MOOJI Samo-ispitivanje

mooji svjesnost istina

Mogu li ja biti viđen kao i sve druge stvari? Okrenite pažnju unutra. Može li pažnja opažati mene? Ali i ta pažnja koja pokušava da nađe mene, također se opaža. To što opaža čak i pažnju, može li ono biti opaženo? Ima li oblik,  ima li uvjerenja? Ovo je kontemplacija, ovo je samopromatranje. I moje pitanje je: Što ste pronašli?

Za prikaz titlova kliknite na “cc”