Samopromatranjem do prepoznavanja svog Istinskog Identiteta-čiste Svijesti

U prethodnim tekstovima govorili smo o tome koja je razlika između relativne sreće koja proizlazi kao posljedeica relativnog mira, „mira na staklenim nogama“, i apsolutne sreće koja je posljedica trajnog duševnog mira. U ovom tekstu ćemo dakle odmah preći na praktičan postupak koji nezaobilazno, odnosno direktno vodi do našeg konačnog cilja, a usudio bih se reći i do konačne, krajnje svrhe života, a to je ostvarenje apsolutne sreće, kada više nema želja koje bi se javljale kao posljedica našeg osjećaja nepotpunosti, neispunjenosti.  (samospoznaja)Da još malo pojasnimo pojam sreće prije nego pređemo na sam opis „Direktnog Puta“. Apsolutna sreća, kao što i samo ime govori nema svoju suprotnost jer nije relativna kategorija, kao relativna sreća koju neizostavno prati i njena vjerna sestrica imenom, frustracija. Apsolutna sreća nije emotivni osjećaj, nije euforija koju pak prati depresija, i u stvari ne spada u domenu osjetilnog doživljavanja. Apsolutna sreća ili Blaženstvo je mir koji nadilazi razum i osjećaje, mir koji je stanje potpuno pročišćenog (prosvjetljenog) uma.
Blaženstvo je dakle stanje svijesti, a ne osjetilni, emotivni ili mentalni osjećaj. Kada steknemo svijest blaženstva, to ne znači da nećemo i dalje doživljavati osjetilna, emotivna i mentalna iskustva, već to znači da nas ta iskustva kakva god ona bila, poželjna ili nepoželjna, više neće moći zavesti i uplesti nas u ovisnost ili averziju, već prema tome da li su poželjna ili nepoželjna.Ostvarenje takve čistoće uma koja automatski dovodi do blaženstva (popularnog samadhi-ja u yoginskoj terminologiji), najbrže i najdirektnije se postiže najjednostavnijom i najmoćnijom tehnikom koja se zove „Direktni Put“. Sinonimi za Direktni Put su: Samoistraživanje, Motrenje, Atma-Vichara (sanskr.), Self-Attention (engl.), itd.

Za ovu tehniku ključni „alat“ je jedno pitanje koje se sastoji od tri riječi. To pitanje s pravom možemo nazvati pitanjem koje oslobađa um. To pitanje je:

„TKO SAM U STVARI JA“?

Znam da ćete odmah reći da ste to znali i da je to jedna od najstarijih tehnika koja vodi do blaženstva, ali vjerujte mi da nakon tridesetak godina rada na sebi mogu reći iz iskustva da se ona uglavnom i u najvećoj večini krivo koristi i ne razumije se njena suština, tako da su nastale mnoge različite varijante ove tehnike kontemplacije, ali koje nisu dovele njihove praktikante do željenog cilja.Objašnjenje tehnike koju ćemo od sada zvati Atma-Vićara (Atma=Duhovna Duša , Vićara=Motrenje……sanskr.), a koju ćete dobiti ovdje, provjereno je i sigurno vodi, ukoliko se ispravno i marljivo prakticira, direktno do željenog cilja….blaženog stanja svijesti.

POSTUPAK


1. Sjednemo se udobno ili u neku asanu na podu ili na udobnu stolicu ili fotelju, a ukoliko smo sigurni da nećemo zaspati, možemo i leći, jer za ovu tehniku nije toliko važan položaj tijela (osim da je udoban i da nam neudobnost ne odvlači pažnju) koliko jednousmjerenost (sabranost, fokusiranje) PAŽNJE. Poželjno je da nas za vrijeme dok vježbamo ništa izvana (vanjskog svijeta) ne uznemirava, ili barem da te eventualne vanjske smetnje svedemo na minimum koliko imamo uvjeta. Oni koji prepoznaju snagu i moć ove fantastične tehnike, neće podleći lukavim strategijama i trikovima ega o kojima smo govorili u prethodnim tekstovima, a koji bi u ovom slučaju bili usmjereni na sugestije tipa…..nije ovo za tebe, ti nemaš adekvatnih uvjeta, ima i drugih metoda…itd., a sve u cilju da jadnik preživi, jer je već poćeo mirisati da mu se ne piše dobro…:))). Sada smo dakle ostvarili udoban položaj tijela i imamo istinsku i iskrenu želju da konačno dokinemo vladavinu „njegove ekselencije lažnog ja“, i uspostavimo vladavinu našeg istinskog Bića-Boga u našoj duši, a time i trajnu sreću ili blaženo stanje svijesti. Možemo preći na sljedeći korak.

2.Postanimo svjesni svog fizičkog tijela koje miruje u udobnom položaju i zapitajmo se u sebi, jesam li ja ovo tijelo koje sada ovdje sjedi (leži)? Ako sam ja ovo fizičko tijelo čije stanice se svakih cca. sedam godina potpuno zamjene novima, kako to da ja i dalje postojim, odnosno svjestan sam sebe, iako je moje fizičko tijelo (njegova stanična struktura) doživjelo potpun preobražaj. Drugim riječima kao da unutar svakih cca. sedam godina istrošeno tijelo umire i novo se rađa, ali ne umirem ja, odnosno svjest da i dalje postojim ali u uvijek obnavljavanom fizičkom tijelu. Dakle, ja nisam ovo fizičko tijelo, iako u njemu privremeno boravim kao u nekom hramu duha.

3.Sljedeći korak je da se upitamo, jesam li ja fizički ili emotivni osjećaji koji se javljaju kako na fizičkom tijelu tako i u mojoj duši? Kada bi bili ti osjećaji onda bi sa njihovim nestajanjem i vi nestali, ali iskustvo svih nas je da osjeti na tijelu i emotivni osjećaji u dušu nastaju i nestaju a mi i dalje imamo svijest o tome da nismo nestali već da i dalje postojimo. Dakle, ja nisam niti osjeti, niti emocije, iako sam ih svjestan(na) kada se pojave pa ih doživljavam , i isto tako sam svjestan(na) kada nestanu pa ih više ne doživljavam.

4.Da li sam ja u stvari moje misli, mentalni aparat koji neprekidno obavlja mnoge funkcije i hrani se bezbrojnim, uglavnom besmislenim i ispraznim mislima? Kada bih bio(la), onda bih sa svakom novom mišlju (idejom, koncepcijom, stavom, gledištem, kutom gledanja, percepcijom….) koja se pojavi, bude neko vrijeme prisutna, doživljava promjene i nakon nekog vremena i nestane zamjenjujući se novom, i ja nestajao(la) i ponovno se pojavljivao(la), i tako u nedogled. Naprotiv, moje iskustvo je da sam uvijek prisutan(na), bez obzira na prisutnost ili neprisutnost neke moje misli. Mogu samo zaključiti da sam svjestan(na) nastajanja i nestajanja misli, koje se pojavljuju i nestaju poput mjehurića na površini uzburkanog mora. Dakle, ja nisam niti moje misli (ideje, stavovi, svjetonazori, koncepcije, percepcije…..).

5.Tko sam u stvari ja ?

Sada smo došli do točke kada, uvjereni prethodnim razmatranjem da nismo ništa od gore navedenog napuštamo mentalni proces, koji smo u prethodnih četiri koraka ukratko i koncizno opisali, i prelazimo na samu tehniku Atma-Vićare.
Tehnika Atma-Vićare je vrlo jednostavna, moćna i direktno vodi do razbijanja (uništenja, smrti) iluzije o tome tko si ti- štovani čitatelju, štovana čitateljice.

(Ukoliko i dalje želiš živjeti u „blaženoj“ iluziji, i nastaviti spavati i sanjati san o sebi kao nekom jadnom stvorenju koje robuje svim mogućim ego-ovisnostima i navezanostima, te dakle i dalje ostati neslobodna i sputana osoba, onda za tebe nije poželjno da radiš ovu jednostavnu i moćnu tehniku koja bi te direktno dovela do buđenja iz tvoje noćne more i oslobodila lukave aveti privida i nestvarnosti egoističnog života.)

Ako dakle ipak želiš postati slobodna, neovisna, sretna osoba, za tebe je namjenjen sljedeći korak koji iskače van granica fizičko-emotivno-mentalnih(duševnih, psihičkih) procesa i ulazi u područje Duha ili Svjesnosti same (duhovne dimenzije našeg bića).

6. Reci u sebi : Ja sam ta čista Svijest u čijem prostoru se sve događa (želje, misli,osjećaji, emocije), ali nisam njen sadržaj (kakav god on bio, poželjan ili nepoželjan). Sada fokusiram pažnju na sam izvor pažnje, na intuitivni osjećaj JA…..JA…..JA…. (“JA” je svijesnost sama, “JA” je izvor pažnje, odakle izviru i uviru sve misli). Prva misao je “ja” misao na koju se lančano nadovezuju bezbrojne druge misli.

7 . Sada fokusiraj pažnju na svoje vlastito postojanje, na Ja Jesam Svjesnost……Samo budi budan i svjestan. Nemoj razmišljati o tome, već imaj samo snažnu intenciju (namjeru) da doživiš Sebe kao čistu svjesnost, da Jesi, da postojiš, direktno bez ikakovih zaobilaznih mentalnih pricesa. „Osjeti“, doživi intuitivno da si ti Svijest koja je sada svjesna same Sebe, ali pazi!!!!!! ne emocija, ne misli, ne tijela, nego Sebe kao Svjesnosti. Svijest je svjesna same Sebe, Svijest motri samu Sebe, Svijest svjesna Svijesti…..

PARADOKSALNA TVRDNJA!!! Da li oko može vidjeti samo sebe osim u ogledalu gdje je samo privid oka (odraz)? Da li možeš sam(a) sebi skočiti na rame? Da li lopov može uloviti sam sebe ako se preobuče u uniformu policajca? Da li postoji jedna svijest koja promatra neku drugu Svijest? Da li lažni ja može doživjeti Istinski Ja? Da li sjena može doživjeti svjetlost? Da li postoje dvije svijesti, dva ja? Naravno da ne postoje.Sve su to paradoksalne tvrdnje koje nas upućuju samo na Jednu Apsolutnu Istinu. Postoji samo jedna Svijest i samo jedan Ja i oni nisu različiti…..Ja i Svijest su sinonimi….“Ja Jesam“ je apsolutna stvarnost, to je Apsolutna Istina i To si Ti.

Dakle da se vratimo na samu tehniku. Sada si samo svjestan(na), održavaš svijest budnom i pažnja je fokusirana na Ja Jesam, na svjesnosti samoj. Ako se pojave neke prolazne misli, ne idi za njima već samo postani svjestan(na) da ti je sada jedina namjera da fokus pažnje držiš na Sebi (svjesnosti Sebe).
Zapamti!!!!!! Ti nisi niti tijelo, niti misli, niti emocije……Ti si čista, blažena,besmrtna Svijest postojanja. Ti samo koristiš tijelo, emocije i misli kao svoje instrumente ili alate za postizanje određene svrhe u relativnoj stvarnosti, ali konačna i krajnja svrha je da ostvariš ili realiziraš Apsolutnu Stvarnost, svoju pravu prirodu koja je Blažena Svijest, a to si Ti.

Ostani što duže u stanju Ja Jesam svijesti, dakle svjestan istinskog Sebe i prepoznaj prolaznost misli, osjećaja i konačno tijela koje ima svoj vijek trajanja dok ga ne zamjeniš novim, u sljedećoj inkarnaciji.
Nedaj da te i dalje zavode i odvlače isprazne i besmislene misli, od blaženstva koje je tvoje prirodno pravo i baština koju nasljeđuješ od kada si došao(la) u relativno postojanje.

Um (ego) je prevrtljiv i njegova osnovna funkcija je da te stalno zavodi i obmanjuje ispraznostima života i udaljava te sve više od Božjeg Kraljevstva koje je u tebi i čeka da uđeš svjesnu u njega, te ostvariš krajnji i konačni cilj života- Apsolutnu sreću i blaženstvo. Ti si Biće koje, kada ponovo postane svjesno Sebe (svoje prave prirode), ostvaruje raj već ovdje na Zemlji, a to je blaženo stanje svjesti Jednote između svih mogućih parova suprotnosti u ovoj relativnoj, kako materijalnoj tako i i nematerijalnoj stvarnosti.

Gdje god da jesi, u bilo kakvim uvjetima i okolnostima života, nastoj se što češće prisjećati tko si u stvari ti, i prepoznaj reakcije svog uma (ega) u poželjnim i nepoželjnim životnim situacijama, ali nastoj ih odmah razumjeti u svjetlu istine o prividnoj stvarnosti svega što se događa u i van tebe.

Zadrži mir uma koji je posljedica intuitivnog razumijevanja istine, a ne potiskivanja svega onoga sa čime se ne želiš suočavati jer ti stvara nelagodu. Potiskivanjem negativnih psihičkih naboja u nesvjesni dio uma, raznim potiskivalima kao što su: droge, cigarete, neumjerena konzumacija alkoholnih pića i hrane, previše gledanja Tv-a, čitanja, kartanja, nepotrebnog druženja samo da se ode od Sebe, ispraznih dugačkih filozofiranja, spekuliranja (mentalnog masturbiranja),…..uglavnom svega onoga što nas nastoji odvući od Istine koja oslobađa, nećemo postići trajni mir već samo privremeni, a „psihičko smeće“ će i dalje, potisnuto u nesvjesni dio uma, kontrolirati naše živote držeći nas u ropstvu vlastitog nepročišćenog uma.

Trajni mir i sreća se postiže isključivo i samo brisanjem ili čišćenjem uma od svih mogućih obmana i nataloženih psihičkih naboja, sve do potpune blistave čistoće. Takav pročišćeni i blistavi um će savršenom jasnoćom i u potpuno pravom istinskom svjetlu odražavati svoju vlastitu istinsku prirodu, prirodu čiste, blažene Svijesti. Takovu blistavu čistoću uma postići ćemo na najbrži, najjednostavniji i najefektniji načim vježbom Atma-Vićare.

REZIME POSTUPKA ATMA-VIĆARE

1. Udobno sjednemo ili legnemo

2. Svjesni smo fizičkog tijela, ali smo isto tako svjesni da nismo to tijelo

3. Svjesni smo da se emocije pojavljuju i nestaju, ali da mi nismo emocije

4. Svjesni smo da se misli pojavljuju i nestaju, ali da mi nismo te misli

5. Tko sam onda u stvari ja?

6. Ja sam čista Svijest, koja je uglavnom stalno svjesna tijela, emocija i misli, ali sada imam snažnu namjeru postati svjesna same Sebe, a ne tijela, emocija i misli!

7. Fokusiramo pažnju na Sebe, na Ja Jesam svjesnost, odbijajući stalno nadolazeće misli, uvijek se iznova i iznova vračajući na svjesnost Sebe, na Ja Jesam svjesnost. Tako samo ostajemo budni i svjesni svog Bića, Sebe bez razmišljana i emotivnog uživljavanja, ne reagirajući ni na što što bi se pojavljivalo na pozornici svijesti u vidu tjelesnih osjeta,misli i emotivnih osjećaja. Dakle nastojimo što duže ostati u stanju svijesti bez sadržaja, pažnje fokusirane na JaJesam, ali ne ponavljajući riječi Ja Jesam (osim tu i tamo ako bi nadolazilo mnogo misli), već intuitivno doživljavajući Sebe ili Ja Jesam Svjesnost u direktnom iskustvu.
Možemo si malo pomoći, kada se pojavi neželjena misao, na taj način, da se pitamo…kome je došla ta misao?……odgovor se nameće sam po sebi: meni….i onda se odmah upitamo, a tko sam to “ja”?……i odmah pažnju ponovno usmjeravamo na “Ja Jesam Svjesnost”

Probudi se ti što još uvijek spavaš i zasvjetlit će ti Svijetlo Istine koje će Te učiniti slobodnom, neovisnom i sretnom osobom. Želim ti mnogo uspjeha u nastojanju da ustraješ na samom početku prakse kada je ego još uvijek živ i prepun trikova da te odvede od ove fantastične tehnike duhovnog buđenja.

 


Sat-Ćit-Ananda
(Istinsko Biće-Svjesnost-Blaženstvo)

Izvor: http://vijnana-atma-vichara.blogspot.com/

O autoru:

Moja slikaVijnana

Zagreb, Croatia
Diplomirao na građevinskom fakultetu u Zagrebu,napisao dvije knjige: “Duhovni put i terapija”, “U potrazi za izgubljenom srećom”.Prilikom svog prvog boravka u N.U.YOGA ASHRAMU u Danskoj 1982.g., milošću svog Sadgurua, nakon dramatičnog egocida doživljava direktno iskustvo istine o Sebi. Detaljnije je to iskustvo opisano u postu pod naslovom”Moje direktno iskustvo Istine.” Podučava praktičan put do ostvarenja trajnog duševnog mira kroz individualno upućivanje i grupne intenzivne seminare.

Comments are closed.