Lakše je kamili kroz iglene uši proći negoli bogatome u Carstvo Božje ući…

anthony de mello svjesnost

 Što treba učiniti da bi se dostigla sreća? Ništa – ne­ma ničega što bi vi ili bilo tko drugi mogli da učinite. Zašto? Iz jednostavnog razloga što ste danas u suštini već sretni. Kako se može osvajati nešto što već imate? Ako je tako, zašto vam nikada ne polazi za rukom da uživate u toj sreći koja je već vaša? Zato što vaš duh stvara tjeskobe na svakom koraku. Izbacite ove tjeskobe iz svoga duha i sreća koja je oduvijek bila u vama smjesta će procvasti.

Anthony De Mello

Kako da se oslobodite nesreće? Pokušajte da otkrije­te i do kraja analizirate razloge te nesreće – ona će tada iščeznuti.

Na ovoj točki, ako produbite svoje istraživanje, vidjeti ćete da postoji samo jedna stvar koja proizvodi tjeskobu, a zove se „navezanost”. Što znači „navezanost”? To je emoci­onalno stanje izazvano uvjerenjem kako bez određene osobe ili stvari ne možete biti sretni. U tom emocionalnom stanju vidljiva su dva elementa, pozitivan i negati­van. Pozitivni je sačinjen od onog bljeska naslade i opi­jenosti, onog ushićenja koje doživljavate kada vam pođe za rukom da dosegnete objekat za koji ste se zakačili.

Negativni element sazdan je od osjećanja ugroženosti i napetosti koje uvijek prati navezanost za nešto. Zamislite ne­kog zatočenika u koncentracionom logoru koji konačno dobiva svoj komad kruha: jednom rukom prinosi kruh ustima, dok ga drugom štiti od ostalih logoraša koji sto­je oko njega, spremni da mu ga oduzmu pri prvom zna­ku njegove nepažnje. Ovo je prava slika osobe koja je žr­tva navezanosti.

Suštinska priroda navezanosti čini vas ranjivim na emo­cionalnu uznemirenost i ono je uvijek tu, da razori vaš unutrašnji mir. Kako se onda može pomisliti da bi neko tko je tako opsjednut mogao da uđe u ocean sreće koji se zove Carstvo Božje? To je baš kao kad bi kamila prošla kroz ušice jedne igle!

Tragedija navezanosti je u tome što ono proizvodi nesre­ću ako se ne dosegne željeni objekt. Međutim, čak i ka­da se taj objekt dosegne, to vam ne daje željenu sreću, već samo kratkotrajnu opijenost, za kojom odmah slijedi umor, a zatim strepnja da ne izgubite objekt za koji ste zakačeni.

Reći ćete: „Zar ne mogu nijednu vezu da sačuvam?” Kako da ne – možete ih sačuvati koliko god vam drago. Ali za svaku ćete platiti određenu cijenu nesreće. Takva je priroda navezanosti, jer čak i kada biste u jednom danu uspjeli da zadovoljite sve za što ste vezani, a ostane vam jedna jedina stvar nezadovoljena, to bi bilo dovoljno da vam stvori tjeskobu u duši i učini vas nesretnim. Nikada se ne može dobiti bitka protiv veza. Zar postoji voda bez vlage? Tako ne postoji vezanost bez nesreće. Još nije rođen taj koji bi otkrio formulu kako da se sačuvaju objekti navezanosti bez borbi, strepnji, briga i, prije ili poslije, neuspjeha.

Samo je jedan put da čovjek prevaziđe ovisnost od veza – odbacivanje. Nasuprot ustaljenom mišljenju, to uopće nije teško. Sve što treba da učinite je da ozbiljno sagledate i shvatite istine koje ću vam nabrojati.

Prva istina: vi se slijepo držite lažnog uvjerenja da bez određene osobe ili stvari ne možete biti sretni. Analizirajte sve svoje veze, jednu po jednu, i uvidjeti ćete lažnost takvog uvjerenja. Možda se pojavi otpor u vama, ali u trenutku kada zaista shvatite ovu istinu, desiti će se neposredna promjena na planu emocija. U tom trenutku vaša navezanost i ovisnost izgubiti će svaku snagu i vlast nad vama.

Druga istina: ako naučite da uživate u stvarima tako što nećete dozvoliti sebi da im robujete, odbivši da vjerujete u lažno uvjerenja kako bez njih ne možete biti sretni, poštedjeti ćete sebe svih borbi i napora da ih zaštitite i saču­vate. Da li vam se uopće desilo da sačuvate sve objekte za koje ste bili vezani, a da pri tom niste bili primorani da se odreknete bar jednog od njih? Međutim, ako se oslobo­dite veza i gledate na njih bez posesivnosti, znatno više uživate u njima, jer tada niste u sukobu sa samim sobom, spokojni ste i neugroženi.

Treća i posljednja istina: ako naučite da uživate u mirisima hiljadu cvijetova, neće vam se više desiti da se vežete i vezujete samo za jedan od njih, ili da patite ka­da vam ne uspije da uberete taj jedan jedini cvijet koji vam nedostaje. Ako nalazite zadovoljstvo u hiljadu različitih stvari, nedostatak jedne od njih proći će neopaženo i ne­će ugroziti vašu sreću. Ali baš vas navezanost i ovisnost od određenih stvari sprječavaju da razvijete širi i raznovr­sniji ukus prema svemu što vas okružuje.

U svjetlosti ovih triju istina nema takvog vezivanja ko­je bi se održalo. Ali ta svjetlost mora neprekidno da zra­či da bi bila efikasna. Navezanost i vezanost bujaju samo u mraku iluzija.

 Anthony De Mello