stranica Agende 21 (2030) i arkonskog plana za svijet. Ti ciljevi su zaogrnuti riječima na takav način da jednostavno izvlače reakcije tipa: “Pa, da, zar bi itko ovome išta mogao prigovoriti?”. Ali baš kao što Arkoni manipuliraju iz nevidljivoga, tako i njihovi dokumenti manipuliraju iz neizrečenoga. Evo tih 17 ciljeva i što stvarno znače:

  1. Stati na kraj siromaštvu, svugdje, u svim njegovim oblicima

(ZNAČENJE: Nemamo nikakvu namjeru to učiniti jer mi smo ti koji su siromaštvo i uzrokovali, ali ga možemo iskoristiti kao izgovor da kažemo da se siromaštvo može okončati samo središnjom kontrolom svjetskih financija i stvaranjem svjetske središnje banke.)

2. Stati na kraj gladi, osigurati dostatnu opskrbu hranom i ostvariti poboljšanu prehranu stanovništva te promicati održivu poljoprivredu.

(ZNAČENJE: Nemamo nikakvu namjeru to napraviti jer mi smo oni koji su glad i stvorili, ali možemo to iskoristiti kao izgovor da kažemo kako se glad može okončati isključivo centraliziranom kontrolom svjetske proizvodnje hrane i univerzalnim korištenjem genetski modificiranih namirnica (GMOa) koje, usput rečeno, pustoše polja organskih prehrambenih biljaka.)

3. Osigurati zdrav život i poticati dobrobit svih ljudi, svih dobi

(ZNAČENJE: Nemamo nikakvu namjeru ljude učiniti zdravima  to je posljednja stvar koju bismo željeli – ali možemo to iskoristiti kao izgovor da uvedemo obavezno cijepljenje i medicinu pod skutima farmaceutske industrije te da paralelno zabranjujemo alternativne načine liječenja.)

4. Osigurati integralno i ravnopravno obrazovanje i promicati cjeloživotne prilike za učenje, za sve

(ZNAČENJE: Želimo da sva djeca budu jednako programirana putem obveznog “obrazovanja” i da mi diktiramo njihovim životom preko tiranija koje nazivamo “školama”. Želimo da programiranje traje neprekidno, sve dok ne budu prestari da bi nam bili od bilo kakve koristi, a onda ćemo ih potjerati odavde.)

5. Postići ravnopravnost spolova i poticati žene da budu samopouzdane i svjesne svojih potencijala

(ZNAČENJE: Pretvoriti žene u potpuno prolupale radikalne feministice, lude k’o šiba.

6. Osigurati dostupno i održivo upravljanje vodom i sanitarijama za sve

(ZNAČENJE: Centralizirana kontrola nad svim vodnim izvorima i opskrbom – dobit ćete vodu ako mi to odobrimo.)

7. Svima osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji

(ZNAČENJE: Centralizirana kontrola svih energetskih izvora i opskrbe – dobit ćete energiju ako mi to odobrimo.)

8. Poticati stalan, cjelovit i održiv ekonomski razvoj, puno i produktivno zapošljavanje i pristojan posao za sve

(ZNAĆENJE: Centralizirana kontrola svih ekonomskih aktivnosti preko svjetske vlade i trgovinskih zona i deindustrijalizacija, a radit ćete gdje i kada mi kažemo da ćete raditi.)

9. Izgrađivati otpornu infrastrukturu, stimulirati cjelovitu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

(ZNAČENJE: Izgrađivati zone ljudskih naselja i reći da je industrijalizacija neodrživa.)

10. Smanjiti nejednakost unutar i među kulturama

(ZNAČENJE: Učiniti svakoga jednako siromašnim – osim nas.)

11. Učiniti gradove i ljudska naselja cjelovitima, sigurnima, otpornima i održivima

(ZNAČENJE: Potjerati ljude sa zemlje i ugurati ih u dobro popunjene zatvoreničke logore iliti ljudska naselja koja će biti sigurna zahvaljujući non-stop nadzoru.)

12. Osigurati održive obrasce proizvodnje i potrošnje

(ZNAČENJE: Centralizirana kontrola cjelokupne proizvodnje i distribucije.)

13. Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

(ZNAČENJE: Deindustrijalizacija i tjeranje ljudi sa zemlje kako bi se svijet spasio od nečega što ne postoji.)

14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse u skladu s održivim razvojem

(ZNAČENJE: Centralizirana kontrola oceana, mora i svega što sadrže.)

15. Zaštititi obnoviti i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv nastajanja pustinje te zaustaviti i preokrenuti propadanje zemlje i spriječiti gubitak bioraznolikosti

(ZNAČENJE: Otjerati ljude sa zemlje, prebaciti ih u zone ljudskih naselja i onemogućiti im doticaj s drugim dijelovima svijeta.)

16. Promicati miroljubiva i cjelovita društva u skladu s održivim razvojem, učiniti pravdu dostupnom svima te graditi učinkovite, odgovorne i cjelovite institucije na svim razinama

(ZNAČENJE: Mir čemo održati nemilosrdnim metodama policijske države, ljudi će se pokoravati našoj verziji pravde, a na vlasti će biti onaj koga mi odredimo.)

17. Ojačati sredstva implementacije i revitalizirati svjetsko partnerstvo u ostvarivanju održivog razvoja

(ZNAČENJE: Kraj nacionalnog suvereniteta, dok će sva moć biti predana globalnom centru – nama.)

Stvari na koje upozoravam odavno su isplanirane i sada nam stižu. Ovdje se opisuje stvaranje jedne svjetske diktature koja će nametati politiku i djelovanje u cijelom spektru ljudskog društva, nalažući nacionalnim vladama što smiju činiti, a što ne smiju. U deklaraciji Europske unije dalje piše:

Ovih 17 ciljeva održivog razvoja i 169 pridruženih programa uravnotežuju tri dimenzije održivog razvoja  – ekološku, društvenu, i ekonomsku – pokrivajući područja kao što su siromaštvo, nejednakost, dostatna opskrba hranom, zdravlje, održiva proizvodnja i potrošnja, rast, zapošljavanje, infrastruktura, održivo upravljanje prirodnim resursima, klimatske promjene, kao i ravnopravnost spolova, miroljubiva i integralna društva, te pristup pravdi i odgovornim institucijama.

https://youtu.be/DHKHi_ZH1XM?t=1

Diktatura svjetske vlade počiva na vrhu globalne strukture kontrole i non-stop robovanja, a većina njenih glavnih stupova obuhvaćena je Agendom 21, odnosno 2030. koja se isprepliće s temama “održivog razvoja” i “bioraznolikosti”.

Agenda 21/2030. i program bioraznolikosti zahtijevaju da golem broj ljudi napusti ogromna područja zemlje širom svijeta, a proces je već odavno počeo (pogledajte današnja sela, Slavoniju…).

Učinkovit način protjerivanja stanovništva s vlastite zemlje izazivanje je ekstremnih vremenskih prilika. Takozvana modifikacija vremena ili geoinženjering koji postoji barem od prve polovice 20. stoljeća.

Ovo su neke stvari na koje treba pripaziti i kojima se treba suprotstaviti  u svakoj prilici kako bismo usporili marš tiranije, sve dok je posve ne iskorijenimo:

sve što gura ljude u gradove i uskraćuje pristup ruralnim krajevima, sve što otežava opstanak malih poduzeća i poljoprivrednika u korist korporacija, napadi na samostalne uzgajuvače hrane i alternative GMO-ima, napadi na alternativne oblike medicine, na metode liječenja bez farmaceutskih proizvoda i na suplemente, sve što nam se nameće bez mogućnosti izbora – poput obveznog cijepljenja, sve što sprječava slobodno kretanje, otežava putovanje ili predlaže nove ultra brze željeznice između gusto naseljenih središta bez opravdanja ili putem nagle promjene politike, sve što pridonosi uvođenju policijske države i pojačava nadziranje, svaka daljnja centralizacija vlasti i donošenja odluka, napadi na obiteljsku zajednicu, roditeljska prava i povećana kontrola od strane države i škola nad odgojem djece, uključujući onu oduzetu dobrim, brižnim roditeljima i stavljenu pod ‘skrb’ ili prisilno danu na usvajanje na temelju izmišljenih razloga, sve što liječnicima omogućava da legalno ubijaju ljude bilo izravno ili oduzimanjem onoga što im je potrebno da bi preživjeli, državna politika koja kažnjava siromašne, a nagrađuje bogate.

pripazite na sve što odnosi na centralizirani kolektivizam pod nazivima kao što su ‘zajednički’, kao u zajedničkoj jezgri, zajedničkim ciljevima i zajedničkoj svrsi. ovo potonje je naziv organizacije za obuku i pripremu lidera za postindustrijsko, postdemokratsko društvo. ‘Konsenzus’ je druga verzija zajedničkog, s neprestanim pokušajima manipuliranja ‘konsenzusa’ javnosti kako bi ova pristala slijediti agendu, nesvjesna da takva agenda uopće postoji. Manipuliranje i nametanje konsenzusa  također sadrži marginaliziranje i ocrnjivanje svakoga tko propitkuje i protivi se konsenzusu, opire se svim pokušajima ušutkavanja i gašenja alternativnih medija. Kada se u svejtu nešto dogodi uvijek se pitajte: “Kome to ide u korist?” I kome ide u prilog da ljudi povjeruju u službenu priču o onome što se dogodilo? Možemo ustati i suočiti se s time ili možemo početi bježati. Ali pobjeći nemamo kamo, pa je bolje da se s tim uhvatimo u koštac.

U normalnom svijetu glavni mediji bi razotkrili i upozoravali na sve to, ali, umjesto toga, oni osuđuju te ismijavaju one koji to čine – još jedna inverzija.

Opstanak zavjere ovisi o manipulaciji i prikrivanju informacija jer od informacija dolazi percepcija, a od manipulacije i prikrivanja informacija potječe percepcijska obmana.

David Icke

Dio iz knjige “FANTOMSKI JA” (i kako pronaći onaj pravi)


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.