Četiri oslobađajuće istine – Anthony de Mello

Pilula istine

 Zamislite radio-aparat koji prima i emitira samo jednu stanicu, bez obzira koliko vrtjeli gumb na njemu. Radio na kojem ne možete kontrolirati jačinu zvuka, pa se ponekad jedva čuje, a ponekad vam pucaju bubnjići od zaglušne buke; radio koji ne možete isključiti, koji ponekad sam prekida emisiju zvukova i riječi, dok se ponekad iznenada pali i počinje da trešti baš kada bi­ste htjeli da se odmorite. Tko bi trpio takav aparat?

Međutim, kad se vaše srce ponaša na tako način, vi ne samo da ga trpite, već to čak smatrate normalnim i humanim.

Pomislite koliko ste puta bili rastrgani svojim emocija­ma, koliko ste puta trpjeli napade bijesa, depresije, brige, koliko je puta vaše srce hrlilo nečemu što ne posjedujete, grčevito težilo da se zakači za nešto što ste zadobili, ili da izbjegne nešto što ste odbacili.

Čeznuli ste za nekom osobom i našli se odbačeni i ljubomorni, baš kad su se vaš duh i srce usredotočili na taj jedinstveni objekt, i tako je banket života postao sa­mo pepeo u vašim ustima.

Utuvili ste si u glavu da morate uspjeti u nekom takmičenju, i metež borbe omeo vas je da čujete cvrkut ptica – vaša ambicija ušutkala je sve glasove oko vas.

Desilo se da ste ugroženi ozbiljnom bolešću, ili mo­gućnošću gubitka voljene osobe, i eto kako odjednom niste u stanju da se usredotočite ni na što drugo.

Ukratko, u istom trenutku kada prihvatite da neka navezanost pusti korijenje u vama, ta čudesna tvorevina ka­kvo je ljudsko srce, postaje nalik na mrtvu stvar.

Ako hoćete da popravite svoj radio-aparat, morate da proučite elemente elektrotehnike. Ako hoćete da ob­novite svoje srce, morate ozbiljno razmotriti četiri oslobađajuće istine. Prethodno odaberite navezanost koja vam zadaje najviše briga, nešto za što ste posebno vezani, ili nešto o čemu maštate i već dugo čeznete za tim, a onda proučite sljedeće četiri istine.

Prva istina.

Morate odabrati između svog vezivanja i svoje sreće. Ne možete imati i jedno i drugo. U trenut­ku kada postanete plijen neke navezanosti, vaše srce odbija da funkcionira kako valja i gubi se vaša sposobnost da živite spokojnim i radosnim životom, oslobođenim bri­ga. Provjerite koliko je ovo točno, primijenivši to na vezivanje ili vezu koje ste odabrali da sačuvate.

Druga istina.

Odakle potiče vaše vezivanje/navezanost? Svakako nije rođeno s vama. Ono potiče od jedne laži koju vam je nametnulo vaše društvo i vaša kultura i koju ste po­navljali u sebi – da bez ove ili one stvari, bez ove ili one osobe, ne možete biti sretni… Ako otvorite oči, vidjeti ćete koliko je sve to lažno, na stotine ljudi savršeno je sretno i bez ovih stvari ili osoba ili situacija za kojima vi jurite, jer, po vama, ne možete drukčije. Ali morate oda­brati: ili vaše veze (ovisnosti), ili sreća i sloboda.

Treća istina.

Ako hoćete da živite punim životom, morate u sebi razviti osjećaj za perspektivu – život je neusporedivo širi od tih mizernih gluposti za koje se kaci vaše srce i kojima ste dozvolili da vas tako duboko uz­drmaju. Gluposti, rekao sam jer, ako dovoljno dugo poživite, sigurno će doći dan kada će sva ta vezivanja izgubiti svoj značaj, tako da ih više nećete ni pamtiti. Va­še iskustvo može to potvrditi – danas teško i da se sjećate sitnih nevolja koje su vam u prošlosti zadavale užasne brige.

Četvrta istina sadrži neizbježan zaključak: nema te osobe ili stvari u vanjskom svijetu koja posjeduje sposob­nost da vas učini sretnim ili nesretnim. Jer, samo vi od­lučujete da li ćete biti sretni, ovisno od toga koliko se u pojedinim situacijama vežete za objekte od kojih ste o­visni.

Razmatrajući ove istine, opaziti ćete da vaše srce pru­ža otpor, tražeći argumente kojima bi im se suprotstavi­lo, ili čak odbija da ih uopće razmatra. To znači da još niste dovoljno patili zbog svojih veza.

Međutim, može se desiti da vaše srce ne pruža više otpor ovim istinama. Ako je tako, radujte se: javilo se pokajanje i preobražaj u vašem srcu, a vječni život, u vi­du smirenosti duhovnog djetinjstva, nazad je zakucao na vaša vrata.

Anthony de Mello