Na Rubu Znanosti – Iza demokracije

na rubu znanosti david icke

.

Pojam demokracije naslijedili smo od Grka. Nakon dugih stoljeća feudalizma ponovno je oživjela u 19. stoljeću kao suprotnost monarhijama, kasnije i diktaturama. I s vremenom se nametnula, kako se demokraciju ponekad opisuje, kao najmanje loš od svih sustava vladanja.

Dominantni oblik demokracije danas je predstavnička demokracija, mada postoje mjesta na svijetu koja prakticiraju i direktnu demokraciju. No, je li proklamirana “vladavina naroda” doista uvijek vladavina naroda? Mogu li u predstavničkoj demokraciji glasači doista participirati u donošenju odluka? Postoji li i nevidljiva hijerarhija moći koja se nalazi iznad demokratski izabranih navodnih predstavnika naroda, a temelji se na ekonomskoj moći i lobiranju?

To su neka od mnogih pitanja koja okružuju suvremenu demokraciju

Gost: Josip Meixner

.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg
medija i bez obzira na granice.