SADA

Bili mi svjesni toga ili ne, sadašnji je trenutak jedino što postoji, trenutak u kojem se sve odvija, u kojem jest sve. Ne biti u sadašnjem trenutku je nemoguće, jer kako bi i bilo moguće kada ne postoji ništa osim SADA. Mi smo uvijek sada, svjesno ili nesvjesno, mi jesmo.
Pokušaj da budemo u sada je udaljavanje od sada, jer se i sam pokušaj da budemo sada, odvija unutar sada. Sve je sada, tako da je doseći sadašnji trenutak nemoguće, to je kao da pokušavata doći gdje već jeste, biti što već jeste, dakle, za biti sada, potrebna je samo spoznaja da JESMO, ovdje i sada, potrebno je samo BITI.
Svako sječenje i zaboravljanje, emocija, akcija-reakcija, cjelokupno postojanje, manifest odvija se sada.
Sada se ne stvara niti je stvoreno, ono jednostavno jest te kada mi jesmo, uviđamo da smo oduvijek bili te da ćemo biti, sada, jedno, nerazdvojivo s onim što jest, uvijek. Sva razdvojenost tek je iluzija našega uma, ideja koju smo prihvatili i time je pretvorili u iskustvo. Iluzija razdvojenosti izvor je patnje ovoga svijeta, jer razdvojenost podrazumijeva neznanje koje vodi ka nerazumijevanju, netoleranciju, strahu, mržnji, sukobu, nasilju, …itd. Razdvojenost podrazumijeva kako moramo nešto postići, nekuda stići kako bismo BILI, dok u stvari svo vrijeme JESMO. Iluzija razdvojenosti stvara veo koji prekriva sadašnji trenutak, ono što jest.
Biti prisutan, biti ovdje i sada, daje nam pristup univerzalnoj istini, višim aspektima našega bića, intuiciji. Ne možemo spoznati istinu ako nismo ovdje i sada, jer istina je dostupna samo u sadašnjem trenutku.
Ne možemo biti istinski slobodni u koliko nismo ukorijenjeni u sada, jer biti slobodnim podrazumijeva i slobodu od onoga što je bili i što će biti.
Ne možemo biti istinski sretni, ispunjeni u koliko nismo sada, jer sada je jedino mjesto gdje istinska sreća postoji.
Tajna sreće leži u slobodi, tajna slobode leži u hrabrosti, a tajna hrabrosti leži u sadašnjem trenutku, jer ne možemo se bojati ako smo istinski prisutni u trenutku, istini, ako JESMO.

.