Veliki napad i manipulacija doktrinama na Hrvatsku počeo je nakon 1985. g.

zajedno 3Orvelovski rat u Hrvatskoj traje još od 1985. g. prije raspada Jugoslavije i pažljivo se pripremao, jer su tajne službe pomoću svojih ubačenih agencija i udruga kao i Sorošovog društva izdašno financirali sve novostvorene udruge građanskog društva, pod izlikom razvoja demokracije i demokratskih snaga u Hrvatskoj.

U Srbiji je u program uključen Slobodan Milošević, putem američkog mentora Lowrence Eagleburgera, koji je bio američki ambasador u Beogradu, a poslije ministar vanjskih poslova SAD-a.

U Bosni i Hercegovini je Izetbegović bio pod patronatom SAD-a, dok su se Hrvatska i Slovenija borile za samostalnost.

U vrijeme mandata predsjednika SAD-a Billa Clintona, dvojac Henry Kissinger i Strobe Talbott, osmislili su projekt širenja NATO izvan granica zemalja članica, nazvan „Razmještanje NATO-a izvan njegova područja“ (NATO out of the area deployment), a 1994. dodali novi program „Partnerstvo za mir“, a sadržavao je plan uključivanja u NATO bivših članica Varšavskog pakta i jugoslavenskih republika (što je bio nastavak politike Hladnog rata).

U Jugoslaviji su američka organizacija NED (National Endowmentn for Democracy) čiji je direktor bio Paul McCarthy i Otvoreno društvo, zaklade Soroš, od 1988. g. velikodušno dijelile novčanu pomoć svim udrugama, sindikatima, oporbenim pobornicima kapitalističkog sustava, ambicioznim prozapadnim novinarima i nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, kako bi mogli djelovati a samim time destabilizitali Hrvatsku.

Direktor Paul McCarthy poslije mnogo godina se hvalio da su uz Zakladu Soroša, Otvoreno društvo, NED i druge, u Jugoslaviji radili što su htjeli, a da bi ih u drugim zemljama protjerali kao destabilizacijsku subverzivnu CIA-inu djelatnost.

Velikodušno su dijelili dolare po cijeloj Jugoslaviji, oporbenim strankama, udrugama kojima su bili mentori, potkupljivali mlade novinare, financirali sindikate, ekonomiste pobornike MMF-a, udruge za ljudska prava i mnoge druge.

S druge strane MMF i Svjetska banka nametnuli su vladi provedbu neoliberalne šok terapije, koja je dovela privredu u kolaps, a rezultat je 1990. g. bio da je preko 1.100 poduzeća bankrotiralo, industrijska proizvodnja se smanjila za 21%,  nezaposlenost povećala na 20%., a plaće smanjile za 43%., što je pojačalo krizu i ubrzalo raspad Jugoslavije.

Od tada do danas u Hrvatskoj se provodi manipulacija širokim narodnim masama, putem javnih medija koji su u službi provedbe takve doktrine, koju danas zdušno koristi i Hrvatska Vlada Mediji jutarnji vece htv rtl 1primjenjujući iste metode kako bi provela zajednički plan, a ona ostala na vlasti.
Prije više godina pisao sam o tome i detektirao koje su to doktrine kojima truju naš narod. U današnjem sustavu održanja vlasti, a pokornosti naroda u Hrvatskoj se provode slijedeće doktrine:

Doktrina demokracije, to je kad nam guraju pod nos da danas imamo demokraciju, veća demokratska prava i pravne institucije. Da smo bili u mraku i da su nam oni upalili svjetlo. To je ista ona demokracija koja je snašla sve arapske zemlje, od rata na našim prostorima do Egipta, Tunisa, Libije i danas Sirije.
Pa, ako je takva demokracija ta koja nam donosi bolji život, zašto je sve gore i teže, a narod ima sve manja prava i lošije živi, a 90% naroda postalo siromašno.

Doktrina društvenog inženjeringa

O čemu govori profesor Naom Chomski i dr. Davor Pavuna.
Doktrinu društvenog inženjeringa razradio je i uveo Institut Tavistock, čiji su predstavnici stare škole bili profesorit Derwin Cartwright, K. Lewin, H. Cantril i drugi koji su znanstveno proučavali sve metode djelovanja na ljude radi stvaranja praktičnih promjena u javnom mišljenju i gledištima na društvene, ekonomske, socijalne, vjerske, rasne i političke događaje.

Razradili su program u psihološkome smislu pranja mozga ciljanih društvenih skupina i širokih masa stvaranjem psiholoških šokova i stresa, dovođenjem do ludila – driwen mad, planski pripremljenim stresovima „budućih šokova“, pri čemu su često istinite ili simulirane krize obrađene i umnožene toliko puta kako bi dovele do promjene mišljenja, gledišta i stavova o određenim pitanjima u javnom životu društva, za koja su onda ljudi uvjereni da su njihova vlastita mišljenja.

To je kada nas uvjeravaju da dobro živimo, da smo relaksirani (J. Kosor), da mi dobro živimo, samo što mi to ne vidimo (I. Sanader) pa što to ne valja, pa vidite kako smo mi napredna zemlja, pa pogledajte samo koliko automobila ima, pa kako dobro živimo, u odnosu na druge,  i da je crno bijelo, a bijelo crno, i da sutra može biti još i gore (S. Linić).

A tu su razne manipulacije sa seksualnim odgojem, bankarskim kreditima, zaduženjima, najavljivanim porezima, strateškim investicijama, porezima na nekretninu, stanove, kuće, vikendice, minusima na računima, ako ne platiš porez  tri godine za redom oduzet će ti nekretninu, djedovinu koju su naši preci uspjeli sačuvatiu u svim režimioma, ali ovima nećete moći opdoljeti. Vi ćete im sami ponuditi svu svoju imovinu jer njima treba da ostanu na vlasti….

Doktrina kontrole uma, to je kontrola da ne shvatimo da smo izigrani sa prve dvije doktrine, uz svesrdnu pomoć medija.

Zatim slijede ekonomske doktrine, pomoću kojih smo postali siromašni i bačeni u Dužničko ropstvo.

Doktrina rasprodaje državne imovine, 22 g. nas uvjeravaju pomoću gore spomenutih doktrina da je dobro sve rasprodati jer će stranci bolje raspolagati sa našom imovinom i biti ćemo bogatiji. Kojeg li apsurda, i vrijeđanja Hrvatskog naroda da je glup i gluplji.
Pa tko bi povjerio susjedu svoju imovinu (naravno osim naše Vlade) pa pogledajte samo bliže susjedstvo što na radi Slovenija i Srbija ! A kamo li neki stranci koji tvrde da ako im prepustimo našu imovinu, živjet ćemo bolje. Naravno tu je dug od 50 mlrd. eura, 15 mlrd. kamata, 10 mlrd. garancija, nepoznata brojka reprogramiranih kredita itd. Bez komentara.

Doktrina deindustrijalizacije, provodi se u Hrvatskoj privredi 22 godina, tako smo za to vrijeme izgubili 90% proizvodnje, a sada Bruxelles diktira da naša brodogradilišta nekad treća u svijetu nesmiju uzimati narudžbe.
A vlada ima nalog da pošto poto privatizira brodogradilišta (čitaj opljačka) i ovo malo proizvodnje što nam je ostalo. Vidimo kako novi vlasnik u Splitu kupuje radnike škvera sa nekoliko janjaca.
Vidjet ćemo sutra, kada ti isti radnici ostanu bez škvera, kako će ih skupo stajati ta janjetina.

Doktrina definancijacije, savjetovali su i naredili Vladi da saniramo banke i prodamo ih strancima, sada je 95% banka u stranom vlasništvu, koje provode doktrinu deindustrijalizacije.
Obrtnik i poduzetnik ne može od nijedne banke dobiti kredit za stroj jer nema uvjete, ali ćete vrlo lako dobiti kredit od iste banke za džip od 100.000 eura.
Vlada je najavila, dokapitalizaciju (čitaj opljačka) preostalih dviju banaka i osiguravajučeg zavoda Croatia. Kada se to realizira, financijski sektor Hrvatske je u 100% valasništvu stranaca. Pa sad vi vodite Hrvatsku financijsku politku.

Doktrina diplomacije dolara i Doktrina dolara kao oružja, to su financijske krize koje izazivaju siromašenje naroda cijelog svijeta, a zatim se sirotinju lakše kontrolira, lakše se sa njom upravlja, lakše se kupi, jer samo oni imaju kapital.
Najnoviji primjer je Svjetska financijska kriza u kolovozu 2008. g.
Od tada do danas svijet je u krizi osiromašio za tri puta. Cijeli svjetski BDP je 85 tisuća mlrd $, a dug zemalja je 260 mlrd. $. Tri puta veći. Tu se ne radi o 2% do 3 % zarade, to je enormna zarada od 300%. Bravo za financijsku oligarhiju. Uspjeli ste oplačkati cijeli svijet.

Jedino me raduje da ima jedna mala zemlja koja svako malo provodi referendume, jer se tamo pita narod kakvu državu žele i ja bi volio da se mi ugledamo na nju, jer smo i mi tako mali, samo što nemamo planine, ali imamo more. U Švicarskoj je ovih dana izglasan referendum, na kojem je NAROD odlučio da direktori korporacija ne mogu sebi isplaćivati enormne razlike plaća i otpremnine.

Bravo za samoupravljanje u Švicarskoj zemlji banaka i bankara i sjedišta svjetskih korporacija, oni su doskočili financijskoj oligarhiji.

Doktrina nafte kao oružja, primjenjuje se paralelno sa doktrinom dolara, pa je u kolovozu 2008. g. nafta je skočila na 147 $ po barelu i kriza se održava do danas. Krizom u Arapskom svijetu, cijena nafte ide ponovo na 110 $, a novo poskupljenje najavili su glasnogovornici ovih doktrina Bank of Amerika i Merill Linch, da će nafta otići do 200 $. (klub Bilderberg).
Iako je cijena barela u svijetu pala, naša Vlada i dalje drži cijenu litre benzina kao da barel u Hrvatskoj košta 180 $.

Doktrina hrane kao oružja, djeluje već dugi niz godina, tako je proizvodnja hrane u svijetu pala za 20% a cijena hrane je porasla za 30% (podaci UN-a), naravno u krizama najviše stradava narod bez posla, što je slučaj i u Hrvatskoj.
Tako danas uvozimo sve poljoprivredne proizvode dok nam seljaci protestiraju u kolonama jer im nedaju raditi. Hrvatska da obradi svu zemlju, može prehraniti pola Europe.

Doktrina vode kao oružja tek slijedi, jer pitke vode u svijetu ima svega 2%, a već danas litra destilirane vode u dućanu košta 10 kn  kao litra benzina.

Da bi eliminirali takve porazne rezultate, za naš narod, napravili smo Strategiju razvoja Republike Hrvtaske Državnim intervencionizmom, i onovali Pokret ZAJEDNO, pročitajte više
na našim stranicama.

Karino Hromin Sturm

http://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/

http://zajedno-hr.com/    

https://twitter.com/ZAJEDNOzaHR  https://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/

 

 

TV PLUS – ZAMAH GOSPODARSTVA i Karino Hromin Sturm

.

Comments are closed.