Na rubu znanosti: Kontrakultura, psihodelici i računala

Krešimir Mišak - Preispitujte sve

 

Šezdesete 20. stoljeća, s glavnom pozornicom događaja u SAD-u, na mnogo su načina oblikovale današnji svijet. Tendencije koje danas živimo nasljeđe su tog vremena i društvenih pokreta koje se danas uobičajilo nazivati kontrakulturom.

Ona je donijela mnoge nove koncepte poput ekološke svijesti, principa “uradi sam”, ali i radikalnih političkih pokreta, kiborgizacije čovjeka i slično. Bilo je to i vrijeme istraživanja nove supstance zvane LSD koja je imala psihodelične učinke.

Malo je poznato u kojoj su mjeri kontrakultura i psihodelija oblikovali računalnu revoluciju, jer su upravo i pomoću njih nastali novi smjerovi u matematici, poput kompleksnih dinamičkih sustava, teorije kaosa, fraktala.

Ti pristupi omogućili su suvremenu umreženost kroz razvoj grafičkih sučelja osobnih računala, koja su razvijali današnji računalni moguli, a tada upravo pripadnici te generacije i tog intelektualnog okružja na “uradi sam” način u svojim garažama.

Urednik i voditelj emisije je Krešimir Mišak.

 


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.