Na Rubu Znanosti – Utjecaj tajnih društava kroz povijest

na rubu znanosti david icke

.

Naša slika svijeta neodvojiva je od naše interpretacije povijesti, ali je otvoreno je pitanje u kojoj se mjeri kroz povijesne dokumente i tragove može uočiti nevidljivi utjecaj na oblikovanje događaja. I sama diplomatska vještina stoljećima je većim dijelom skrivana od javnosti. Prekriveni velom tajnosti, sastanci političke prirode odvijali su se u dvorovima, kurijama i plemićkim kućama, gdje se razvijala politika. Nekoć donositelji odluka, a danas razne inačice “elitnih” društvenih pokreta djeluju kao akteri u međunarodnim političkim odnosima, ali i kao donositelji novih ideja i ”napretka” u društvu.

Uz malo forenzike možda je moguće napraviti pregled u kojoj mjeri su ideje i djelovanja koji su mijenjale svijet, a koje doživljavamo kao spontano nastale, stizale iz raznih neformalnih skupina ili tajnih društava te u kojoj su mjeri tajna društva upravljala događajima i trendovima…

Urednik: Krešimir Mišak

Gost: Goran Šarić

.