Kontajnirana svijest kao uzrok nesporazuma i sukoba

Predgovor

Čovjek koji je napisao ovu temu proveo je više od 20 godina na izgrađivanju svoje ličnosti sa izrazitim nepovjerenjem prema guruima, ezoteričkim školama, grupnim radom i bilo kakvim disciplinarnim protokolima. Njegov put je specifičan po tome što je vođen duhovnim entitema s kojima nije želio voditi uobičajenu ,,civilizacijsku komunikaciju,,. Zbog toga je vrlo rano naučio osluškivati svoju sudbinu kroz primanje asocijativnih uputa ili bolje rečeno naredbi što je nekad imalo i veoma teških posljedica. Prvih petnaest godina je bio vezan za učenje Steiner-a, a zatim jednu godinu sudbinski ,,upućen,, na ,,obradu,, kroz učenje Castanede, i ostatak je proveo što i sada čini po svom ,, izboru,,. Obzirom da je sudbinski imao vrlo ograničen teorijski materijal, znanje je plaćao teškim iskustvom. Pojavom Galaksije i njegovog websitea popunjene su neke praznine vezane za to iskusvo zbog čega mu je on najiskrenije zahvalan. Kao što je pravilo, a koje je ujedno i ,,uputa,, to prikupljeno znanje treba vratiti Izvoru.

Svo vrijeme se bavio problemom sukoba i kao svjedok ratne balkanske krvave predstave, uspio je stvoriti vlastito viđenje ove naše civilizacijske svijesti, a koje se velikim dijelom podudara sa gnostičkim učenjem. Dao je sebi pravo da taj nešto drugačiji način doživljavanja stvarnosti koji mu je olakšao stvaranje unutrašnje harmonije nazove praktična gnostika.

Sve napisano je rezultat njegovog osobnog iskustva. Iako se tema ne bavi umiranjem (lažne) ličnosti, ona indirektno opisuje to stanje i zbog toga, na izvjestan način, je neprijatna. Stanje ljudske svijesti i situacija u kojoj se ona nalazi kroz komunikaciju i nesporazume su vrlo teško objašnjivi iz perspektive tog životnog iskustva i zato je prikaz napravljen u formi modela. To je ,,holografska trodimenzionalna slika,, koju čovjek može vidjeti i vizuelno doživjeti jer njen stvarni sadržaj je vrlo teško razumljiv bez tog prezentiranog iskustva. Ta trodimenzionana koordinatna informacijska usmjerenost je zapravo pokušaj opisivanja određenih komunikacijskih odnosa iz tri različita kuta (osobno iskustvo, gnostička spoznaja i civilizacijska percepcija). Upravo ta koordinacijska usmjerenost može stvoriti kod čitaoca osjećaj autoreve emocionalne hladnoće i intelektualne arogancije.

Ovo izlaganje nije ni tvdnja, ni pretpostavka, ni ideja, već jedan model
viđenja civilizacijske stvarnosti izvan logičkih, školski naučenih pojmova
i shema rasuđivanja. Kao model on u određenoj formi pokušava oslikati
jedno bazno stanje svijesti kroz opći društveni problem kojeg poznajemo
kao sukob.
Ovaj tekst je subjektivan i kao takav služi samo kao prezentacija jedne
od mogućnosti.
Opredjeljivanje kao posljedica polariteta

Primjećeno je kroz povijest, da intelektualna logika i stečeno znanje
ponekad iskaču iz svih prosjeka civilizacijskih svijesti, a posebno kod
intelektualno visoko razvijenih ljudi. Ovdje se ne misli na političare i vođe
jer su posljedice njihove trajno prisutne psihopatije već odavno poznate.
Iskustvo kroz praktičnu gnostiku je omogućilo uočavanje civilizacijskih
normi koje mogu na određen način i pod određenim uvjetima promjeniti
strukturu civilizacijske svijesti. Da bi se izvršio uticaj, a time i izmjena
strukture civilizacijske svijesti, potrebno je znati manipulirati
civilizacijskim normama. Ta je sposobnost ,,prirodno,, data psihopatama.
Nažalost, pojedinačne svijesti od najnižeg pa do najvišeg stupnja
razvijenosti nisu u mogućnosti te uticaje i njihove posljedice uočiti, a o
izbjegavanju tih uticaja ne treba ni govoriti. Najviše što se postiglo u
upoznavanju tih uticaja je spoznaja o prisustvu Matrice, prisustvu
kontrolnog globalnog sistema, zacrtanog plana o jedinstvenom novom
svjetskom poretku, planskom vođenju međudržavne i svjetske politike
računajući i ratove i prisustvu intelektualno i tehnološki viskoko razvijene
vanzemaljske inteligencije i njen negativan uticaj na čovječanstvo. Sva ta
spoznaja je na globalnom nivou i ne dodiruje direktno pojedinačnu
civilizacijsku svijest. To je jedan od razloga koji dovodi do ignorantskog
odnosa prema tim informacijama. Drugi je razlog nemogućnost
prihvaćanja tih informacija zbog ,,prekinutih,, odnosa i veza među
elementima vlastite svijesti.
Suprotstavljanje mišljenja, diskusija, replika, sumnja u istinitost,
konflikt i oružani sukob većih razmjera samo su neki oblici nesporazuma.
Već je poznato da je sukob posljedica različitih stavova, tj.
opredjeljenja. Ako čovjek prisustvuje tučnjavi dvoje ljudi pod uvjetom da
ih ne poznaje i da nezna razloge sukoba, on će biti u poziciji neutralnog
promatrača. Tu je poziciju vrlo teško postići jer život pokazuje da ličnost
teži prema opredjeljivanju kroz znatiželju za sadržajem koji je predhodio
tučnjavi i prema završnom zaključku u smislu opredjeljivanja prema
učesnicima osuđujući jednu i opravdavajući drugu stranu. Ono čega
ličnost nije svjesna, jest to da opredjeljujući se za jednu stranu u sukobu
nesvjesno i indirektno sudjeluje u tom sukobu. Iako je ovo jasno i
razumljivo, ipak je teško ,,probavljivo,, u procesu samoanalize, jer se ta
opredjeljenost doživljava kroz jedno opće moralno pravilo kojeg svako za
sebe osjeća kao pravednost, ali nažalost, na izrazito subjektivan način.
Odakle ta potreba za opredjeljivanjem? Ako se analiziraju civilizacijske
norme može se zaključiti da one predstavljaju uvijek samo dvije
mogućnosti. To se može naročito uočiti kod moralnih normi. Društvena
zajednica sa određenim društvenim pravilom kojeg je proizvoljno
podjelila na pozitivan i negativan dio, obrazovanjem usmjerava ličnost
prema pozitivnom dijelu. Kao polarizirano biće, čovjek svoju svijest
podređuje tim civilizacijskim normama i kroz takvu promatra stvarnost
oko sebe. Uzmimo za primjer neku naučnu činjenicu koja se, po tim
civilizacijskim pravilima, mora dokazati da bi imala svoju vrijednost. Da
bi se nametnuo neki novi naučni stav ili zaključak mora se pobiti valjanost
onog starog. Po toj isklučivosti se određuje što je istina a što nije.
Stav je nastao kao posljedica opredjeljenja kroz suglasnost ili
suprotstavljanje. Kada se tri strane nađu s različitim stavovima,
intelektualna svijest bez obzira bila ona jedan od predstavnika jednog od
tih stavova ili samo posmarač, skoro će uvijek izvršiti polarizaciju tog
trostranog gledišta u smislu: ja sam u pravu, a ostali nisu, jer to zahtjevaju
civilizacijske norme. Ako postoje tri ili više različitih gledišta i treba se
opredjeliti za ispravno, onda od svih tih stavova može samo jedan biti u
pravu, i kao posljedica te opredjeljenosti – da ostali nisu. Opredjeljivanje
nije pravilo, ali je skoro uvijek prisutno u komunikaciji. Možemo postaviti
pitanje: nisu li opredjeljenost i isključivost uvjetovali pojavu nesporazuma
a samim tim i sukoba?
Druga stvar koja uzrokuje nesporazum je međusobno nerazumjevanje.
Zna se da ljudi sa visoko razvijenom svijesti nemaju nesporazume sa
vanjskom okolinom. Ako se zauzme stav da je takvo ponašanje
eksponiranje njihove svijesti, a ne formalno suzdržavanje od komentara,
onda se može postaviti pitanje: nije li njihova svijest formirana bez
stavova tako da oni neznaju za nesporazume?.
Kontejnirana svijest

Poznato je da naša svijest funkcionira na jasno definiranim pojmovima i
čvrstim zaključcima. Da bi neko mišljenje ili neki stav unutar
intelektualne svijesti bio prihvaćen od onoga kome je upućen, on mora
imati osim sadržaja stava ili mišljenja i vrlo jasne dokaze koji potvrđuju
ispravnost tog mišljenja ili stava. Ako to nije tako, onda se zna što slijedi:
nesporazum. Pošto svaki čovjek ima pravo, a to pravo redovno koristi, da
te ,,jasne dokaze,, doživi subjektivno tj. na različite načine, rezultat takvog
razumijevanja je ,,niko nikog ne razumije,,. To su samo posljedice u
okviru kojih neka ličnost može analizirati takvo stanje. To subjektivno
viđenje je stvarni uzrok nerazumijevanja.
Da bi se analizirali ti stvarni uzroci ,,jezičke zabune,, potrebno je početi
od osnovnih pojmova u sporazumjevanju. Na te osnovne pojmove ličnost
ne obraća pažnju jer njihov značaj nije obuhvaćen obrazovanjem, osim u
izuzetnim slučajevima kao što je preaksiomsko matematičko upoznavanje.
Zbog toga ličnost na njih gleda kroz stav: to se podrazumjeva samo po
sebi. U slučaju da netko sa strane istakne njihovo prisustvo i njihovu
namjenu, ličnost reagira stavom: Dobro jutro. Otkrio si mi toplu vodu.
Problem je s tom ,,toplom vodom,, što je tih naznačenih činjenica ličnost
svjesna samo u trenutku dok ima ,,iritirajući podražaj,,. To drugim
riječima znači da je ona svjesna određenih činjenica samo u trenutku dok
je izložena njihovom iritiranju, a trenutni zaborav je nesvjesno
suzdržavanje od tog iritiranja.
Za jasnu komunikaciju svaka riječ mora predstavljati jasno i konkretno
definiran pojam. To ,,jasno i konkretno definiran pojam,, ukazuje na to da
je svaka riječ potpuno zatvorena misaona cjelina. Postoje riječi koje imaju
više značenja, gdje se jednoznačnost određuje kroz smisao izloženog
sadržaja.
Skup riječi sastavljenih na osnovu određenih civilizacijskih (oprostite,
gramatičkih) pravila predstavlja takođe jednu zasebnu misaonu cjelinu,
koja ima svoj sadržajni, jasan i konkretan smisao. Može nekome na pamet
pasti špekulativna primjedba da nasumce izabrane riječi neće dati smisao
takvoj rečenici. Konkretnost i zatvorenost takve rečenice se očituje u
stavu: ova rečenica nema smisla. Smisao rečenice je određen strogim
redosljedom njenih elemenata koji, osim što su uređeni po gramatičkim
pravilima, imaju i logičku uređenost. Tim logičkim redosljedom se stvara
logički niz pojmova koji na kraju završavaju jednim zaključkom ili
stavom.
Skup rečenica sastavljenih po gramatičkim i logičkim pravilima čine
ponovo jednu posebnu misaonu cjelinu koja se može svrstati u zaključak,
tvrdnju, pretpostavku, dizertaciju, elaborat itd.
Svaka misaona cjelina, bez obzira bila ona osnovni ili izvedeni pojam,
ili skup izvedenih pojmova, uvijek je zatvorena misaona cjelina, koja je
određena njenim konkretnim značenjem.
Korisno bi bilo dati viđenje razlike između misli i misaone cjeline.
Misao je doživljaj, a misaona cjelina je informacijska jedinka koja pod
određenim uvjetima postaje doživljaj, tj misao. Misao bi se prema tome
mogla promatrati kao otisak misaone cjeline. Taj otisak se može
promatrati kao univerzalna tvorevina, bez obzira na kojem se ( stranom )
jeziku prezentira.
Misaone cjeline se manifestiraju na dva načina. Prvi je u formi ,,letećih,,
otisaka misaonih cjelina koje se prihvaćaju iz vanjštine preko svih pet
čula. U prihvaćanju tih otisaka (misli) u komunikaciji najznačajniju ulogu
imaju čulo sluha i vida. Na sličan način se identificiraju otisci pojmova:
ljuto, kiselo, slatko itd u momentu reakcije preko čula ukusa. Svaka
rečenica koja se pročita ili neki predmet pažnje o kojem se donese
određen zaključak, stvori određenu misao u formi misaonog otiska.
Druga manifestacija je kroz strukturu ličnosti. Dijete čim se rodi,
počinje graditi svoju ličnost učenjem osnovnih pojmova pa sve do
složenijih sadržaja kao što su govor, pismo, nauka, itd. Učenje, osim
sticanja sposobnosti identifikacije ,,letećih,, otisaka misaonih cjelina,
znači i stvaranje jedne ,,građevine,,od određenih misaonih cjelina koja se
manifestira kao znanje. U tu građevinu su ugrađene i određene misaone
cjeline koje imaju moralno, kulturno, naučno, religiozno, nacionalno,
patriotsko itd značenje, a koje osim informacijskog i identifikacijskog
smisla sadrže i naredbe u formi pravila. To su civilizacijska pravila. Ta
pravila određuju kriterije za prihvaćanje i rasporeređivanje misaonih
cjelina čineći tako strukturu ličnosti. Dalje, postoje ugrađene misane
cjeline koje se identificiraju kroz osjećaje. Osjećaji ne pripadaju strukturi
ličnosti jer se manifestiraju kao posljedica djelovanja usvojenih
civilizacijskih opredjeljenja, i vanjskih uticaja.
Kratko rečeno, od civilizacijskih pravila ovisi struktura ličnosti. Tu
strukturu i njen sadržaj ličnost doživljava iz unutrašnjosti tih zatvorenih
misaonih cjelina kao svjesnost. Ovo je vrlo značajno, jer svjesnost koja,
na primjer, djeluje iz nekog stava izolirana je od bilo kakvih uticaja
vlastite svijesti. Takva svjesnost postaje nezavisni dio vlastite svijesti.
Iz ovoga se da zaključiti da je podloga ličnosti naučeni, ili bolje rečeno
prihvaćeni intelektualni potencijal koji svojom strukturom daje
specifičnost toj ličnosti. Zato ličnost možemo promatrati kao intelektualnu
svijest.
Intelektualna svijest sadrži misaone cjeline u grupama prema
područjiima njene stručnosti, njenog interesiranja i vjerovanja, njenoj
opredjeljenosti i pripadnosti, njenom iskustvu itd. Svaka ta grupa
predstavlja jednu karakteristiku ličnosti. I ta karakteristika je takođe
jednoznačno određena pa se može smatrati misaonom cjelinom koju ta
ličnost prezentira preko svojih stavova. Unutar te grupe, misaone cjeline
se mjenjaju ili uređuju po prioritetu u vidu dopunjavanja novim
informacijama zadržavajući pri tome osnovnu karakteristiku te grupe.
Dovoljno je za primjer uzeti nacionalni identitet jedne opredjeljene
ličnosti. Korisno je napomenuti da je nacinalna opredjeljenost društvena
(civilizacijska) norma. U komunikaciji, takva ličnost neće mijenjati svoju
nacionalnu opredjeljenost, ali će zato promjeniti mjesta misaonim
cjelinama ili ugraditi nove unutar te grupe kada primi informacije koje
podržavaju njene stavove. Te misaone cjeline mogu biti osim osnovnih i
izvedenih pojmova i određeni zaključci, pretpostavke, tvrdnje itd.
Ta osobina zatvorenosti misaonih grupa sa mogučnošću njezinog
dopunjavanja i unutrašnjeg uređivanja asocira na kontejnere misaonih
cjelina, po čemu su i dobili ime.
Zna se, da svaki stav ima u pozadini određene argumente i da ti
argumenti, kao misaone cjeline, čine taj stav principijelnim. Egzistencija i
principijelnost stavova su osnovne karakteristike intelektualne svijesti
koje se u moralnom smislu smatraju pozitivnim. Čovjek sa naučnim
znanjem i iskustvom, i čovjek sa vodoinstalaterskim znanjem i iskustvom
se uvijek eksponiraju kroz teorijsko i praktično iskustvo u vidu stavova
koji predstavljaju njihovu stručnost. Skoro svaki odgovor ili pitanje je
posljedica zauzetog stava. I svi ti stavovi odražavaju karakteristiku
misaonog kontejnera iz kojeg su ,,izvađeni,,. Elementi (misaone cjeline)
unutar jednog kontejnera su uređeni prema određenim civilizacijskim
pravilima koji čine njegovu karakteristiku. Ne treba posebno naglašavati
uređenost jednog religioznog kontejnera u kojem su pojmovi koji se
normalno koriste u životu i religioznim normama – povezani. U naučnim
kontejnerima su pojmovi uređeni naučnim pravilima (aksiomskim,
teoremskim, logičkim itd).
Treba takođe napomenuti da su sve misaone cjeline međusobno
razdvojene zbog svoje jednoznačnosti. To isto važi i za kontejnere.
Logički nizovi istog značenja mogu se pojaviti u različitim kontejnerima
zadržavajući tamo stalno mjesto. To isto važi i za misaone cjeline u formi
pojmova koje su ugrađene u logičke nizove.
Izvedeni pojmovi u procesu svojeg logičkog nastajanja stvaraju logičke
nizove. Ti logički nizovi nastaju procesom učenja. Prisilnim sredstvima u
što spadaju i stimulativna sredstva, ti se logički nizovi ugrađuju u tu
strukturu. Međutim, intelektualna svijest ih najčešće pamti samo kao
zaključke, tj stavove. Kod visoko razvijene intelektualne svijesti se
prihvaćanje i ugrađivanje logičkih nizova vrši u smislu dopunjavanja i
međusobnog usaglašavanja unutar kontejnera. Pri tome intelektualna
svijest logičkom analizom utvrdi neuredno složene pojmove koje osjeća
kao nerazumjevanje ili nelogičnost, a ponekad i kao protivrječnost. Tada
se javlja potreba da se za takvo stanje nađe logičko obrazloženje, što
drugim riječima znači logičko dopunjavanje i uređivanje. To uređivanje se
obavlja prema pravilima te intelektualne strukture, tj prema njenoj
opredjeljenosti.
Komunikacija je razmjenjivanje interpretiranih misli, tj. otisaka
misaonih cjelina koji su u formi logičkih nizova, a koji potiču iz
određenog kontejnera. To isto važi i za sugovornika. Tada se kaže da se
komunikacija odvijala u okviru određene teme. Pri razmjenjivanju
misaonih otisaka svjesnost bića se ubacuje svaki put u odgovarajući
logički niz vršeći identifikaciju i poslije opredjeljivanja započinje novi
misaoni proces u obliku odgovora kroz svjesnost iz novog logičkog niza.
U tom procesu svjesnost gubi bilo kakvu predstavu o stvarnosti izvan tog
logičkog niza.
Na isti način nastaje identifikacija kada čovjek nešto promatra i pri tome
donosi određene zaključke. To isto vrijedi i za čitanje gdje svaka pročitana
rečenica predstavlja jedan misaoni otisak koji prolazi kroz identifikaciju.
Prilikom identifikacije može se našim uobičajenim rječnikom reći da ta
informacija može biti prihvaćena ili neprihvaćena. Prihvaćanje ili
neprihvaćanje je klasičan oblik kompjuterske identifikacije. Naime,
primljena informacija u obliku otiska logičkog niza, a koja se manifestira
kao rečenica prolazi kroz proces identifikacije tražeći isti takav niz
ugrađen u strukturi ličnosti radi usaglašavanja. Pri tome se svjesnost
eksponira iz unutrašniosti logičkog niza koji je uzorak identifikacije. Ako
i jedan elemenat tog otiska logičkog niza nije usaglašen, tj ako određeni
pojam nije u potpunosti usaglašen sa pojmom primaoca, dolazi do
njegovog neprihvaćanja. Jasno je, da će se vrlo mali broj otisaka misaonih
cjelina iz ateističkog kontejnera pozitivno identificirati s nekim od
logičkih nizova iz religioznog kontejnera sugovornika. Zbog velikog broja
različitih zatvorenih misaonih cjelina i polarnog opredjeljivanja male su
matematičke vjerovatnosti da se misaone cjeline podudaraju. Još ako se
tome doda da se ,,Netko,, trudi da civilizacijski sadržaj što više obogati
novim pojmovima koji uopće nisu u funkciji razvoja čovječanstva i da
uvođenjem novih civilizacijskih normi broj kombinacija uređenih
misaonih cjelina uveća, jasno je da će to za posljedicu imati još veće
nerazumjevanje.
Ovakvo viđenje nesporazuma stavlja svaku intelektualnu svijest pod
istu ,,mjeru,, jer postoji civilizacijsko uvjerenje da viši intelektualni nivoi
imaju veće mogućnosti razumjevanja što se po ovom izloženom materijalu
ne može prihvatiti. Postoje slučajevi gdje viši intelektualni kapaciteti traže
što veči broj proturječnosti u komunikaciji s namjerom da se intelektualno
dokazuju bez i najmanje želje da pokušaju naći rješenje ili razumno
obrazloženje za naznačene proturječnosti.
Dijete čim se rodi počinje ugrađivati pojmove u svoju intelektuaulnu
strukturu. Oprostite, počinju mu se ugrađivati pojmovi, prvo kroz dresuru
preko uvjetovanih refleksa, a zatim obrazovanjem. Učenjem se ti pojmovi
postavljaju u određene odnose i veze. Ako jednogodišnje dijete privučeno
pažnjom kroz neobičan oblik i drugačije boje pokuša u travi dohvatiti
gljivu, roditelji će ga u tome sprijčiti uz komentar ,,puj kaka,, ili slično. Ta
intervencija je neophodna jer dijete u toj dobi upoznaje stvarnost preko
čula ukusa, ali komentar ili bolje rečeno upozorenje ,,puj kaka,, je
nametanje jedne norme ponašanja po kojoj dijete ne treba dirati određenu
stvar bez obzira što ne zna smisao svega toga. Ako to isto dijete nakon tog
događaja naiđe na pasji izmet, njegova reakcija, ali i reakcija roditelja će
biti identične onoj predhodnoj.
Ovog puta reakcije roditelja imaju higijensku pozadinu koju pravdaju
kroz osobno usvojene zdravstvene norme. Treća identična reakcija
roditelja nastaje kada dijete pođe u blatnjavu baricu s vodom. Ta reakcija
ima estetsku pozadinu koju oni pravdaju praktičnim razlozima: nemamo
rezervnu garderobu. I tako dijete polako uči da se gljive ne diraju jer
mogu biti otrovne, da se pasji izmet ne dira jer se može od njega zaraziti,
da se ne igra blatom jer će se uprljati itd. Kasnije institucije nastave sa
nametanjem tih civilizacijskih normi, dok se ne dostigne stanje svijesti u
kojem se ni jedan pojam ne može promatrati bez te civilizacijske
uvjetovanosti. Ovim načinom odgoja dijete usvaja jedno šablonsko
razmišljanje, a samim tim i ponašanje kojim svaki usvojeni pojam veže za
određene civilizacijske norme. Usvajanje pojmova i njihovo ugrađivanje u
intelektualnu strukturu se vrši kroz sistem ocjenjivanja u procesu
obrazovanja gdje se svaki pojam podvrgava civilizacijskim mjerilima
vrednovanja. Osim što stav roditelja:,, ako budeš učio imat ćeš lagodniji
život,, predstavlja civilizacijsku stvarnost, on predstavlja društvenu normu
koja opravdava, a samim tim se i nameće, kao poticaj za usvajanje novih
pojmova i normi. Lijepo naučen, pošten, borben, uporan, istrajan,
obrazovan, bogat, kulturan, religiozan, itd su samo neki odrazi tih
civilizacijskih normi. Svaka takva osobina predstavlja jedan kontejner u
kojem su smješteni svi pojmovi koji opravdavaju postojanje te osobine.
Čovjek koji je kao dijete bio izložen samo jednoj od moralnih,
religioznih, nacionalnih, patriotskih, kulturnih, obrazovnih, itd. tortura u
principu neće prihvaćati iste te civilizacijske norme, tj neće imati
izgrađenu indetičnu intelektualnu strukturu kao kod svojih roditelja, ali će
zato imati prihvaćene druge oblike civilizacijskih normi kojima će kroz
isključivost zagorčavati i sebi i drugima život. Takav čovjek nezna za
drugi oblik života, osim obostrane torture.
Ako kažemo da je ovaj tekst dosadan, onda pored toga što se logički
nizovi ovog teksta ne mogu identificirati u odgovarajućim kontejnerima
čitatelja jer nemaju istu logičku strukturu, oni su podvrgnuti jednom
zaključku (dosadan) koji je posljedica intelektualne norme unutar tog
kontejnera na osnovu koje se utvrđuje dosadnost i nedosadnost. Bez
obzira kako se opredjelili prema ovom tekstu, uvijek je u pozadini tog
opredjeljenja neka civilizacijska norma. Stav da je ovaj tekst pisan iz
Kusturičinog Podruma, je također opredjeljenje koje odražava
civilizacijsku normu koja znači ograničenost.
Onaj tko doživi komunikaciju s nekim čije ponašanje sadrži odraz
negativnih kulturnih i moralnih normi, takvu će komunikaciju doživjeti
kao napad (na svoju ličnost). I u ovom slučaju nesporazum nastaje iz dva
međusobno povezana izvora. Jedan izvor je nepodudaranje logičkih
nizova, a drugi je čuvanje strukture intelektualne svijesti, a to znači
principijelnost u pridržavanju svojih usvojenih civilizacijskih pravila od
kojih su ponos i ,,stručnost,, najčešće prioritetni. Ovdje se emocionalni
elementi ne uzimaju u razmatranje jer su oni manifestacija, a ne uzroci
čuvanja integriteta svojih kontejnera.
Svijest bez kontejnera

Da li je uopće moguće da se nerazumjevanje prevaziđe?
Već je rečeno da je sposobnost razumijevanja moguća ali na višim
stanjima svijesti. Postoji osnovna baza svih tih viših stanja svijesti koja se
manifestira kroz veoma izraženu osobinu razumijevanja među ljudima.
Ovo nije posljedica formalne komunikacije, već istinske suštine takvog
stanja. Za bilo koji oblik komunikacije kroz ovu svijest postoji iskreno i
istinsko razumjevanje.
Sve vježbe koje se koriste u cilju postizanja takvog stanja imaju osnovni
cilj eliminiranje uticaja najvećeg zagađivača intelektualne svijesti,
civilizacijskih normi. Takva izjava izaziva vrlo snažnu emocionalnu
reakciju u intelektualnoj svijesti pa je nepoželjna ne samo za
razumijevanje i prihvaćanje, već i za prezentatora zbog mogućih
posljedica. Tom prilikom se stvaraju nevjerovatni otpori jer konstrukciju
intelektualne svijesti čine te civilizacijske norme. Samo prihvatiti to kao
mogućnost značilo bi prihvatiti mogućnost raspada jednog intelektualnog
sistema, tj umiranja.
Sistem funkciniranja novoformirane svijesti se odvija bez osobnog
eksponiranja kroz civilizacijske norme što se odražava kroz
neopredjeljivanje, ili još konkretnije, bez logičkog zaključivanja na bazi
civilizacijskih normi što drugim riječima znači nemogućnost zauzimanja
bilo kakvih civilizacijski uvjetovanih stavova. To se stanje u ezoteriji
naziva stanje naivnog i bezazlenog djeteta.
Radi lakše prezentacije takvog novog stanja svijesti, upotreba misaonih
cjelina je neuporedivo pogodnija.
Odbacivanjem djelovanja svjesnosti kroz civilizacijske norme, misaoni
kontejneri i logički lanci gube značaj i nestaju tako da svi pojmovi postaju
nezavisni elementi te svijesti koji kao misaone cjeline u odnosu na sadržaj
tog intelektualnog kapaciteta imaju jednaku važnost. To drugim riječima
znači da se svi dotadašnji pojmovi (osnovni, izvedeni, zaključci, stavovi,
civilizacijska opredjeljenja, razna iskustva itd) svrstavaju u kategoriju
osnovnih pojmova. Tom prilikom su logički nizovi zamjenjeni njihovim
konačnim zaključkom ili stavom. Kontejneri su zamjenjeni pojmovima
koji su predstavljali njihovu karakteristiku. Prilikom toga se mijenja čitava
struktura intelektualne svijesti. Svi pojmovi ili misaone cjeline zadržale su
svoje prisustvo i značenje, ali bez formiranih logičkih nizova i kontejnera.
Tako rasturene misaone cjeline dobijaju svoju jednostrukost jer pojmovi
koji su se u logičkim nizovima višestruko pojavljivali sada gube svoje
značenje. Isto to važi i za jednoznačne logičke nizove koji su bili u
različitim kontejnerima.
Ti pojmovi se ponovo povezuju, ali ovog puta nevezivanjem jedan za
drugi kao pri formiranju logičkih lanaca, već linijama koje osim logičke
povezanosti imaju veze i na sasvim drugačijim osnovama koje imaju sada
novo značenje u toj novoj strukturi. Onaj koji posjeduje takve nove
misaone strukture raspoređuje misaone cjeline prema njemu poznatim
kriterijima važnosti ne gubeći značaj te strukture, jer sa sa premještanjem
tih elemenata premještaju i njihove veze. One misaone cjeline koje su za
njega od veće važnosti, nalaze se bliže njemu i obrnuto. Cijela ta
novoformirana intelektualna struktura liči na prostornu paukovu mrežu.
Sve naučne činjenice tim vezama takođe povezuju pojmove ali tako da
ličnost koja posjeduje takvu strukturu te veze doživljava izvan sebe kroz
neopredjeljenost, tj. kao materijal koji je istovremeno točan, netočan i sa
mogućnošću i nećeg trećeg. Kraće rečeno, taj naučni materijal se ,,osjeća,,
kao mogućnost.
Ovakva nova intelektualna struktura se može nazvati jednostavnije
misaona struktura.
Evo jednog primjera koji može konkretno opisati odnose misaonih
cjelina. Rijetkost je naići na neki komentar čiji autor opisuje vlastita
civilizacijska opredjeljenja i emocije, jer se ta opredjeljenja i emocije
skoro uvijek ispoljavaju indirektno kroz stavove u komunikaciji.
“Inače čitao sam o toj teoriji da retardirana djeca imaju neku svrhu na
ovom svijetu i da su to visokorazvijene duše koje ovdje dolaze da bi
izgradile neke pojedince. Hm..ne znam..jer ako je to istina imaju itekako
veliki posao samnom i mojom sortom. Ja mogu podnijeti i zle i opake i
neiskrene ljude, ali glupe ne mogu, ma koliko da se trudim. Kad sam išao
u srednju, mojim autobusom su išla i neka djeca u školu za učenike sa
specijalnim potrebama.
Još se sjećam njihovih disproporicionalnih tijela, slinavljenja,
nesuvislog govora i totalnog odsustva sa ovog svijeta koji bi obično
uzrokovao da me neki 120 kg masivan 15-godišnjak sa dioptrijom 20
nagurava za vrijeme najveće gužve sa svojom podjednako velikom torbom
posve nesvjestan bilo čega. Redovito bi mi padao mrak na oči kad bih ih
ugledao.”
Emocionalna reakcija iz zadnje rečenice je posljedica nepodudaranja
misaonog otiska koji je stvoren promatranjem izgleda i ponašanja
mentalno retardiranog djeteta sa bilo kojim logičkim nizom u socijalnom
kontejneru u kojem su smješteni svi logički nizovi koji određuju normalno
ponašanje i normalan izgled ljudi. Da su se nekim slučajem kroz
obrazovanje i odgoj u tu ličnost ugradilii nizovi kroz norme koje
opravdavaju ponašanje te djece, sigurno da do negativne identifikacije
nebi došlo, jer bi misaoni otisak bio emocionalno i intelektulno
neprimjetno pozitivno identificiran. Negativnu identifikaciju uvjek prati
negativna emocija različitog intenziteta, dok kod pozitivne ne postoji
pravilo.
Civilizacijske norme određuju što je normalno a što nije. To isto vrijedi
i za estetski izgled. Ako čovjek izgradi misaone kontejnere sa logičkim
lancima koji određuju samo normalnost, onda ni jedan misaoni otisak
stvoren na osnovu estetskog izgleda neće biti prihvaćen ukoliko on ne
odgovara logičkim nizovima u tom odgovarajućem misaonom kontejneru.
To ima za posljedicu negativno emocionalno preživljavanje jer izgled te
djece ne odgovara usvojenim pozitivnim ,,normalnim,, kriterijima u
kojima nije izgrađen stav o normalnosti i onog negativnog dijela.
Identifikaciju misaonog otiska čovjek doživljava iz kontejnera kroz
svjesnost situacije koju mu nameće sadržaj tog misanog otiska. Za vrijeme
identifikacije ta svjesnost je potpuno odvojena od svoje intelektualne
svijesti i reagira na osnovu logičke uređenosti isključivo iz tog kontejnera.
Zbog toga su reakcije u određenim situacijama često neprimjerene
uobičajenom ponašanju. Često se zbog toga negativne emocije ne mogu
kontrolirati iako ih je ličnost u tom trenutku svjesna. Zato je nemogućnost
izbjegavanja emocionalnog stanja ,,nepodnošenje glupih ljudi,, savim
razumljiva iz ovog promatranog kuta. S druge strane, podnošljivost zlih,
opakih i neiskrenih ljudi je posljedica pozitivne identifikacije.
Glupost je suprotnost od inteligencije i inteligentan čovjek koji je
prihvatio polarizaciju civilizacijskih normi, doživljava glupost kao
negativno stanje.
Veći značaj ima činjenica da je glupost nemogućnost prihvaćanja
civilizacijskih normi. Osnovni zadatak u obrazovanju je nametanje
civilizacijskih normi što kod mentalno retardirane djece i ljudi to ide malo
teže. I zbog toga su veoma interesantni za promatranje jer
pojednostavljuju civilizacijske norme i sheme do njihove intelektualne
granice razumljivosti. Za profesionalno obučene ljude u toj djelatnosti koji
imaju iskustvo s takvom djecom, misaoni otisci nastali promatranjem
njihovog ponašanja i izgleda imaju izrazito pozitivnu identifikaciju.
Čovjek koji je prestruktuirao svoju intelektualnu svijest (oslobođenu
kontejnera) ni jedan od ovih navedenih opisa ne bi emocionalno doživio,
jer bi izgled te djece i ponašanje registrirao kao i svaki drugi neobičan
predmet pažnje.
Zaključci promatranja u takvoj situaciji bili bi donešeni na primjer, kroz
njihovo međusobno uspoređivanje, ili uspoređivanje sa normalnom
djecom, ili promatranje njihovih promatrača, itd. Koristile bi se i tom
prilikom neke civilizacijske norme, ali se sebstvo nebi doživljavalo kroz te
norme u formi prosuđivanja.
Božanska ljubav

Dok je čovjek prije morao skakati iz jednog logičkog niza u drugi ili iz
jednog kontejnera u drugi, dokazujući se i eksponirajući se kroz
civilizacijske norme, sada se on nalazi u otvorenom prostoru među
nezavisnim misaonim cjelinama proboden jednim malim brojem najčešće
svjesno odabranih linija, koje čine njegovu novoformiranu operativnu
ličnost. To za njega znači njegovu otvorenu percepciju i otvorenu svijest.
Svi ljudi koji posjeduju ovaj bazni nivo više svijesti imaju skoro istu
misaonu strukturu koja se razlikuje samo u rasporedu elemenata i
različitim probodenim veznim nitima. Sve što posjeduje jedan – posjeduju
i ostali, jer ne postoje ni moralni pricipi ni logička ili neka druga
uvjetovanost koji bi mogli te elemente zatvoriti. To drugim riječima znači
da svi posjednici takve strukture imaju skoro identične strukture (jer
sadrže iste elemente) koje se razlikuju u onom malom intimnom dijelu
koji predstavlja probodene niti kroz onog tko ih pojeduje, za razliku od
civilizacijske intelektualne svijesti gdje su svi pojmovi bili sebično čuvani
u zatvorenim kontejnerima čiju su diskretnost garantirale civilizacijske
norme. Prema linijama koje prolaze pored njega on je samo promatrač. To
u prijevodu znači: da sve što se dešava oko njega, a nije u direktnoj vezi s
njim za njega nema značaj, a samim tim ni potrebu za opredjeljivanjem.
Za razliku od prijašnjeg stanja gdje je on bio zatvoren u logičke nizove i
kontejnere i robovao svojim civilizacijskim predrasudama, on sada može
u djeliću sekunde drugačije prespojiti misaone cjeline što znači u djeliću
sekunde promjeniti odgovarajući intelektualni ili neki drugi stav. Svaki
leteći otisak koji uleti u tu misaonu strukturu je automatski identificiran
jer ne sadrži proces (kritičke) analize i utvrđivanja ,,pije li to vodu ili ne,,
(ima li to odgovarajućeg smisla ili ne).
Ako se malo dublje zađe u analizu civilizacijskih normi, može se doći
do zaključka da one drže ličnost u prošlosti, što znači da je civilizacijska
intelektualna svijest operativna skoro uvijek u prošlosti. Svaka misaona
aktivnost kroz civilizacijske norme u procesu komunikacije je vezana za
prošlost. Sam smisao i pojmovi civilizacijskih normi se odnose na
postupke koji su se već dogodili. Na primjer, analiza nepridržavanja nekih
civilizacijskih normi je uvijek prisutna nakon određenog događaja, kao što
bi recimo bilo vrijeđanje. Dolazak u stanje uvrijeđenosti je rezultat
procesa analize nakon događaja vrijeđanja. Svaka kritička analiza bez
obzira bila ona obavljena kroz naučne, religiozne, kulturne, moralne itd
norme sadrži vezanost za prošlost.
Nije teško pretpostaviti da odbacivanjem prolaska svjesnosti kroz
civilizacijske norme, novoformirana svijest dolazi u stanje sadašnjosti
koje se u ezoterici naziva ,,ovdje i sada,,. Oni koji su pokušavali dostići to
stanje koncentracijom na svijesnost sadašnjosti, imali su problem koji je
stvoren kroz posljedicu. U stanju koncentracije na sadašnjost se prekidaju
veze sa civilizacijskim normama i to može dovesti do stanja ovdje i sada,
ali samo dok tom koncentracijom traje izoliranost od civilizacijskih normi.
Bez obzira koliko se čovjek trudio održati stanje koncentracije na
sadašnjost, on kad izađe iz tog stanja, ponovo je vezan za prošlost kroz
civilizacijske norme. Problem je u tome što čovjek u tom stanju
koncentracije na sadašnjost treba biti i misaono operativan i aktivan, a ne
samo motorički aktivan uz prisusustvo koncentracije, što je u tom procesu
koncentracije skoro nemoguće postići, jer svaki pokušaj misane aktivnosti
u procesu koncentracije na sadašnjost sadrži uplitanje civilizacijskih
normi. To je samo privremeno stanje koje u ezoteričkom obrazovanju
služi kao indikator u procesu dostizanja trajnog stanja te svijesti. Moguće
je da se jednim dugotrajnim korišćenjem te tehnike kroz stvorenu namjeru
dostigne to trajno stanje. Ovdje treba biti iskren i napomenuti da je
praktično vrlo teško dostići to čisto stanje svijesti jer svaka ličnost koja
radi na izgradnji tog stanja ima duboke neprijatne životne tragove koji po
intenzitetu i prioritetu kasne i vuku se kao rep. Ipak, to stanje sadašnjosti
je prisutno u ličnosti jer je ona svjesna svih tih nedostataka i strpljivo čeka
trenutak ispita gdje će biti načisto u odnosu na te nedostatke.
Prijatan ili neprijatan miris su prirodne identifikacije preko čula njuha,
isto kao što su toplo i hladno prirodne identifikacije preko čula opipa. Te
vrste osjećaja mogu izazvati pozitivne i negativne emocije ali ih je ipak
potrebno promatrati odvojeno od civilizacijskih emocija koje su posljedica
civilizacijskih normi. Prilikom analize emocija, vrlo značajnu ulogu imaju
negativne emocije. Već je rečeno da u komunikaciji izrazito dominira
neprihvaćanje misaonih otisaka i da je nerazumjevanje sasvim normalna
pojava u komunikaciji. I tu se nalazi ogroman negativan emocionalni
potencijal.
Odbacivanjem prolaska svjesnosti kroz civilizacijske norme,
identifikacija misonih otisaka automatski gubi značaj, čime nestaju uzroci
za nastajanje negativnih emocija.
Ali istovremeno, ovim istim procesom nestaje i pozitivna identifikacija
koja sa sobom može donijeti pozitivne emocije tako da tim procesom
nestaju i pozitivne emocije. Civilizacijska intelektualna svijest ovakav
zaključak ne može prihvatiti jer bi čovjek bez emocija bio robot. Na
žalost, iskustvo je pokazalo da je to moguće. Te civilizacijske emocije sa
svojim nestajanjem omogućavaju vraćanje božanske ljubavi koja je od
rođenja prisutna u ljudskom biću, ali se zbog dominacije tih civilizacijskih
normi ne može eksponirati. Drugim riječima, božanska ljubav je
zarobljena civilizacijskim osjećajima, tj civilizacijskim normama. Da nebi
došlo do nesporazuma oko pozitivnih emocija, potrebno je napomenuti da
su sva uputstva učitelja najčešće usmjerena na stvaranje pozitivnih
emocija, ali ne onih koje proizilaze iz civilizacijskih normi. Najčešće se u
tom smislu daje sugestija osluškivanja prirode i iščekivanje njenih
pojedinačnih objava koje se mogu vrlo pozitivno doživjeti. Slična stanja
se mogu doživjeti i kroz meditaciju, ali osnovno usmjerenje je u
izbjegavanju analiza i praćenja određenih stanja kroz civilizacijska
pravila. Te objave su, u stvari, impulsi za pojavljivanje i održavanje te
božanske ljubavi.
Osjećaj blaženstva i neograničene ljubavi sa istovremenim
neosjećanjem svog materijalnog tijela je u stvari pokretačka snaga za
stvaranje opće kozmičke harmonije u što spada i čovječanstvo. Ni jedan
trenutak, takav čovjek ne propušta da okolini u kojoj egzistira ne izražava
poštovanje kroz razumjevanje i suosjećanje. Druga vrlo važna osobina
takvog čovjeka je njegova nevidljivost. To mu daje otvorene mogućnosti
za djelovanje.
Postoji adekvatan primjer koji ukratko obuhvaća uporedbu s danim
sadržajem kroz komentar Andjele u temi: Metafizika » Marija Magdalena,
Napisano: Subota Apr 22, 2006 8:07 pm
,, …Za njegov, pro-zapadnjački um i shvaćanja, bilo je neprihvatljivo da
u tantričkom samostanu pred svima isproba sve poze (koje su u stvari
“duhovni vodič” ka prosvjetljenju prilikom postizanja orgazma) sa 13-
godišnjom djevojčicom koju je zavolio kao svoje dijete dok je boravio u
samostanu i sa staricom od nekih 70 i kusur godina. Za onog koji traži
Istinu i za svakog tragaoca, pogotovu ako je muškog spola, zanimljivo bi
bilo vidjeti kako bi reagirao? Da li bi to i učinio ili nebi – i time propustio
priliku za prosvjetljenje?,,
Ako je čitatelj gornjeg teksta bar pokušao razumjeti izloženi sadržaj
onda bez problema može uporediti ovih nekoliko Andjelinih rečenica sa
obrazloženjima u tom sadržaju. Ovdje bi bilo potrebno dati još jedno
obrazloženje pojma koji nije imao značaj u iznesenom materijalu, a koji u
ovom komentaru dopunjuje gornji sadržaj. To je pojam namjere. Kada
neko promatra rad prosvjetljenog bića, dolazi do zaključka da on ima
ogromnu volju kojom može ostvariti skoro nemoguće ciljeve. To gledište
je ispravno sa tog pro-zapadnjačkog shvaćanja, međutim u pozadini
djelovanja takve visoko razvijene svijesti se nalazi namjera. Namjera je u
stvari volja oslobođena emocionalne pozadine, tj. oslobođena uticaja
civilizacijskih normi. Takva namjera isključuje bilo kakva civilizacijska
uvjerenja ili ograničenja, što za posljedicu ima potpunu civilizacijsku
emocionalnu isključenost. Hodanje po žeravici je primjer takvog stanja.
Zato je namjera vrlo efikasno sredstvo za provjeru prosvjetljenosti nekog
bića. Jedna od osobina prosvjetljenog bića je civilizacijska nevezanost za
bilo što (na primjer: materijalna, duhovna, emocionalna, patriotska,
rodbinska, nacionalna, moralna, kulturna, vjerska, navijačka itd). Opet se
to svodi na oslobađaje od uticaja civilizacijskih normi. Znači prosvjetljen
čovjek nije mogao zavoliti 13-godišnju djevojčicu kao svoje dijete u
civilizacijskom smislu. Druga stvar je u odnosu prema seksu koji je
civilizacijskim normama potpuno odvojen od prirode. Stav da je to
djevojčica od 13 godina još dijete ili starica od 70 i kusur godina
nepodobna za seks iz estetskih, moralnih, kulturnih, higijenskih,
zdravstvenih itd razloga je takođe civilizacijska uvjetovanost i
ograničenost. Namjera ne poznaje te uvjetovanosti i ograničenja. Sama
pomisao hoće li, ili neće tako nešto uraditi je potvrda neprosvjetljenosti jer
prosvjetljenost tj. namjera ne poznaje kolebanje i opredjeljenost. Jedna,
kako mi kažemo normalna osoba ove stavove koji opisuju strukturu
prosvjetljenog bića ne može shvatiti, a pogotovo prihvatiti, jer je duboko
srasla sa civilizacijskim normama. Sigurno da jedan tako normalan
muškarac to nebi mogao napraviti. Samo se postavlja pitanje: što bi radio i
koja bi mu bila svrha u tom samostanu? Da slučajno ne bi htio da
prosvjećuje primitivne narode? Ta različita gledišta iz različitih kuteva
percepcije se u Četvtom putu nazivaju različite razmjere. Promatranje
nekog događaja iz drugog civilizacijskog okruženja, osim iz ove prozapadnjačke
civilizacijske stvarnosti, različito je.
Svako tko se nalazi u djelomičnom ili trajnom stanju prosvjetljenosti,
morao je proći kroz njemu primjerena iskustva i iskušenja, i sav smisao tih
doživljaja i ispita je biti svjestan svoje uloge u tom iskustvu u toku
njegovog odvijanja. To je proces stvaranja svjesne namjere kroz ovdje i
sada.
Sveobuhvatnost

Čovjek sa visoko razvijenom svijesti promatra neki pojam u toj strukturi
istovremeno sa svim ostalim pojmovima s kojima je taj pojam u nekoj
vezi i to u granicama svojih intelektualnih mogućnosti. Obrazovaniji
posjednik će vidjeti više tih međusobnih veza. Praktično to znači, da on,
svjestan granica svojih intelektualnih mogućnosti istovremeno vidi sve
uzročno-posljedične veze tog promatranog pojma sa ostalim pojmovima s
kojima je u vezi. Takva percepcija se može nazvati sveobuhvatnost.
Percepciju kroz sveobuhvatnost nije moguće izraziti jer civilizacijski
linearno-logički način izražavanja to onemogućava. Da bi se
sveobuhvatnost mogla prilagoditi civilizacijskim uvjetima, mora se
raščlaniti na pojedinačne linearne logičke veze i na taj način prezentirati
kroz šabloniziranu komunikaciju iz kontejnera.. Tu se tada pojavljuje
reakcija civilizacijske intelektualne svijesti koja te ,,logičke,, veze
prihvata na svoj kontejnerski način i kroz komentare radi cirkus od
prezentiranog sadržaja. Može se postaviti pitanje: kako onda komuniciraju
međusobno ljudi koji su ovladali percepciju kroz sveobuhvatnost?
Komunikacija se odvija kroz asocijacije. Te asocijacije su ,,materijalni,,
odrazi misaonih otisaka. U određenoj situaciji je dovoljna samo jedna riječ
da oslika misaoni sadržaj koji se prezentira. Takva komunikacija djeluje
kao normalan razgovor, međutim ona sadrži asocijacije koje su razumljive
za isti ili viši nivo svjesti. Takva komunikacija sadrži i formalnu
komponentu koja je posljedica linijskog načina izražavanja koji je jedino i
moguć. Zbog toga su izražavanja takvih ljudi vrlo jasna za svaku
kategoriju intelektualne svijesti, jer svaki nivo svijesti ima jasno
razumjevanje istog sadržaja, ali na žalost na drugačiji način. To je naročito
naglašeno kod praćenja ezoteričkih sadržaja gdje se civilizacijska
intelektualna svijest ,,kači,, za neki sadržaj i tumači ga onako kako ga ona
razumije.
*Gnostičko iskustvo je zatvoreno u odnosu na civilizacijski dio
čovječanstva ne iz razloga čuvanja tajni, već iz nemogućnosti da se ono
objavi. Dva različita pristupa intelektualne percepcije kroz gnostičko
iskustvo i kroz civilizacijsku intelektualnu svijest nemaju prilagođavajuće
elemente koji bi omogućili razumljivu komunikaciju. Izbjegavajući
osnovni koncept intelektualne (logičko-linijske) percepcije, praktična
gnostika ulazi u vlastitu prourječnost u slučaju da pokuša svoje iskustvo
prebaciti u intelektualni kocept te (logičko-linijske) percepcije negirajući
time vlastiti sadržaj. Na primjer, neke veze između više elemenata koji se
doživljavaju gnostičkom percepcijom, mogu se jedino prikazati u obliku
jednog ili više logičkih zaključaka koje logičko-linijska svijest može u
nastavku logičkog zaključivanja dovesti u proturječnost spomenute veze
koju percepira visoko razvijena svijest. Kao konkretan primjer može se
uzeti s t a v da visoko razvijena (gnostička) i civizacijska svijest koriste
iste elemente (osnovne i izvedene pojmove) koje svaka za sebe na različite
načine u r e đ u j u. Kao prvo, gnostička svijest teži egzistenciji bez
stavova tako da upotrebljen pojam s t a v, stvara proturječnost u konceptu
gnostičke percepcije tj. literarne prezentacije. U isti se opis proturječnosti
može svrstati i pojam u r e đ u j u, jer se taj pojam koristi pri povezivanju
elemenata linijskom percepcijom, iako taj pojam ima drugačije značenje u
praktičnoj gnostici. To daje mogućnost i pravo civilizacvijskoj svijesti da
postavi pitanje: ako gnostička svijest ne prihvaća s t a v o v e i u r e đ i v
a n j e elemenata (pojmova) u konceptu svoje percepcije i analize, odakle
je došao s t a v da gnostička i civilizacijska,,…, i ,,gnostičko u r e đ i v a n
j e elemenata,,?. Sa ovom vrstom nesporazuma su se susreli svi gnostičari
koji su praktičnu stranu gnostičke percepcije i analize pokušali litarararno
predstaviti. Da bi se izbjegli nesporazumi te vrste, svaki zaključak ili stav
koji bude sadržavao moguću povratnu proturječnost bit će obilježen
zvjezdicom (*) koja upućuje na svjesnost ovog oblika izražavanja, a
samim tim i na svjesnost te proturječnosti.
Objektivnost i subjektivnost

Bilo bi normalno kod objektivnog rasuđivanja da svaki učesnik u
zaključivanju donese identičan zaključak, ali nije tako. Može se za primjer
uzeti jedan akademski visoko obrazovani stručnjak. Njegov stručni
kontejner je strogo selektiran jer taj kontejner predstavlja njegovo stručno
stajalište koje sadrži za njega istinita naučna gledišta. Postoje osnovna
(temeljna) naučna stanovišta koja nisu nikad predmet rasprave jer
predstavljaju usvojene društvene obrasce koji se kriju iza stava: to se
podrazumjeva samo od sebe. Iznad tog stajališta se nalazi civilizacijska
usmjerenost kroz uticaje preko obrazovanja i odgoja. Takav stav kod
nekog stručnjaka istog ranga i iste djelatnosti uopće ne mora biti
prihvaćen jer taj drugi stručnjak ima drugačije obrazovno i odgojno
usmjerenje. Iz toga se može zaključiti da će stav o nekom problemu biti
uvijek krajnje subjektivan bez obzira na stručnost. Civilizacijske
intelektualne svijesti, zbog kontejnerske percepcije nažalost uopće nisu
svjesne tih činjenica o subjektivnosti. Ovdje može netko prigovoriti na
nerealnom procjenjivanju i davanju teško utvrdljive činjenice o
nesvjesnosti vlastite subjektivnosti u komunikaciji. Postoje momenti kada
je čovjek svjestan svoje subjektivnosti, međutim, to su veoma kratki
momenti samo u određenim situacijama. Da je ta svjesnost vlastite
subjektivnosti u samo maloj mjeri prisutna unutar naše civilizacije, ta naša
civilizacija bi sigurno bila oslobođena sukoba (naročito većih razmjera).
Ispoljavanje ove nesvjesnosti vlastitog subjektivizma vidljivo je u
eksploatiranju pojma objektivnosti. Kontejnirana intelektualna svijest
percepciju dijeli na subjektivnu i objektivnu. Za subjektivnu percepciju se
uzima stav koji je proizašao iz predrasuda u kojima je ta ličnost
zarobljena. Onaj tko ispoljava takav zaključak o subjektivnosti, u stvari
određuje dva stava. Jedan je stav o ,,objektivnoj,, percepciji i odnosi se na
ličnost koja utvrđuje nečiju subjektivnost, a drugi je stav kojim se
ispoljava ta subjektivna percepcija i odnosi se na ličnost koja se navodno
subjektivno izražava. Kontejnirana svijest ne dozvoljava da se pri
utvrđivanju svoje ,,objektivne,, percepcije ima svjesnost i svog sopstvenog
stava koji je takođe morao doći iz nekih određenih utemeljenih
(subjektivnih) stavova. Upravo ti utemeljeni stavovi se uzimaju kao istiniti
i na osnovu njih se vrši opredjeljivanje prema subjektivizmu i
objektivizmu.* Tu nema nikakve razlike u procesu zaključivanja između
onoga koji ima navodno subjektivnu percepciju i onog za koga ta
intelektualna svijest tvrdi da je subjektivan. Obojca imaju kontejnere iz
kojih donose zaključke i svaki od njih ima svoje utemeljene kontejnerske
stavove na osnovu kojih svaki za sebe tvrdi da je objektivan. Može se
postaviti pitanje: da li je i autor ovog teksta svjestan da i on iznosi takođe
jedan stav koji bi po logici kojom prezentira nemogućnost objektinog
predstavljanja, takođe trebao biti neupotrebljiv zbog subjektivnosti te
njegove tvrdnje? Prezentacija navedenog subjektivnog izjašnjavanja o
subjektivnosti je nemoguća kroz linijsko-logičku percepciju i zato
predstavlja svoju vlastitu proturječnost.
Tumačenje da subjektivnost onemogućava drugog učesnika u
komunikaciji da prihvati njegove stavove je postavljanje tog drugog
učesnika u stanje intelektualne superiornosti po kojoj bi navodno njegovi
stavovi trebali biti osnovna mjera za utvrđivanje istinitosti. Čak se
pripisuje toj suprotnoj strani sebičnost kojom čuva svoje predrasude i daje
joj se kategorija OPS polariteta ( opredjeljenje prema sebi ).
Kontejnirana svijest je stav da svaka realna gnostika, između ostalog,
podrazumjeva i borbu protiv subjektivizma uvukla u kategoriju polariteta
smatrajući da ta borba protiv subjektivizma dovodi do objektivne točke
gledišta. Točno je da gnostika vodi borbu protiv subjektivizma, ali nije
točno da to dovodi do objektivne točke gledišta. Gnostika nema
objektivno gledište jer je to pojam koji egzistira u civilizacijskoj svijesti.
Visoko razvijena (gnostička) svijest je svjesna subjektivnosti i u tom cilju
i ima organizaciju svog bića. Ona je svjesna da na civilizacijskoj ravnini
objektivnost ne postoji i zato je maksimalno suzdržana od bilo kakvog
opredjeljivanja. Ni u sveobuhvatnoj percepciji koja bi trebala obuhvatiti
sve mogućnosti umjesto jednog opredjeljenja je problem sa ograničenim
intelektom koji bi trebao obuhvatiti te sve mogućnosti. Ti svi logički
parametri koji upućuju na subjektivnost se vode pod zajedničkim imenom,
s v j e s n o s t. Iz toga proizilazi jedno pravilo: sve dok činjenice čovjek
drži u sebi, on je objektivan. *Onog momenta kada neku tu činjenicu
objavi ili ispolji na neki drugi način, on je subjektivan i ta objava je
laganje i sebe i drugih. Tu se pojavljuje ona linijsko logička percepcija
koja odmah postavlja pitanje: da li to vrijedi i za autora ovog teksta koji
prezentira navodno gledišta visoko razvijene svijesti. Da, to se odnosi i na
njega. Ovaj tekst je namjenjen svima i razumljiv je različito u što spada i
ova logička proturječnost. Svjesnost laganja, kao i svjesnost ostalih
postupaka, osobina je duhovno razvijenih ljudskih bića. To svjesno
laganje je cijena koju plaća svaki gnostičar prilikom eksponiranja svojih
iskustava i ujedno i obaveza da se ne pretjera u tome svodeći to laganje na
najminimalniju mjeru. Iz tog razloga komentarima u kojima je potrebno
opredjeljivanje, gnostičar se izražava najčešće višeznačno, što za
civilizacijsku svijest znači neodređenost jer funkconira na isključivosti. To
što civilizacijska intelektualna svijest ne primjećuje tu asocijativnu
višeznačnost, ne znači da ona ne postoji.
Proučavanjem problema subjektivnosti može se doći do zaključka da je
subjektivnost, kao razlog za izradu nesporazuma i sukoba, vješto ugrađena
u našu civilizaciju. To je vidljivo iz njenog planskog i organiziranog
neprekidnog eksponiranja. Da bi negativna emocionalna energija bila
neprimjetno i planski eksploatirana kroz subjektivnost, uveden je pojam
objektivnost koji ni kao relativan pojam nije našao praktičnu primjenu u
komunikaciji. Taj pojam je nametnut sistemom obrazovanja i odgoja, te je
definiran kao nepristran, neodređen prema određenoj pojavi, nepristrasan,
neosoban, stvaran, pravedan, neutralan, nezainteresiran stav, itd, i u
upotrebi je, a da se pri tom njegova upotrebna vrijednost nije utvrdila zbog
neprekidne i trajno prisutne subjektivnosti. U praksi on znači
manipulativno sredstvo kojim se maskira subjektivnost.
Kroz subjektivnost se u komunikaciji pomoću nametnutih civilizacijskih
pravila neprimjetno ostvaruje isijavanje negativne energije.
Prvo i osnovno pravilo je tolerancija koja predstavlja trpljenje, tj
podnošenje tuđeg mišljenja. O stvaranju negativne emocionalne energije
pridržavajući se tog pravila je nepotrebno govoriti.
Drugo pravilo je prihvaćanje većinskog mišljenja kao najobjektivnijeg.
Treće pravilo je institucionalno utvrđivanje objektivnosti za što su
zaduženi pojedinci ili ustanove. To je najsloženiji i najsveobuhvatniji
oblik kontrole nesporazuma izazvanih subjektivnošću.
Obrazovanje je glavni institucionalni ,,nabacivač,, subjektivnih stavova
i zaključaka gdje se učenik od prvog dana uvodi u ubjeđenje da je sve
prezentirano u obrazovanju istina. Za svaki oblik sumnje slijedi kazna
kroz ocjenu. Primjer za to su u ovom povijesnom trenutku tri različite
prezentacije istih događaja u predmetu povijesti u Republici BiH.
Sudstvo takođe na svoj način određuje objektivnost jednog od različitih
stavova stranaka u postupku. Objektivnim se smatra stav koji je većom
sumom novca ili jačim utjecajem veza dominirao u procesu suđenja.
Ponekad se i sudsko Vijeće d o g o v o r i šta je objektivno. U ekonomski
razvijenim zemljama kriteriji za objektivno utvrđivanje istine se donose na
osnovu zakonskih pravila koja su takođe nastala kroz proces
subjektivizma pojedinca ili grupe. Osim toga objektivnu presudu donosi
sudac ili porotnici na osnovu svog subjektivnog uvjerenja o pravdi.
Ako nekom građanu stigne uplatnica za plaćanje kazne zbog
saobraćajnog prekršaja , onda je to praktično objektivna istina, bez obzira
da li taj građanin posjeduje prometno vozilo ili fizički nije mogao
napraviti prekršaj jer je već odavno sahranjen.
Sredstva javnog informiranja su od posebne važnosti za utvrđivanje i
određivanje objektivnih stavova i zaključaka. Te stavove iznose društveno
priznati stručnjaci čiju subjektivnost sredstva javnog informisanja prikažu,
a narodne mase to prihvate kao objektivan stav ili zaključak.
U ekonomski razvijenim zemljama djecu uče da je stav u vezi određenih
društvenih događanja objektivan samo ako su ga objavile određene
ovlaštene službe. Ako neki pojedinac iznosi svoje mišljenje o određenim
društvenim događanjima, on je naučen da obavezno istakne da je to
njegovo mišljenje ili stav.
Najekstremniji oblici nametanja subjektivnih stavova su kroz društvene
i državne institucije u kojima se glasanjem utvrđuje objektivnost
određenog stava zanemarujući činjenicu da su se u debati čuli samo
subjektivni stavovi u formi prijedloga.
Često se na forumu koristi pojam iluzija. Pozadina tako upotrebljenog
pojma je stav na osnovu ,,objektivne,, realnosti koja se smatra istinitom.
Intelektualna svijest ne želi te činjenice o vlastitoj subjektivnosti prihvatiti
zbog opasnosti rušenja svojih kontejnera što bi praktično značilo
nemogućnost iznošenja svojih stavova, i što je najgore, nemogućnost
,,objektivnog,, zaključivanja. Čitav jedan civilizacijski vezivni materijal,
koji se krije iza subjektivnosti, morao bi nestati. Civilizacijska svijest koja
ima formirane kontejnere, na osnovu tih svojih ,,objektivnih,, zaključaka
trebala bi se odreći te ,,objektivnosti,, ali se postavlja pitanje, kako? Ako
je intelektualna svijest iskrena prema sebi i svjesna te svoje subjektivnosti
u zaključivanju, ona može svjesno ili nesvjesno formirati namjeru koja će
ju uvesti u sveobuhvatnu percepciju. Taj ,,mrtvi čvor,, koji u svom
,,zagrljaju,, drži intelektualnu svijest, drži i sve nesporazume unutar
čovječanstva. Vjerovatno je iz tog razloga gramatika kao skup jedne vrste
civilizacijskih pravila toliko značajna disciplina.
Ovako maskirana subjektivnost odnosi ogromne količine negativne
emocionalne energije što je najvjerovatnije i cilj tvoraca i čuvara ove naše
civilizacije.
I sve to dolazi iz onih osobnih kontejnera u kojima se stvaraju ti stavovi.
Zbog toga visoko razvijena svjesna osoba neće emocionalno preživljavati
niti jednu posljedicu tih civilizacijskih normi, jer neće doći u situaciju da
bilo kojim civilizacijskim pravilom razmišlja o njima.
Lažna ličnost i pojedinačna JA

Stalno ispoljavanje svjesnosti iz tih kontejnera je, u stvari, percepcija
stvarnosti u okviru civilizacijskih normi. Svjesnost unutar jednog
kontejnera se u Četvrtom putu naziva pojedinačno JA. Civilizacijska
intelektualna svijest je prema tom učenju skup svih manifestacija tih
pojedinačnih JA. Za intelektualnu svijest koja nije prošla iskustvo
iznošenja svojih stavova kao doživljaj subjektivnosti, tj. koja je čvrstog
uvjerenja da su njeni stavovi objektivni, pojam pojedinačnih JA je teško
razumljiv. Zbog toga viša svijest ili istinsko JA je eliminirano kroz
neprekidna djelovanja pojedinačnih JA. Eliminacija istinskog JA se često
u gnostici spominje kao zarobljenost istinskog JA, što može stvoriti
pogrešnu predstavu o intelektualnoj svijesti. Također se i intrpretacija
integracije pojedinačih JA ne može bez iskustva pravilno interpretirati jer
je integracija pojedinačnih JA u stvari efekat razaranja kontejnera.
Intelektualna svijest se zbog tog načina eksponiranja preko pojedinačnih
JA ili kontejnera naziva lažna ličnost. Već je rečeno da kontejneri nastaju
procesom učenja kroz obrazovanje i odgoj.
Primjeri posljedica te vrste programiranja mogu se naći u gnostičkoj
literaturi. (Prilikom citiranja određenih dijelova tih gnostičkih sadržaja
vodi se računa da ti citirani sadržaji imaju opise stanja materijalne
stvarnosti koji su tom prilikom jednoznačno razumljivi za razliku od opisa
nematerijalne stvarnosti koje svaka ličnost može prihvatiti i tumačiti na
svoj osobni način).
Prvo treba vidjeti kako ličnost definira Gurdijeff:
,,Ličnost u čovjeku je ono što ‘nije njegovo’.
‘Nije njegovo’ znači da je to došlo izvana, što je on naučio, ili što on
odražava, svi tragovi vanjskih impresija ostavljeni u njegovoj memoriji u
njegovoj osjetilnosti, sve riječi i pokreti koji su naučeni, svi osjećaji
stvoreni uz pomoć oponašanja – sve to ‘nije njegovo’, sve je to ličnost.”,,
Svi mudraci ovako definiranu ličnost, ili kako se u ovom tekstu naziva,
intelektualnu svijest, pojednostavljuju kroz izreku:
Ono što vi osjećate i mislite da ste vi, u stvari niste vi.
Na jednom predavanju iz gnostike je vođena diskusija o lažnoj ličnosti.
Jedan od posjetilaca je bio vidno uznemiren kroz tvrdnju da njegova
svijest nije njegova. Predavač mu se tada obratio sa pitanjem: Što čini
cigana ciganinom: odijelo, ponašanje ili njegova svijest? (Ovdje se pojam
cigan uzima figurativno kroz ponašanje grupe, a ne kao nacionalni
identitet.) Posjetilac je odgovorio: naravno, njegova svijest. Tada ga je
predavač ponovo upitao: što bi ste vi sada bili da su vas nekim slučajem
cigani ukrali kao bebu? Da li bi vaša svijest bila ovo što sada osjećate i
vidite ili nešto drugo? Da li ovo što sada mislite da ste vi nije nastalo na
isti način na koji bi dobili cigansku svijest? Zar vas to ne asocira na
nabačeno odijelo?
Sličan primjer je dao Antoni de Melo u knjizi Buđenje:
,,Zamislite kako ruski bračni par usvoji jedno američko dijete i odvede
ga u Rusiju. Ono pojma nema da je rođeni Amerikanac. Njegov maternji
jezik je ruski, on živi i umire za veliku majku Rusiju, mrzi Amerikance.
Na njemu je pečat kulture, odrastao je na ruskoj književnosti. Gleda na
svijet očima svoje kulture…,,
U nastavku ovog teksta de Melo komentira prolazak svjesnosti kroz
civilizacijske norme kulture, tj. promatranje intelektualne svijesti iz
kontejnera kulture na slijedeći način:
,,…Ako, pak, hoćete da nosite svoju kulturu kao što nosite odjeću, to je
druga stvar. Indijanka će obući sari, Amerikanka nešto drugo, Japanka
kimono. Ali nitko se ne poistovjećuje sa svojom odjećom. Međutim, vi
hoćete da što više istaknete svoju kulturu. Postajete ponosni na nju. Uče
vas da budete ponosni na svoju kulturu.,,
Obzirom da se kroz kulturu manifestira nacinalni, vjerski, patriotski,
šovinistički, itd identitet i znanje koje se dobija kroz obrazovanje
(računajuči i tri različita udžbenika povijesti u Republici BiH), ova de
Melova interpretacija se podudara sa opisom intelektualne svijesti kao
lažne ličnosti.
Proturječnost visoko razvijene civilizacijske svijesti i gnostičke
interpretacije lažne ličnosti je vidljiva iz stava:
,,Dakle, sada imam samo tu pamet koju imam, pa ću se ja osobno za
sebe sasvim sigurno oslanjati na tu svoju pamet, jer ja druge pameti
nemam, a i ne želim se oslanjati na nečiju tuđu pamet.,,
Ako se uzme u obzir da unutar intelektualne svijesti ništa ne može biti
izvan mjerila rasuđivanja, i da je razum uvijek prisutan, može se postaviti
pitanje: čiji razum?
Gnostika je psihološka disciplina koja oslobađa čovjeka tuđeg
nametnutog razuma kroz proces koji se naziva odumiranje (lažne) ličnosti.
Prema ponašanju djece, može se zaključiti da je njihova svijest prirodno
formirana bez lažne ličnosti koju obrazovanje i odgoj bez samilosti
uništava nabacujući logičnost razmišljanja kao ,,vezivno tkivo,, naučnih
pojmova. Ostaju ponekad fragmenti te svijesti koji traže objašnjenja u tom
nabačenom linijskom logičkom načinu rasuđivanja što stvara velike
mogućnosti da takva osoba zaluta u svojoj podsvjesnoj želji da vrati ono
što joj je oduzeto. Iz tog kuta mentalno retardirana djeca i ljudi ispoljavaju
u većoj mjeri fragmente te netaknute svijesti što se u spoljnjoj sredini
osjeća kao bezazlenost, iskrenost, umiljatost i susretljivost.
Intelektualna svijest lažnu ličnost osjeća kao jedinu postojeću svijest,
tako da je pojam odumiranja lažne ličnosti teško razumljiv kao pojam
,,umiranja,, ili bolje rečeno ,,nestajanja,, vlastite svijesti. Iz perspektive
praktične gnostike to odumiranje lažne ličnosti znači ,,skidanje odijela,, i
svjesnog držanja pored sebe. Drugim riječima to znači svjesnost
neupotrebljivosti civilizacijskih shema rasuđivanja. U zavisnosti od
važnosti i ozbiljnosti sadržaja gnostičar pri ulaženju u (civilizacijsku)
komunikaciju ponekad ,,navuče,, to odjelo i svjesnom komunikacijom
kroz kontejnere pokušava prezentirati ,,svoje,, stavove. Ovo držanje
,,odijela,, pored sebe je stvarni doživljaj, jer se misaoni procesi ne odvijaju
kroz sebstvo. U takvoj svijesti ličnost i dalje egsistira kroz čistu
samosvjesnost.
Lažna ličnost, ne samo da je fragmentirana kroz pojedinačna JA (tj.
svjesnost kroz kontejnere), već je podjeljena i po stupnju vezanosti za ta
određena JA (tj. kontejnere). Manifestacija te vezanosti su predrasude.
Čuvanje kontejnera, tj. branjenje svojih stavova, a koji ponekad imaju
izrazitu civilizacijsku nelogičnost Četvrti put naziva odbojnicima.
Nametnute civilizacijske norme određuju sadržaje i načine njihove
upotrebe u kontejnerima u što spada i proces identifikacije misaonih
otisaka unutar tih kontejnera. Logičko-linijski način razmišljanja je
također civilizacijsko pravilo kojim se grade logički nizovi na osnovu
kojih se grade kontejneri. Zbog kontejniranog pristupa percepciji,
intelektualna svijest zamjenjuje upotrebu pojma lažne ličnosti za
kontaminiranu svijest jer u interpretaciji u trećem licu tu ličnost oslobađa
osjećaj vlastite kontaminiranosti. S druge strane, pojam kontaminirane
svijesti se može promatrati kroz parcijalne kontaminirane vanjske uticaje
u kojima se zadržava bazni dio (lažne) ličnosti. Sve su to posljedice
osjećaja vlastite objektivnosti u kojoj intelektualna svijest ,,objektivnu
percepciju,, ostvaruje iz jednog od novoformiranih kontejnera koji na
logički i naučni način obrađuju i opisuju gnostiku. Takav pristup
tumačenju gnostike se ne temelji na gnostičkom praktičnom iskustvu već
na usvojenim teorijskim ,,novokomponiranim,, pojmovima koji se kroz
određena moralna opredjeljenja logičkim nizovima pretvaraju u ,,teoriju
gnostike,,.
Za gnostičara svaki izneseni stav, pa i iz te ,,teorijske gnostike,, ima
smisla jer on smisao toga ne određuje na osnovu civilizacijskih (naučnih,
moralnih, kulturnih, iskustvenih, itd) pravila ili stavova koji bi mogli biti
predmet rasprave unutar sadržaja, već na osnovu saznanja o kontejniranoj
svijesti koja proizvodi te stavove i koji kao takvi za tu ličnost imaju
vrijednost i kredibilitet. To su za njega informacije koje dotiču njegovu
intelektualnu svijest u onim dodirnim točkama koje se podudaraju kroz
suglasnost dok ostale komponente prolaze kroz proces identifikacije bez
neke posebne važnosti. Može netko postaviti provokativno pitanje: otkud
takvom gnostičaru intelektualna svijest kada je on odbacio sve
komponente koje grade intelektualnu svijest? Da, on posjeduje vrlo
skromnu, i u civilizacijskom smislu, vrlo ograničenu intelektualnu svijest.
Iako je svo naučeno znanje kroz obrazovanje i iskustvo prisutno u
njegovoj svijesti, ono nema neku naročitu praktičnu vrijednost, jer
civilizacijska pravila na osnovu kojih se to znanje eksploatira, za njega
svjesno ne postoje. U komunikaciji se taj civilizacijski nedostatak ne
primjećuje zbog djelovanja Gnostičke suštine. Gnostička suština određuje
način ponašanja u procesu komunikacije. Dio tog ponašanja se može
uočiti kroz reakcije za koje promatrači sa strane ne vide ni uzrok ni povod.
Ponekad članovi porodice upitaju takvog čovjeka: zašto si to napravio?
On im odgovori: iz najmanje tri razloga. Kada im odgovori na pitanje, koji
su to razlozi, obično daju komentar: uh što si ti kompliciran. Promatranje
stvarnosti kroz sveobuhvatnost omogućava uočavanje uzročnoposljedičnih
veza određene pojave iz svih kuteva istovremeno u
granicama intelektualnih mogućnosti takvog promatrača, pa i reakcija na
tu pojavu je najbolja moguća izabrana varijanta, za razliku od linijske
percepcije koja registrira najčešće posljedicu tj. pojavu.
Može se pomisliti da takav čovjek svoje ponašanje eksponira kroz
aroganciju ili samovažnost. Pristup opisivanja ponašanja takvog čovjeka
je zbog linearnog načina izražavanja određen redosljedom tako da je
nemoguće istovremeno opisivati i druge forme njegovog ponašanja. U
osnovi njegovog odnosa prema drugima je razumjevanje situacije kroz
Gnostičku suštinu, što bi se moglo opisati kao djelovanje osjećanja opće
harmonije koju takav čovjek ne želi narušiti. Tu se pojavljuju reakcije
koje se civilizacijski mogu prikazati kao poštovanje prema bićima koja su
s njime u određenoj direktnoj ili indirektnoj komunikacijskoj vezi.
Ponekad, situacija zahtjeva da takav čovjek reagira izvan navedenih opisa,
međutim, razlozi za takvo ponašanje nisu posljedica Generalnog zakona,
već reakcija Gnostičke suštine. Može se kao primjer uzeti davanje podrške
ili bolje rečeno pomaganje u snalaženju ljudskih bića koji nesvjesno
preživljavaju određene životne lekcije u smislu samorazvoja svijesti.
Spektar takvih reakcija je moguć od onih najvulgarnijih do onih
ekstremno ,,kozmetički,, dotjeranih, jer pravila u civilizacijskom smislu ne
postoje. Jedan sličan primjer civilizacijski nepredvidivog načina
ponašanja kroz Gnostičku suštinu je opisao Castaneda u procesu stvaranja
shamanske okultne grupe pri odabiru njenih članova. Za civilizacijsku
svijest je najpodesniji izraz za takvo ponašanje kontrolirana ludost kojeg
je uveo takođe Castaneda. To ponašanje ne pripada kategoriji ismijavanja
ili ruganja, već kategoriji određenih asocijativnih poruka. Često neka
reakcija u momentu njenog ispoljavanja nema određenog smisla ni za
njenog autora, tako da se taj smisao ispolji tek naknadnim procesom
komunikacije. Tumačenje Castanedinih djela upućuje na zaključak da pri
čitanju tih tekstova, civilizacijska intelektualna svijest ne pridaje značaj
opisanim ponašanjima kao što su ne-rad (ne-delanje), kontrolirana ludost,
nosanje bilježnice i preporuka da u nju Castaneda upisuje prstom umjesto
olovkom, odvojenost od španjolske kulture koja se nametnula kroz
kolonizaciju, prezentacija svijesti ratnika, stalna upozorenja Don Huana
upućena Castanedi da ne koristi svoj racionalan um u procesu rasuđivanja,
i sl. koja negiraju civilizacijske norme. Ta ponašanja na specifičan
shamanski način upućuju čitaoca na proces rastvaranja civilizacijskih
kontejnera.
Programiranost kroz religiju

U određenom životnom dobu čovjek naglo usporava proces učenja, ili
bolje rečeno, prestaje nasilni proces nametanja civilizacijskih obrazaca, tj.
formiranja kontejnera, i to stečeno znanje se u nastavku života ispoljava
kroz njegovu formiranu intelktualnu svijest, tj. lažnu ličnost. To stečeno
znanje se može promatrati kao startna pozicija u aktivnoj demonstraciji te
intelektualne svijesti. Sasvim je normalno da svaka ličnost ima svoju
specifičnu startnu poziciju. Svaka nadogradnja te svijesti se obavlja po
svojoj slobodnoj volji sa te startne pozicije. Na osnovu usvojenih
društvenih obrazaca, tj. civilizacijskih programskih shema u što spada i
naučna građa, intelektualna svijest nastavlja sa samostalnim vlastitim
daljnjim programiranjem. Formiran stabilan karakter takve ličnosti je
jedna od manifestacija tog uspješno nametnutog programa. U tome su
naročito značajne pozitivne moralne norme. Čovjek koji je odrastao pod
uticajem religioznih normi ili normi koje se indirektno podudaraju s tim
religioznim normama će sasvim normalno svoju svjesnost eksponirati
kroz formiran religiozni kontejner. Na potpuno identičan način će se
eksponirati intelektualna svijest koja ima ateistički ili neki drugi formiran
kontejner. Sva pojedinačna JA iz tih kontajnera će biti doživljena kroz
vlastitu svjesnost o istinitosti sadržaja tih kontejnera. Ako je neka
intelektualna svijest prošla kroz agresivan i psihopatski ,,obrazovni
tretman,, ona će imati formirane logičke lance obrane u svakom od
formiranih kontejnera iz kojih će njena svjesnost na grub način
rješavati ,,nemoralan odnos,, prema njoj. Skoro svaki i najmanji problem
će biti kroz tu svjesnost manifestiran na grub način uz obrazloženje da se
u ovom svijetu drugačije ne mogu rješavati problemi. Eksponiranje
svjesnosti kroz kontejnere u formi pojedinačnih JA je civilizacijsko
pravilo za svaku ličnost koja je prošla ,,civilizacijsku obuku,, kroz
obrazovanje i odgoj. Izuzetaka nema! Na primjer, bježanje iz
subjektivnosti kroz ,,objektivnost,, prihvatajući OPD ( opredjeljenje prema
drugima ) kriterije je prezentiranje te ,,objektivnosti,, kroz stare moralne
norme dobra u odnosu na zlo koji i dan danas egzistiraju u religiji.
Stav da ljudi nisu svjesni da su programirani kroz religiju potvrđuje
takođe nesvjesnost vlastite kontejnirane svjesnosti. To potvrđuje i često
nazivanje ljudi ovcama. Etiketiranje te vrste se može smatrati agresivnim
nametanjem svojih stavova u čemu leži najveći uzrok nesporazuma i
sukoba. Opet se sve vraća na subjektivnost. Najčešće ličnost svoje
kontejnirane stavove smatra objektivnim. Svaka ličnost će za stavove koje
se ne podudaraju sa stavovima sugovornika tvrditi da su stavovi tog
sugovornika predrasude. I tu nema kraja!
Da li nas Netko vrti u krug s namjerom da u tom beskonačnom
dokazivanju istinitosti kao nus- produkt dobija na poklon negativnu
emocionalnu energiju?
Većina ljudi civilizacijski teret objašnjava kroz kontejnere na način
kako su ti kontejneri obrazovanjem i odgojem formirani. Stupanj
razvijenosti intelektualne svijesti vrlo malo utječe na te prihvaćene
stavove. Normalna je pojava da se u svim duhovno opredjeljenim
skupinama nalaze kategorije intelektualne svijesti od onih nepismenih do
akademskih. To drugim riječima znači da svaki član određene duhovne
skupine ima formiran kontejner sa stavovima te skupine i u zavisnosti od
svog intelektualnog nivoa se i ponaša unutar tog kontejnera. Iz takvih i
sličnih kontejnera se eksponiraju sve kategorije intelektualne svijesti kroz
svjesnost.
Manjina ljudi se osjeća nezadovoljno sa objašnjenjima koje nude
zvanične društvene institucije zbog uočenih društvenih proturječnosti i
traga za stvarnim uzrocima ljudske patnje. Svaki pokušaj pronalaženja tog
uzroka nailazi na logičku opredjeljenost kroz zaključak i stav kojeg treba
donjeti. Koji god zaključak i stav bude donešen, on je rezultat stečenog
(čitaj nametnutog) znanja upakiranog u kontejnere koji jedino može biti
proizvod tih kontejniranih elemeneta. U slučaju da neka ličnost ne želi
prihvatiti ni jedno tumačenje postojećih kontejnera, ona nema drugog
izbora osim da formira neki novi kontejner sa nekim novim logičkim
nizovima jer njena intelektualna svijest jedino na takav način funkcionira.
Tvorci ove naše civilizacije su takođe predvidjeli jedan skroman, ali vrlo
efikasan asortiman logičkih lanaca za formiranje takvih novih kontejnera.
I tu se dolazi konačno do pitanja: nije li neki novi oblik borbe protiv
ljudske patnje također dizajniran na principu vjerovanja? Oni čija
pojedinačna JA egzistiraju u tim novoformiranim kontejnerima će
energično negirati takvu mogućnost uz iznošenje niza ,,objektivnih,,
činjenica na isti način kao i religiozni ljudi koji patnju ljudi objašnjavaju
na svoj način iz svojih kontejnera. Pisac ovog teksta ovom prilikom dobija
etiketu razbijača pozitivne namjere u buđenju ljudi jer je agent kontrolnog
sistema zbog prikazivanja bezizlazne situacije kojom ljudi trebaju shvatiti
da ne mogu ništa učiniti u smislu progresa. Ipak, u ovom povijesnom
trenutku ne postoji inkvizicija koja bi takvo izlaganje po kratkom
postupku riješila.
Ovaj tekst daje pogled na stvarnost u kojoj za kontejniranu svijest nema
izlaza. Prvi znak da je ličnost stvorila neku šansu za izlazak iz stanja
patnje nije traganje za uzrocima patnje što je prvi korak u logičkoj
linijskoj percepciji i analizi, već svjesnost da svaki zaključak kojeg donese
u tom pravcu nema praktičan smisao. Ova svjesnost ne znači odbacivanje
zakjučivanja u tom pravcu, već namjeru da se eliminirano JA aktivira, što
dovodi do proširenja subjektivne percepcije. Proširenje subjektivne
percepcije povezuje svjesnost istovremeno kroz više kontejnera, što za
posljedicu ima stvaranje proturječnosti unutar vlastite ,,objektivnosti,, koje
znače cijepanje kontejnera i početak odumiranja lažne ličnosti. Dok god se
svjesnost eksponira iz zatvorenog kontejnera, ona nije u mogućnosti
povezati zaključke iz nekog drugog kontejnera koji bi mogli stvoriti
proturječnosti unutar vlastite svijesti. Već je nekoliko puta rečeno da je
svjesnost glavni pokretač istijskog JA. Mnogi zamjenjuju svjesnost za
razumjevanje što može još više pojačati nesporazume kroz ograničenu
subjektivnost. Često se odumiranje ličnosti zamjenjuje sa razaranjem
jednog ili više kontejnera i stvaranjem drugih. Taj prijelaz ostavlja
određene psilohološke smetnje koje mnogi tragaoci za Istinom tumače kao
pozitivan pomak u cilju ,,odumiranja lažne ličnosti,,.
Način odumiranja lažne ličnosti je različit za svaku ličnost, ali je princip
isti na način kako je predhodno opisan. Namjera da se čovjek oslobodi
patnje koju nameće Generalni zakon pokreće mehanizam njenog
ispunjenja. Djelovanje ovog mehanizma se osjeća kao pozitivno
ispunjavanje namjere kroz koincidencije koje se uklapaju u sudbinske
tokove. Određena opredjeljenja koja za neke intelektualne svijesti znače
torove za ovce, za tragaoce istinske slobode mogu biti prolazni putevi za
odumiranje lažne ličnosti. Pravila ne postoje.
Veći protok informacija i veća pokretljivost ljudi omogućavaju
jednostavniji pristup sticanju znanja. Sticanjem znanja se smatra razvoj
bića kroz iskustvo, a ne kao što je u trendu shvaćanje da je to razvoj bića
kroz analitičko samoposmatranje sa unaprijed pripremljenim iskustvom
kao na primjer kroz stav: ja želim biti OPD orjentiran. Ovaj prvi pristup se
naziva razvoj Gnostičke suštine jer se razvija izvan civilizacijskih
ograničenja ,,svetih spisa,, i logičkog načina razmišljanja, a drugi je razvoj
ličnosti opredjeljivanjem kroz stare ili novoformirane civilizacijske norme
i logičko razmišljanje (iz kontejnera). Potrebno je napomenuti da je
analitičko samopromatranje potreban uvjet za početak istinskog buđenja,
ali nije dovoljan za daljni razvoj svjesnosti, tj. za proces buđenja.
Gnostička svijest je također u procesu globalnog razvoja, a naročito
naglim razvojem informatike tako da shvaćanja gnostičara iz prošlog
stoljeća o neophodnosti škola i učitelja doživljavaju promjenu. Ta
promjena je proizašla iz dva zasebna uzroka. Jedan je jednostavnost
pristupu informacija, a drugi je konačna spoznaja da se upotrebom
civilizacijskih sredstava kao što su škole i učitelji postiže imitacija sticanja
znanja. Oni gurui koji su tu uzročnost shvatili raspustili su škole i prestali
biti učitelji.
Da li su religiozni ljudi ovce?
U cilju boljeg međusobnog komuniciranja bilo bi potrebno shvatiti da
nisu svi ljudi sposobni dostići visok duhovno-razvojni nivo. Visoko
razvijena intelektualna svijest će zauzeti stav da je ona svijesna ove
činjenice. To je točno, ali samo u trenutku dok je ta činjenica u procesu
rasprave. Čim se iz tog kontejnera pređe u drugi, vjernika se imenuje
ovcom. Činjenica je, da svako za sebe prema svojim intelektualnim
sposobnostima i nametnutim životnim (karmičkim) sadržajima kroz
Generalni zakon ,,bira,, način dostizanja duhovno-materijalne ravnoteže
koja je poremećena stalnom proizvodnjom negativne emocionalne
energije kroz patnju. Linijska logička svijest u takvom stanju prvo traži
uzrok kako bi na osnovu njega riješila problem. Tu ju dočekuje kao u
zamku nepregledan arsenal svih mogućih obrazloženja od onog sa
nasljednim grijehom preko kapitalističkog izrabljivačkog sistema kroz
profit, do svjetske zavjere kroz tajnu svjetsku vladu. Već postoje
pripremljene institucije koje prihvaćaju opredjeljene ljude prema uzroku
patnje sa programom za ljudsku ,,rehabilitaciju,,. Na tom mjestu se
formiraju novi kontejneri prilagođeni potrebama korisnika iz kojih
svjesnost nema izlaza. Takva organizacija ,,rehabilitacije,, je neophodna
jer civilizacijski program ne predviđa druge alternative nesvjesnog
eksploatiranja negativne emocionalne energije. Religije, računajući i New
Age su trenutno najizraženije institucije koje osiguravaju civilizacijsku
,,ravnotežu,, sa nevidljivim negativnim energetskim emocionalnim
vektorom. Oni koji misle da su sa svojim viđenjem situacije iznad
,,ovaca,, spadaju u kategoriju izgubljenih koje ,,ovce,, pokušavaju vratiti
na ,,ispravan put,,. Takva nadmetanja viđenja problema patnje traže i
odgovor na pitanje: kome se prikloniti? Komunizam je u začetku bio
ekstremno OPD usmjeren sa visoko razvijenim intelektualnim vođstvom i
kasnije je kroz institucije vlasti spriječio izradu ljudi u ovce ignorirajući
religiju, i starije generacije znaju kako je to izgledalo. Istinski gledano,
svaka ideologija koja ima za cilj oslobađanje čovječanstva od patnje kroz
stvaranje kritične mase ,,svjesnih ljudi,, je kao ideologija ekstremno
pozitivna, međutim, kroz uticaj Generalnog zakona ona je u praksi vlastita
suprotnost.
Onaj tko je stvorio namjeru da izađe iz problema koje mu život nameće
neće se baviti njihovim uzrokom, a pogotovo obrazloženjima
odgovarajučih autoriteta, već će iščekivati (a ne tražiti) šansu za izlaz.
Traženje šanse za izlaz je akcija koja u pozadini ima linijsko-logički
koncept razmišljanja kojim upravlja Generalni zakon i kao takva ima vrlo
male šanse za pozitivno kretanje unutar sudbine. Iščekivati šansu
uključuje i mogućnosti akcija koje se logičko-liniskim konceptom
razmišljanja ne mogu predvidjeti, a čiji se efekti tumače kao
koincidencije. U takvoj vrsti akcije će takođe djelovati Generalni zakon,
najčešće mnogo izražajnije, nametanjem niza bizarnih bezizlaznih
situacijija koje nude ,,odgovarajuća,, rješenja. To se može povezati i sa
karmom. Tako se čovjek može sudbinski naći ne samo u religioznom
okruženju, već i u nekoj crnomagijskoj sekti. Uticaj Generalnog zakona u
tom slučaju predstavlja životne lekcije u smislu ispita s ciljem razvoja
Gnostičke suštine. I u ovom slučaju postoji praktična opravdanost ovih
,,rehabilitacijskih,, institucija. Proturječnosti koje se nalaze na putu
spoznaje untar tih ,,rehabilitacijskih,, institucija omogućavaju napredak. U
svakoj takvoj sredini bez obzira koliko ona vršila ,,rehabilitacijski,, uticaj,
moguć je razvoj svijesti. Intelektualna svijest koja promatra religiju iz
svog kontejnera kao programiranu obmanu, ne može prihvatiti mogućnost
da se unutar vjerskih grupa pa čak i institucija mogu susresti ljudi sa
visoko razvijenom svijesti. U razvoju svijesti se najčešće počinje od
prepoznavanja onih osnovnih programskih shema kroz čiju proturječnost
se i ostvaruje napredak. Na primjer, ako je ličnost dosljedna u poštivanju
pozitivnih moralnih normi, relativno brzo će se suočiti sa proturječnostima
unutar pravila koje određuje njena grupa. Moguće je, a ne mora, da se u
razvoju svijesti promjeni nekoliko grupa (duhovnih škola i sl.). Što se
svijest jednog bića više razvija, to je ona bliža zajedničkoj univerzalnosti.
Na toj ravnini ne postoji nerazumjevanje ne samo među visoko
razvijenim duhovnim bićima, već prema svima jer je odnos prema svakoj
intelektualnoj svijesti izražen kroz poštovanje bez obzira bio učesnik u
komunikaciji klasificiran u kategoriju mentalnog bolesnika ili nekog
akademski obrazovanog stručnjaka.
Na tom primjeru se često zaustavljaju materijalistički usmjerene
inelektualne svijesti sa pitanjem: što ako takvog ,,pametnjakovića,, taj
luđak izudara? Razvojem svijesti, ličnost se sve više oslobađa Generalnog
zakona koji proizvodi takve navedene situacije, što u prijevodu znači
stvaranje (kroz iskustvo) osobne nevidljivosti. Bitno je napomenuti
shvaćanje ljudi bez gnostičkog iskustva, da se visoko razvijena svijest
razbacuje ljubavnim ,,balonima,, prema onima koji im nanose
neprijatnosti. Obasipanje ljudi ljubavlju koji se nekorektno ponašaju
prema ličnosti je izmjenjeni oblik vjerske norme praštanja i nema nikakve
veze sa gnostikom. Gnostika ne prakticira donošenje negativnih
zaključaka, a naročito u formi presuđivanja jer je odbačena proizvodnja
negativnih misli. Za gnostičara ne postoji ni praštanje ni uzvraćanje
ljubavlju, jer on nije sposoban utvrditi negativno ponašanje nekoga prema
sebi analizom kroz civilizacijske norme, jer to spada u kategoriju
negativnih misli, tj. negativnog presuđivanja. On je oslobođen tih misli
koje predhode praštanju, jer da bi se oprostilo nekome treba prvo zauzeti
stav o ugroženosti, tj. osjećati se uvrijeđenim kroz moralne norme unutar
nekog kontejnera. To je jedan od primjera eksponiranja sebstva izvan
civilizacijskih normi. Kada učenik ,,sagori,, u toj poziciji svog sebstva
izvan moralnog kontejnera (kroz uticaj Generalnog zakona), tj. kada se
moralni kontejner raspadne, on postaje nevidljiv za uticaje Generalnog
zakona. Luđak jednostavno ne primjećuje takve ljude jer nema iritirajućeg
podražaja kroz njihovo ponašanje, koje je posljedica harmoničnog
uklapanja u okruženje u kojem egzistiraju.
Tu se ponovo stvara zaključak da ti ,,duhovnjaci,, žive u svom lažnom
svijetu punom iluzija i ljubavi iako je stvarnost drugačija. Problem u
stvaranju te realnosti kroz kontejniranu svjesnost nije samo u percepciji te
stvarnostii, već i u ponašanju unutar nje. Svako prema svojim
mogućnostima stvara sebi realnost u kojoj boravi. Toga su visoko
razvijene intelektualne svijesti svjesne takođe samo u momentu dok je ta
činjenica predmet rasprave, inače komentar o životu duhovnjaka u lažnom
svijetu punom iluzija nebi postojao. To se može prevesti na jezik
frekvencija. Sve civilizacijske posljedice, uzimajući u obzir i percepciju
ove naše realnosti onako kako ju vidi kontejnirana civilizacijska svijest su
frekvencije koje se nalaze na nosećoj civilizacijskoj frekvenciji.
Kompletna aktivnost čuvara civilizacijskog programa je usmjerena na
održavanju te osnovne frekvencije koja služi kao vodič za crpljenje
emocionalne energije. Utvrđivanje uzroka patnje, definiranje neprijatelja,
organizacija otpora, i revolucija su, povjesno gledano, već davno
isprobane metode držanja jedne od mnogih podfrekvencija pod kontrolom
koje se nalaze na nosećoj civilizacijskoj frekvenciji. Cijeli taj proces
eksponiranja stvara (energetsku) vidljivost na toj civilizacijskoj
frekvenciji. To daje mogućnost neograničene manipulacije gdje se njeno
djelovanje osjeća kao Generalni zakon. Praktično se to moglo vidjeti na
procesu raspada bivše Jugoslavije. Zato gnostičari kažu da se (na
civilizacijskoj ravnini) ne može ništa učiniti u smislu prevazilaženja
patnje. Svako intelektualno angažiranje na identifikaciji neprijatelja i
poduzimanje odgovarajućih mjera u suprotstavljanju mora biti provedeno
kroz civilizacijske norme jer čovječanstvo na ovom civilizacijskom
stupnju razvoja nezna za druge. Što se može dogoditi ako se pomoću
nekih izmišljenih novih metoda razmišljanja i ponašanja pokuša utjecati
na pozitivnu promjenu čovječanstva, ako se zna da je svaka misao u tom
procesu iste (civilizacijski programirane) vrste? Drugačije rečeno, svaki
oblik novog načina razmišljanja mora proći kroz logički koncept analize i
zaključivanja. Sve se svodi ponovo na onu već davno isprobanu
revoluciju. Za neke se povijest ponavlja, a za neke se metode istjerivanja
pravde ponavljaju. Međutim, posljedice kroz patnju ostaju.
U ovom predhodno iznesenom se nalazi odgovor na materijalistička
pitanja upućena ,,zagovorniku ljubavi,,: Pijete li vi zagađenu vodu?
Udišete li zagađen zrak? Jedete li zatrovanu hranu? Da li ste otporni na te
otrove kroz vašu ljubav? Slična pitanja su postavljali i idejni nosioci
marksizma u povijesti. (Radite li 16 sati na dan? Imate li ikakvo socijalno
osiguranje u slučaju nesreće na poslu, bolesti, ili ostajanja bez posla? Jeste
li sirotinja bez obzira koliko se zalagali na poslu? Gdje ide višak dobiti iz
proizvodnje?) Praktična gnostika ne vidi problem u sagledavanju
posljedica, već u ponuđenim ili bolje rečeno (logički) nametnutim
obrazloženjima kao uzroku. Ljubav kojoj određene duše teže ima takođe
OPD orijentaciju s tim da to osjećanje ne poznaje identifikaciju
neprijatelja, a pogotovo borbu protiv njega. Začetak marksizma je
identificirao neprijatelja ne spominjući masone, iluminate i reptile. Da li je
i ova spoznaja koja se prezentira kao konačna u smislu identifikacije
Predatora isto što je bila i konačna identifikacija kapitalista kao
neprijatelja? Ovo pitanje ima veći značaj u otvaranju proturječnosti unutar
naučnog kontejnera jer se kod visoko razvijene intelektualne svijesti
manipulacija obavlja upravo preko njega, kao što je to bio i slučaj kod
socijalističkih i komunističkih revolucija. Povijest je zabilježila cirkusku
predstavu u smislu borbe protiv kapitalističkog poretka, jer Oni glavni su
tu predstavu režirali. Sada se nude iste metode i slična priča. Komunisti su
se u tom periodu eksponirali kao ekstremno pozitivna i humana bića i time
pokazivali primjer djelovanja na OPD frekvenciji. To je bila glavna
osobina koja je privlačila moralno pozitivne ljude koji su osjećali
nepravdu. I sad bi trebalo ponovo sve ispočetka, ali ovog puta na
materijalno-eteričkoj ravnini. Onaj tko je uspio dostići stupanj božanske
ljubavi, vratio je ono što su mu programari ove naše civilizacije uzeli. On
može biti zadovoljan time.
Razvijanje svijesti onako kako ju kontejnirana svijest tumači može biti
na istoj podfrekvanciji ili skakanje s jedne na drugu pri ćemu se
oslobađaju ogromne količine emocionalne energije. Formirani kontejneri
koji se čuvaju kroz čuvanje svog integriteta na osnovu moralnih normi
koje određuju pravednost, ne mogu u njih ugraditi stav ili mišljenje onih
koji su dostigli određeni duhovni razvojni nivo po kojem je stanje
božanske ljubavi frekvencija koja stvara nevidljivost prema svim oblicima
nasilja čiji je uzrok u podjelama? Za kontejniranu svijest koja je formirana
na partizaniji i rambovskom istjerivanju pravde je pojam nevidljivosti na
frekvenciji božanske ljubavi neshvatljiv. Treba napomenuti da se pojam i
osjećaj pravednosti ugrađuje u čovjeka od rođenja kroz roditeljski odgoj,
crtane filmove, književna, kazališna i filmska ostvarenja, proces
obrazovanja, patriotske, religiozne, nacionalne uticaje itd. Taj proces
stvara najmanipulativniji moralni kontejner unutar kojeg se određuje
pravednost na osnovu ugrađenih moralnih normi. Iz tog kontejnera su
proizašli i pojmovi dobra i zla koji su značajno prisutni u našoj civilizaciji.
Osim toga, moralne norme u formi čuvanja svog integriteta na osnovu
pravednosti su prisutne u svakom od formiranih kontejnera što stvara
neograničene mogućnosti za manipulaciju. Koliko je ljudi poginulo u
ratom sukobljenim stranama u kojoj se svaki pojedinac borio za
pravednost koju mu je kontrolni sistem, na indirektan način kroz političku
propagandu, ugradio u kontejnere?
Napredovanjem u duhovnom razvoju, tj. razbijanjem kontejnera nestaje
noseća civilizacijska frekvencija, a s njom i podfrekvencije među kojima
je i ona na kojoj egzistira i luđak. Ta nova frekvencija (ljubavi) čini
,,duhovnjaka,, nevidljivim, ne samo prema efektima materijalne
stvarnosti, već i prema čuvarima i tvorcima ove naše civilizacije u smislu
sindroma ,,krave muzare,,. Za takvu novoformiranu ličnost istinski nestaju
civilizacijski problemi jer civilizacijski utjecaji ne dotiču svijest koja
boravi u tom prostoru. Tu spada i pijenje zatrovane vode i sl. Gledajući
civilizacijsku stvarnost s tom novostečenom frekvencijom, ona izgleda
kao kazališna predstava u kojoj ne postoji gledalište već svaki čovjek igra
svoju nesvjesnu ulogu koju mu nameće Generalni zakon. U to spadaju i
komunističke, seksualne, kulturne, vjerske, duhovne, prosvjetiteljske, itd
revolucije. Taj osjećaj nevidljivosti može se promatrati kao pozicija
neutralnog promatrača.
http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.phpt=815&highlight=kontajnirana+svijest