Objašnjenje vlade za “GLUPANE”

 

“Ne ukradi.” “Ne ubij.” Osim ako to možete učiniti putem države (vlasti), onda je to sasvim u redu, zar ne?

Ako to nazovete “porez” i “rat”, onda prestaje biti grijeh?

Usprkos svim crkvama, sinagogama i džamijama koje nas okružuju ljudska vrsta ima jednoga i samo jednoga Boga, a taj bog se zove… Vlada!

Isus je podučavao nenasilju i rekao da ljubimo bližnjega svoga ali država vas potiče da glasate za ljude koji će koristiti nasilje kroz Vladu da zabadaju nos u svaki aspekt svačijeg života…

Vezani videozapisi:
 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.