Sadašnji trenutak

eckhart tolle

Na prvi se pogled doima da je sadašnji trenutak samo jedan od mnoštva trenutaka. Svaki se dan vašeg života naizgled sastoji od tisuća trenutaka u kojima se dogadaju razliilte stvari. No ako se malo bolje zagledate, zar uvijek ne postoji samo jedan jedini trenutak? Zar život nije uvijek samo ovaj trenutak?

Ovaj trenutak – Sadašnji trenutak – jedino je od čega nikada ne možete pobjeći, jedini stalan čimbenik vašeg života. Sto god se dogadalo, kako god vam se život mijenjao, jedno je sigurno: uvijek je Sadašnji trenutak. Budući da ne možete pobjeći od Sadašnjeg trenutka, za- što ga ne biste srdaćno dočekali, zašto se ne biste sprijateljili s njime?

Kad se sprijateljite sa sadašnjim trenutkom, osjećat ćete se kao kod kuće gdje god se nalazili. Ako se ne osjećate ugodno u Sadašnjem trenutku, nelagodu ćete nositi sa sobom kamo god pošli.

Sadašnji je trenutak takav kakav jest. Uvijek. Možete li ga takvim prihvatiti?

Podjela života na prošlost, sadašnjost i budućnost proizvod je uma, i u konadnici puki privid. Prošlost i budućnost su misaoni oblici, mentalne apstrakcije. Prošlosti se možemo prisječati samo u Sadašnjem trenutku. Pamtite dogadaj koji se dogodio u Sadašnjem trenutku i pamtite ga u sadašnjosti. Budućnost je, kad se dogodi, Sadašnji trenutak. Stoga je Sadašnji trenutak jedini stvaran, jedino što uvijek postoji.

Ako pažnju usmjerite na sadašnji trenutak, to nije nijekanje onog što vam je u životu potrebno, nego prepoznavanje onog najvažnijeg. Tada se mnogo lakše možete uhvatiti u koštac s manje važnim stvarima. To ne znači da trebate reći: “Više se ne bavim problemima, jer postoji samo Sadašnji trenutak. Nije tako. Najprije otkrijte ono najvažnije, pretvorite Sadašnji trenutak u svog prijatelja, a ne u neprijatelja. Priznajte ga i poštujte. Kad je Sadašnji trenutak temelj i najvažnija žarišna točka vašeg života, tada se život odvija s lakoćom.

Sto je važnije u poslovima kao što su pospremanje posuđa, sastavljanje poslovne strategije, planiranje putovanja – sam rad ili rezultat koji želite postiii djelovanjem?

Ovaj ili neki budući trenutak?

Odnosite li se prema ovom trenutku kao da je prepreka koju morate nadvladati? Imate li osječaj da morate stiči do nekog budućeg trenutka koji je mnogo važniji? Gotovo svaki čovjek živi tako većinu svog života. S obzirom na to da budućnost nikada ne stiže, osim u obliku sadašnjosti, takav je način života nefunkcionalan. U njemu se stvara trajna atmosfera nelagode, napetosti i nezadovoljstva. Tu nema poštovanja života, koji jest sadašnji trenutak i nikada ne može biti ništa osim sadašnjeg trenutka. Osjetite životnost u vlastitom tijelu. To vas usidruje u Sadašnji trenutak.

U konaćnici ne preuzimate odgovomost za život sve dok ne preuzmete odgovornost za ovaj trenutak – Sadašnji. To je zbog toga što je Sadadnji trenutak jedini u kojemu možete pronaci život. Preuzimanje odgovornosti za ovaj trenutak znaći da se ne suprotstavljate  “takvosti” Sadašnjeg trenutka, ne sukobljavate se s onim što on jest. To znaći da ste uskladeni sa životom.

Sadašnji je trenutak takav kakav je, jer ne može biti drukčiji. Ono što su budisti oduvijek znali sada potvrduju fizičari: ne postoji izdvojena stvar ili dogadaj. Ispod površine sve su stvari medusobno povezane, sve su dio sveukupnosti kozmosa koji je stvorio oblik ovog trenutka. Kad prihvatite ono što jest, tada se uskladujete s moći i inteligencijom samog života. Tek tada možete postati pokretać pozitivnih promjena u svijetu. jednostavna, ali radikalna duhovna metoda jest i prihvaćanje svega onog što izroni u Sadabnjem trenutku – kako iznutra, tako i izvana.

Kad vam se pažnja prebaci na Sadabnji trenutak, javlja se osjećaj budnosti. Kao da se budite iz sna, iz sna o misli, iz sna o prošlosti i budućnosti. Ispunjeni ste jasnočom i jednostavnošću. Više nema prostora za stvaranje problema. Postoji samo ovaj trenutak, takav kakav jest. Onog trenutka kad pažnju usmjerite na Sadašnji trenutak, spoznajete da je život svet. Kad ste prisutni, sve što zamjecujete postaje sveto. Sto više živite u Sadašnjem trenutku, to više osjećate jednostavnu, ali duboku radost Postojanja i svetosti sveukupnog života.

Većina ljudi Sadašnji trenutak zamjenjuje s onim što se dogada u Sadašnjem trenutku, ali toje pogrešno. Sadašnji trenutak obuhvatniji je od onog što se u njemu dogada. Sadašnji trenutak je prostor u kojemu se odvijaju dogadaji. Zato nemojte pomiješati sadrižaj ovog trenutka sa Sadašnjim trenutkom. Sadašnji je trenutak obuhvatniji od bilo kojeg sadržaja koji se u njemu pojavljuje. Kad zakoračite u Sadašnji trenutak, iskoračili ste iz sadržaja svog uma. Usporava se neprestana bujica razmišljanja. Misli više ne vladaju vama, ne uvlače vas do kraja u sebe. Izmedu misli se javljaju praznine – prostranost, tišina. Počinjete spoznavati da ste prostraniji i dublji od vlastitih misli.

Misli, emocije, osjetilni opaižaji i sve ono što doživljavate sačinjava sadržaj vašeg života. >Moj život< je ono iz čega crpite osječaj vlastitog ja; >moj život< je sadržaj, ili vi barem u to vjerujete. Nikako da uvidite najočigledniju činjenicu: vaš najskriveniji osječaj Ja Jesam ni na koji način nije povezan s onim što se dogada u vašem životu, ni na koji način nije povezansa sadržajem. Osjećaj Ja Jesam sjedinjen je sa Sadašnjim trenutkom. Uvijek ostaje isti. U djetinjstvu i starosti, u zdravlju ili bolesti, u uspjehu ili neuspjehu, Ja Jesam – prostor Sadašnjeg trenutka – na svojoj najdubljoj razini uvijek ostaje nepromjenjiv. Često ga pogrešno smatramo sadržajem i stoga ]a Jesam ili Sadašnji trenutak doživljavate samo blijedo i neizravng kroz sadržaj svog života.

Drugim riječima: vaš osjećaj postojanja zamagljuju okolnosti, bujica razmišljanja i mnoštvo stvari ovog svijeta. Sadašnji trenutak biva zarnagljen vremenom. I zato zaboravljate da ste ukorijenjeni u Postojanju, zaboravljate svoju božansku stvarnost i izgublli ste se u svijetu. Kad ljudska bića zaborave tko su, pojavljuje se zbunjenost, bijes, depresija, nasilje i sukobi.

No, kako je samo lako prisjetiti se istine i tako se vratiti svom domu: ja se ne svodim na svoje misli, emocije, osjetilne opažaje i iskustva. Ja se ne mogu svesti na  sadržaj svog života. ]a jesam život,  ja jesam prostor u kojemu se sve dogada. ]a jesam svijest,  ja jesam Sadašnji trenutak. Ja Jesam.