Na rubu znanosti – PROPAGANDA

Udo Ulffkote

.

 

U knjizi Propaganda 1928. otac odnosa s javnošću Edward Bernays je rekao sljedeće: Svjesna i inteligentna manipulacija organiziranih navika i mišljenja masa važan je element u demokratskom društvu. Nadalje: Oni koji manipuliraju tim nevidljivim mehanizmom društva čine nevidljivu vladu koja je istinska vladajuća moć naše zemlje. Nama vladaju, oblikuju naše umove, formiraju naše ukuse, sugeriraju nam ideje većinom ljudi za koje nikad nismo čuli.

Nadalje: U skoro svakom djelovanju našeg svakodnevnog života nama dominira relativno mala grupa osoba koje razumiju mentalne procese i društvene uzorke masa. Propaganda je izvršna ruka nevidljive vlade.

Danas nam vijesti govore ne samo što se dogodilo već i kako bismo se morali osjećati s time u vezi. One oblikuju našu kulturu i ponašanje dok mi sjedimo unutar našeg osobnog prostora, promatrajući svijet oko nas kroz piksele medija. Gdje počinje, a gdje prestaje propaganda, u kojoj mjeri i na koje načine se oblikuje ljudsku perpcepciju i stavove?

Urednik i voditelj: Krešimir Mišak

 


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Comments are closed.