Ako bi morali birati izme­đu „biti s nekim”, ali u zatvoru, ili da hodate sami i slo­bodni, što biste izabrali?

Budite slobodni

Krenimo sada na analizu greške koja se mnogima događa u odnosima sa bližnjim, kada pokušavamo da stvo­rimo čvrsto uporište u vječito promjenjivoj struji života.

Mislite na osobu čiju ljubav želite da osvojite. Želi­te da joj postanete važni? Hoćete da budete jedini za nju? Hoćete da se ta osoba zainteresira za vas i upusti se u trajnu vezu s vama? Ako je tako, dobro otvorite oči: vi nerazumno pozivate tu osobu da vas prihvati u ek­skluzivnom smislu, pozivate je da ograniči vašu slobodu prema svom nahođenju, da kontrolira vaše ponašanje, vaše planove, vaš razvoj – sve to isključivo za dobrobit njenih interesa. To je kao kada bi vam ta osoba rekla: „Ako želiš da budeš jedino biće za mene, moraš da se podvrgneš mojim uvjetima, jer od trenutka kada presta­neš da zadovoljavaš moja očekivanja, prestati ćeš da budeš jedino biće za mene”. Vi ste htjeli da budete jedini toj osobi, zar ne? Automatski morate da platite cijenu gubit­kom svoje slobode – morate da plešete u ritmu koji vam nameće ta osoba, isto kao što očekujete da drugi plešu u vašem ritmu, ako žele da budu jedini za vas.

Zapitajte se sada vrijedi li platiti tako visoku cijenu za ono što zauzvrat dobivate. Zamislite kako govorite toj osobi čiju ljubav tražite: „Ostavi mi slobodu da budem onakav kakav sam, da mislim svojom glavom, da idem za vlastitim ukusima i težnjama, da se ponašam na način koji mi najviše odgovara”. Tražeći tako nešto, vi tražite nemoguće. Kada zahtjevate od nekoga da budete jedino biće za njega, to suštinski znači kako treba ozbiljno da se potrudite ne bi li učinili sebe prijatnim toj osobi. Na toj točki, vi gubite svoju slobodu. Razmišljajte o ovome koliko god vam volja, ali potrudite se da to i shvatite.

Može se desiti da na kraju zaključite: „Draža mi je mo­ja sloboda od tvoje ljubavi”. Ako bi morali birati izme­đu „biti s nekim”, ali u zatvoru, ili da hodate sami i slo­bodni, što biste izabrali? Sada recite toj osobi: „Slobodan si da budeš onakav kakav si – da misliš svojom glavom, da ideš za svojim ukusima i težnjama, da se ponašaš onako kako ti najviše odgovara”.

Kad izgovorite ove riječi, desiti će se jedna od sljedeće dvije reakcije: ili će ih vaše srce odbaciti, i postati ćete svjesni kakvi ste – dakle netko tko se kači za druge i suštinski ih koristi (tada pažljivo analizirajte vaše lažno uvjerenje da ne možete da živite niti da budete sretni bez te oso­be); ili će vaše srce iskreno izgovoriti te riječi, i tada, u tom trenutku, nestati će svaka kontrola, svaka obmana, svako iskorištavanje, svaka posesivnost i ljubomora:

Slo­bodan si da budeš ono što jesi – da misliš svojom glavom, da ideš za svojim ukusima i težnjama, da se pona­šaš na način koji ti najviše odgovara

Zapaziti ćete još jednu stvar: konkretna osoba prestati će tada da bude jedina i najvažnija za vas. Ostati će važna na isti način kao što je to zalazak sunca ili neka simfo­nija, isto kao što je svako drvo unikat po sebi, neovisno od sjenke i plodova koje vam može dati. Vaša najdraža osoba neće pripadati isključivo vama, već svima i svemu, odnosno nikome i ničemu – baš kao zalazak sunca ili neko drvo. Ponavljajte ove riječi: „Slobodna si da budeš ono što jesi…” Izgovarajući ih, oslobađate sami sebe – sada ste spremni za ljubav. Jer, kada se zakačite za biće koje volite, ono što tada nudite nije ljubav, već samo lanac koji će okovati ili vas ili to biće. Ljubav može postojati samo u slobodi.

Onaj koji stvarno voli nekoga, uvijek radi za njegovo dobro, a osnovni element toga je oslobađanje ljubljenog od strane onoga koji ga voli.

Anthony De Mello