Koronavirus End Game – Ekonomska kriza i uvođenje digitalnog financijskog sustava VIDEO

DIGITALNA VALUTA
 

Da li će bankaroidi (globalisti) iskoristiti koronavirus za stvaranje nove svjetske financijske krize i uvođenje digitalnog financijskog sustava, kao i za prikrivanje zločina kojega su počinile središnje banke?

Većina ljudi još uvijek vjeruje kako bankaroidi/globalisti manipuliraju čovječanstvom zbog novca, zaboravljajući da ta ekipa posjeduje sav novac ovoga svijeta. ONI GA STVARAJU IZ ČISTOGA ZRAKA.

Ne, ne radi se o novcu, radi se o kontroli i moći, novac je samo sredstvo.

Bankaroidi/korporatisti/globalisti/tehnokrati/psihopate… zovite ih kako hoćete, ali ta ekipa ima cilj uvesti cijelo čovječanstvo u takozvano “Digitalno doba”, doba jedinica i nula, doba u kojem je sve “Online” pa čak i vaš mozak, spojen sa Umjetnu inteligenciju, doba onoga što se naziva “Internet of bodies“, kao i “Interneta stvari”, pametnih kuća i pametnih gradova kojima upravlja UI. Doba “Digitalnih identifikacija – Mikročipiranog stanovništva”, doba digitalnog svega, što u suštini čini digitalni zatvor – totalitarnog društva u kojem slobodna volja i sloboda ne postoje. Društva u kojem je nadzirano i kontrolirano sve – NOVI SVJETSKI POREDAK.


 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.