Iluzija ispunjavanja želja kao put do sreće razbijena u dvije minute

Vjerujemo kako je ispunjavanje želja korak ka bezbrižnosti, zadovoljstvu i sreći, ne shvačajući kako je upravo sama želja razlog što nismo bezbrižni i sretni.

 

Spremni samo na to da budemo sretni ako budemo imali ovo i ono, i ono treće. Ne možemo zamisliti sreću bez tih uvjeta. Ne možemo zamisliti sreću bez njih. Zašto? Zato što su nas naučili da svoju sreću polažemo na njih. Naučili su nas da uvjetujemo svoju sreću.

.