Elektromagnetsko zagađenje: Ako želite djelovati na sve ribe u moru istovremeno, djelovat ćete na more u kojem plivaju

zračenje repetitor

Elektromagnetsko (EM) zagađenje kao posljedica ubrzanog tehnološkog razvoja je danas možda najveća prijetnja čovječanstvu i prirodi. Najveća opasnost ovog zagađenja je što ga ne možemo osjetiti, a negativne zdravstvene posljedice se mogu manifestirati tek nakon dužeg perioda, te se obično ne dovode u vezu sa samim elektromagnetskim zagađenjem već s drugim faktorima (stres, loša prehrana).

Iako službena medicina i krovne organizacije koje brinu o zdravlju ljudi kao npr. Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) opovrgavaju ili umanjuju opasnost od raznih električnih naprava koje su postale neizostavan dio života modernog čovjeka, neosporna je činjenica da usporedo s rastom broja mobitela i ostalih elektroničkih spravica (zadnje brojke govore o 6 milijardi mobitela u svijetu) raste i broj sve težih oboljenja kao što su tumori i to kod sve mlađe populacije, pa čak i djece.

Piše: mandrilo

Ovim člankom ću ukazati da:

 • svako umjetno stvoreno elektromagnetsko zračenje iz raznih elektroničkih naprava i elektrodistribucijskih vodova je po svojoj prirodi uglavnom štetno za zdravlje čovjeka. Ova štetnost je uglavnom posljedica ‘nesretnog’ odabira frekvencija koji remete funkcioniranje čovjeka kao fino ugođenog bio-električnog suptilnog organizma. Izuzetak su elektroničke naprave koje mogu generirati elektromagnetsko zračenje koje ima blagotvorni efekt na ljudsko zdravlje (npr. zapper).
 • mikrovalna bežična komunikacijska tehnologija mobiteli, računala, laptopi, tableti, e-readeri, bežični kućni telefoni (DECT), bežični ruteri (Wi-Fi) i ostale naprave (‘pametni’ strujomjeri) koje koriste bežičnu komunikaciju (Wi-Fi ili Bluetooth) su posebno štetni jer rade s mikrovalovima koji imaju svojstvo da duboko prodiru u ljudsko tkivo i izazovu ogromnu štetu.
 • sva trenutno važeća pravila vezana za dozvoljene granice elektromagnetskog zračenja su falsificirana jer se temelje na pogrešno vođenim ili posebno izabranim istraživanjima koje ne mogu jasno dokazati štetnost EM zračenja na ljudsko zdravlje. Istovremeno se brojna istraživanja koja dokazuju štetnost i vrlo niskih doza EM zračenja namjerno zanemaruju. Organizacije kao što su WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija), IARC (Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma) i ICNIRP (Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) koje daju preporuke i propisuju dozvoljene limite elektromagnetskog zračenja koje po njima nisu štetne za zdravlje služe samo kao alibi za lažnu brigu o zdravlju i sigurnosti ljudi. Dapače ove organizacije nisu ni osnovane da štite i promoviraju opće dobro i kvalitetu života i zdravlje ljudi, već naprotiv da daju legitimitet korporacijama koje njihove preporuke koriste kako bi ljudima podvalili smrtonosne naprave kao sigurne i bezopasne uređaje.
 • osim neposrednog djelovanja magnetske i električne komponente EM zračenja na čovjeka, koja se može izmjeriti instrumentima klasične znanosti, najveći problem predstavlja tzv. informacijska komponenta ili suptilna energija EM zračenja, koju čovjek ne može svjesno osjetiti, ali ih na staničnom nivou (DNK, stanična membrana, epifiza) može osjetiti te na njih reagirati. Pošto se uglavnom radi o negativnoj informaciji, stanice čovjeka uglavnom reagiraju na ovu negativnu informaciju inhibicijom rasta što za posljedicu ima bolest, ali i ograničavanje razvoja svijesti i duhovnog rasta. EM zračenje uništava ili onesposobljava ispravno funkcioniranje epifize (pineal gland) i DNK koji predstavljaju naše glavne fizičke veze (antene) s višom svijesti.
 • analizom svih informacija mogu ustvrditi da scenarij koji se odvija na prehrambenom planu (uvođenje otrovnih GMO-a i kemijskih aditiva u hranu i piće) i farmaceutsko-medicinskom planu (namjerno trovanje s lijekovima), se odvija i u svijetu elektronike gdje se ljudi programiraju da budu ovisni o raznim elektroničkim napravama koje služe vlastodršcima da imaju što bolju kontrolu nad nama (svojim robovima). Praćenje i prisluškivanje je osnovna funkcija ovih uređaja, a zabavna i komunikacijska mogućnost je samo usputna stvar kojom se služe da nas ljude naprave ovisnim o tim spravicama. Važna komponenta je i direktna kontrola uma i ponašanja kako pojedinca tako i većih skupina ljudi.

Uvodni video materijali

 

Wi-Fi Upozoravajući signali

Dokumentarac BBC-a o utjecaju WiFi-a i mobitela, te korupciji i sukobu interesa regulatornih tijela koji propisuju dozvoljene doze zračenja.

 

Opasnost od Wi-Fi

Kanadski dokumentarac o efektima Wi-Fi instalacije na djecu u školama.

 

Opasni izvori mikrovalnog zračenja u vašem domu

Kanadska znanstvenica Dr. Madga Havas mjeri razine zračenja od uobičajenih bežičnih aparata koje se mogu naći u svakom domu

 

Ispovijest žrtve mobitelske bazne stanice

Eileen O’Connor je zajedno s 6 drugih susjeda oboljela od raka. Ona i  70% stanara u okolici novopodignute mobitelske bazne stanice se razboljelo u periodu od 6 godina.

 

Ostale preporuke (neprevedeno):

Resonance Beings of Frequency

Intervju s Barrie Towerom

Intervju s prof. Olle Johansson

 

Osnovne karakteristike elektromagnetskog (EM) zračenja

Razlikujemo prirodna i umjetna elektromagnetska zračenja. Prirodna zračenja su magnetsko polje Zemlje, elektrostatsko polje atmosfere, prirodna radioaktivnost, sunčeva svjetlost i sva radijacija iz svemira. Umjetna zračenja su sva ona proizvedena od strane čovjeka, a koja možemo okarakterizirati kao elektrosmog odnosno kao još jednu vrst zagađenja Zemlje. Sva umjetna i prirodna EM zračenja mogu biti ili promjenjive prirode ili su statična polja. Npr. magnetno i električno polje Zemlje je statične prirode, odnosno imaju konstantan iznos u nekom dužem periodu osmatranja, iako ovo strogo gledano nije točno, jer oba polja ima jake fluktuacije koje ovise o dosta faktora (sunčeve baklje, klimatske prilike).

 

Podjela po frekvenciji

Elektromagnetsko polje kućanske niskonaponske mreže (220V) je promjenjive prirode, mijenja se po sinusoidi i to 50 puta u sekundi, odnosno ima frekvenciju od 50 Hertza (mreža u SAD-u ima frekvenciju od 60Hz). Osim frekvencije, promjenjivo elektromagnetsko polje se može definirati i valnom dužinom koje je obrnuto proporcionalno frekvenciji, formula je

c=λ * f (c=brzina svjetlosti, f=frekvencija, λ = valna dužina). Npr. za 50Hz, valna dužine je 6000Km, a za 3GHz, valna dužine je 100mm. Otuda i termin mikrovalovi, koji se odnosi na vrlo malu valnu dužinu EM zračenja visokih frekvencija kao što je 3GHz.

Elektromagnetsko zračenje možemo klasificirati po frekvenciji na više raznih područja, ali za ovaj članak su najzanimljivija ova dva područja;

niskofrekventno područje (do 300Hz) za koji se katkad koristi sinonim ELF (extreme low frequency), iako ovo nije u potpunosti točno jer ELF označava raspon od 3-30Hz (vidi radio-spektar). Ovo područje obuhvaća naponsku mrežu koja radi na 50Hz, odnosno emisiju EM zračenja svih elektro naprava koje koristimo u kućanstvu i na radnom mjestu (računala, televizije, frižideri, bojleri, sušila za kosu, itd..), te na elektrodistribucijske sustave (trafostanice, dalekovode, kućne elektroinstalacije). Slučajno ili namjerno ovo područje obuhvaća i frekvencijski raspon moždanih valova čovjeka te tzv. Zemljinu rezonantnu frekvenciju (7.83Hz Schumannova frekvencija). Niskofrekventni signal teško prodire kroz zapreke (beton) i ljudsko tkivo, ali to nadoknađuje ogromnom snagom, iako ta snaga opada relativno brzo od izvora zračenja.

visokofrekventno područje (300Mhz-5000Mhz – obično se koristi termin mikrovalno područje) je frekventno područje u kojem radi većina današnje tzv. ‘mainstream’ tehnologije : digitalna televizija, mobitelska, wireless i bluetooth komunikacija, DECT bežični kućni telefoni, TETRA sustavi za komunikaciju policije i službi za hitnu pomoć, mikrovalne pećnice i ostali ‘standardi’ za mikrovalni prijenos podataka koji su danas u širokoj upotrebi. Možemo reći da većina ljudi danas koristi komunikacijsku, medijsku, zabavnu tehnologiju iz ovog frekventnog područja. Visokofrekventni signal ima karakteristiku da bez problema prodire duboko kroz ljudsko tkivo, ali i kroz razne prepreke (beton), a snaga mu pada s kvadratom udaljenosti od odašiljača. Navodno se zbog ove brze degradacije signala mobitelske stanice postavljaju u gustoj mreži po urbanim naseljima.

 

Vrijedi istaknuti: ljudski mozak stvara prosječno električno polje od 5 milivolti po metru, dok je dozvoljena doza zračenja niskofrekventnog elektromagnetskog zračenja u koja se ubraja naponska mreža po ICNIRP-u iznosi 5 kilovolti po metru, što je točno milijun puta više…

 

Dozvoljene doze zračenja

Svako elektromagnetsko polje možemo rastaviti na električno i magnetsko polje (komponentu) i odvojeno ih analizirati. Mjerna jedinica za magnetsko polje je Tesla (T), ali se uglavnom koristi red veličine mikrotesla (uT). Mjerna jedinica za el. polje je volt po metru (V/m). Kod protjecanja struje kroz vodič nastaje magnetsko polje, koje je proporcionalno snazi struje. Istovremeno se stvara i električno polje koje je proporcionalno naponu.

U Hrvatskoj su propisane vrijednosti maksimalnog zračenja 50Hz naponske mreže na maksimalno 40 mikrotesla za magnetsko polje i 2KV/m za električno polje, što je inače strože nego ICNIRP propisi koji su malo liberalniji: 200 mikrotesla za magnetno polje i 5KV/m za električno polje.

Za absorpciju visokofrekventnog zračenje se koristi jedinica W/m2 (vat po metru kvadratnom) ili preciznije uW/cm2 (mikrovat po centimetru kvadratnom). ICNIRP propisuje za EM zračenja u području 400-2000Mhz dozvoljene vrijednosti od f/200 W/m2, a za sve više frekvencije se dopušta zračenje od 10W/m2. Ovo konkretno znači da je recimo na 400Mhz dozvoljeno zračenje 2W/m2 ili 0.2mW/cm2, a na 2000Mhz je dozvoljeno zračenje 10W/m2 ili 1mW/cm2.

U zadnje vrijeme se za mjerenje efekta zagrijavanja ljudskog tijela pod utjecajem EM zračenja koristi SAR jedinica (specific absorption rate) koja se izražava u W/kg tjelesne mase. Uglavnom se koristi za testiranje utjecaja mobitela na tkivo ljudske glave. SAD propisuje 1.6W/kg, a EU 2W/kg. Svi novi modeli mobitela bi trebali imati zračenje unutar ovih granica. Uzaludno je spominjati da se ovdje opet testira samo neposredno zagrijavanje tkiva unutar kratkog perioda, a da su se za model ljudske lubanje u SAD-u uzimali vojnici američke vojske koji u prosjeku imaju jači skeleton i lubanju nego prosječan čovjek, a naročito ako se ista usporedi s još nepotpuno nerazvijenom lubanjom malog djeteta od 5-15 godina starosti koje je stoga puno podložnije absorpciji ovakvog zračenja.

Bitno je istaći da negativni efekt elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje po klasičnoj nauci ovisi o frekvenciji i snazi elektromagnetskog zračenja. Ugrubo rečeno za niskofrekventna zračenja potreba je veća snaga izvora zračenja da uzrokuje iste efekte kao i visokofrekventno zračenje puno niže snage. Stoga kad se tvrdi da mobitelska stanica ima malu snagu od svega 100W, to je navođenje na pogrešan zaključak, jer 100W na visokoj frekvenciji ima potencijalno opasnije efekte nego npr. niskofrekventna trafostanica snage 100KW (tisuću puta više).

 

Ionizirajuće vs neionizirajuće zračenje

Elektromagnetsko zračenje još možemo podijeliti i na ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Ionizirajuće elektromagnetsko zračenje je visokofrekventno zračenje (red veličine 10^15Hz pa više) koje ima toliku energiju da može izbiti elektrone iz atoma, odnosno ionizirati molekule. U ovo zračenje spadaju ultraljubičasto zračenje, X-zrake, gamma zraka, ali i radioaktivno zračenje. Čak je i službena znanost/medicina morala potvrditi da je ovo zračenje štetno, mutageno i kancerogeno za ljude. Međutim, usprkos tome, danas se ova ionizirajuća zračenja i radioaktivne materije koriste u raznim medicinskim dijagnostičkim postupcima i pa čak i u ‘liječenju’ tumora kad se zračenjem navodno ubijaju maligne stanice. Kakvog li apsurda da se kancerogeno ionizirajuće zračenje koristi u dijagnozi i tretmanu karcinoma. Sva ostala elektromagnetska zračenja na nižim frekvencijama od ionizirajućeg se mogu klasificirati kao neionizirajuća zračenja (naponska mreža, mobiteli, bežična komunikacija). Međutim, iako ih ova klasifikacija automatski nekako označuje kao neopasna zračenja, vidjet ćemo da i neionizirajuća elektromagnetska zračenja, a pogotovo umjetna neionizirajuća zračenja mogu biti veoma opasna za ljudsko zdravlje.

 

Štetno i blagotvorno elektromagnetsko zračenje

Elektromagnetska zračenja, bilo ona prirodna ili umjetna (stvorena od ljudskih elektroničkih naprava) mogu biti ili štetna ili blagotvorna. Npr. kozmičke zrake i svemirsko zračenje je štetno za ljudsko zdravlje, a magnetsko polje Zemlje nas štiti od štetnih posljedica takvog zračenja. Iako postoje dokazi da su ljudi prije i živjeli u pećinama upravo da se sklone od negativnog utjecaja kozmičkog zračenja, valjda dok je magnetsko polje Zemlje bilo slabijeg intenziteta. S druge strane sunčevo elektromagnetsko zračenje donosi život i zdravlje na Zemlju, kao npr. lučenje vitamina D3 kad se čovjek izloži suncu.

Sva umjetna EM zračenja producirana od razne tehnike su apriori štetna za ljudsko zdravlje jer rade ili u frekvencijskom spektru naših najosjetljivijih organa (mozga) kao što je niskonaponska mreža ili rade blizu rezonantne frekvencije vode od 2.4GHz (npr. sva Wi-Fi tehnologija) koja je glavni gradivni element ljudskog tijela. Međutim, i ovdje postoje izuzeci, jer postoje brojni istraživači koji su dokazali kako izlaganje EM zračenju niskog intenziteta i specifične frekvencije može blagotvorno djelovati na zdravlje. Primjer je blagotvoran efekt zappera.

Osim same frekvencije, teško je reći da li je što drugo uzrokuje da li će EM zračenje biti štetno ili blagotvorno. Činjenica je da sva prirodna blagotvorna EM zračenja, pa i EM zračenje čovjeka su širokopojasna, odnosno elektromagnetska emisija se odvija po skoro cijelom spektru frekvencija ili vrlo velikom dijelu spektru, te ima tzv. kontinuirani spektar zračenja (vidi više o kontinuiranom spektru). Ovdje i zapper upada u priču jer generira pravokutni signal koji uzrokuje harmonike na puno većem spektru frekvencija od one originalne, dok je orgonski zapper stepenica više, jer signal prolazi kroz nelinearni medij (više o ovome kasnije) kao što je orgonit koji još ‘obogaćuje’ ovaj spektar. S druge strane sva štetna umjetna tehnička zračenja imaju diskontinuirani spektar i obično emitiraju u uskom frekventnom području što može nepovoljno djelovati na ljudsko zdravlje.

Neposredni termalni efekt zagrijavanja ljudskog tkiva koji danas vladajući establishment priznaje kao jedini potencijalni rizik umjetnog tehničkog EM zračenja za zdravlje ljudi, a koji je jedini kriterij za prije navedene iznose dozvoljenog zračenja u biti predstavlja najmanju opasnost. Iza ovoga se kriju tzv. dugoročni kumulirajući netermalni negativni efekti na ljudsko zdravlje, ali i još jedna skrivena komponenta koja je najopasnija u cijeloj priči, a to je tzv. informacijska ili skalarna komponenta koja u biti ima najštetnije djelovanje na čovjeka, ali i sav bio svijet (biljke, klima, životnije).

 

 

Komentar o INCRIP-u – Međunarodnoj komisiji za zaštitu od neionizirajućeg zračenja:

INCRIP je neprofitna organizacija koja određuje dozvoljene doze zračenje od neionizirajućeg zračenja koje nisu štetne za ljudsko zdravlje. Većina država u svijetu prihvaća smjernice ove organizacije i stavlja ih u svoje zakone. Činjenica je da sam ustroj, imenovanje znanstvenika i metode kojima se određuju ovako bitne stvari, pa i porijeklo ove organizacije nisu jasni i transparentni. Čak postoje indicije da je organizacija usko povezana i financirana od strane industrije čiju bi ekspanziju morala kontrolirati sa svojim smjernicama, odnosno da je sama organizacija u sukobu interesa. Međutim, kao što sam prije rekao, u totalitarnom režimu koji danas vlada svijetom pod krinkom demokracije i kapitalizma, osnivanje komisije za rješavanje određenog problema znači da se problem nikada neće riješiti, dapače…

Urbana legenda: kako se mobitelom mogu pripremiti kokice kao u mikrovalnoj pećici

 

Utjecaj elektrosmoga na čovjeka

100 bilijuna stanica ljudskog tijela međusobno komunicira putem finih elektromagnetskih signala i kroz biokemijske reakcije. Ti signalni putevi prenose informacije koje se prevode u sve biokemijske i fiziološke procese tijela. Neprekidno izlaganje elektromagnetskom zračenju može drastično iskriviti i narušiti te stanične komunikacijske puteve, što rezultira abnormalnim staničnim metabolizmom i, naposljetku, bolešću.
Biološki stres izazvan elektrozagađenjem duboko ugrožava normalnu fiziologiju i međustaničnu komunikaciju. Stanične funkcije se narušavaju, stanične membrane otvrdnjavaju, hranjive tvari ne mogu ući, a toksini ne mogu izaći. Raspad zdravih staničnih procesa dovodi do biološkog kaosa u našim tijelima.

umorVladajući establishment (vlade svih država na svijetu, službena medicina i tzv. organizacije koje se brinu o zdravlju ljudi kao što su WHO i INCRIP) danas priznaju samo toplinski efekt zagrijavanja ljudskog tkiva uslijed elektromagnetskog zračenja kao mogući uzročnik zdravstvenih problema. Stoga sve smjernice o dozvoljenom EM zračenju koju su trenutno na snazi u svijetu u obzir uzimaju samo istraživanja termalnog efekta na ljudsko tkivo i to u relativno kratkom periodu promatranja. Glavna ideja vodilja ovih smjernica je da dugotrajno izlaganje malim dozama zračenja (unutar dopuštenih limita) ne može imati negativan utjecaj na ljudsko zdravlje.

Međutim, postoje brojna istraživanja od strane uglednih istraživača i institucija koje navode da postoje ozbiljni negativni efekti na ljudsko zdravlje uslijed izlaganja i vrlo malim dozama elektromagnetske radijacije (tzv. netermalni efekt EM  zračenja). Ova istraživanja i analize su dostupne kroz nezavisnu istraživačku skupinu nazvanu BioInicijativa: www.bioinitiative.org. Dapače, ponukani sve većim porastom raka i korelacijom s brojem korisnika mobitela u svijetu, WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija) i njezina radna skupina IARC (Internacionalna agencija za istraživanja raka) su 2011.g. priznale mobilnu telefoniju kao mogući uzročnik raka i svrstale je u istu skupinu (2B) mogućih karcinogena kao i benzen i DDT.

Popis simptoma i bolesti koje su posljedica izlaganja elektromagnetskom zračenju:

 • rak
 • sterilnost
 • spontani pobačaji i urođeni defekti
 • pretilost
 • gubitak apetita
 • mučnina
 • poteškoće u kretanju
 • sindrom kronične premorenosti
 • nesanica
 • glavobolje
 • tjeskoba
 • nervoza i razdražljivost
 • depresija
 • poremećaj koncentracije i poteškoće u učenju
 • hiperaktivnost
 • gubitak pamćenja
 • vrtoglavica
 • drhtavica
 • ASD poremećaji autističnog spektra kod djece
 • Alzheimerova bolest
 • oštećenje vida i sluha
 • kožni problemi (osip)
 • kardiovaskularni problemi (aritmija)

Ovi simptomi i bolesti ne nastaju u kratkom razdoblju već se postepeno pojavljuju dok se bolest ne razvije do kritične točke (npr. rak). U periodu u kojem počinjemo osjećati ove simptome, obično ih zanemarujemo ili ih pripisujemo normalnom procesu starenja ili stresu. Stoga ove početne simptome elektromagnetske radijacije Dr. Madga Haves naziva pod jednim imenom: sindrom preranog starenja (Rapid Aging Syndrome). Opis fizioloških procesa djelovanja niskih doza elektromagnetskog zračenja:

 

Djelovanje EM zračenja na stanicu – mikrotubuli

Na staničnim membranama imamo specijalne receptore, zvane “mikrotubuli”, koji mogu osjećati frekvencije. Receptori interpretiraju umjetno elektromagnetsko mikrovalno zračenje kao nepoznatu, prijeteću energiju. Stanične membrane istog trenutka prelaze u zaštitni, “zaključani” način rada. To znači da hranjive tvari ne mogu ući u stanicu, a toksini i otpadni produkti ne mogu izaći. To također znači da je izgubljena vitalna međustanična komunikacija. Taj je učinak trenutan i traje sve dok je osoba izložena zračenju. Ako to stanje potraje, nastaju biološke štete što često dovodi do šteta od slobodnih radikala, genetskih mutacija, gubitka stanične energije, preranog starenja i, konačno, degenerativnih bolesti.

 

Hormonalni disbalanas

Štitnjača: štitnjača je žlijezda koja ima ulogu kontrole metabolizma organizma, međutim, njena primarna funkcija je zaštita organizma i to od svih vrsta radijacije (kao što i samo njeno ime kaže: štiti -> štitnjača). Naime, poznato je iz tzv. dijagnostičke prakse moderne medicine (prije rečeno smrtonosne kvazi-medicine) da radioaktivni jod jadna štitnjača uredno skuplja i pokušava ga neutralizirati i zaštititi ostale vitalne organe. Stoga kod izlaganja elektromagnetskom zračenju, štitnjača će prva ‘nastradati’ što će rezultirati najčešće hipotireozom (smanjenje lučenja hormona) ili hipertireozom (povećanje lučenja hormona). Nažalost moderna medicina poremećaj rada štitnjače obično pripisuje stresu, lošoj ishrani ili jednostavno ženskim problemima (kod žena se poremećaj u radu štitnjače više dijagnosticira).

Istraživanja pokazuju da su nakon tromjesečne izloženosti frekvencijama strujnih vodova štitne žlijezde štakora pokazivale vidljive znakove propadanja. Štakori su izgubili i sposobnost stvaranja hormona štitnjače, koju nisu obnovili čak ni nakon isključivanja EM polja. Slično vidljivo propadanje štitne žlijezde je primijećeno kod štakora izloženih simuliranom 2G zračenju mobitela 20 minuta dnevno tijekom tri tjedna. Ustanovili su da ljudi koji žive šest godina unutar 100 metara od bazne stanice mobitela pokazuju značajno smanjenje u otpuštanju brojnih hormona u krv, međutim, najviše je ‘stradala’ njihova sposobnost stvaranja hormona štitnjače. Očekivana posljedica toga je hipotireoidizam, čiji su najčešći simptomi premorenost i pretilost. Možda nije slučajno da sve veći broj ljudi pate od onoga što je dijagnosticirano kao sindrom kronične premorenosti, a otprilike osam od deset ljudi ima prekomjernu težinu ili su klinički pretili.

 

Nadbubrežna žlijezda (kortizol i adrenalin): u dvostruko slijepom istraživanju (gdje ni ispitanik ni osoba koja bilježi rezultate ne znaju da li se zračenje uključuje ih isključuje) pokazali su da se kratkotrajnom izloženosti zračenju iz 2G (GSM) baznih stanica mobitela povećava razina kortizola u slini dobrovoljaca. Kortizol je hormon stresa koji se inače stvara u kori nadbubrežnih žlijezda.
Kortizol je dio mehanizma koji stavlja tijelo u modus „borbe ili bijega”, u kojem se u krv otpušta više šećera, osjetljivost na bol se smanjuje, a normalan se rad imunološkog sustava prekida. Ustvari, kortizol i njegovi srodnici medicinski se koriste za ublažavanje boli. ali i za umrtvljivanje imunološkog sustava nakon presađivanja organa. No, kad ie glavni uzrok umrtvljivanja imunološkog sustava zračenje bazne stanice mobitela to nije dobro jer se tako povećava rizik od infekcije i razvoja tumora od pretkanceroznih stanica koje bi se inače mogle uništiti. Kako kortizol kontrolira metabolizam glukoze i oslobađanje inzulina moguća je povezanost u poremećaju lučenja ovog hormona pod utjecajem EM zračenja i sve veće pojave dijabetesa čak i kod male djece (Dr. Madga Haves).

Büchner i Eger (2011.) proučavali su utjecaj novopodignute 2G bazne stanice na seljane u Bavarskoj te su ustanovili da ona uzrokuje dugotrajan porast stvaranja adrenalina. Adrenalin također stavlja tijelo u modus borbe ili bijega, tako što preusmjerava resurse iz glatkih mišića utrobe ka srčanom mišiću i skeletnim mišićima potrebnim za bijeg ili borbu. Uz to, on potiče stvaranje kortizola od strane kore nadbubrežne žlijezde i posredno smanjuje aktivnost imunološkog sustava i otpornost na bolesti te povećava rizik obolijevanja od raka. Neki ljudi uživaju u „navali adrenalina” do koje dolazi upuštanjem u energične ili opasne aktivnosti, a to bi mogao biti jedan od faktora koji pospješuje stvaranje ovisnosti o mobitelu. Međutim, u negativnom smislu poznati efekti viška adrenalina uključuju glavobolje, srčanu aritmiju, visoki krvni tlak, drhtavicu, tjeskobu i nesanicu.
Ovi rezultati potvrđuju i objašnjavaju neka od otkrića Abdel-Rassoula et al. (2007.) koji su ustanovili da ljudi koji žive u blizini antena za mobitele (odašiljača) imaju mnogo učestalije glavobolje, gubitak pamćenja, vrtoglavicu, drhtavicu i loš san.

B. Blake Levitt, autor knjige Electrical Fields, tvrdi: “Produžen kroničan stres djeluje štetno na sve anatomske sustave, uključujući i reproduktivni. Subliminalni stres može utjecati na plodnost i povisiti krvni tlak, što može dovesti do bolesti srca i moždanog udara, kao i slabljenja imunih funkcija… čak i kratka izlaganja EMZ-u, kao što je povremena upotreba bežičnog telefona tijekom dana, mogu uzrokovati nagle poraste razina tih hormona

 

epifizaEpifiza (pinealna žlijezda) i melatonin: duboko u mozgu usađena je epifiza, endokrina žlijezda osjetljiva na svjetlost, velika otprilike kao zrno graška. Od drevnih vremena epifiza se povezuje s mističnim svevidećim “trećim okom”. Epifizu, koja je zaista osjetljiva na svjetlost, nekoć su ignorirali kao beskorisnu žlijezdu, a danas se smatra da je ona jedna od najvažnijih žlijezda u tijelu. Epifiza je glavni izvor hormona melatonina. Melatonin, otkriven prije 50 godina, danas je slavljen kao čudesan hormon, koji regulira mnoge ključne funkcije ljudskog rasta i zdravlja i pruža jaku zaštitu od raka, te štiti od preranog starenja jer uništava slobodne radikale u tijelu.

Melatonin se stvara otprilike 90 minuta nakon što zaspimo. Studije su pokazale da koncentracije hormona u krvi tijekom noći porastu s niskih dnevnih razina i obično dosegnu vrhunac usred noći. Budući da epifiza reagira na signale koje prenose očni živci, bombardiranje očiju neke osobe jakim svjetlom tijekom noći može izbrisati uobičajen noćni porast melatonina i sniziti ukupno dnevno lučenje melatonina. Umjetna svjetlost tijekom spavanja ima daleko jači supresivni učinak od prirodne svjetlosti. Istraživače sve više iznenađuje broj fizioloških procesa koji su pod kontrolom ili utjecajem melatonina. On regulira naše cirkadijurne (jednodnevne) ritmove upravljajući našim ciklusom budnosti/spavanja, i jedan je od najdjelotvornijih uništavatelja slobodnih radikala, čime osigurava odvijanje sinteze DNK i dioba stanice. Melatonin ne samo što inhibira oslobađanje estrogena, nego i zapravo suzbija razvoj raka dojke. Drugo antikancerogeno svojstvo melatonina je njegova sposobnost da poveća citotoksičnost ubojitih limfocita imunološkog sustava. U stanju je čak i ojačati imunološki sustav i neutralizirati pad imunosti izazvan stresom. Melatonin također pojačava svojstvo vitamina D da suzbija tumor i povećava sposobnost tog vitamina da zaustavi rast tumora. U stvari, on pojačava antitumorna svojstva vitamina D za 20 do 100 puta.

Ne treba ni reći da je od vitalne važnosti održavati sposobnost tijela da stvara redovne i odgovarajuće količine melatonina svakoga dana. Nažalost, spavanje u sobi okruženoj svim našim najdražim uređajima – bežičnim telefonom, mobilnim telefonom, digitalnim satom, CD/radio playerima, računalom i televizorom – može ozbiljno oslabiti naše noćno stvaranje melatonina. Smatra se da je supresija stvaranja melatonina u epifizi put kojim EMZ štetno djeluje na zdravlje.

2001, dr. Masami Ishido i suradnici na Japanskom nacionalnom institutu za studije o okolišu pokazali su da stanice raka dojke tretirane melatoninom ponovno počinju bujati kad se izlože EMZ-u električne mreže.20  Oni su otkrili da su magnetska polja ometala signalni sustav stanica – njihovu internu komunikacijsku mrežu, koja određuje kako one reagiraju svoj okoliš. Time su dr. Ishido i suradnici također osporili jednu od središnjih postavki glavne struje toksikologije: manje je bolje, a više je gore. EMZ učinak koji su opazili pri 12 miligaussa (mG) bio je otprilike jednak onom koji su vidjeli kad su koristili 100 puta jače polje – od jednog gaussa (1 G). Dr. Ishido je otkrio indikacije da je učinak čak i jači pri nižim dozama EMZ-a nego pri višim.21  Taj mehanizam pomogao je objasniti zašto se pokazalo da smanjene razine melatonina zbog EMZ-a uzrokuju brojne oblike raka, uključujući rak dojke, prostate, debelog crijeva i rektuma, melanom, zloćudne izrasline na jajnicima i dječju leukemiju.

Danas je poznato da se supresija melatonina događa na frekvencijama koje nisu puno više od raspona uobičajenih kućanskih uređaja od 50 herca (Hz) (npr. u Australiji) i 60 herca (npr. u SAD). Ako spavate blizu postolja bežičnog telefona i/ili digitalnog sata ili imate loše električne instalacije, to uzrokuje dovoljno neprekidnog izlaganja EMZ-u za supresiju noćnog stvaranja melatonina.

 

tjeskobaSerotonin i dopamin: neurotransmiteri, posebna klasa hormona koja uključuje serotonin i dopamin, igraju važnu ulogu kod raspoloženja. Poznato je da su promjene razina serotonina povezane s depresijom. Na primjer, snižene razine tog spoja u mozgu povezuju se s povećanom učestalošću samoubojstava. Jedna studija proučila je moždane funkcije majmuna izloženih magnetskim poljima frekvencije 60 Hz. Utvrđeno je da su razine serotonina i dopamina (ovaj posljednji djeluje na moždane procese koji kontroliraju pokrete, emocionalne reakcije i sposobnost osjećanja užitka i bola), bile značajno snižene neposredno nakon izlaganja, i da se samo dopamin vratio na normalnu razinu nekoliko mjeseci kasnije. Činjenica je da se poremećene razine dopamina mogu dovesti u vezu s raznim neurološkim poremećajima (poremećaj koncentracije, smanjena sposobnost učenja, Parkinsonova bolest)

Dr. Becker izvještava: “čini se da bi mogla postojati dva tipa kliničke depresije: onaj koji je izazvan običnim psihosocijalnim faktorima, i onaj koji je izazvan nekim vanjskim faktorom koji utječe na stvaranje tih psihoaktivnih spojeva u epifizi. U svjetlu poznatog odnosa između epifize i magnetskih polja, bilo bi preporučljivo u potragu za odgovornim faktorom uključiti procjenu učinka abnormalnih elektromagnetskih polja″.

 

Estrogen i testeron: noćno izlaganje žena povišenim razinama EMZ-a u laboratoriju značajno je povisilo njihovu razinu estrogena, koji je poznati rizični faktor kod raka dojke. Kod muškaraca, izlaganje EMZ-u snizilo je razinu testosterona, a taj pad razine hormona povezan je s rakom testisa i prostate.

 

Utjecaj na krvno-moždanu barijeru

Krvno-moždana barijera je poseban filter u krvnim žilama mozga koja sprečava opasne kemikalije da stignu do osjetljivog moždanog tkiva i uzrokuju raspad DNK. EM zračenje u stanju je otvoriti krvno-moždanu barijeru i omogućiti štetnim otrovnim kemikalijama da se slobodno šire tkivom mozga.

 

Oštećenje DNK

Zračenje mobitela može oštetiti DNK. Lai i Singh (1995.) prvi su to pokazali u uzgojenim stanicama štakora, ali odonda su to potvrdili i mnogi drugi znanstvenici. Opsežna studija provedena je u okviru Projekta Reflex koji je sponzorirala Europska komisija, a ponovili su je laboratoriji nekoliko europskih zemalja. Znanstvenici su otkrili da zračenja poput mobitelskog iz GSM (2G) mreže uzrokuju jednolančane i dvolančane lomove u DNK uzgojenih ljudskih i životinjskih stanica.  Kod osjetljivih stanica stupanj oštećenja ovisio je o trajanju izloženosti zračenju. Kod ljudskih fibroblasta oštećenja su dosegnula maksimum nakon 16-satne izloženosti. Međutim, bilo bi nerazborito pretpostaviti da je izloženost kraća od 16 sati automatski sigurna, budući da DNK oštećenja mogu dovesti do stvaranja genetski abnormalnih stanica, do čega može doći mnogo prije negoli to postane očigledno pod mikroskopom.

Studija Sveučilišta Columbia pokazuje kako su interakcije između DNK i EMF-a (elektromagnetskog polja) te RF-a (Radio frekvencija) negativne. Kada se DNK našla u doticaju s EMF-om i RF-om, prvo su se pojavili visoki nivoi stresnih proteina u heliskima DNK, a nakon toga su znanstvenici promatrali kako se spirale DNK razdvajaju i raspadaju. Drugim riječima neionizirajuće zračenje uništava ljudsku DNK.

Mnoge studije otkrile su mikronukleuse (fragmente DNK okružene membranom bez fiziološke uloge) u krvi ljudi koji koriste mobilne telefone. Mikronukleusi su rezultat propadanja sposobnosti stanice da se obnavlja, i ukazuju na genetska oštećenja. Ako stanice mozga postanu nesposobne za obnavljanje, mogu se razviti tumori. Još više zabrinjava činjenica da prisutnost mikronukleusa također može ukazivati na druge zdravstvene probleme, kao što su npr. oslabljen imunitet, poremećaji spavanja, poremećaj pažnje, autizam i Alzheimerova bolest.

 

Utjecaj bliskog polja mikrovalnog odašiljača (bežične slušalice, mobitel, DECT kućni bežični telefon)

Budući da su glavne žlijezde tijela (hipofiza, hipotalamus, epifiza) smještene u mozgu, kontinuirana upotreba mobilnih telefona može potencijalno izazvati jake poremećaje sposobnosti hormonske signalizacije. Kad se mobilni telefon prikopča za pojas ili drži u džepu od hlača, to ambijentalno polje najjače pogađa tkiva i organe kojima je najbliže, posebno u području zdjelice. Dvije studije već su pokazale 30%-tno smanjenje broja spermija kod muških korisnika mobilnih telefona. Kako sve više žena nosi svoje mobilne telefone prikopčane za pojas, ženski reproduktivni organi također bi mogli biti ugroženi.

U znanstvenom istraživanju koje je objavljeno 2009., godine se pokazalo kako nošenje mobitela u džepu hlača uništava kosti karlice, točnije stvara osteoporozu. Muškarci koji su nosili mobitele okačene o opasač ili unutar džepa od hlača su unutar šest godina ove prakse izgubili gustoću kostiju karlice. Istraživači su uz pomoć rendgenskih snimaka otkrili kako je kost uvijek bila oslabljena na strani na kojoj su učesnici nosili mobitele

2011., godine je objavljeno istraživanje o tome kako mobiteli utječu na stvaranje tumora na parotidnim žlijezdama. Parotidna žlijezda ili zaušna žlijezda je najveća od triju parnih žlijezda slinovnica. Većim dijelom leži na čeljusnoj grani, a pokriva stražnji rub mišića mastera, njeno tijelo se nalazi ispred i ispod ušne školjke na obije strane glave. Ova žlijezda je poznata po tome što njena infekcija stvara takozvane zaušnjake (mumps) – akutnu virusnu dječju zaraznu bolest. Izraelski znanstvenici su preko 30 godina istraživali povećanje tumora na parotidnoj žlijezdi, između 1970-te i 2006-te godine broj tumora se povećao za 400%. 2008., godine dr. Siegal Sadetcki, glavni istražitelj senata SAD-a, je uspio identificirati glavnog krivca za tumore zaušne žlijezde. U njegovom izvješću stoji kako su mobilni telefoni glavni i najčešći krivci za:

 • 34% povećanja rizika od tumora zaušne žlijezde ako se mobilni telefon koristi na regularnoj bazi u vremenu od pet godina.
 • 58% povećanja rizika od tumora zaušne žlijezde ako se mobilni telefon koristi s više od 5500 poziva za vrijeme ljudskog života.
 • 49% povećanja rizika od tumora zaušne žlijezde ako se mobilni telefon koristi za više od 266,3 sata za vrijeme ljudskog života.

Interphone studija provedena od strane IARC-a 2012.g. jasno pokazuje povećani rizik od nastanka tumora mozga (glioma) od 40% do 80% kod ljudi koji koriste mobilni uređaj 30 minuta na dan kroz period od 10 godina.

 

Štetan utjecaj mobitela na djecu

Zbog nerazvijenih kostiju lubanje koje imaju glavni zadatak štititi mozak od negativnih vanjskih utjecaja, mala djeca su posebno ugrožena od utjecaja mobitela na mozak. Sami termalni efekt zagrijavanja moždanog tkiva je dva puta veći kod prosječnog desetogodišnjeg djeteta nego kod odrasle osobe, odnosno tri puta veći nego kod petogodišnjaka.

U istraživanju koje je objavljeno 2008., godine je otkriveno kako su trudnice i njihova nerođena djeca posebno osjetljiva na zračenje iz mobitela. Znanstvenici su analizirali 13 tisuća djece i otkrili su kako je zračenje iz bežične tehnologije uzrokovalo brojne probleme za vrijeme trudnoće te da je na koncu povećalo rizik od poremećaja koji izazivaju hiperaktivnost, nedostatak pažnje, probleme s emocijama, stvaranjem i održavanjem veza s ljudima i druge bihevioralne anomalije. Sve trudnice koje su koristile mobilne telefone su imale 54% povećan rizik od različitih fizičkih i psihičkih anomalija u zdravlju i razvoju njihove djece.

 

Nakupljanje krvnih zrnaca – Rouleax efekt

Dr. Magda Haves je testirala svoju krv kad je boravila u svom domu koji je izoliran od štetnih elektromagnetskih zračenja. Njena krv je pokazivala normalnu pokretljivost i odvojenost krvnih zrnaca. Nakon 70 minuta ispred računala opet je testirala svoju krv i pronašla da su krvna zrnca grupirana u nakupine i teško pokretna. Isti efekt je uočila nakon 10-ak minuta razgovora na bežićnom telefonu. Pokretljivost krvnih zrnaca je bitna za dobro funkcioniranje organizma (prijenos hranjivih tvari), a njihovo grupiranje i lijepljenje u grupice (tzv. Rouleax efekt) je dobar temelj za razvijanje neke bolesti, a predstavlja dokaz kako i slabe doze elektromagnetskog zračenja imaju poguban efekt na zdravlje.

 

Negativan utjecaj EM zračenja na pokretljivost krvnih zrnaca

 

Utjecaj na moždane valove (Schumannova frekvencija)

ELF ili niskofrekventno elektromagnetsko zagađenje je ozbiljan problem jer mijenja Schumannovu rezonanciju (7.83Hz) poznatu i kao glas planeta. Svi oblici života, od jednostavne stanice do ljudskih bića, koriste ovaj osnovni frekvencijski spektar kao referentnu točku. Ljudsko tijelo koristi te frekvencije (7-9Hz) za regeneraciju i liječenje (poznatiji kao alfa moždani valovi). NASA-ini znanstvenici su otkrili da su se prvi astronauti vratili na Zemlju sa zdravstvenim problemima koji su bili posljedica nedostatka ovog polja magnetske rezonancije od 7.83Hz.

Profesor R.Wever iz Max Planck Instituta za fiziologiju u ponašanju Erling-Andechs izgradio je podzemni bunker koji je u potpunosti izolirao vanjska magnetska polja kako bi studirao utjecaj izostanka Schumannove frekvencije na čovjeka. Studentski volonteri su živjeli četiri tjedna u ovom hermetički zatvorenom okolišu. Profesor Wever je zabilježio da su studentima poremećeni cirkadijurni (jednodnevni) ritmovi budnosti/spavanja i da su pretrpjeli emocionalnu uznemirenost i glavobolje. Kako su bili mladi i zdravi, nije bilo ozbiljnih zdravstvenih posljedica, što ne bi bio slučaj sa starijim osobama ili osobama s kompromitiranim imunološkim sustavom. Nakon samo kratkog izlaganja zračenju od 7,8 Hz volonterima se zdravlje opet stabiliziralo.

Kao što vidimo povezanost čovjeka s Zemljom odnosno prirodom se može detektirati i preko elektromagnetskog zračenja moždanih valova koji rade u istom ritmu kao i sama Zemlja. Ovo čovjeku pruža jasniji uvid, bolju orijentiranost, empatiju prema planeti i svim oblicima života na njoj, odnosno pruža mu mogućnost veće svjesnosti. Nasilno uvođenje masivnog elektromagnetskog zagađenja u tom osjetljivom niskofrekventnom području ima za jasan cilj prekinuti ovu vezu čovjeka i Zemlje, a posljedice za to su višestruko štetne: bolest i propadanje čovjeka, te nesmiljeno zagađenje i iskorištavanje zemljinih resursa koje vodi k konačnoj destrukciji samog planeta. Pitam se da li bi mi ljudi mogli i dalje sudjelovati u ovoj destrukciji Zemlje i svojoj vlastitoj da je ova veza jaka i neometana od strane ELF elektromagnetskih emisija.

Reference:

 

 

Dr. Madga Havas:

Mislim da izumitelji radara nikada nisu sanjali da će djeca u učionicama biti izložena istom zračenju i frekvencijama koje koristi i radarski sustav.

 

Bioinitiative Report – ‘smoking gun’

Bioinitiative Report ili Izvješće Bioinicijative je analiza nezavisne skupine sastavljene od znanstvenika i doktora medicine koji navode preko 2000 studija koje dokazuju štetne efekte ELF elektromagnetskog zračenja kao i mikrovalnog zračenja i to u vrlo niskim dozama: www.bioinitiative.org. Njihova preporuka je da se postojeće dozvoljene granice za EM i mikrovalno zračenje moraju drastično spustiti i to do 0.3 nano wata po centimetru kvadratnom (postojeća granica je 1 miliwat po centimetru kvadratnom što je preko 3 milijuna puta više!).

Citat s njihovih stranica (zaključak iz 2012.g.):

Znanstvene studije u zadnjih pet godina govore da je situacija puno lošija nego 2007., a ljudi u svijetu su puno više dnevno izloženi zračenju nego prije pet godina. Izloženost je povezana s raznim štetnim zdravstvenim posljedicama koje mogu imati značajne posljedice na javno zdravlje. Stoga ne postoji niti jedan argument da se status-quo održi.

U 21 jednom poglavlju u ovom ažuriranom dodatku iz 2012.g., autori su analizirali sadržaj i implikacije oko 1800 novih studija. Sveukupno, postoje jaki znanstveni dokazi za rizik kada je u pitanju konstantna izloženost elektromagnetskim poljima male jakosti i bežičnoj tehnologiji (radio-frekventno i mikrovalno zračenje).

Postoji puno dokaza da takva izloženost oštećuje DNK, ometa proces popravka DNK, dokazana je toksičnost za gene, dosta je zabrinjavajućih efekata na nervni sistem, a sve je više studija koji proučavaju efekte mobilnih baznih stanica (bežičnih antena i baznih stanica) koji dokumentiraju da niski iznosi zračenja u dužem periodu mogu rezultirati štetnim zdravstvenim posljedicama. Postoji veliki broj novih studija koje istražuju utjecaj mobilnih uređaja (koji se nose na opasaču ili u džepu te zrače samo u standby modu) i od bežičnih laptopa na kvalitetu i pokretljivost sperme i uništavanje sperme (neplodnost).

Bioefekti su očigledno jasni i javljaju se kod niskih doza zračenja elektromagnetskim poljima i radio-frekvencijama. Bioefekti se mogu očitovati već u prvih par minuta izloženosti nivoima zračenja koje emitiraju mobiteli i bežični telefoni. Bioefekti se isto tako mogu javiti u samo nekoliko minuta izloženosti mobitelskoj baznoj stanici, Wi-Fi i bežičnim ‘pametnim’ brojilima koji generiraju zračenje kojem je izloženo cijelo tijelo. Konstantno izlaganje zračenju mobitelske stanice može rezultirati bolešću.

Američka mornarica je provela istraživanje utjecaja radio frekvencija i mikrovalova 70-ih godina 20-og stoljeća i došla do rezultata: izloženost štetnim frekvencijama rezultira promjenama u ponašanju ljudskih stanica, tkiva, čak i organa. Pokazalo se da ELF zračenje mijenja i razinu hormona, kemiju stanice i imunološke procese u svim oblicima života. Mijenjanje vezivanje iona kalcija u stanicama, mijenja moždane valove kod ljudi i uzrokuje defekte u embrijima pilića te sterilnost kod životinja mužjaka.

Činjenica je da znanstvenici i doktori desetljećima opominju i apeliraju da se dozvoljene granice za EM zračenje smanje i da se ne dopusti nekontrolirana ekspanzija mikrovalne bežične tehnologije, naročito kad su u pitanju djeca, ali organizacije koje reguliraju te propise se ne obaziru na to i time otvoreno rade protiv općeg dobra i zdravlja. WHO ipak pod pritiskom 2011.g. proglašava mobitele kao moguće karcinogene, ali ovo uopće ne utječe na bilo kakvo pooštravanje propisa kojima se reguliraju maksimalne doze zračenja mobitela i druge bežične mikrovalne tehnologije što elektronskoj industriji ostavlja širom otvoreni manevarski prostor da i dalje proizvode svoje tzv. ‘hi-tech’ potencijalno opasne proizvode bez ikakva ograničenja i nadzora. Dapače ICNIRP koji donosi propise o maksimalno dozvoljenim dozama EM zračenja, koje automatski usvaja svaka država na svijetu, neke je  limite za dozvoljene doze zračenja čak i povećao.

Službene organizacije koje brinu za javno zdravstvo i dalje u svojim brošurama ističu da nema nikakvih dokaza da elektromagnetska radio-frekventna (RF) i mikrovalna zračenja ispod trenutno važećih limita imaju ikakav biološki efekt na zdravlje. Ovime otvoreno dezinformiraju i lažu javnost, odnosno građane o čijem bi zdravlju trebale brinuti:

 • World Health Organization: “..ne postoje konzistentni dokazi za štetne zdravstvene efekte kod izloženosti zračenju koje su ispod međunarodnih propisa”.
 • Health Protection Agency (UK): “..ne postoje uvjerljivi dokazi da elektromagnetsko zračenje ispod dozvoljenih granica ima štetne zdravstvene efekte za djecu i odrasle”.
 • Food And Drug Administration (SAD): “..ne postoji dokaz koji vezuje upotrebu mobitela s povećanim rizikom od tumora mozga”.
 • Health Canada: “..ne postoji konačan dokaz za dugotrajni ili kumulativni zdravstveni rizik uslijed izlaganja radio-frekventnom zračenju niskog intenziteta”.

 


.
Magda Haves je u ovom video prilogu objasnila kako se pravi pristup znanosti iskrivljuje. Bez obzira na postojanje studija koje ne mogu dokazati štetnost EM zračenja niskog intenziteta, postojanje i samo jedne studije (a Bioinicijativa ih nudi preko 2000) je dovoljno da obori hipotezu da su EM zračenja ispod trenutno važećih propisa sigurna.

 

Skrivena priroda elektromagnetskog zračenja

Elektromagnetsko zračenje koje službena fizika može kvantificirati je samo jedan mali djelić ‘onoga’ što se stvarno događa. Svako EM zračenje iza sebe ima tzv. skrivenu komponentu energije i informacije za koju generalno možemo reći da se radi o svojevrsnoj suptilnoj energiji. Dapače, polje ove suptilne energije je možda primarno polje, a elektromagnetski val je samo jedna od manifestacija koju danas moderna fizika može detektirati. Ta suptilna komponenta EM zračenja se može klasificirati kao skalarna energija ili čak orgonska energija. Zbog nedostataka jasnih istraživanja i dokaza, vrlo je teško o toj strani EM zračenja govoriti, ali činjenica je da ljudi to zračenje mogu detektirati na staničnom nivou (podsvjesno) te da mogu dekodirati informacije koje to zračenje ima. Radiestezisti mogu isto detektirati ovo zračenje suptilne energije koje ponekad i ne mora biti u korelaciji s iznosima električnog i magnetskog polja elektromagnetskog vala (čak i kad su iznosi el. i mag. polja malog intenziteta, skalarno polje može biti prisutno).

Bitno je istaći da ovo skalarno polje ili orgonska suptilna energija ili ‘skrivena’ informacija EM zračenja ljudsko tijelo može protumačiti kao negativnu ili pozitivnu informaciju. Stoga otac orgonometrije Wilhelm Reich govori o dvije vrste orgonske suptilne energije: DOR (deadly orgone) ili smrtonosna, negativna orgonska energija koja je loša za ljudsko zdravlje, te POR-u (positive orgone) ili pozitivna, životodajna suptilna energija koja iscjeljuje i dovodi organizam i cijeli biosvijet u harmoniju.

Većina tehničkih umjetno stvorenih elektromagnetskih zračenja imaju lošu informaciju, odnosno negativni efekt na ljudsko zdravlje (DOR).

 

EM zračenje kao nositelj informacije

Elektromagnetsko zračenje može služiti za prijenos informacije. Dapače ovo je i osnovna svrha elektromagnetske emisije u radio spektru (radio valovi koji prenose audio signal, televizijska slika, bežična Wi-Fi komunikacija prenosi podatke). Informacija se obično kodira na razne načine u tzv. val nosioc (amplitudna i frekventna modulacija i razne kombinacije). Tako npr. visokofrekventni signali mobitelske digitalne telefonije mogu prenositi niskofrekventne signale odnosno sadržaj informacije koji se može dekodirati u niskofrekventnom području (npr. audio signal). Isto tako niskofrekventni signal naponske mreže od 50Hz se može koristiti za prijenos informacije koja se kodira višim frekvencijama. Primjer je korištenje kućne naponske instalacije za prijenos računalnih podataka (LAN mreža).

Osim ovog namjernog kodiranja značajnih informacija koje se žele prenijeti preko elektromagnetskih valova, samo EM zračenje po sebi može predstavljati određenu informaciju. Primjer je niskonaponska mreža od 50Hz sinusnog napona koja korespondira efektu crvene boje na čovjeka koji je stimulirajući.

Iako čovjek svjesno ne može primiti i obraditi ove informacije kroz svojih pet osjetila, činjenica je da naše tijelo na staničnom nivou (podsvjesnoj razini) savršeno dekodira sve ove informacije koje stižu iz okoline kroz elektromagnetsko zračenje. Sasvim je jasno da negativne informacije ili kakofonija raznoraznih informacijskih sadržaja EM zračenja koje naše tijelo nesvjesno dekodira svake milisekunde može imati negativan utjecaj na ljudsko zdravlje.

Dokaz kako elektromagnetsko zračenje može negativno informaciono djelovati na kristale vode je dokazao Masaru Emoto (Poruke iz vode) koji vodu inače izlaže raznim utjecajima kao npr. utjecaju ljudskih riječi kao što su ljubav, zahvalnost, radost, te s druge strane negativnim izrazima kao što su budalo, sotona i druge, te zatim slika kristale vode da bi vidio efekte misli i emocija na njih. S obzirom da je čovjek preko 70% vode umjetno elektromagnetsko zračenje raznih električnih naprava negativno djeluje na naše tijelo iskrivljavajući našu kristalnu strukturu.

 

Lijevo: utjecaj TV-a na kristale vode, desno je utjecaj računala

 

Lijevo: utjecaj mikrovalne pećnice, desno je utjecaj mobitela

 

 

Ovo je normalni kristal koji se dobije kad se voda izloži pozitivnim riječima i emocijama

 

 

Skalarna komponenta EM zračenja

Elektromagnetsko polje je pojava koje klasična elektrodinamika opisuje s vektorima magnetskog i električnog polja. Međutim, ovo je samo polovičan opis. James Maxwell je još u 19. stoljeću definirao svoje jednadžbe koje se danas koriste za opis elektromagnetskog polja. U svojim jednadžbama koje su danas temelj moderne nauke o elektrodinamici, Maxwell je dao mogućnost postojanja još jedne, tzv. skalarne komponente elektromagnetskog polja. Nažalost tijekom vremena ovaj dio je namjerno izbačen iz njegovih jednadžbi, a danas je ova skalarna priroda EM zračenja ostala skrivena od očiju široke javnosti, ali i iz tzv. službene fizike koja se danas podučava na elektro školama. Više o skalarnoj prirodi EM zračenja

Dok su magnetska i elektro komponenta EM zračenja transverzalne prirode (okomita na smjer širenja vala), skalarna komponenta je najvjerovatnije longitudinalne prirode, a najveća je upravo kad su iznosi B (magnetske) i E (elektro) komponente mali ili jednaki nuli. Voltmetrom se određuje napon koji se može korelirati s električnim poljem, a ampermetrom struja koja se može korelirati s magnetskim poljem, međutim, danas (bar u službenoj znanosti) ne postoji instrument koji može detektirati skalarno polje.

Ljudsko tijelo ima odlike skalarnog prijemnika i odašiljača. Za to služi dvostruko uvijena DNK kao antena te ostale fizičke karakteristike kao što su kardiovaskularni sustav i građa srca. Više o skalarnoj ‘građi’ čovjeka. Stoga smo mi ljudi osjetljivi na skalarna zračenja, te iako ih svjesno ne možemo osjetiti, naše tijelo, konkretno naša DNK uredno bilježi i reagira na ovu komponentu zračenja. Skalarno polje je u biti izvorno polje, glavna komponenta elektromagnetskog zračenja, dok su magnetsko i električno polje samo manifestacije koje je klasična znanost danas u stanju izmjeriti, a služi za prijenos suptilne energije i hiperkomunikaciju čovjeka s okolišem, Suncem i cijelim svemirom.

Skalarna tehnologija je postala poznata malo širem krugu ljudi kad se doznalo za tzv. HAARP instalacije koje su (polu)tajno izgrađene svuda po svijetu, a pod kontrolom su vojnih snaga domicilne države. HAARP je skraćenica za High Frequency Active Auroral Research Program (Program Aktivnog Istraživanja Aurore Visokim Frekvencijama) koji provodi američka vojska na Aljasci za navodna istraživanja aurore. Danas na svijetu postoji više sličnih postrojenja (EISCAT Norveška, JORN Australia, SURA Rusija i druge), a imaju razne nazive, ali zbog ‘popularnosti’ američke postaje danas se svako slično postrojenje naziva HAARP instalacijom. HAARP postrojenja se sastoje od mreže sličnih antena (fraktalne) koje koordinirano emitiraju elektromagnetska zračenja visoke snage u ionosferu. Kod emisija ovih postrojenja, skalarna komponenta zračenja je povećana, a može utjecati na klimatske promjene (stvaranje i razbijanje oluja, tornada), izazivanje zemljotresa te utjecanje na fizičko, psihičko i mentalno zdravlje ljudi na većoj skali.

Smatra se da su i mobitelski odašiljači (bazne stanice) male fraktalne skalarne antene koje predstavljaju ‘mini’ HAARP sustav koji s malom snagom iz velike blizine (svi mi imamo mobitelski odašiljač u krugu od 100m) mogu kontrolirati pojedince (utjecati na ponašanje, te psihofizičko i mentalno zdravlje) koje mogu identificirati po broju mobitela, RFID čipu ili jedinstvenom EM potpisu.

Čovjek je u stanju dekodirati skalarnu komponentu EM zračenja, a samo skalarno zračenja koje dobiva preko sunčeve svjetlosti koristi za duhovno povezivanje, rast i komunikaciju s višim razinama svijesti kroz DNK i pinealnu žlijezdu (epfizu). Mikrovalne tehnologije prijenosa informacija (mobitel, Wi-Fi i ostalo), te globalni HAARP sustavi su dizajnirani da ometaju ovu skalarnu komunikaciju čovjeka s univerzumom na način da direktno uništavaju, šalju iskrivljene informacije ili ometaju korištenje ovih prirodnih sposobnosti koje svaki čovjek ima. Dokazano je da mikrovalno EM zračenje ima negativan efekt na pinealnu žlijezdu. Istraživanja su dokazala da EM mikrovalno zračenje oštećuje ljudsku DNK ili se pod utjecajem EM zračenja DNK ‘skuplja’ čime se čovjekova svijet ili duhovni razvoj inhibira i drži ga se u niskim vibracijama što omogućava lakšu manipulaciju i kontrolu.

 

Operacija El Dorado Canyon – poguban utjecaj elektrosmoga

Sjedinjene Američke Države su 15.04.1986.g. izvele bombardiranje Libije kao odmazdu za teroristički napad izveden u Berlinskoj diskoteci u kojem je poginulo troje ljudi, a više ih je ozlijeđeno, a među njima i veliki broj pripadnika američkih oružanih snaga. Tadašnji vođa Libije Moamer Gadafi se zamjerio Ronaldu Reaganu jer je izjavio da podupire teroriste. U napadu je sudjelovalo 33 aviona (F-111) s nosača aviona. Korišteni su i posebni avioni za elektroničko ometanje. Operacija je skoro doživjela totalni neuspjeh. Jedan avion je oboren, više aviona je moralo odustati od misije i vratiti se na nosač aviona, s tim da su imali problema s upravljanjem. Oni koji su uspjeli ispaliti rakete i bombe su pogriješili mete, te umjesto vojnih objekata pogodili civilne zgrade kao i tri strane ambasade u Bengaziju što je izazvalo bijes međunarodne zajednice.

Ovaj neuspjeh, nije posljedica efikasnosti libijske protuzračne obrane, već je posljedica elektrosmoga ili nenamjernog uspostavljanja skalarnog kvantnog potencijala između razne elektroničke opreme (avioni, radari, protuzračna obrana i ostalo). Naime, prema fizičaru David Bohmu kvantni potencijal je polje koje povezuje sve subatomske čestice u jednu cjelinu, odnosno sve čestice u svemiru su na neki način povezane i razmjenjuju energiju i to instantno bez obzira na udaljenost. Tom Bearden ide korak dalje i tvrdi da se taj kvantni potencijal može umjetno povećati i amplificirati s elektromagnetskim zračenjem raznih frekvencija, kad subatomske čestice postaju još povezanije i zatim instantno razmjenjuju informacije. Konkretno u ovom slučaju svaki dio elektroničke opreme korištene u ovoj operaciji u svakoj točki instantno prenosi svoj električni izlaz na ostale elektroničke uređaje koji to u biti interpretiraju kao šum (EMI noise) te prestaju ispravno funkcionirati. Jača zaštita od elektromagnetske interferencije (EMI šuma) je dosta ublažila ovaj problem, ali ga nikada nije bila u stanju kompletno riješiti jer se neželjena komunikacija odvija na subkvantnoj razini.

Koristeći ovaj primjer Tom Bearden objašnjava kako nastaju pogubni utjecaji elektrosmoga na čovjekovo zdravlje:

svi atomi u čovjekovom tijelu se mogu shvatiti kao čvorovi koji kad su izloženi elektromagnetskom zračenju uspostavljaju kvantni potencijal s izvorom zračenja. Uspostava kvantnog potencijala znači da čovjekovi atomi i atomi odašiljača uspostavljaju vezu instantne komunikacije, a za to koriste energiju iz okoline, stoga samo zračenje kojim je čovjek izložen ne mora biti jako po snazi. Kako je čovjek uronjen u elektromagnetsku juhu raznih zračenja, ovaj kvantni potencijal može postati sve jači, a povezuje sve čvorove čovjeka i svih vrsta izvora EM zračenja bez obzira na razdaljinu. Komunikacija između čvorova raste (između subatomskih čestica), stoga se dio informacije čovjekovog atoma pojavljuje u ostalim čvorovima (odašiljača) i obrnuto, informacija iz atoma odašiljača se pojavljuje u atomu čovjeka. Ako ova informacija ne može biti ispravno protumačena, to se onda zove šum.

Stoga ako u našem okolišu imamo sve više i više elektromagnetskih zračenja i ako se povećava gustoća tih signala (kao što je slučaj danas kada imamo raznorazne izvore EM zračenja: TV, radio, mobiteli, Wi-Fi), prava opasnost leži u formiranju jakog kvantnog potencijala i postepenom povećanju unosa tzv. ‘informacijskog šuma’ u sve dijelove ljudskog organizma, u sve stanice. Posljedica je degradacija imunog sistema, degradacija stanične kontrole, razvitak tumora, leukemije i ostalih bolesti.

Reference:

 

Video pokazuje što znači negativna informacija zračenja mobitela kad se transkodira u audio signal

 

Video pokazuje kako bruji mobitelska bazna stanica, neprestano, cijeli dan, svaki dan u godini

 

NWO nasilno uvodi ‘pametne’ strujomjere koje imaju jake WiFi bežične odašiljače kojima bežično šalju podatke u centralu. Osim kontrole nad ljudima, ove naprave izazivaju niz bolesti, od kojih i tumor. Kad se zračenje dekodira u audio signal, dobiva se osjećaj kao da je netko umro. I to se ponavlja svakih 10 sekundi. Zar se još netko pita zašto smo svi depresivni?

 

Mikrovalna tehnologija – od pripreme hrane do kontrole uma

Mikrovalna pećnica je vojna tehnologija iz Drugog Svjetskog rata, dizajnirana od strane znanstvenika iz Hitlerove nacističke Njemačke, a zaplijenjena od strane saveznika 1945.g. Službena priča na stranicama Wikipedije navodi da je korporacija Raytheon razvila i licencirala tehnologiju mikrovalne pećnice prilikom razvoja radarskog sistema s mikrovalovima. Slučajno ili ne, Raytheon je korporacija koja skoro isključivo razvija vojne sustave, a koja službeno raspolaže licencama nad HAARP tehnologijom instaliranom u Gakona HAARP postrojenju na Aljasci.

Mikrovalna pećnica zagrijava hranu s mikrovalovima koristeći elektromagnetno zračenje frekvencije od 2.45GHz. Rezonantna frekvencija vode je 2.4GHz. Na ovoj frekvenciji dovoljne su i male energije elektromagnetskog polja da izazovu relativno brzo zagrijavanje molekula vode. Upravo na ovom principu radi mikrovalna pećnica. Hrana se zagrijava relativno brzo što su Amerikanci, a i ostali ‘razvijeni zapadni’ svijet vrlo rado prihvatili u svom užurbanom stilu života.

Karakteristika mikrovalnog zagrijavanja hrane je da se ista zagrijava na molekularnoj razini, iznutra prema vani, molekule su izložene ogromnom naprezanju i strukturalnim deformacijama uslijed jakog mikrovalnog zračenja, a produkt je kancerogena, beživotna smjesa, koja se može nazvati svakako, ali sigurno ne više kao hrana pogodna za ljudsku ishranu. Nažalost iako za kancerogenost mikrovalno obrađene hrane postoji dokazi, pa i studije, ova smrtonosna naprava je i dan danas u upotrebi i slobodnoj prodaji.

Čovjek se sastoji od 70% vode čija je rezonantna frekvencija 2.4GHz. Činjenica je da Wi-Fi ruteri odnosno Wi-Fi bežična komunikacijska tehnologija danas radi točno u frekvencijskom opsegu od 2.4GHz te tako opasno utječe na ljudski organizam. Pitam se da li je i ovo još jedna nesretna slučajnost u nizu?

Dr. Hans Ulrich Hertel je 1991. godine objavio znanstveni rad u Švicarskoj u kojem je na osnovu kliničkih istraživanja ustvrdio da hrana zagrijana u mikrovalnoj pećici može biti opasnija za zdravlje nego hrana zagrijana konvencionalnim načinom. Dapače u svom radu je ustvrdio da konzumiranje hrane obrađene mikrovalovima može imati kancerogene efekte. Uplašeni možebitnim reperkusijama ovog ozbiljnog znanstvenog istraživanja na rezultate prodaje, Švicarsko udruženje proizvođača kućanskih aparata (Swiss Association of Dealers for Electro-apparatuses for Households and Industry – FEA) podiže tužbu i uspješno zabranjuje Dr. Ulrichu da javno govori o rezultatima svog istraživanja.

Rusi za vrijeme hladnog rata i razvoja mikrovalnog radarskog sistema (1950-ih), provode intenzivna istraživanja utjecaja mikrovalne tehnologije na čovjeka, kad su shvatili da ljudi koji rade s radarskim sustavima brzo obolijevaju i umiru uslijed novootkrivene bolesti koju su nazvali ‘mikrovalna bolest’ (microvawe sickenss). Isto tako proučavaju utjecaj hrane obrađene mikrovalovima na čovjeka. Rezultati su bili toliko dramatični da je bivši SSSR 1976.g. zabranio upotrebu mikrovalnih pećnica i poslao upozorenje cijelom svijetu, te drastično snizio dopuštene limite za snagu mikrovalnog zračenja kojoj mogu biti izloženi obični ljudi te vojni radarski operateri. Stoga i danas u bivšim zemljama ‘istočnog bloka’ upotreba mikrovalne pećnice nije toliko popularna kao na zapadu, odnosno u SAD-u, gdje skoro svako kućanstvo ima mikrovalnu pećicu. Ruska istraživanja se mogu sumirati u tri kategorije:

 

Promotori razvoja tumora:

 • Kreira se tzv. ‘vezujući efekt’ radioaktivnosti iz atmosfere uzrokujući porast količine alfa i beta čestica u hrani zagrijanoj mikrovalovima
 • Kreiranje agensa uzročnika tumora unutar hidrolizatnih molekula u mlijeku i žitaricama
 • Alteracija elementarnih supstanci hrane koja uzrokuje teškoće probavnom sistemu zbog nestabilnog katabolizma (metaboličkog procesa)
 • Zbog kemijskih alteracija unutar mikrovalno zagrijane hrane, opažene su degenerativne promjene u limfnom sistemu što ima za posljedicu smanjivanja potencijala imunog sistema u zaštiti od određenih oblika neoplastike (abnormalnog rasta tkiva)
 • Konzumiranje mikrovalno zagrijane hrane uzrokuje visoki postotak kancerogenih ćelija u krvnom serumu (cytomas – tumorske ćelije kao što je sarkom)
 • Mikrovalne emisije uzrokuju alteracije u metaboličkoj razgradnji glukozide (hidrolizirana dekstroza) i galaktozida (oksidirani alkohol) kod smrznutog voća koje se otapa na ovaj način
 • Mikrovalne emisije uzrokuju alteraciju u metaboličkoj razgradnji alkaloida biljaka, kada se povrće izlaže i vrlo kratkim periodima mikrovalnog zračenja
 • Karcinogeni slobodni radikali se stvaraju u mikrovalno zagrijanom korjenastom povrću (cikla, mrkva, krumpir)
 • U statistički visokom postotku ljudi, mikrovalno obrađena hrana uzrokuje tumore u predjelu trbuha te rast tumora u crijevima, degeneraciju perifernih staničnih tkiva, kao i postepeno smanjivanje funkcije probavnog sistema.

 

Smanjenja hranjiva vrijednost hrane zagrijane mikrovalovima:

 • Smanjena biološka vrijednost hrane (smanjena sposobnost da tijelo uspješno iskoristi vitamine i esencijalne minerale iz hrane)
 • Gubitak od 60-90% polja vitalne energije testirane hrane
 • Redukcija u metabolizmu alkaloida, glukozida, galaktozida i nitrolizida.
 • Uništenje hranjive vrijednosti bjelančevina iz mesa
 • Zamjetno ubrzano strukturalno dezintegriranje hrane

 

Biološki utjecaj mikrovalova na ljude:

 • Slom polja životne energije (aure) ljudi koji su bili izloženi mikrovalnim pećnicama dok su iste radile, s dugotrajnijim popratnim nuspojavama. (Opaska: Rusi su već onda očigledno znali i koristili tehnologiju Kirlianove fotografije za snimanje aure ljudi i hrane)
 • Degeneracija i destabilizacija potencijala staničnih membrana pri metabolizmu u probavnom procesu
 • Degeneracija i slom veza električnih nervnih impulsa unutar cerebruma (frontalni dio mozga zadužen za više misaone funkcije)
 • Degeneracija i slom nervnih elektrčnih veza i gubitak energije u neuropleksusu (nervnom centru)
 • Gubitak ravnoteže u sistemu za kontrolu funkcije svijesti
 • Dugotrajni kumulativni gubitak vitalne energije u ljudi, biljaka i životinja koji su bili locirani unutar 500m od mikrovalne opreme
 • Dugotrajni residualni efekti od magnetskih ‘depozita’ su locirani u nervnom i limfnom sistemu
 • Destabilizacija i prekid proizvodnje hormona odnosno hormonalna neravnoteža
 • Zamjetno viši nivoi smetnje u moždanim valovima u alfa, teta i delta području kod osoba izloženih mikrovalnoj radijaciji
 • Zbog poremećaja u moždanoj aktivnosti, negativni psihološki efekti su primijećeni: gubitak memorije, gubitak sposobnosti koncentracije, povećan emocionalna osjetljivost, usporenje intelektualnih procesa i nemirni san

Rusi su na kraju svog izvještaja dodali da je mikrovalna tehnologija ‘zgodna’ za daljinsku kontrolu ponašanja ljudi te preporučili daljnja istraživanja u tom smjeru:

Zbog problema residualnog magnetizma unutar bioloških sistema unutar ljudskog tijela, koje mogu utjecati na neurološki sistem, primarno na mozak i neuropleksus (nervne centre), dugotrajna depolarizacija nervnog tkiva može biti kao posljedica. Ovo može izazvati nepopravljive štete neuroelektričnom integritetu raznih komponenti nervnog sistema (I. R. Luria, Novosibirsk 1975a), konzumacija mikrovalno obrađene hrane se ne preporučuje. Magnetski residualni efekt može učiniti komponente psihoneuralnih receptora mozga podložnim psihološkom utjecaju umjetno stvorenih mikrovalnih radio frekvencija mikrovalnih odašiljača kao što su TV odašiljači.

 

Teoretska mogućnost psiho-telemetrijskog utjecaja (sposobnost utjecanja na ljudsko ponašanje odašiljanjem radio signala određenih frekvencija) je predložena od strane sovjetskog neuropsiholoških istraživača iz Uralyera i Novosibirska (Luria and Perov, 1974a, 1975c, 1976a), koji može uzrokovati nesvjesnu subliminalnu psihološku podređenost uzrokovanu mikrovalnom opremom.

Reference:

 

Kontrola uma,  prisluškivanje i praćenje s novom ‘komunikacijskom’ tehnologijom

Kontrola uma

Mikrovalna tehnologija (elektromagnetsko zračenje od 300Mhz do 5000Mhz) ima jaki utjecaj na psihu čovjeka, odnosno može poremetiti moždane valove čovjeka i izazvati razne mentalne poremećaje, izazivati depresiju ili agresiju, poniznost, gubitak pamćenja, emocionalne poremećaje, odnosno doslovno može kontrolirati ponašanje čovjeka i njegov um. Ovo otkriće je oduševilo vladajuću svjetsku kastu koja tijekom hladnog rata usavršava mikrovalnu tehnologiju u smislu smanjivanja očitih i neposrednih zdravstvenih efekata na zdravlje, te pojačavanja djelovanja mikrovalova na psihu čovjeka odnosno na kontrolu ponašanja, da bi nakon prestanka hladnog rata na velika vrata uveli mobitele i ostalu mikrovalnu tehnologiju (WiFi, Bluetooth) čovječanstvu pod krinkom moderne i brze bežične komunikacije, ali s pravim ciljem kontrole ljudi.

Prva poznata upotreba mikrovalne tehnologije za ‘napad’ na zdravlje i psihu ljudi se događa za vrijeme hladnog rata kada Rusi napadaju i maltretiraju osoblje američke ambasade u Moskvi s mikrovalnim zračenjima u razdoblju od 1953.g. do 1976.g. Amerikanci provode razne projekte kontrole uma pomoću mikrovalnih tehnologija u periodu hladnog rata, a nakon završetka istoga sve ujedinjuju pod jedan program naziva Monarch u sklopu kojeg koriste nesmrtonosna mikrovalna oružja protiv pojedinaca i grupa koji su ‘politički’ neprilagođeni, te u vojne svrhe (postoji sumnja da su Amerikanci u napadu na Irak 2003.g. po prvi puta masovno upotrijebili ovakvo oružje kako bi demoralizirali Sadamove trupe).

 

Control Factor je zabavan film u kojem Hollywood kroz trećerazrednu zabavu dokumentira mogućnosti mikrovalne tehnologije u kontroli uma.

 

Praćenje

Mobitelska tehnologija se koristi za praćenje pojedinaca. Pomoću triangulacije, ali u novije vrijeme i pomoću GPS tehnologije, lokacija mobitela, odnosno njegovog vlasnika se može odrediti bez problema. Ovo je katkad korisno kad se radi o pronalasku unesrećenih, ali općenito gledajući predstavlja ozbiljno ugrožavanje privatnosti. Na ovome se ne staje, nego se ide korak dalje, te EU od 2015.g. uvodi zakon po kojem se obavezno ugrađuje mobitel u svaki novi automobil. Projekt se zove eCall, cilj je da taj uređaj automatski nazove hitne službe (112) u slučaju automobilske nesreće.

U Hrvatskoj, a i u većini zemalja se ukidaju tzv. anonimne prepaid kartice za mobitele. Korisnik sada mora pokazati osobnu iskaznicu prilikom kupnje prepaid kartice, odnosno vlasti žele po broju mobitela jasno identificirati vlasnika istoga. Navodni razlog je teroristička prijetnja.

 

Prisluškivanje

Sva elektronička komunikacija se uredno sprema i analizira. Svi telecom operatori su dužni instalirati programe za prisluškivanje bilo kakve digitalne komunikacije (mobiteli, internet promet, elektronička pošta i ostalo). Nedavni događaji s bivšim CIA i NSA operativcem Snowdenom su jasno pokazali i široj javnosti razmjere ove operacije. Bitno je istaći da se ovdje ne radi o prisluškivanju pojedinaca za koje postoji neki sudski nalog ili se sumnja ne neko kriminalno djelo. Prisluškivanje se obavlja na doslovno svakom osobom koja koristi bilo koji oblik elektroničke komunikacije. Umrežena super računala tajnih službi koji su bar 40 godina generacijski ispred sadašnje civilne računalne tehnologije imaju zadatak da obrade ove velike količine podataka, da izdvoje potencijalne prijetnje vlastodršcima, ali i još važnije da analiziraju psihološko stanje u društvu, te psihosocijalni odgovor na razne teme koje se podmeću u tzv. mainstream vijestima. Cilj je ustanoviti kako koja informacija, zakon ili događaj utječe na stanje u svijesti pojedinca i društva te na osnovu dobivenog odgovora prilagoditi ili kreirati nove događaje. Drugim riječima, testiraju stanovništvo da vide kojim tempom mogu uvoditi nove represivne kontrolne mehanizme, a da ne izazovu pretjerane reakcije protiv vlasti. Projekt ECHELON, projekt INDECT i Snowdenovi iskazi su dokaz da se takvo što i događa.

Vlastodršci vole kroz popularne hollywoodske filmove promovirati nove tehnologije, te tako nesvjesno programirati ljude da ih ‘bezbolno’ prihvate. Kao primjer koji govori u prilog ovoj tezi o globalnom prisluškivanju pa i snimanju je scena iz filma V for Vendetta u kojem je prikazan kamion koji ide po ulicama grada i prisluškuje razgovor ljudi unutar kuće, te ih snima kamerom koristeći tehnologiju koja može snimati video signal i kroz betonske zidove. Međutim, ovo je tek naznaka onoga što se stvarno događa jer u stvarnosti nije potreban kamion koji ide ulicama i prisluškuje, jer su ljudi nažalost toliko programirani da sami sebe slikaju i komuniciraju preko mobitela i emailova. Zabavni projekti tipa Big Brother u kojem se pojedinci svjesno izlažu kameri, pa čak i u najintimnijim trenucima je jasan dokaz kako se ljudi programiraju da nemaju ‘straha’ pred kamerama koje nam danas vise sa svakog zida bilo koje zgrade kao navodno u sklopu sigurnosti, praćenja prometa i slično. Nadalje projekt Facebook se nadovezuje na ovu špijunsku priču, u smislu da pojedinci sami trče i objavljuju svoje kretanje, projekte, slike i sve ostalo na toj tzv. društvenoj mreži ili bolje rečeno dobrovoljnom špijunskom portalu.

Prisluškivanje razgovora ukućana kada misle da su relativno sigurni i da ih nitko ne čuje i ne vidi unutar svoja četiri zida je tehnološki lako moguće, a imam informacije da se to i provodi. Radi se o mobitelima i DECT bežičnim kućnim telefonima. Ovi uređaji imaju mod za prisluškivanje čak i onda kad su neaktivni. Znači dovoljno je da stoje sa strane nekorišteni i da budu aktivirani daljinski da prenose sav audio zvuk nazad u centralu koji njihov mikrofon može snimiti. Jedina efikasna prevencija je vađenje baterije iz mobitela, jer čak i ugašen, može biti aktiviran u ovom modu.

Nadalje, s obzirom da je Windows operacijski sustav Microsofta u biti jedan špijunski produkt s bezbrojem sigurnosnih rupa koje omogućuju daljinsku kontrolu nad računalom, usudio bih se reći da svako računalo te nove tzv. ‘smart’ televizije spojene na internet imaju mogućnost prisluškivanja i snimanja svojih korisnika bez njihova znanja te da se podaci bez problema šalju kroz nove širokopojasne internet veze na servere tajnih službi.

 

Chemtrails i mikrovalna tehnologija

Chemtrails je operacija kojom se u atmosferu izbacuje aerosol koji sadrži toksine, metalne čestice (smart dust) i posebne GMO polimorfna nanovlakna koji mogu izazvati Morgellons bolesti. Više o chemtrailovima u ChemTrails V – Sažetak.  U svjetlu izrazitog povećanja gustoće mikrovalnog zračenja u okolini koji bez problema prodire kroz betonske i ostale zapreke postoje indicije da se tzv. pametna nano prašina iz chemtrailova može koristiti za vizualno snimanje unutar stambenih objekata kad se ozrači posebnim spektrom frekvencija mikrovalova. Prvenstveno smišljena kao vojna tehnologija, očigledno je da se koristi i za špijuniranje civilnog stanovništva.

Osim toga, koncentracija metalnih čestica u zraku povećava električnu vodljivost, stoga olakšava mobitelskim stanicama i velikim HAARP postrojenjima da lakše prenesu elektromagnetsku energiju do ciljane točke.

Max Igan u intervjuu Na Rubu Znanosti ide korak dalje i tvrdi da se od čovjeka pokušava napraviti bio-robot (transhumanizam), a da u tom projektu važnu ulogu imaju Morgellons nanovlakna koja su dosad najvjerojatnije u svakom čovjeku na ovom planeti, a koja su inertna sve dok se ne aktiviraju određenim elektromagnetskim signalima (npr. iz mobitela).

 

 

Opasni dijagnostički pregledi: rendgen, mamograf, CT, MRI, ultrazvuk

Svako ionizirajuće zračenje je opasno za zdravlje čovjeka jer ima toliku energiju da je u stanju izbiti elektrone iz atoma, odnosno ionizirati molekule. Minimalne sigurne doze ne postoje. Posljedice nisu vidljive odmah nakon izlaganja već se mogu pojaviti godinama kasnije. Dokazano je da je štetni efekt akumulirajući, odnosno svako dodatno zračenje, dodatno povećava štetne posljedice. Ovo je dokazana činjenica čak i od strane službene medicine. Međutim, usprkos ovome, ionizirajuće elektromagnetsko zračenje (X-zrake) koje je dokazani kancerogen se koristi u dijagnostičkim postupcima kao što su:

rendgen, CT (X-ray computed tomography), mamografija (pregled dojke).

Najviše brine sve veća ‘popularnost’ CT dijagnostičkog pregleda: korištenje CT se dramatično povećalo u zadnjih 20 godina u puno zemalja. Procjenjuje se da je izvršeno 72 milijuna pregleda samo u SAD-u u 2007. Jedna studija procjenjuje da 1.5-2% postojećih pacijenata s dijagnozom zloćudnog tumora se mogu pripisati upotrebi CT skanera. Mamografija koristi opasne kancerogene zrake, a tu proceduru reklamiraju kao preventivni postupak za ‘rano detektiranje’ raka dojke. To je lažna tvrdnja, a istinita tvrdnja bi možda bila da mamografija isključivo služi za rano izazivanje raka dojke.

Iskustva: od osobe koja je išla na CT saznao sam da se medicinsko osoblje nakon zračenja drži podalje od pacijenta (bar je takav utisak), a savjet je da dan, dva ne bude u blizini male djece. Ovo je za mene tragično, da osobe za koje se obično sumnja da imaju rak, idu na CT koji samo još više ubrza bolest i raspad stanica s štetnim zračenjem, a na kraju dobiju savjet da su toliko ozračeni da ne smiju biti blizu male djece. Pitam se da li je umjesno pitati te medicinske djelatnike nakon CT tretmana da li je moguće da zasvijetlimo u mraku od radijacije, da bar uštedimo na rasvjeti, da bude bar neke koristi od svega…

Ultrazvuk koristi elektromagnetsko zračenje koje nije ionizirajuće, ali koristi relativno visoke frekvencije (do 10MHz), a zračenje emitira energiju u prosjeku do 80mW/cm2 što je ogromna snaga za ovakvu vrstu zračenja koje izaziva osjetno zagrijavanje skeniranog tkiva što može imati negativne zdravstvene efekte. U studiji provedenoj 2006.g. fetusi miševa izloženi ultrazvuku od 5-240 minuta na dan su pokazivali neurološka oštećenja. Dokazano je da nisko intenzivna pulsirana ultrazvučna zračenja mogu imati negativan efekt na rast ljudskog fetusa. Činjenica je da sigurnost ultrazvuka nikada nije ozbiljno testirana, naročito utjecaj na trudnice i fetus. Preporuka je izbjegavanje čestih pregleda ultrazvukom, te je preporuka pregleda trudnica samo kod visoko rizične trudnoće. Međutim, u praksi je normalno da trudnice idu redovno na preglede ultrazvukom. Postavlja se pitanje, da li možda česti pregledi trudnica s ultrazvukom u novijoj medicinskoj praksi nisu doprinijeli sve većem porastu autizma s obzirom na neurološke defekte zabilježene kod miševa.

Magnetska rezonanca ili MRI ne koristi ionizirajuća zračenja isto, ali zato koristi ekstremno jako magnetsko polje (do 3Tesla) i radi na principu da promjeni magnetski polaritet svih molekula u tijelu koje zatim dobivaju mala rotirajuća polja čija brzina ovisi o dijelu tijela što skener može kasnije detektirati i producirati 3D slike mekih tkiva u organizmu kao što su mozak, mišići, srce i tumori. Iako se ne može direktno usporediti, podsjetiti ću da je dozvoljena doza magnetskog polja za niskofrekventna EM zračenja u Hrvatskoj oko 40mikroTesla ili točno 75000 puta niža nego 3Tesla koje MRI uređaj u prosjeku koristi. Magnetsko polje MRI skenera je ogromno, može doslovno iščupati metalne dijelove iz tijela (npr. metalne šipke, pacemaker i slične metalne stvari). Prije smo već konstatirali da je ljudsko tijelo osjetljivi ‘mehanizam’ koji između ostaloga koristi suptilne elektromagnetske impulse za regulaciju životnih funkcija. Izlaganje ovako jakom magnetskom polju je šok za organizam i zasigurno ima negativne zdravstvene efekte iako službena medicina tvrdi da nema dokaza o štetnom djelovanju jakih statičnih magnetskih polja.

Valja napomenuti da MRI i CT pregledi koriste intravenozne kontrastne agense, otopine koje poboljšavaju kvalitetu dobivene slike, koji imaju negativan utjecaj na zdravlje. Otopina za MRI pregled sadržava kemijski dodatak pod nazivom gadolinium koji je dokazani toksin koji negativno djeluje na jetru i bubrege. Čak je i američki FDA registrirao ove otopine kao potencijalno vrlo opasne.

Zašto medicinska mafija promovira ove opasne dijagnostičke preglede usprkos njihovoj štetnosti, opisao sam detaljnije u članku Vitamin B17.

Reference:

 

 

Utjecaj elektrosmoga na životinjski i biljni svijet

Veliki nestanak pčela je registriran od 2006.g. Uzgajivači pčela u svim zemljama svijeta prijavljuju i do 70% napuštenih košnica iako su pčele izgledale zdravo prije samog napuštanja košnice. Ovaj sindrom se zove kolabiranje kolonija pčela ili Colony Collapse Disorder (CCD). Pčele su najvažniji oprašivači i cijeli biljni svijet, a posljedično i ljudsko društvo ovisi o njima. Do sada se nisu našli jasni dokazi o ovom fenomenu. Iako se dosta sumnja u intenzivno korištenje nove vrste pesticida (nikotinoidi), postoji istraživanje koje dovodi u direktnu vezu propadanja košnice i elektromagnetsko zračenje.

Dr. J. Kuhn s sveučilišta u Koblenzu je proveo eksperiment u kojem je testirao utjecaj DECT bežičnog kućnog telefona na pčele. Od osam košnica, u njih četiri je postavio bežični telefon. Rezultati su bili zapanjujući. Dok se u košnicama koji nisu imali telefon, broj pčela održao u normalnim granicama, broj pčela u košnicama s telefonom je drastično pao, a u jednoj košnici su sve pčele nestale. Ovo nedvosmisleno dokazuje da mikrovalno zračenje DECT telefona koje je slično onome koje se koristi i u mobitelskim odašiljačima može imati negativan efekt na pčele.

Sve češća nasukavanja kitova i dupina se isto mogu povezati s EM zagađenjem, jer ove životinje koriste fina magnetska polja Zemlje za navigaciju. Uslijed jakog elektromagnetskog zagađenja, jasno je da ti signali za navođenje mogu biti iskrivljeni te uzrokovati nasukavanje i posljedično pomor velikog broja životinja.

Činjenica je da dosta životinjskih vrsta nestaje i izumire. Iako se to može pripisati raznim faktorima (zagađenju zraka, vode), pa i normalnoj evoluciji, zabrinjava brzina kojom se to događa. Ubrzana tehnološka revolucija i drastično povećanje ukupne umjetno stvorene elektromagnetske radijacije, odnosno elektrozagađenja očigledno može biti presudan faktor za odumiranje životinjskih vrsta o kojima mi ljudi ovisimo.

Istraživanje provedena na Wageningen sveučilištu u Nizozemskoj je ustanovilo da Wi-Fi signali mogu oštetiti obližnje drveće, uzrokujući ozbiljne anomalije  na kori i listovima. Svaki poljoprivrednik može potvrditi da su danas vrlo česte bolesti i deformacije kultura koje uzgajaju. Osim uobičajenih uzroka (zagađenje zraka, vode, tla), možda bi na listu trebalo dodati i elektrozagađenje kao još jedan faktor koji uništava biljni svijet.

Reference:

 

Pozitivni i negativni ioni

Negativni ioni imaju blagotvoran efekt na ljudsko zdravlje. U zraku uvijek postoji određena koncentracija negativnih iona koji se stvaraju interakcijom sunčeve svjetlosti s zemljom, kod grmljavine, ali i kod protoka vode (rijeke, vodopadi, na moru kad je valovito). Zbog zagađenja zraka ispušnim plinovima, te zbog života u zatvorenim prostorima punog sintetičkog materijala, zbog prekrivenosti zemlje asfaltom i betonom, koncentracija negativnih iona u urbanim sredinama je dramatično niska. Vrijednosti za prirodan okoliš su 1000-2000 negativnih iona po mililitru zraka, a u urbanim sredinama ova koncentracija pada do par stotina.

Umjetno elektromagnetsko zračenje ima pozitivan polaritet odnosno povećavaju koncentraciju pozitivno nabijenih iona u zraku nauštrb negativnih iona. Uslijed izloženosti EM zračenju pozitivni ioni se skupljaju na čovjeku kao svojevrstan elektricitet i remete normalno funkcioniranje organizma. Najugroženiji su ljudi koji žive u visokim stambenim objektima jer je koncentracija električni pozitivnog naboja veća na većoj udaljenosti od tla.

Najbolja zaštita od pozitivne ionizacije tijela uslijed EM zračenja je uzemljenje, odnosno električni kontakt s zemljom: kupanje u moru, rijeci, hodanje bosonog po zemlji i slično. Stoga i nije čudno da se ljeti većina ljudi bolje osjeća jer borave uglavnom na otvorenom, blizu ili u dodiru s zemljom, ili se kupaju, stoga je negativan utjecaj EM zračenja dosta neutraliziran. Ova tema je od iznimnog značaja stoga ću je posebno obraditi u idućim člancima.

 

 

Analogna vs digitalna tehnologija

Digitalna tehnologija se nasilno uvodi u prijenosu TV signala od 2006.g. Sve države u svijetu su sufinancirale kupnju novih digitalnih prijemnika. Analogni TV programi i prijemnici su danas stvar prošlosti. Iako digitalna tehnologija naizgled pruža bolju sliku te bogatije multimedijalne sadržaje te bolju iskoristivost frekventnog područja, opet fascinira brzina kojom je analogna TV tehnika izbačena s scene. Scenarij koji danas uveliko podsjeća na nasilnu zabranu klasičnih žarulja s žarnom niti i nasilno uvođenje tzv. štednih žarulja (više o ovome u Istina o žaruljama).

Prva pretpostavka je da se ovime išlo na ruku elektroničkoj industriji koja je zadovoljno trljala ruke uslijed povećane potražnje za novim digitalnim TV prijemnicima. Činjenica je isto da su novi digitalni TV kanali uglavnom bili prebačeni u tzv. UHF mikrovalno područje, čime se zagađenje mikrovalovima koji su posebno štetni za ljudsko zdravlje dodatno povećalo. Činjenica je isto da su digitalni TV odašiljači (tzv. čokolade) danas možda najsnažniji emiteri mikrovalova jer rade s snagama reda veličina megawata (milijun wata).

Međutim, osim ovog neposrednog efekta povećanog EM zagađenja u osjetljivom mikrovalnom području, prevlast digitalne tehnologije u svakom aspektu života (računalna tehnologija, audio: CD, MP3, digitalni video sadržaji: DVD, BlueRay) ima dublje značenje. Naime digitalno kodirana informacija uništava dio originalne informacije. Ovo je svojstveno digitalnoj tehnici koja raznim algoritmima kvantizacije osnovnog analognog ulaza i algoritmima kompresije podataka, te netoleranciji prema šumu i smetnji (npr: kod analogne TV uvijek imamo smetnje, dok kod digitalnog sustava ili ima slike ili je nema ako se detektira smetnja) jednostavno odsijeca dio spektra informacija (audiovizualni, ali možda i nešto drugo).

Stoga se digitalna tehnologija može smatrati kao vrsta linearnog sustava: sve što uđe s jedne strane mora izaći s druge strane u istom obliku. Analogna tehnika se s druge strane može smatrati nelinearnim sustavom koji dopušta ulazak neke dodatne informacije, energije ili dodatne komponente u signal (bijeli šum). Ovo je vrlo bitno istaknuti jer nelinearni sustavi omogućavaju doticaj s suptilnim energijama, odnosno dopuštaju taj ‘input’ signala iz okoliša i predstavljaju temelj za izradu uređaja za dohvaćanje energije iz vakuma, te za komunikaciju s ‘onostranim’ svijetom tzv. svijetom nama još nevidljivih entiteta.

Zbog ovog razloga, pravi audiofili s osjetljivim uhom jasno osjećaju nedostatke digitalne audio tehnike te još teže korištenju analognih sustava (gramofona) ili starih pojačala temeljenih na vakumskim cijevima. Čuveni film o kućnim duhovima Poltergeist u jednoj sceni pokazuje interakciju čovjeka s duhom preko TV ekrana na kojem je tzv. bijeli snijeg (smetnje analognog signala). Danas više to nije moguće, kad nema digitalnog signala, na digitalnom TV ekranu je mrak.

Ova tema nije usko vezano za EM zagađenje, ali mislim da vrijedi upozoriti da se digitalna informacija nameće danas u svim aspektima života iz razloga da se čovjek što više izolira i udalji od pravih informacija iz okoliša, odnosno da ga se odvoji od stvarnosti.

 

Identifikacija opasnih izvora EM zračenja

Opasnost od elektromagnetskog zračenja možemo ugrubo podijeliti na dvije kategorije: opasnost za fizičko zdravlje i opasnost za psihu (mentalno zdravlje). Niskofrekventna zračenja naponske mreže prvenstveno djeluju na fizičko zdravlje, a malim djelom na psihu (remećenje moždanih valova i smetnje za Schumanovu rezonancu planete Zemlje). Ovo se može pripisati činjenici da niskofrekventna zračenja nemaju sposobnost dubokog prodora u ljudsko tkivo. S druge strane visokofrekventna zračenja mobitela i sličnih mikrovalnih uređaja imaju sposobnost da duboko prodru u tkivo (kroz zaštitu lubanje) i da prenesu informacioni signal koji može biti i iz niskofrekventnog spektra te tako imaju sposobnost da izazovu veće negativne posljedice na psihu čovjeka (psihotronsko oružje). Mikrovalno zračenje ima ozbiljan efekt i na fizičko zdravlje, stoga je višestruko opasnije od niskofrekventnih signala kućanskih elektro instalacija i malih kućanskih aparata.

 

Niskofrekventni izvori EM zagađenja:

Trafostanice i dalekovodi: predstavljaju najjače izvore niskofrekventnog EM zagađenja u čovjekovom okolišu. Učestala pojava leukemije i ostalih oboljenja kod osoba koji žive blizu visokonaponskih vodova i trafostanica je uobičajena pojava. Iako razni kvazi stručnjaci ističu da se to ne može povezati, jer navodno zračenje brzo opada te tvrde da je relativno sigurno i na vrlo maloj udaljenosti, te ističu da je detektirano elektromagnetsko zračenje u dnevnom boravku isto kao i ono izmjereno na zidu trafostanice. Međutim, kao što smo prije rekli parametri elektromagnetskog polja koji ti ‘stručnjaci’ mjere (iznose el. polja E i magnetske indukcije B) ne prikazuju stvarnu sliku stanja, jer EM zračenje iza sebe ima tzv. skalarnu komponentnu ili suptilnu energiju koja negativno djeluje na zdravlje ljudi. Radiestezisti mogu mjerenjem odrediti štetni utjecaj ove suptilne komponente zračenja, a u prosjeku trafostanice imaju radijus djelovanja od 300 do 800 metara u kojem mogu izazvati razna oboljenja pa i najteža kao što je rak.

Stručnjaci nadalje ističu da su trafostanice i naponska mreža u upotrebi preko 60-ak godina, a da je tek u zadnje vrijeme primijećen nagli porast tumora i ostalih teških oboljenja, stoga je teško povezati naponske el. instalacije i pojavu bolesti. Ovaj argument isto ne drži vodu, jer prije samo 20-ak godina, potrošnja struje, a i opterećenje trafostanica i dalekovoda te njihovo zračenje je bilo puno manje jer onda nije bilo velike tehnološke revolucije raznih električnih aparata kao danas (mobiteli, računala, TV i ostale el. spravice).

Trafostanice i dalekovodi emitiraju više štetnog zračenja što je veća potrošnja struje. Drugim riječima, što imamo više električnih uređaja i što nam je život zbog istih tih uređaja možda zabavniji i komotniji, to više sami sebi škodimo s zračenjem.

 

Kućanski aparati: za razliku od trafostanica i dalekovoda koji non stop emitiraju zračenje, kućanski aparati se uključuju periodično, te iako mogu generirati određene vrijednosti EM polja, činjenica da su ovo relativno male vrijednosti. Najopasniji kućanski električni aparati su oni koje držimo u našoj neposrednoj blizini i koji su non stop uključeni kao npr. digitalni radio-sat iznad kreveta, televizijski i računalni ekran, te računala općenito. Kod spavanja bi trebali težiti da isključimo sve el. uređaje u neposrednoj blizini, jer kao što smo vidjeli, u procesu spavanja tijelo se regenerira, a glavni hormon regeneracije je melatonin koji se luči tijekom sna, a ako u blizini imamo elektromagnetska polja, ovo lučenje se inhibira i mi se budimo umorni, neispavani, iscrpljeni što je uvod u neke teže bolesti.

Računalni i TV ekrani imaju efekt niskofrekventnog treperenja koje utječe na moždane valove. Drugim riječima ovo treperenje hipnotizira onoga tko gleda u ekran. Teško se odvojiti od ekrana, a um se dovodi u pasivno stanje kad je u stanju bez jače kritike primati i usvajati informacije bilo svjesno ili nesvjesno. Cijela televizijska tehnologija je u biti i smišljena za kontrola masa kroz emitiranje subliminalnih poruka, priopćenja, uputa koje krajnji korisnik ‘guta’ kao sveto pismo, a vrata za to ‘utiskivanje’ informacija u svijest je sama tehnologija prikaza slike. Ovo ne moram posebno dokazivati jer smo svi katkada u filmovima ili na drugim mjestima primijetili kako se ponaša slika na TV ili računalnom ekranu kad je snimana kroz kameru. Osim ovog treperenja LCD i OLED tehnologija nosi i druge zdravstvene rizike opisane ovdje.

Evidentiran je slučaj kad je jedno desetogodišnje dijete teško oboljelo, roditelji nisu znali za uzrok, a tek je promjena lokacije kreveta pomogla da mu se zdravlje stabilizira. Kasnije su saznali da je točno s druge strane zida susjed imao veliku televiziju s katodnom cijevi. Iako su ovi tipovi televizija danas stvar prošlosti, primjer jasno pokazuje kako mogu biti opasni TV ekrani i za onoga tko se nalazi ‘odostraga’.

Sama računala emitiraju određeni spektar EM zračenja, ali najopasnija su prijenosna računala (laptopi, noteboks i tableti) koja se drže u neposrednoj blizini tijela ili blizu genitalija. Istraživanja pokazuju da nakon četiri sata držanja uključenog laptopa u krilu, broj spermija u muškarca značajno pada.

U novije vrijeme primjećujem veliku invaziju tzv. switching power naponskih adaptera (SMPS) koji se inače i koriste u računalima, ali odnedavno i za sve ostale el. uređaje (punjači mobitela i slično). Radi se o adapterima koji nemaju običan trafo za konverziju napona mreže u niski napon, već rade na visokim frekvencijama kako bi ostvarili istu funkciju. Nemam konkretnih podataka o količini štetne emisije ovakvih uređaja, ali po samom principu rada, zaključujem da je ovo dodatno visokofrekventno zagađenje svakako korak nazad u odnosu na dobre stare transformatorske adaptere.

Kućanski električni vodovi: el. instalacije emitiraju značajno EM polje samo dok su opterećeni, odnosno kad je uključen potrošač. Stoga isključivanje svih kućanskih potrošača za koje ne postoji potreba da budu uključeni bi trebalo dosta smanjiti emisiju el. instalacija.

 

Visokofrekventni izvori EM zagađenja:

Vojni radari, digitalni TV odašiljači, sateliti i veliki HAARP sustavi koriste mikrovalove velike snage. Mreža špijunskih satelita postavljena uglavnom od strane Amerikanaca kontrolira svaki pedalj Zemlje te emitira GPS lokacijske signale. Osim špijunaže, koriste se za prijenos medijskih sadržaja (satelitska TV i radio mreža), komunikaciju, za astronomiju, te kao oružje. Prije spomenuti globalni HAARP sustavi emitiraju visokofrekventne signale ogromne snage u ionosferu koji se odbijaju od nje i od Zemlje sve dok se ne dođu do točke u kojoj vrše djelovanje (zemljotres, promjena klime, utjecaj na psihu). Govori se o tzv. ‘over-horizont’ sustavima jer mogu djelovati na bilo koju točku u svijetu. Više o HAARP instalacijama.

 

Digitalni TV odašiljač na Marjanu u Splitu razorne snage od par megawata mikrovalnog zračenja smješten je točno na ulazu u zoološki vrt i usred igrališta za djecu. Produkt jednog dijaboličnog uma.

 

 

Za digitalni TV odašiljač (popularno nazvan čokoladica jer obično ima crveno-bijele velike kvadratne latice odašiljača) je dozvoljeno da ima i do par megawata izlazne snage. Iako uglavnom nisu postavljeni blizu ljudi, ovo zračenje se rasprostire na relativno velike daljine i svakako doprinosi sveukupnom EM zagađenju. Međutim, postoje slučajevi kad su digitalni TV odašiljači postavljeni veoma blizu ljudskih naselja kao npr. gore prikazani digitalni odašiljač na Marjanu u Splitu.

Mikrovalna pećnica: je uređaj koji mikrovalovima velike snage zagrijava hranu i pretvara je u smrtonosnu kancerogenu smjesu. Svi detalji o opasnim posljedicama za zdravlje ovog aparata su već opisani ovdje. Izbjegavati u širokom luku, a i hranu iz raznih fast-food restorana i kioska, jer je mikrovalna pećnica u ovim objektima, glavni uređaj za zagrijavanje hrane.

Mobitelske bazne stanice i TETRA odašiljači za hitne službe koriste štetno mikrovalno zračenje. Zbog sve većeg broja mobitela u upotrebi, a i zbog brzog degradiranja signala, bazne stanice se postavljaju u gustom rasporedu. Bazna stanica obično ima radijus djelovanja do par kilometara. Bazna mobitelska stanica emitira mikrovalno zračenje konstantno (24/7), jer svaki mobitel neprestano komunicira s baznom stanicom (prijavljuje se najbližoj stanici). A to zračenje nemilosrdno prodire kroz sve betonske prepreke, pa i samo ljudsko tkivo. Zračenje je najveće u smjeru latice odašiljača, ali postoji rasipanje u svim smjerovima.

Tvrdnja da je čak i bolje imati više mobitelskih odašiljača jer je onda prijem signala bolji, pa mobiteli mogu komunicirati s manjom snagom s baznom stanicom su sulude. Naime, gustoća i jačina zračenja koja je konstantno prisutna u području se zbog velikog broja baznih stanica može dramatično povećati, a to što će mobitel kod relativno kratkotrajnih razgovora ili internet prometa emitirati nešto manjom snagom ne znači ništa u usporedbi s ukupnim povećanjem zračenja.

Iako se tvrdi da bazna stanica ne emitira više od par stotina wati snage zračenja, činjenica je da se uvijek moraju nalaziti blizu jake trafostanice, a i moja malenkost je bila u neposrednoj blizini tih antena i mogu samo potvrditi da sam vidio strujne kabele ogromnog presjeka koji su sposobni dostaviti ogromnu el. snagu, stoga mi se priča o maloj snazi tih antena ne čini uvjerljiva. Najveća opasnost od ovih tornjeva smrti je da su gusto postavljeni na stambenim objektima i to na osjetljivim objektima kao što su bolnice.

 

Bežična oprema: mobiteli, DECT kućni bežični telefoni, Wi-Fi ili WLAN uređaji (prijenosnici, tableti, računala, ruteri, hot-spots, smart TV), Bluetooth bežične slušalice, pametni strujomjeri je popis najčešće opreme koja koristi smrtonosnu mikrovalnu tehnologiju. Koncentracija ove tehnologije je zapanjujuća, a još više fascinira brzina, odlučnost, financiranje i propaganda kojima se promovira ova tehnologija i koja se doslovno daje u bescjenje krajnjem korisniku. Agresivne reklame za nove modele mobitela, promoviranje besplatnih Wi-Fi hot-spotova u gradu, na sveučilišnim kampusima, u školama, čekaonicama aerodroma i drugdje.

Najgore je što se velika većina ove mikrovalne opreme koristi u blizini tijela ili se drži blizu glave (mobiteli, bežične slušalice) čime se negativni efekti zračenja još više pojačavaju. Danas toliko raširen i popularan Wi-Fi ili Wireless LAN (bežična lokalna mreža) koristi frekvencijsko područje od 2.4GHz koje je rezonantna frekvencija vode, a istu frekvenciju koristi i mikrovalna pećnica za zagrijavanje hrane upravo na principu da što prije zagrije molekule vode. Činjenica da se čovjek isto sastoji od 70% vode je valjda nekako promakla genijalcima koji su smišljali ovaj standard ili možda nije?

Idemo redom objasniti neke tehničke karakteristike rada ovih uređaja koji su po mom mišljenju najsmrtonosniji u cijeloj ovoj priči jer ih ljudi obično koriste blizu svog tijela:

Mobitel: koriste digitalni prijenos zvuka i podataka smrtonosnim mikrovalovima, a uobičajeno rade na 800 i 1900MHz, UMTS 3G uređaji koriste raspon od oko 2.1GHz, a 4G nova generacija će koristiti slične frekvencijske opsege, ali s novim protokolima prijenosa podataka uglavnom usmjerenih na povećanje propusnosti za prijenos podataka (Internet konekcija). Noviji mobiteli ‘smartphones’ obično imaju i mogućnost Wi-Fi bežičnog spajanja na lokalni bežični ruter te mogućnost korištenja Bluetooth bežičnih slušalica. Stoga istovremeno mobitel može odašiljati i primati mikrovalno zračenje iz više izvora što može povećati elektromagnetsku emisiju do spektakularno ubojitih razina.

U stand-by modu, mobitel najmanje zrači, iako neprestano komunicira s baznom stanicom. Naime, mobitel se mora prijaviti najbližoj baznoj stanici kako bi mogao uspostaviti ili primiti poziv. Najviše zrači kad se uspostavlja veza (odlazni ili dolazni poziv). Kod razgovora se uspostavlja dvosmjerna komunikacija s baznom stanicom i zračenje je više nego u stand-by modu, a kod prijenosa podataka s Interneta ovo zračenje je i veće jer je alocirani frekvencijski opseg puno veći. Ako ste baš prisiljeni koristiti mobitel, koristite žičane slušalice za razgovor (hands-free). Držite ga podalje od tijela, a naročito kad spavate.

Nažalost, dosta ljudi ga drži na pojasu, u džepu ili najgore oko vrata na vrpci gdje pada točno na područje oko srca. Zbog sve veće pristupačnosti i skoro pa besplatnih razgovora, sve više ljudi ukida fiksne linije, priča po cijeli dan preko mobitela i zrači se konstantno. Čak i ako se isključi, mobitel može komunicirati s baznom stanicom, stoga je vađenje baterije najsigurnija metoda isključivanja.

Svi noviji mobiteli imaju GPS prijemnik koji omogućava precizno lociranje mobitela, stoga se svaki vlasnik mobitela može teoretski pratiti bez ikakvog problema iz neke mračne kontrolne sobe neke tajne službe (nema više onih potjera autima iz dobrih starih američkih krimića).

Bežični Wi-Fi ruteri su danas najčešća oprema u svakom domu. Obično dolaze u kompletu s ADSL modemom koji služi za pristup Internetu. U Hrvatskoj je najčešći model trenutno Gigaset SX763 (na slici). Osim ovoga koriste se i za hot-spots, bežične pristupne točke Internetu na javnim površinama (čekaonice, restorani, gradska središta). Wi-Fi ruter predstavlja ekvivalent male mobitelske bazne stanice, ali donekle i opasniji. Radi na 2.4GHz kao i mikrovalna pećnica, u mikrovalnom području posebno osjetljivim za čovjeka. Ima relativno mali domet do 50-ak metara. Međutim, kako se koristi za prijenos velike količine podataka, tijekom razmjene podataka s bežičnim uređajem koji je spojen na njega emitira dosta jako zračenje.

Čak i kad miruje, odnosno kad niti jedan uređaj nije spojen na njega, ruter (kao i mobitelska bazna stanica) emitira pozicijski signal kojim prijavljuje svoje prisustvo kako bi ga novi bežični uređaji mogli prepoznati i spojiti se na njega. Ovaj signal se emitira konstantno, 24/7, sve dok je ruter uključen. Dr. Magda Havas je ustanovila da ovaj signal kada se dekodira iz visokofrekventnog vala nosioca ima iritirajuću nisku frekvenciju od 10Hz koja remeti moždane valove.

S obzirom da se koristi u našoj neposrednoj blizini u našem domu, da emitira smrtonosne mikrovalove non-stop i to u području od 2.4GHz, ovaj uređaj smatram možda čak i opasnijim od mobitela. Nasilno uvođenje Wi-Fi pristupnih točaka na sveučilišnim kampusima, školama, ostalim javnim ustanovama je naprosto nevjerovatno. Ovu tehnologiju bi trebalo zabraniti s obzirom na dokazane zdravstvene rizike.

Ostali Wi-Fi uređaji su svi uređaji koji imaju mogućnost uspostave bežične Wi-Fi konekcije na ruter ili na bežični hot-spot, ali isto tako mogu i sami emulirati hot-spot te biti pristupna točka za druge uređaje. Svaki noviji mobitel, laptop i računalo, smart TV, e-reader, mp3 player, bežične tipkovnice i ostali ‘gadgeti’ imaju ovu mogućnost. Kad se u prosječnom domu, sumira sve zračenje ovih uređaja koji su postali sastavni dio kućanskog inventara, onda ukupno štetno zračenje može biti ogromno.

Bluetooth uređaji koriste isto štetne mikrovalove u području oko 2.4GHz, a obično se koriste za komunikaciju s bežičnim slušalicama ili za direktnu razmjenu podataka između mobitela. Vrlo opasna tehnologija za slušalice koje su u neposrednom dodiru s glavom i omogućavaju mikrovalovima da nesmetano prodiru duboko u mozak.

Bežični kućni telefoni DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) rade na frekvencijama od 1.9, 2.4 i 5.8GHz. Sastoje se od bazne stanice i samog telefona. Bazna stanica radi na sličnom principu kao i Wi-Fi ruter odnosno konstantno (24/7) emitira pozicijski signal i ima vezu s bežičnim telefonom. Dok mobiteli imaju adaptivnu snagu, DECT telefoni najčešće nemaju stoga odašilju mikrovalove uvijek punom snagom pa sad bili i na pola metra od bazne stanice. Sve isto vrijedi kao i kod Wi-Fi rutera. Vrlo opasan dio kućanske opreme. Preporuka je zamjena za dobri stari žičani telefon.

Bežični baby monitori isto rade s štetnim mikrovalovima. Sastoje se od bazne stanice koja se obično stavlja kraj djeteta i prijemnika koji obično majka nosi na odjeći ili drži blizu sebe. Konstantno emitira zračenje i ima sličan princip rada kao DECT telefonija. Izbjegavati u širokom luku.

RFID ili radio-frekventna identifikacija su pasivne pločice (čipovi) koje se uglavnom lijepe na proizvode u trgovinama kako bi se omogućila lakša identifikacija i evidencija (bar-code) ili spriječila krađa. Rade na način da se pasivni RFID element ozrači mikrovalovima tolike snage da RFID element skupi dovoljno energije da emitira nazad svoje podatke (npr. bar code). Radi na frekvencijama od 400Mhz, 800Mhz, te od 2.4-5GHz. Odnosno isto rade u smrtonosnom mikrovalnom području. Stoga svaki put kad izlazite iz dućana i prođete kroz ona dva panela koji skeniraju da li ste slučajno ponijeli neki artikal iz dućana i ‘zaboravili’ ga platiti bivate izloženi ogromnom mikrovalnom zračenju koje je dovoljno jako da preda pokretačku energiju RFID elementu kako bi ovaj čak i bez baterije počeo emitirati signal.

Međutim, RFID izgleda ima veliku budućnost u očima NWO-a, jer su ga dodatno minijaturilizirali i spremaju se na ugradnju RFID čipova u ljude i kućne ljubimce (proces poznat pod nazivom mikročipiranje). Ako netko misli da NWO ili Novi Svjetski poredak stoji skrštenih ruku, neka prouči malo zakon kojim se u Hrvatskoj, kao i u većini ‘zapadnih’ zemalja već od 2011. propisuje obavezno mikročipiranje kućnih ljubimaca. A ObamaCare, projekt Obamine zdravstvene skrbi predviđa da se svi zdravstveni osiguranici mikročipiraju, iako to zasada nije obavezno. Navodno bi pacijenti imali u mikročipu pohranjene osnovne informacije o osiguranju, bolestima koje imaju, lijekovima koje piju, etc. Vrlo humano, ali činjenica da se RFID čipovi mogu aktivirati bez znanja čovjeka daljinski i emitirati informacije i to koristeći smrtonosne mikrovalove, valjda se prešućuje. Više o tome ovdje i ovdje.

Na kraju ovog poglavlja moram samo istaknuti da je nevjerojatno koliko bežičnih uređaja i opreme radi u mikrovalnom području od 2.4GHz koji je rezonantna frekvencija vode, na koju smo mi ljudi kao vodena bića vrlo osjetljivi.  A ovo gore je samo površan i letimičan pregled tehnologije, samo kap u moru svih mogućih vrsta uređaja i protokola bežičnih prijenosa podataka. Da li još netko vjeruje da je to sve samo plod slučajnosti? Od milijardu mogućnih frekvencija, ‘naši’ inženjeri su odabrali baš one koje su najubojitije za čovjeka!?

 

Bežične komunikacijske tehnologije za porobljavanje ljudi

Način na koji se agresivno i po niskim cijenama guraju nove bežične komunikacijske tehnologije i njihove implementacije na način da i države bivaju prisiljene izdvajati i ono malo novaca iz proračuna da financiraju izgradnju bežičnih mreža i pristupnih točaka (‘hot-spots’) jasno ukazuje na namjeru vladara ovog planeta da se cijeli planet premreži smrtonosnim mikrovalovima. Cilj je da svaki elektronički uređaj bude umrežen i ‘online’ dostupan preko mreže svih mreža, odnosno Interneta. Očigledno da je ovo završna faza Interneta u kojoj se pokazuje pravi cilj i namjena ovog projekta koji je započeo u razvojnom odjelu (DARP) Ministarstva obrane SAD-a kao vojni projekt. Mikročipiranjem ljudi i životinja s mikročipovima koji mogu bežično komunicirati s mrežom, ovaj krug se zatvara. Krajnji cilj je apsolutna kontrola i nadzor nad svakim ljudskim bićem i svim elektroničkim uređajima koje on koristi.

Ovo nije nikakva fantazija ili teorija urote, već jasan smjer u kojem se tzv. visoka tehnologija umrežavanja i komunikacije razvija. To svaki iole upućeniji informatičar može potvrditi. Problem kod informatičkih stručnjaka je to što ove promjene pozdravljaju, dapače očekuju, misleći da će lakše moći surfati Internetom, slati emailove i općenito živjeti u vrlom novom svijetu (Brave New World od Aldousa Huxleya). Nažalost, istina je drukčija, ali nikad nije kasno osujetiti zločinačke planove i to na vrlo jednostavan način: svojim nesudjelovanjem u njihovoj igri.

Žalosno je koliko je daleko otišlo programiranje uma običnog čovjeka, a najispranije mozgove izgleda upravo imaju informatičari i računalni stručnjaci koji uopće ne mogu pojmiti opasnosti sve te tehnologije, već kao mali trutovi samo pomažu velikoj industriji smrti odnosno kvazi ‘hi-tech’ elektronike da ekspandira.

Ovdje ću dati prikaz par obrisa ove kvazi-tehnološke revolucije koje nam spremaju terorističke korporacije pod patronatom i s bezgraničnom financijskom podrškom mračnih vladara ove planete:

Pametne televizije (smart TV) – je naziv za televizijski uređaj koji osim raznih dodatnih gluposti i tričarija u odnosu na običan TV, kao što je 3D prikaz slike (koji uništava pola vizualnog korteksa i ostale dijelove mozga), ima Wi-Fi mogućnost spajanja na Internet, te pogodite: kameru koja vas može snimati u vašem dnevnom boravku. Kakve li se zgodne paralele mogu povući s Orwellovim 1984. Problem je što tamo ljudi bivaju prisiljeni na takvo što, a ovdje ne samo da nisu prisiljeni, nego dobrovoljno daju teškom mukom zarađeni novac (svoju energiju) da bi ih netko mogao snimati u svom vlastitom domu. Genijalno programiranje uma: voljeni vođo nemoj se truditi instalirati kameru, plaćati Internet vezu, ja ću to sam napraviti i platiti, pa me do mile volje možeš gledati i slušati..

Pametni strujomjeri (smart meters) – je naziv za strujomjere koji imaju bežičnu Wi-Fi konekciju s centralom. Navodna prednost ove tehnologije je instantno očitanje potrošnje struje. Međutim, ono što se krije od ljudi je prava svrha ovih uređaja: daljinska kontrola nad isporukom struje građanima. Znači iz centrale je moguće svakom pojedincu isključiti ili ograničiti dotok ili raspoloživu snagu jednim klikom na dugme. Opet totalna kontrola života pojedinca kao u najboljim snovima Adolfa Hitlera. To što ova ‘pametna’ brojila ujedno zrače smrtonosno mikrovalno zračenje je valjda dodatni bonus u očima mračnih vladara.

Više o zdravstvenim efektima pametnih brojila u članku: Zdravstveni rizici pametnih strujomjera

Pametne kuće, hladnjaci,.. – je naziv za sve uređaje i objekte koji imaju vezu s Internetom, te mogućnost daljinske kontrole i nadzora. Npr. pametni hladnjak vam može dojaviti na vaš mobitel koje vam namirnice još traju, kojima je istekao rok trajanja. Kuća vam može javiti ako netko pokuša ući u nju neovlašteno i slično. Sve zvuči tako fino, sigurno, ugodno i komotno, pa i pametno. Međutim na kraju dana, samo služi da bi vas netko drugi mogao kontrolirati, nadzirati, ozračiti smrtonosnim mikrovalovima ubijajući u vama volju za život.

WiMAX je kratica za “svjetsku interoperabilnost za mikrovalni pristup Internetu” (IEEE protokol 802.16), predstavlja najnoviji tehnološki ‘hype’, a koristi se opis svih tehnologija i protokola koji za krajnji cilj imaju da omoguće širokopojasni pristup Internetu (velikim brzinama) iz bilo koje točke u svijetu i s bilo kojim uređajem. Cilj je da se postojeći pristupi Internetu preko kabelskog pristupa (ADSL) i preko mobitela UMTS, zamijene jednom jedinstvenom svjetskom bežičnom mrežom koja nudi ovaj pristup. U sklopu ovog projekta nije ni čudo da neke države rade nacionalne bežične mreže kako bi pružile infrastrukturu za takvo što. Cilj ove tehnologije, kako sami autori kažu je da spajanje na Internet bude što je moguće bezbolnije: čim upalite svoje računalo da imate pristup Internetu, bez obzira na vašu lokaciju i to bežično. Više ovdje.

Očigledno je da se WiMAX tehnologije, 4G i LTE mreže agresivno uvode kako bi omogućile što veću propusnost i kapacitet za slanje podataka bežičnim putem preko Interneta, odnosno kao podrška sve većem broju bežičnih uređaja (mobitela, strujomjera, televizija, tableta i ostalog smeća). Kompanije kao što su Ericsson, Cisco i Huawei su možda najveće korporacije koje guraju te tehnologije. Ovo ide takvom brzinom da će mobitelske bazne stanice koje su gusto posijane u urbanim sredinama, postati možda i manja opasnost od hot-spotova nove generacije koji objedinjuju Wi-Fi, 3G/4G pristup, odnosno sami vrh ubojite mikrovalne tehnologije, koja je predviđena da radi na kratkim dometima u još gušćem rasporedu nego mobitelske bazne stanice:

Evo kako se odvija umrežavanje smrtonosnim tehnologijama pred našim nosom i uglavnom financirano našim novcem:

 • Male ćelije – su u biti male bazne stanice koje integriraju Wi-Fi i 3G/LTE. Omogućuju mobilnom operatoru rasterećenje (offload) Wi-Fi i 3G/LTE prometa s makro ćelija mobilne mreže u gusto naseljenim urbanim sredinama. Ove ćelije su vrlo malih dimenzija, mogu se lako ‘posijati’ po javnim površinama i skoro mogu biti nezamjetljive. Dapače, to je i prijedlog Ericsonna koji predlaže da se kod gradnje ili rekonstrukcije objekata, odmah u zidove ili stropove ugrade ovakve male ćelije: važnost malih ćelija u heterogenim mrežama
 • Automobilski hot-spotovi – BMW s ponosom predstavlja BMW Car Hotspot LTE tehnologiju koja omogućava ugradnju 3G/LTE routera unutar automobila. Na taj način taxi prijevoznici mogu omogućiti klijentima bežično surfanje, a i možda važnije u očima automobilske industrije, je mogućnost umrežavanja i ‘pametnog’ spajanja, odnosno komuniciranja automobila jedan s drugim, s naplatnim rampama i slično…
 • Južna Koreja planira do 2017.g. uvesti 12000 novih Wi-Fi hot-spotova te izgraditi nacionalnu Wi-Fi mrežu.
 • Gradi se najveći Wi-Fi stadion na svijetu – u New Orleansu se gradi najveći stadion NFL lige koji će imati čak 1500 pristupnih točaka za bežični pristup Internetu.
 • Izgradnja bežične mreže u sveučilišnom kampusu u Splitu
 • HotSpot Croatia – je projekt Ministarstva turizma Hrvatske koje planira do 01.07.2013.g. bespovratno dati 1.5 milijun kuna općinama za izgradnju novih ‘hot-spots’ pristupnih točaka i to uglavnom po malim turističkim mjestima u Dalmaciji. Očekuje se gradnja oko 269 novih pristupnih točaka.

 

Radioaktivno ionizirajuće zračenje

Mračni vladari ove planete se svojski trude da u atmosferi Zemlje uvijek bude povećana radioaktivnost. Od Hiroshime i Nagasakija, brojni nuklearni testovi su vršeni kako ispod zemlje, u moru, te u visokoj atmosferi. Nuklearne katastrofe u Černobilu 1986.g i u Fukushimi 2011.g. su namjerno izazvane. A kao najnoviji trend u širenju radioaktivnosti u svijetu je korištenje municije s osiromašenim uranom (DU – depleted uranium) čiji je glavni promotor vojska SAD-a u svojim genocidnim aktivnostima. Radioaktivnost je vrsta ionizirajućeg elektromagnetskog zračenja i dokazani je karcinogen. Međutim, iako službena znanost niječe da postoji metoda da se radioaktivnost ukloni ili smanji, činjenica je da postoje metode kojima je to moguće (Walter Rosenthal), a postoje i biljni pripravci kojima se mogu ublažiti efekti radijacije (više o ovome u sljedećem poglavlju).

 

 

Kako se zaštititi

Izbjegavanje opasne kvazi hi-tech tehnologije

Izbacite iz svog okoliša sve bežične uređaje koje koriste mikrovalnu tehnologiju: bacite mobitele i smartfonove u smeće (da, postoje ljudi koji normalno žive bez ovih sprava), ugasite Wi-Fi bežične rutere, koristite kabele za umrežavanje i spajanje uređaja na Internet, bacite bežični kućni telefon i vratite nazad stari žičani, ne gledajte puno u TV ili računalni ekran ili ne gledajte uopće. Naročito se zaštitite tijekom spavanja. Nemojte ništa držati uključeno kraj glave, a ni u svojoj spavaćoj sobi, naročito ne mobitel ili Wi-Fi ruter. Iako i susjedi najvjerojatnije imaju upaljene razne el. uređaje, iako možda imate mobitelski odašiljač na 100 metara od kuće, nema smisla da i vi sami sebe ubijate s dodatnim zračenjem. Počnite od vlastitog dvorišta. Ako živite u neposrednoj blizini trafostanice ili dalekovoda, preselite se dok možete.

Faradayev kavez

Faradayev kavez je metalni kavez koji ima efekt da spriječi bilo kakvo EM zračenje prema unutrašnjosti kaveza i obrnuto. Elektrosenzitivci, ljudi koji imaju dramatične reakcije na elektromagnetsko zagađenje obično žive u tzv. EMF sigurnim kućama: koriste posebne metalizirane boje kojima se bojaju stropovi i podovi, a za prozore koriste specijalne prozore obložene metalnim filmom. Mali Faradayev kavez se može napraviti i od aluminijske folije: probajte staviti mobitel u aluminijsku foliju dobro zatvorenu, pa ga probajte nazvati. Ovdje moram istaći da se u dosta filmovima mogu zamijetiti tzv. ‘geek’ karakteri koji na glavi imaju aluminijsku foliju koja bi ih trebala sačuvati od zračenja. Činjenica je da metalna kaciga možda može deflektirati mali dio zračenja, ali je općenito neefikasna, ako nije uzemljena. U par scena u filmu Državni neprijatelj je prikazan Faradayev kavez (laboratorij lika kojeg glumi Gene Hackman).

Trebalo bi izbjegavati madrace s metalnim dijelovima u krevetima jer metalne opruge u imaju svojstvo da nakupljaju ili fokusiraju elektromagnetsko zračenje. Na sličan način djeluje i željezna armatura u betonskim zgradama. Povratak u stare kuće napravljene od prirodnih materijala (slama, drvo, kamen) sada se čini kao pametan izbor.

 

Video pokazuje elektrosenzitivca (čovjek koji se instantno razboli od mikrovalnog zračenja) kako je napravio zaštitu u svom domu

 

Uzemljenje

Naponski potencijal zemlje je nula, stoga svaki objekt, pa i čovjek u električnom kontaktu s zemljom predstavlja prepreku širenju elektromagnetske emisije. Nažalost zbog betonizacije i asfalta, života u visokim stambenim kokošinjcima, hodanju u plastičnoj obući, čovjek je doslovno izoliran od kontakta s zemljom stoga je podložniji nakupljanju štetnog pozitivnog naboja EM zračenja. Probajte sprovesti žicu od zemlje do svog stana, te je koristiti za uzemljenje (spojite na metalne pločice na kojima držite stopala dok radite za računalom). Nadalje, probajte se bar jednom dnevno uzemljiti: kupanje u moru, pa i obično tuširanje može pomoći, hodanje bos po zemlji ili bar diranje rukama stabla.

Postoje rješenja koja izvode uzemljenje preko strujne utičnice. Međutim, vrlo su rijetki stambeni objekti koji imaju pravilno izvedeno uzemljenje. Treća žica za uzemljenje na tzv. šuko utičnicama je obično prespojena na nulu. Moja mjerenja pokazuju da između nule i stvarnog uzemljenja uvijek postoji određeni napon i to relativno nezanemariv, dapače ovo svojstvo neki genijalno koriste za uzbudu aktivnih orgonitnih uređaja. Stoga ne preporučujem kupnju uređaja koji nude uzemljenje preko strujnih utičnica prije nego se instalacije ispitaju od stručne osobe.

Orgoniti

Orgoniti štite od negativnog utjecaja elektromagnetskog zračenja na način da negativnu informaciju iz suptilne ili skalarne komponente EM zračenja transformiraju u pozitivnu ili da je bar neutraliziraju. Stoga se djelovanje orgonita ne može detektirati klasičnim instrumentima koji registriraju iznose magnetskog i električnog polja. Međutim, radiestezisti mogu jasno detektirati da je štetno zračenje ili potpuno neutralizirano ili smanjeno na podnošljivu razinu. Postoje neinformirani ljudi koji govore protiv raznih zaštita koje se koriste protiv zračenja mobitela, a to argumentiraju činjenicom da mobitel pojačava svoju snagu ako mu se prijem signala (uslijed zaštite) smanji, te posljedično na kraju više zračenja emitira nego što je potrebno. Kao što vidimo orgoniti djeluju na sasvim drugom području, ne umanjuju prijem signala, ali zato drže informacioni dio signala što je moguće čišćim te tako smanjuju negativne efekte po ljudsko zdravlje (fizičko, psihičko i mentalno).

Svjetlošću protiv mraka. Orgonitima za život i zdravlje!

 

Giftanje’ ili ‘Poklanjanje’ je skraćenica koja u tzv. orgonitnom pokretu označava postavljanje orgonita u okoliš kako bi se pomoglo prirodi i čovjeku u uklanjanju negativne energije. Ja i ostali orgonitaši redovno pokušavamo giftati sve mobitelske tornjeve, trafostanice i ostale izvore zračenja, jer je ipak najbolje spriječiti štetna zračenja u njihovom izvoru. Dokaz da orgoniti zaustavljaju negativnu suptilnu energiju ili u svijetu orgonitaša nazvanu Deadly Orgon je i ispovijest poznatog afričkog giftera Georga Ritchla s orgonizeafrica.com koji je s sobom jednom poveo i energetski osjetljivu osobu koja je u stanju vidjeti aure oko ljudi, biljaka, životinja i ostalih predmeta. Uglavnom ona je oko mobitelskog tornja primjetila crnu auru negativne energije ispresijecanu s sivim vijugama (kao mramor) koja se prostirala par stotina metara oko tornja. Nakon giftanja tornja orgonitima, crna aura se povukla na samo par metara od odašiljača.

 

Pozitivna informacija

Iako televizija, računalo i mobitel emitiraju štetno elektromagnetsko zračenje koristeći tehnologiju prijenosa podataka ili prikaza slike koji emitira negativno zračenje, sam sadržaj koji prijenose može imati pozitivnu informaciju te tako anulirati apriori štetne efekte. Npr. ako se na televiziji gleda emisija o životinjama i prirodi, duhovnosti, ljubavi, pozitivna informacija sadržaja te emisije je dovoljno jaka da anulira ili bar smanji samo negativno zračenje TV ekrana. Slično se može reći i za računalo, a i za mobitel, ako preko ‘žice’ pričamo s dobrim prijateljem, pa se šalimo, širimo pozitivne vibre koje mogu djelovati blagotvorno na naše zdravlje. Ipak na kraju dana sve je energija, a mi ljudi imamo moć da jednom emocijom ili mišlju preokrenemo tok stvari, stoga ako baš morate koristiti modernu tehniku, koristite je za širenje dobrih vibra (vidi Dodir Beskonačnosti).

Masaru Emoto je snimio kristal vode izložen TV ekranu, ali s kojeg je emitirana emisija o tajnama života. Ovo dokazuje da pozitivna informacija emitirana s TV-a može umanjiti inače štetno EM zračenje TV ekrana.

 

Vježba: deswitching your brain

Ova vježba služi kako bi se tijelo donekle oporavio od štetnog djelovanja elektromagnetskog zračenja: prekriže se ruke, masira se područje obrva 20 sekundi, zatim uši 20 sekundi, zatim se prstima masira predio iznad i ispod usnice 10 sekundi u jednom, pa u drugom smjeru. Pogledajte video:

 

Iako se vježba čini prejednostavna, činjenica je da uho sadrži sve akupunkturne točke svih organa u tijelu, predio oko usana stimulira rad srca, a i oko obrva se nalaze važne akupunkturne točke.

 

Vizualizacija

Vizualizacija je naše moćno sredstvo za ostvarivanje bilo čega. Vizualizacijom možete oko sebe podići štit koji neće dopustiti bilo kakvo štetno djelovanje elektromagnetskog zračenja. Možete vizualizirati određenu boju, svoju auru, kristal oko sebe, bilo što u čemu ćete se osjećati zaštićeno. Nadalje osim ovog obrambenog pristupa, može se primijeniti i malo drukčiji pristup. Naime, nakon svih ovih saznanja, normalna ljudska reakcija je čim pogleda mobitelski odašiljač da generira negativne emocije, mržnju ili strah. To nije dobar pristup. Dobro bi bilo vizualizirati neku vrsta štita (veliko srce) oko mob. odašiljača koji ima funkciju da ne dopusti ničemu štetnom da izađe iz njega. Kao što sam rekao u Dodiru beskonačnosti, mašta je granica, a svaka misao ima posljedicu u fizičkom svijetu, stoga zašto je ne iskoristiti.

 

Pripravci

Pišući ovaj tekst u fokus su mi ‘slučajno’ došle dvije stvari koje pomažu kod radijacije (radioaktivnog ionizirajućeg zračenja), a to je konoplja i liposomski vitamin C. Ne sumnjam da ovi pripravci pomažu i kod elektromagnetskog neionizirajućeg zračenja (mikrovalno zračenje). O konoplji se ne mora ništa posebno pričati. Preko 5000 godina to je bila najljekovitija biljka u svakoj svjetskoj civilizaciji. U fašističkom totalitarnom svjetskom režimu koji je trenutno na vlasti, ta svestrana biljka je zabranjena. Navodno stvara ovisnost i ima halucinogene efekte. Istovremeno se alkohol, nikotin, pa i razna prerađena hrana slobodno nalaze u prodaji, a stvaraju jaču ovisnost nego konoplja te imaju štetne efekte po zdravlje. Više o konoplji u priču o Ricku Simpsonu na Rubu Znanosti.

Liposomski C se zasniva na činjenici da su visoke doze vitamina C izrazito ljekovite. A liposomski oblik omogućuje lakše absorbiranje vitamina C. Više o njemu na abovetopsecret.com forumu i u ovom filmu.

 

 

Na kraju priče: lansirajmo odjeb

Pišući ovaj tekst, moram priznati da sam imao osjećaj da sam uronio glavu u crnu jamu. Materijale o štetnom utjecaju umjetnog EM zračenja sam skupljao godinama i pomalo sam dobio jasnu sliku o razmjerima opasnosti kojoj se svakodnevno izlažemo. Međutim, kad sam napokon išao sve posložiti i objediniti u jednu cjelinu, iznenadio sam se opsegom i kompleksnošću materijala. Ovu temu je teško svrstati u neku kategoriju zdravlja jer naglo povećanje elektrosmoga, procjenjuje se da je 100 do 200 milijuna puta jače nego što je bilo prije sto godina, nije slučajno i nije posljedica naglog tehnološkog razvoja, već ima sve obrise još jedne jasno i precizno vođene operacije protiv cijelog čovječanstva.

Dok zagađenja zraka, vode, hrane, te kemijske otrove koje nam farmaceutska mafija podmeće kao lijekove još nekako možemo osjetiti, vidjeti ili izbjeći, elektrosmog ili elektrozagađenje ne možemo osjetiti iako se u njemu doslovno ‘kupamo’. Nažalost zbog ovog razloga, velika većina ljudi podcjenjuje ili zanemaruje ovu opasnost sve dok ne bude kasno. Izbjegavanje utjecaja elektrosmoga je skoro nemoguća misija, jer ono prodire kroz betonske prepreke bez problema, a čak i da sami ne koristimo niti jedan električni aparat, naši susjedi to rade nesmetano, ali čak i da smo na izoliranom području ostaje elektrozagađenje od TV i radio odašiljača, HAARP sustava, satelita, radara i ostalog ubojitog arsenala. Frapantna je izjava jednog znanstvenika koji je rekao da u budućim istraživanjima utjecaja EM zračenja na čovjeka više neće biti moguće naći kontrolnu skupinu, tj. ljude koje nisu bili izloženi umjetnom EM zračenju.

Uvođenjem dokazano smrtonosne mikrovalne tehnologije pod velom tehnološke revolucije u obliku raznih tehnoloških spravica kao što su mobiteli, iPadovi, Wi-Fi opreme, smart TV-a, bežičnih baby monitora i ostalog ubojitog high-tech smeća koje nam se nudi kao najnoviji krik tehnologije, mogu slobodno reći da je objavljen potpuni rat čovječanstvu. Iako ne volim koristiti termine ‘rat’ i ‘neprijatelj’, ovdje to ne mogu izbjeći, jer ljudi padaju pokošeni raznim boleštinama kao u doba najvećih pošasti ili rata, a rak se širi kao prehlada. Mislim da danas ne postoji čovjek koji u obitelji, susjedstvu, na radnom mjestu ili krugu prijatelja nema nekoga tko je obolio od raka. Pitam se koliko nam treba da se osvijestimo?

Ono što možda sve studije elegantno preskaču je možda i najopasnije u cijeloj priči, a to je kumulativni ili zbrajajući efekt EM zračenja u jednoj točki u prostoru. Naime, čovjek u urbanoj sredini nije izložen zračenju samo svoga mobitela ili svog Wi-Fi bežičnog rutera ili jedne bazne stanice već se ovo mora multiplicirati s faktorom 10, a u nekim situacijama i s više. Iako je zračenje možda jednog Wi-Fi uređaja male snage, zbrojni efekt 10 ili 20 takvih uređaja može biti katastrofalan (svi susjedi s svojom opremom, sve bazne stanice u krugu od kilometra, sve pristupne točke javnih Wi-Fi hot-spotova).

Najviše me brine napad kojim su izloženi djeca s obzirom da oni nemaju razvijene obrambene sustave (kosti lubanje, imunitet) i s obzirom da su u osjetljivoj fazi razvoja. Radiestezist s kojim surađujem je ispravno primijetio da blizu svake škole i vrtića postoji ili ogromna trafostanica ili mobitelska bazna stanica koja nemilosrdno zrači i to 24/7. Kao da ovo nije dovoljno, skoro svaka škola pod sponzorstvom države uvodi Wi-Fi pristupne točke za Internet (hot-spots), te tako djecu izlaže smrtonosnom mikrovalnom zračenju na tzv. ‘point-blank’ udaljenosti ili na vrlo maloj udaljenosti. Roditelji dodatno opremaju djecu mobitelima, te im tako daju smrtonosne naprave da se s njima igraju po cijeli dan. Više se skoro ne može vidjeti dijete ili tinejdžera bez ogromnog smartfona. Hiperaktivnost, poremećaji u koncentraciji, teškoće u usvajanju novih znanja, nasilje i agresija među djecom ne bi trebala stoga nikoga čuditi. Nažalost ovi simptomi su tek uvod u ozbiljnije zdravstvene probleme uslijed upotrebe ovih smrtonosnih naprava koje se manifestiraju tek nakon dugog niza godina korištenja. Pojava raka među sve mlađom populacijom nije više raritet.

Države (među njima i Hrvatska) bez problema preusmjeravaju ogromne tokove novca poreznih obveznika u širenje Wi-Fi bežične mreže i besplatnih pristupnih točaka Internetu. To što je većina država ekonomskim rječnikom rečeno ‘u banani’ odnosno u dugovima do grla, očigledno ne sprječava vlast da troši novac na nerazumne stvari. Svaka škola, fakultet, čekaonica, gradska središta se opremaju ovom bežičnom tehnologijom. Telekomunikacijske kompanije daju visokovrijedne mobitele i ostale bežične uređaje za doslovno 1 kunu. Hoteli, vlakovi, ugostiteljski objekti u namjeri da privuku klijente daju besplatan pristup Internetu preko Wi-Fi hot spotova. Multimilijunske agresivne kampanje koje promoviraju korištenje mobitela i ostale smrtonosne bežične tehnologije imaju najveći udio u propagandnom programu. S obzirom na ovako nemilosrdno propagiranje i financiranje, te davanje tehnologije za bescjenje i skoro pa besplatan pristup Internetu, nije ni čudo da su ljudi ‘pokleknuli’ pred ovim izazovom i rado prigrlili sve razne šarene spravice kojima se mogu do mile volje zabavljati, komunicirati, surfati na netu i tko zna što sve ne.

Još 50-tih godina 20-og stoljeća vojska je ustanovila ogromne negativne efekte mikrovalova na zdravlje ljudi (od uvođenja radara), a danas se ta tehnologija promovira kao sigurna. Svaki mobitel ili Wi-Fi uređaj bi trebao imati istu naljepnicu kao i kutija cigareta: opasno, ubija! Ovo nisu nedokazane tvrdnje. Preko 2000 ozbiljnih studija objedinjenih u BioInitiative Reportu potvrđuju ogromnu opasnost EM zračenja. Nažalost na svaku studiju koja dokazuje štetnost EM zračenja, korporacije koje na ovoj tehnologiji zarađuju milijarde dolara, financiraju na desetke pristranih studija s korumpiranim znanstvenicima koji opovrgavaju opasnost od zračenja, a sve s nijemim odobravanjem državnih institucija koje u biti prepuštaju samim korporacijama da sebe ‘kontroliraju’. Kakvog li besmisla.

Organizacije kao što su WHO, IARC i ICNIRP imaju samo zadatak da daju alibi i legitimitet korporacijama koje njihove preporuke koriste kako bi ljudima podvalili smrtonosnu tehnologiju kao sigurnu i bezopasnu. Metodologija rada ovih i sličnih organizacija je jasno opisana u Orwellovom filmu 1984, kada npr. ministarstvo zdravlja ne vodi brigu o zdravlju građana već o tome kako iste učiniti što bolesnijima i ovisnijima o sustavu. Dapače, ova metodologija se danas može prepoznati u svim ljudskim djelatnostima: liječnici čine ljude bolesnijima, religije uništavaju vjeru, pravnici gaze pravdu i tako dalje.

Stoga odgovorno tvrdim da je povećano elektrozagađenje ili elektrosmog, ta posebice uvođenje smrtonosne mikrovalne tehnologije u svakodnevni život, dobro planirana i osmišljena operacija koja se vodi protiv čovječanstva. Cilj operacije ‘elektrosmog’ je doslovna kontrola nad svakim pojedincem počevši od pasivnih metoda kao što su praćenje i prisluškivanje, pa do aktivnih metoda kao što je kontrola fizičkog zdravlja, misli i osjećaja, što ima za krajnju posljedicu pretvaranja čovjeka u lobotomiziranog bio-stroja koja svaki dan odrađuje ono što mu se kaže i ne može se uopće ni sjetiti da se pobuni.

Međutim, ono što je još bitnije u cijeloj priči, to je strah ‘naših vladara’ od masovnog buđenja ljudi. Naime, sve operacije koje se trenutno vode protiv čovječanstva uglavnom su usmjerene na uništenje normalnog rada epifize (pinealne žlijezde) koja je treće oko ili kuća duha, a predstavlja našu vezu s višom sviješću. Kemijski aditivi u vodi kao što su flour ili klor, te ostali kemijski sastojci u prerađenoj GMO hrani imaju za cilj kalcificirati epifizu, razni lijekovi (otrovi) to isto rade, a kao što vidimo i elektrozagađenje isto ima za cilj poremetiti rad epifize. Remećenje naše prirodne veze s Zemljom je isto cilj ove operacije. Schumanova rezonanca Zemlje s kojom smo povezani našim moždanim valovima se namjerno opstruira. Vidjeli smo da svi mikrovalni uređaji emitiraju tzv. ‘beacon’ ELF signale u području od 10Hz koje nošeni visokofrekventnim valovima nosiocima ometaju naše moždane valove, ali i ugrožavaju cijeli bio svijet (pomor pčela).

Dokaz očaja ‘naših vladara’, neprijatelja čovječanstva je upravo rapidno uvođenje mikrovalne tehnologije u svakodnevni život. Naime, oni su svjesni izrazito negativnih zdravstvenih posljedica ove tehnologije i nije im drago da im njihove ‘ovce’ (čitaj mi ljudi) uginemo prije nego što im predamo i zadnji atom energije. S druge strane svjesni su da s ovim otvorenim napadom na integritet čovjeka sebe izlažu još većoj pogibelji, jer mogu još više potaknuti buđenje pojedinaca koji suočeni s smrtonosnim bolestima najčešće dožive prosvjetljenje i shvate gdje se krije ‘pravi neprijatelj’. Stoga im skidam kapu na kockarskom duhu, ali mislim da su bacili sve karte na stol, više nemaju asa u rukavu. Mi smo na potezu!

Mogu ustvrditi da su za moje ‘buđenje’, okretanju alternativi, duhovnom razvoju, stjecanju znanja isključivo odgovorne dvije mobitelske bazne stanice na susjednom krovu, udaljene od mene ni 50 metara zračne linije. Naime, živim u pravom tzv. ‘klasteru’ ili žarištu raka u svojoj četvrti u Splitu. U mome ulazu od 14 stanova, u tijeku zadnjih 6 godina od kad su te dvije antene instalirane, umrlo je 3 stanara od raka, a četvrti se upravo bori s tom bolešću. U susjednom ulazu postoji isto jedan oboljeli od raka, te jedno nedavno samoubojstvo. Ni ja nisam ostao pošteđen raznih zdravstvenih tegoba, ali valjda sam se na vrijeme ‘trgnuo’ k alternativi i sebi valjda produžio život. Stoga kad vidim razne kvazi stručnjake, korumpirane akademske idiote i imbecile koji se redovno pojavljuju kao neki autoriteti i koji nas uvjeravaju da je nova mikrovalna tehnologija sigurna i bezopasna, da su mobiteli bezopasni, da nema opasnosti od EM zračenja trafostanica, onda me obuzme gnjev. Skoro da počnem pljucati kao stari šišmiš iz Alo-Alo serije na spomen fašista, a iskreno rečeno, ova bagra koji nas koordinirano napada sa EM zračenjem, nisu ništa bolji od fašista.

Orgonite smatram svojom najvećom zaštitom od EM zračenja, stoga ih preporučujem svakome tko je zabrinut za svoje zdravlje. Gledajući razmjere opasnosti EM zračenja, smatram da je posebni blagoslov što sam saznao za postojanje orgonita. Stoga svaki orgonit smatram neprocjenjivim darom čovjeku i okolišu.

Uzemljenje je dobra zaštita protiv EM zračenja, stoga preporučujem svakome da se uzemlji što češće ili još bolje neka bude cijeli dan u kontaktu s zemljom. Plastična i gumena obuća nas izolira od zemlje, stoga probajte bar ljeti hodati po zemlji bosonogi. Kupajte se u moru, rijeci, boravite na otvorenom, izvan armirano-betonskih stupica koje se nazivaju stambenim zgradama. Čovjek je dizajniran da bude u neprestanom kontaktu s zemljom.

Bacite sve ‘high-tech’ naprave bez kojih možete živjeti (mobitele). Ugasite Wi-Fi rutere, ubijate sebe i svoje susjede. Nema smisla da dodatno doprinosite smrtonosnom EM smogu. Posebno zaštitite svoju djecu. Ako ništa drugo ne spavajte s uključenim mobitelima i ostalim ‘high-tech’ napravama.

Proširite informacije o štetnosti mikrovalnih bežičnih tehnologija te općenito o štetnosti EM zračenja. Suočeni smo s hladnokrvnim i podmuklim neprijateljem. Znanje je naše najjače ‘oružje’. Jednom kad smo svjesni problema, onda možemo nešto i učiniti kako bi ga riješili. Nadam se da je ovaj tekst dao dovoljno informacija za ispravne akcije.

A kako bi dobri stari TBF rekao, možda je jedina ispravna akcije glede i u svezi sve ove nove smećaste, srmtonosne i zaglupljujuće tehnologije samo jedna, a to je: LANSIRAJMO ODJEB!

 

 

Za one koji žele znati više

U gornjem članku sam se suzdržavao od davanja točne procjene onoga što se stvarno događa na planeti Zemlji, a u kontekstu elektrozagađenja, jer mi je bio cilj da prosječni, iole razuman čitatelj ne pobjegne baš glavnom bez obzira kad vidi termine tipa ‘mračne sile’, ‘organizirana akcija protiv ljudi’, ‘kontrola uma’. Nažalost, to samo dokazuje da većina ljudi pati od kognitivne disocijacije, jer iako svojim vlastitim očima vide što se događa, odbija u to povjerovati, već više vjeruje u ono što mu serviraju lobotomizirani imbecili s TV ekrana, dnevnih novina ili Internet news portala. Stoga ću u ovom pasusu dati sebi malo oduška i napisati ono što mislim da se u pozadini svega ovoga odvija, stoga idući tekst preporučujem samo onima koji više ne ‘kupuju’ informacije iz ‘službenih’ glasila.

Planeta Zemlja upravo prolazi kroz kraj 26000 godišnjeg ciklusa kada prolazi kroz galaktičku ravan i kada su energije iz centra Mliječne galaksije najjače. Ove energije i informacije preko našeg Sunca kao portala stižu na Zemlju i potiču na dizanje svijesti čovječanstva. Sile mraka su za vrijeme najveće udaljenosti našeg sunčevog sustava od središta galaksije, otprilike prije 13000 godina došle s umjetnim brodom i postavili ga u orbitu oko Zemlje na preciznoj udaljenosti. Cilj tog broda je kontrola svijesti zatečenih humanoida ili nas ljudi koji smo obitavali na planeti. Taj umjetni brod je danas poznat pod nazivom Mjesec. Sile mraka su najvjerojatnije Draco reptili, vanzemaljska rasa koja je zaglavila u nekom međusvijetu mržnje i straha koji im prijeći da ostvare duhovni razvoj i prelazak u više denzitete postojanja. Iz ove pozicije, mogu reći samo da uopće nije bitno tko su ti mračnjaci. Samo je bitna njihova metodologija i ciljevi.

Njihov cilj je hranjenje našom energijom. Uglavnom su im bitne emocije straha i mržnje i svi negativni osjećaji. Mi smo za njih energetske ćelije. Ništa više. Oni nas posebno ne mrze. Još nisam vidio ikoga da mrzi svoju hranu. Stoga priče o depopulaciji i nekom genocidu od strane ovih mračnjaka ne drže vodu, jer gubitak ogromnog izvora hrane nije baš privlačna opcija u njihovim očima. S druge strane neprestana agonija, očaj, jad, strah ljudi, za njih predstavlja sasvim primamljivu opciju. Kako bi kreirali hologram ili iluziju stvarnosti u kojem se non stop događa nasilje, strah i mržnja, tisućama godina zagađuju ljudsku svijest s raznim ratovima, sukobima, egzistencijalnim problemima i svim glupostima, koji su u krajnjoj liniji totalno besmisleni, ali koji eto i dan danas uredno ‘zabavljaju’ većinu umne i emocionalne aktivnosti prosječnog čovjeka (ili za njih još jedne Duracell baterije). Osim energetskog vampirizma, dvije su osnovne karakteristike ovih mračnih sila: izokretanje teza odnosno dezinformacija i velika potreba za energijom kako bi se samo održali na životu. Da pojasnim:

Izvrtanje teza je očito na svakom koraku, svaka informacija koja danas postoji u bilo kojem službenom udžbeniku fizike, medicine ili koja se plasira u bilo kojem službenom glasilu je čista laž. I to takva da je treba ‘potpuno okrenuti’ da bi se dobio neki obris istine. Banalni primjer je konoplja koja je proglašena monstruoznom biljkom i zakonom je zabranjena, a u biti je najljekovitija biljka na planeti. Drugi primjer je broj 13. Velika većina ljudi smatra da je broj 13 nesretan broj. Ovo mi još nije jasno zašto i kako, ali svakako pokazuje kako su Draco reptili uspješno programirali ljudsku svijest. S obzirom da nove i istinite informacije usljed ovog galaktičkog vala ogromnom brzinom dolaze na planetu, pa i k nama ljudima, evo tek sam nedavno otkrio da je broj 13 temelj svete geometrije po kojoj je sve u univerzumu napravljeno, od galaksije, čovjekovog fizičkog tijela pa sve do kučice puža. Znači cilj svake dezinformacije je privući negativnu energiju na objekt koji je esencijalno pozitivan za čovjeka, njegovu svijest i buđenje.

Njihova velika potreba za energijom je očita. Koriste sve ljudske potencijale da k sebi prigrabe što više energije koju čovjek stvori. Osim ljudskih emocija i misli, primjer je i energija u obliku novca, koji mračnjaci gutaju nevjerojatnom brzinom kroz razne recesije, krize, ali i tzv. bankarskim sustavom. Ovo povezujem s svetom geometrijom i tvrdim da ti mračnjaci žive u nekoj vrsti nestabilnog prijelaznog stanja (međusvijet) koji nije u skladu s svetom geometrijom i zbog toga moraju trošiti prilično velike količine energije za svoj opstanak. Naime, sveta geometrija uvjetuje raspored elemenata, kristala i bilo čega u univerzumu na način da je stabilnost najveća, da je potrošnja energije najmanja, a dugovječnost najduža moguća. Draco reptili i njihove mračne kohorte očigledno žive u ‘deformiranoj’ stvarnosti koja zahtijeva veliki pritok energije da bi se održala, ali koju i mi ljudi možemo osjetiti na našim leđima u obliku razno raznih pakosti, nastranosti, bolesti i nasilja koje se provodi nad ljudima, životinjama i samoj planeti Zemlje. Te strahote nisu slučajne, ne radimo ih mi sami sebi, već projiciramo ‘ideje’ nastale u mračnim umovima Draco reptila.

Da rezimiram, mračne sile koje trenutno vladaju planetom koriste Mjesec i ostale portale, te velike kristale kako bi kontrolirale svijest ljudi i držale ih zatočene u niskim vibracijama te tako podložnima manipulaciji, odnosno podvaljivanju besmislenih informacija, sukoba, ratova, gladi, bolesti i očaja i svega što danas preokupira većinu čovječanstva, te generira cijeli dijapazon negativnih vibracija kao izvor hrane i energije za mračnjake. Međutim, kako sve što je lijepo, ‘kratko’ traje, tako i ova njihova dominacija nad planetom Zemljom lagano dolazi do svoga kraja. Do sada su svijet uspijevali kontrolirati iz te astralne ili eterične razine i držati čovjeka strogo ‘zakucanim’ u svoje fizičko bivstvo s rijetkim izletima u duhovno, a i ti izleti su uspješno strogo kontrolirani i sodomizirani s raznim lažiranim religijama.

Na njihovu žalost energije iz središta galaksije su prejake da bi ih mogli kontrolirati, stoga je buđenje svijesti većine ljudi neminovna činjenica. Kao podršku, snage svjetla, naši saveznici šalju planet X koji ima zadatak neutralizirati djelovanje Mjeseca i ostalih oblika kontrole koje mračne snage drže u solarnom sustavu. Kako bi otežale posao snagama svjetla, mračne dezinformatorske sile su ocrnile Nibiru kao planet destrukcije koji će donijeti katastrofe na Zemlju, te tako na njega privukle dosta negativne energije ljudi. Napominjem da je ovo najdraži ‘twist’ u igri mračnih sila, kad koriste našu energiju protiv nas samih. Dapače to im je glavni moto ‘igre’.

Svjesni ove situacije, mračne sile pribjegavaju najprizemnijim i najprimitivnijim tehnologijama kako bi i dalje grčevito zadržali dominaciju na ljudima na planeti Zemlji. I tu u priču upadaju nuklearne katastrofe, radioaktivno zračenje, chemtrail operacije i naposljetku elektromagnetsko zagađenje. Tvrdim da su ovo primitivne metode, čak i za njih jer izazivaju relativnu brzu destrukciju planeta i nas ljudi o kojima su oni ovisni. Ako se ta destrukcija odvija prebrzo (čemu upravo svjedočimo), za mračne sile postoji rizik da još više ubrzaju ‘buđenje’ ljudi na ovoj planeti, kad ljudi budu suočeni s izborom: ili smrt ili buđenje. Stoga gledano iz neke ‘objektivne’ perspektive, uvođenje mikrovalova i općenito svake vrste elektrozagađenja na velikoj skali u ljudsku civilzaciju predstavlja jedan očajnički i vrlo riskantan potez mračnih sila u pokušaju očuvanja kontrole nad ljudima te svjedoči da su oni blizu svog kraja.

Da zaključim: povećano elektrozagađenje je očajnički gubitnički potez mračnih sila i dokaz da gube svoju tisućgodišnju kontrolu nad čovječanstvom i planetom Zemljom, a nama ljudima predstavlja jedinstvenu priliku za ubrzano buđenje. S druge strane, kad je zmija stjerana u kut onda je najopasnija, a i obično se kaže da je noć najmračnija i najhladnija pred zoru. Stoga, glavu gore moja zvjezdana braćo i sestre, ne klonite duhom pred samim ciljem. Zamislite da se držimo za ruke i plešemo ples svjetla iznad naše majke Zemlje. Neka svjetlo u nama bude prejako da bi mračnjaci to mogli više podnijeti. Neka odu nazad u rupu odakle su i došli. Dosta je patnje i bijede na ovoj planeti!

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU

 

Reference:

 Izvor: mandrilo.com

Comments are closed.