Što se ustvari dešava

Jednoga dana primio sam od Daga dve video kasete.

Prva je bila niz izvještaja televizijske stanice „ KLAS“ iz las Vegasa i njoj je izvesni Bob Lazar tvrdio da Amerikanci rade na vanzemaljskoj letilici u ispitivačkoj oblasti br. 51 u Nevadi. Lazar je tvrdio da je on bivši radnik iz te oblasti. Letilica je poticala od „ SIVIH“

Druga se zvala „ VEZA SA PLEJADAMA“ i govorila je o kontaktu Bila Majera s grupom bića koja su poticala sa Plejada. Na ovoj video kaseti su bile brojne fotografije „Zrakoplova“ koje je napravio Majer.
Dali su Bila Majera stvarno posjećivala bića sa Plejada ili je on tako zamišljao, kao dobar vic.? Postoji niz posrednih dokaza koji upućuju na to da je njegova priča stvarna. Ipak Stentom Fridman i Vilijam Mor su napali Majera, nazivajući ga prevarantom veka.

A šta je sa Bobom Lazarom.? Dali je on govorio istinu? Ako nije, zasigurno je imao bujnu maštu. Ili je i on jedan od vladinih agenata koji namjerno iznose pogrešne informacije i poluistine, te je dio bio istinit, a dio očigledno lažan, posebno osmišljen da zavede u pogrešnom pravcu. A ako je ovo bila netačna informacija, šta su u stvari krili?.

By Bob Frisel

Ove dve video-kasete, zajedno sa Kuperom i „ Kosmičkom kapijom „, neizbježno su me dovele do pitanja, šta se to ovdje događa.

Mogao bih da dodam još neke zagonetke. šta je sa krugovima u žitu? Mediji su nam tvrdili da su oni proizvod poduzeća dva prevaranta po imenu Dag i Dejv. Drunvalo, međutim, kaže da su novi krugovi u žitu nastajali u Kanadi, u samom trenutku kada su Dag i Dejv „ priznali“ svoju prevaru. Mora da je bio vetar.
Prema Kolinu Endrusu, dobro poznatom istraživaču „krugova u žitu“, više novca je potrošeno na pripremanje televizijskog dokumentarca koji je „dokazivao“ da su krugove napravili Dejv i Dag, nego što su imali ozbiljni istraživači tokom punih jedanaest godina istraživanja. Zašto?

Šta je sa građevinama na Marsu i tumačenja Ričarda Hoglanda? šta sa NASA-om i njenim čudnim ponašanjem? Gotovo da nije važno dali je ovo istina ili ne. Već sama činjenica da svi ovi podaci pljušte oko nas, iz bilo kog razloga, jasan je pokazatelj da smo ušli u neobično novo doba.
Još jedan pokazatelj neobičnosti ovog doba su redovna predskazanja o promjenama Zemlje, što kazuju mnogi pojedinci. Gordom Majkl Skalion nam je, na primjer, Predvedeo vrlo uznemirujuću budućnost. Ako mu je verovati, slede nam zemljotresi, vulanske erupcije, poplave, uragani itd.

Takvog oblika kakav do sada nije viđen… i to ubrzo, negdje između sadašnjeg trenutka i kraja veka. Skalio nije usamljen. Nostradamus, Edgar Kejs i Hopi indijanci, govore slične stvari već jako dugo vremena.
Očigledno na planeti zemlji se dešava nešto što nije uobičajeno i potpuno je svejedno dali se o tome razgovara ili se to nešto prikriva.
Kao civilizacija, prikupili smo određenu količinu podataka od doba Sumeraca pre 6000 godina do 1900. godine. Između 1900. i 1950. godine, ponovo smo udvostručili, pa ponovo između 1950. i 1970. godin, ponovo smo udvostručili, pa ponovo između 1970. i 1980. godine. Informacije se sada udvostručuju takvom brzinom da NASA kasni oko osam godina sa ubacivanjem podataka u kompjutere kako bi uopšte mogla da ih koristi. Toliko kasnimo u održavanju koraka sa samima sobom da smo već ušli u novu fazu istorije, a pravimo se da je sve još uvek isto kao što je i bilo,. Nije tako. Ali, ..

ZAšTO SAD?
Zašto se sve dešava baš sad? Zašto se nije desilo pre 10000 godina ili za 10000 godina u budućnosti? Dešava se sada, jer stižemo svoj vrhunac na mnogim nivoima. Da bih to objasnio, moram malo da preduhitrim sopstvenu priču i izvedem Drunvala Melčizedek-a na scenu. Drunvalo kaže da postoje dva kritična zaokreta naše planete. Prvi je poznat već Milenijumima i to je precesija ravnodnevice. Drugi je tek nedavno otkriven i to je „kolebanje ose“ Mi se, mislim na ceo sunčev sistem, krećemo spiralno kroz vasionu na način koji ukazuje na to da smo zakačeni na nešto. Primetivši ovo astronomi, su počeli da traže to drugo nebesko telo. Računioca je prvo ukazala na određeno sazvežđe, potom na grupu zvezda. Pre oko četiri – pet godina, određena je i ciljna zvezda – Sirijus A. Mi se krećemo kroz vasionu sa Sirijusom A u spirali koja je identična heličnoj ravni DNK molekula. Naša sudbina vezana je za Sirijus. Dok se zajedno krećemo, svesnost se razmotava vrlo slično načinu na koji se ratzmotavaju DNK molekuli u genima i hromozomima, prenoseći svoje poruke s određenih mesta na drugo.
Postoje ključni trenuci kada se izvesne stvari mogu desiti, trenutak kritičnog „genskog“ poravnanja Sirijusa, Zemlje i kosmosa. Takvo vrlo posebno poravnanje se dešava upravo sada.

Zemljina osa ima nagib 23,1/2 stepena i to dovodi do pojave godišnjih doba. Na nebeskom Ekvatoru, ravan zemljinog Ekvatora seče nebesku ili zamišljenu sferu na kojoj naizgled leže zvezde. Ako uzmete Zemljin Ekvador i produžite ga u polje, na nebesku sferu, dve tačke gde Sunce preseca nebeski Ekvador, označavaju prolećnu i jesenju ravnodnevicu.
U tim tačkama dan i noć traju podjednako dugo. Zemljina osa se koleba tako da se tačke ravnodnevice pomeraju za oko 1. stepen svake sedamdest i druge godine. Dakle, svakih 2160 godina, tačka ravnodnevice prelazi u drugo zodijačko sazvežđe. Svakih 25920 godina, kompletan ciklus kolebanja prođe kroz zodijački krug.

Za tih 25920 godina, vrh Severnog pola napravi elipsu.U jednoj čitavoj žiži te elipse, on je najbliži centru Galaksije, u drugoj je najudaljeniji od njega. Ono što su mnogi drevni narodi znali, posebno Tibetanci i Indusi, jeste da, kada se na svom putu udaljavamo od centra Galaksije, padamo u san, a kada pređemo u najudaljeniju tačku, počinjemo da se budimo
Drevni mudraci su elipsu, stvorenu precesijom ravnodnevice, podelili u delove koje su nazvali „JUGA“ Najveći deo podataka o jugama je prikupljen poslednjih 2000 godina, u periodu poznatom kao “KALI JUGA”. Istovremeno, to je „najuspavanija“ tačka cele elipse, tako da su, skoro sve što je napisano i kosmičkim ciklusima u poslednjih 2000 godina, tumačili „uspavani“ ljudi koji su pokušavali da nešto saznaju iz drevnih spisa koje nisu razumili. Zatim su ih promenili da ih niko nebi shvatio. Drugim rečima, najveći deo podataka nije baš pouzdan.

Ti drevni narodi su otkrili dve tačke smeštene na 900 godina od tačke kada padamo u san i od tačke kada počinjemo da se budimo. Ove tačke su povezane s izvanrednim promenama, promenama u svesnosti bića i promenama u polovima na planeti.
Sada smo tačno u tački iz koje počinjemo da se vraćamo ka centru galaksije i kada počinjemo da se budimo, 180 stepeni nasuprot poslednjem pomeranju, što čini novo pomeranje neminovnim.
Između ostalog, i to jedan od razloga zašto trenutno dostižemo krajnje granice u naseljenosti i iskorištavanju prirode.
Prema Totu, (o kome će kasnije biti govora), stepen pomeranja Zamljinog pola je u direktnoj vezi sa svesnošću na Zemlji i s tim koliko će se svesnosti promeniti. Drugim rečima, postoji matematički odnos između svesnosti i stepana pomeranja polova. Još jedan način na koji ovo možemo da posmatramo jeste da je naše kosmičko uspavljivanje i buđenje, analogno ciklusu dan – noć na Zemlji, što nastaje zbog njene dvadeset četveročasovne rotacije.

Veći delom noći, bića na hemisferi koja se nalaze u mraku spavaju, a tokom dana su većinom budna. Tako je i sa ciklusom precesije ravnodnevice. Tokom vremena u ciklusu kada planeta spava, muška strana prevlađuje da nas zaštiti. Uvek je žena ta koja nas vraća u u svetlost. Prema Dunvalu, to se već desilo. Jedna žena je preuzela vođstvo tokom februara 1989 godine.
Iako je raširen veliki strah zbog predstojećeg pomeranja polova, izvesne grupe ljudi grade skloništa, stvaraju zalihe hrane, uplašeni da će kontinenti potonuti. Drunvalo misli da se to ovoga puta neće desiti i da sve može proći manje dramatično. Nešto se desilo 1972 godine, što je sve promenilo. (O tome kasnije.)

Mesto na kome se nalazimo u preseciji ravnodnevice, govori nam zašto se sve dešava baš sada. Od 1998 godine do, približno, 2000 godine najverovatnije ćemo sve te događaje iskusiti. Najverovatnije…. Ali Bog može svašta da učini. Kako Drunvalo kaže, druga stvar koje moramo biti svesni, jeste to da će ono što treba da se desi, biti određeno mislima i osećanjima ljudi na planeti. Ako promenimo svoju svesnost, možemo da promenimo način na koji će se ova drama odvijati, bez obzira na svako proročanstvo.
Mi stvaramo svoju stvarnost. Svakog trena mi stvaramo novu zajedničku stvarnost. Naše misli, osećanja i dela, mnogo su moćniji nego što uopšte možemo da zamislimo. Uglavnom do sada smo osećali vrlo malo ili nimalo odgovornosti za njih. To se menja i to tako brzo da se rađa sasvim nova mogućnost o kojoj se nikad nije ni sanjalo.

DIMENZIJE
Svi nivoi ovog sveta su ovde isad, i međusobno su povezani. Jedina razlika među svetovima različitih dimenzija je u njihovoj talasnoj dužini. Talasna dužina je ključna u sveukupnom univerzumu. Mi živimo u stvarnosti koja je stvorena isključivo talasnom dužinom. Talasna dužina našeg trodimenzionalnog sveta je 7,23 cm. Prosečna talasna dužina svakog predmeta u ovoj dimenziji, ako biste je merili , bila bi 7.23 cm.

Dimenzije su međusobno razdvojene talasnom dužinom, slično kao što su razdvojene note na muzičkoj skali. Svaki ton na skali zvuči drugačije, jer ima drugu talasnu dužinu. Klavir ima osam belih i pet crnih tipki koje daju harmonijsku skalu. Između dve sledstvene tipke postoji dvanaest harmoničnih tački koje se u smislu dimenzije nazivaju nadton. To liči na menjanje kanala na televizoru. Kada koristimo upravljač, vi prijemnik svog televizora usklađujete s različiti talasnim dužinama.
Svaka dimenzija je odvojena od druge zaokretom od 90 stepeni. Ako biste uspeli da promenite talasnu dužinu i da se pomerite na krug od 90 stepeni, nestali biste sa ovog sveta i pojavili se u nekoj dimenziji s kojom ste se uskladili. Slike koje vidite očima, promenile bi se u saglasnosti s talasnom dužinom sveta u koji ste dospeli. Na ovoj planeti ima mnogo različitih svetova i svi su baš sada i ovde ali je naša svesnost prilagođena određenoj talasnoj dužini.

U međuvremenu, mi doslovce postojimo na svim nivoima dimenzija, a naše iskustvo na svakom od ovih nivoa je u potpunosti različito. Na primer, ako bismo se uzdigli na jedan nivo, a u tom procesu se sada nalazimo, otkrili bismo da se , štogod da pomislimo, ostvaruje onog trenutka kada to pomislimo. Suprotno tome, u trećoj dimenziji postoji vremensko odlaganje. Iako naše misli nepogrešivo stvaraju ovdašnju stvarnost, njena manifestacija nije trenutna.
Ključ za razumevanje kako da se krećemo iz jedne dimenzije u drugu, počinje određivanjem mjesta jednog obličja koje se zove „zvezdani tetraedar“ i osnova je zadivljujućeg entiteta koji se zove “MERKABA”.

MERKABA
Svaki zvezdani tetraedar je načinjen od dva međusobno spojena tetraedra koji svojim izgledom podsjećaju na Davidovu zvezdu, ali u tri dimenzije.
Ta dva spojena tetraedra predstavljaju mušku i žensku energiju u savršenoj ravnoteži. Zvezdani tetraedar postoji oko svega. Ne samo oko našeg tela.

Mi imamo fizičko telo, mentalno i emocionalno telo i svako od njih ima oblik zvezdanog teatredra. To su tri identična polja koja se prožimaju, a jedina razlika među njima je u tome što je samo fizičko telo sputano, ono ne rotira.
Merkaba nastaje kontrarotacijom energetskih polja.
Mentalni zvezdani teatredar je po prirodi električan i muški, i rotira se u levo. Emocionalni zvezdani teatredar je po prirodi magnetni i ženski, i rotira se udesno. Povezivanje uma, srca i fizičkog tela u specifično geometrijskom odnosu i u kritičnoj brzini proizvodi merkabu.

Reč „mer“ označava, kontrarotirajuća polja svetlosti, „ka“ označava duh, a „ba“ označava telo ili stvarnost. Prema tome, mer-ka-ba je kontrarotirajuće polje svjetlosti koje okružuje duh i telo i predstavlja vozilo, „ vremensko-prostorno vozilo“.
Merkaba je prikaz načina na koji su sva tela načinjena, geometrijska postavka obrasca koji okružuje naše telo. Ona polazi iz osnove naše kičme i sićušna je kao prvobitni osam ćelija iz kojih smo se razvili. Odatle se pruža upolje s prečnikom od 16,5 in. Najpre stvara zvezdani tetraedar , zatim kocku, potom sferu i najzad spojene piramide.
Da ponovimo, kontrarotirajuća polja svjetlosti merkabe predstavljaju vremensko-prostorno vozilo. Kada jedno naučite kako da aktivirete ova polja, možete koristiti merkabu da putujete svuda po svemiru, doslovno brzinom misli.
Kod većine ljudi na Zemlji, merkaba ne funkcioniše. Drunvalo kaže da ima oko 2000 ljudi na planeti kod kojih funkcioniše i oko 8000 vaznesenih učitelja koji obitavaju na različitom nivou svesnosti Zemlje.

MELČIZEDICI
Vi možete da putujete pomoću merkabe na druge nivoe dimenzija, ali ukoliko vaša svesnost nije dovoljno razvijena da upravlja vašim vibracionim nivoima, nećete moći tamo i da ostanete. Izvesna bića, međutim, uspela su da prođu kroz sve nivoe dimenzija i da zadrže svesnost i oni se zovu Melčizedici. Melčizedik je na nivou svesnosti iznad naših dvanaest dimenzija, u trinaestoj. Prosto rečeno Melčizedik je neko ko je sposobamn da prođe kroz 144 dimenzionih nivoa i njihovih nadtonova i da pritom ostane svestan i celovit, priličan uspeh! Ovih 144 nivoa su dvanaest dimenzija i dvanaest harmoničnih nadtonova svake od njih.

Melchizedek-ova kecelja / Izvod iz knjige „Bogovi iz raja“

Od svih biblijskih kraljeva malo je onih koji su legendarniji od Solomona. Bogat izvan zamislivog i neizrecivo mudar, Solomonovo najpoznatije dostignuće je bila konstrukcija velelepnog kompleksa zgrada, koji je uključivao najlepši hram navodno napravljen od najboljeg kamena i velikodušno ukrašen zlatom. Na političkom polju, Solomon je stvarao istoriju ponovnim uspostavljanjem dugo pokidanih veza između jevreja i Egipta. Ne samo da je Solomon postao savetnik egipatskog faraona, Shishak-a I, takođe je oženio faraonovu ćerku.

Tokom vremena koje je proveo u Egiptu, Solomon se upoznao sa Bratstvom. Po povratku u Palestinu, on je podigao svoj čuveni hram da ugosti Bratstvo u svom gradu. Naravno, Jehova je bio glavni bog novog hrama, iako je Solomon dozvolio obožavanje drugih lokalnih božanstava kao što je Baal, vrhovni bog Kananaca. Solomonov hram je napravljen po uzoru na hram Bratstva iz El Amarna, samo što je Solomon izostavi strukture sa strane koje su hramu u El Amarnu davale oblik krsta.
Građenje Solomonovog hrama nije bio mali zadatak. Da bi se izveo ovaj arhitektonsi podvig, Solomon je doveo posebne esnafe zidara da dizajniraju njegovu zgradu i da nadgledaju izgradnju. Ti posebni esnafi su već bili važne institucije u Egiptu, i vredi zaviriti u njihovo poreklo.

Arhitektura je važna umetnost koja oblikuje fizički pejzaž društva. Može se dosta reći o stanju civilizacije gledajući zgrade koje gradi. Na primer, arhitektura renesanse je imitirala klasičnu rimsku arhitekturu sa velikim i ukrašavajućim dizajnom, ukazujući na kulturu koja prolazi kroz intelektualne i umetničke promene. Moderna arhitektura teži efikasnosti ali je sterilna i nehumana, otkrivajući kulturu koja je vrlo poslovna ali umetnički nenapreduje. Arhitektura nam govori koja klasa ljudi najviše utiče na kulturu. Renasansu su vodili mislioci i umetnici; naša era je obeležena efikasno orijentisanim poslovnim ljudima.

U drevnom Egiptu su, inženjeri, poslodavci i zidari koji su radili na velikim arhitektonskim projektima, dobijali specijalni status. Oni su organizovani u elitne esnafe koje je sponzorisalo Bratstvo u Egiptu. Esnafi su imali ulogu vrlo blisku današnjoj trgovačkoj uniji. Pošto su esnafi bili organizacije Bratstva koristili su mnoge činove i titule Bratstva. Takođe su praktikovali mistične tradicije.
Dokazi o postojanju ovih specijalnih esnafa je otkrio arheolog Petrie tokom ekspedicije u libiskoj pustinji u 1888-oj i 1889-oj. U ruševinama grada sagrađenog oko 300 pne. Dr. Petrie-jeva ekspedicija je otkrila određen broj papirusa. Jedan set opisuje esnaf koji je održao tajne sastanke oko 2000 pne. Esnaf se sastao da raspravlja o radnim satima, platama i pravilima dnevnog rada. Sastajao se u kapeli i pružao olakšice udovicama, siročićima i radnicima u nevolji. Organizacija obaveza opisana u papirusima je veoma slična onima u „Upravniku“ i „Majstoru“ („Warden“ i „Master“) u modernom odseku Bratstva koje je nastalo iz ovih esnafa: „Masonstvo“.

Još jedna zabeleška o esnafima je nađena u egipatskoj Knjizi Mrtvih, mističan rad koji potiče iz oko 1590 pne. Knjiga Mrtvih sadrži neke filozofije koje su učene u egipatskim Školama Misterije. Citira boga Tota koji govori drugom bogu, Ozirisu:
Ja sam veliki Bog u božanskom brodu;…Ja sam obični sveštenik u podzemlju koji izvodi svete rituale u Abydos-u (egipatski grad), uzdižući se na više nivoe inicijacije;…Ja sam Veliki Majstor radnika koji su podigli sveti luk za potporu.
Zanimljivo je primetiti da Knjiga Mrtvih takođe sadrži belešku o borbi između vladajućih Skrbničkih „bogova“ i „zmije“(originalnog neiskvarenog Bratstva). U hvalama pevanim egipatskim „bogovima“ čitamo:

Tvoj neprijatelj, Zmija, je predat vatri. Čudovište-Zmija Sebua je palo ničice, njegove četiri noge su okovane u lance, a njegove zadnje noge je Ra odneo od njega. Sinovi Pobune (The Sons of Revolt) nikada se više neće podići.
Egipćani su često prikazivali svoje „bogove“ sa životinjskim glavama i osobinama kao način simbolisanja određene kvalitete i karaktera. U gornjem citatu, Zmiji su date četiri noge. Zmija je kasnije postala simbol tame, koju je bog sunca Ra „pobeđivao“ svakog jutra donoseći novi dan. Pre te mitologije, Zmija je bila, doslovno, neprijatelj vladajućih „bogova“. Neki sledbenici Zmije su bili poznati kao „Sinovi Pobune“, koji su bili posvećeni uništenju glavnog Skrbničkog „boga“ i postavljanju na njegovo mesto „Zmije“ (ranog neiskvarenog Bratstva). Posle poraza i iskvarenja „Zmije“, izgleda da su se „Sinovi Pobune“ okrenuli i pobunili protiv iskvarenog Bratstva kada je ono počelo da šalje osvajače iz Egipta. Međutim, nije prošlo mnogo od kako su revolicionarne grupe ponovo absorbovane u iskvareno Bratstvo i počele doprinositi veštačkim sukobima Bratstva, kao što ćemo videti kasnije.

Zidarski esnafi Bratstva su preživeli kroz vekove. Članovi esnafa su uglavnom bili slobodni muškarci, čak i u feudalnim društvima, i zato su često nazivani „slobodni zidari“. Esnafi slobodnih zidara su otpočeli praktikovanje misticizma danas poznatog kao „Masonerija“. Mistični Masoni su postali najveći odsek Bratstva koji će imati velikog političkog značaja kasnije u istoriji.
Kako je duhovno znanje unutar Bratstva bivalo zamenjeno, u drevnom Egiptu, nerazumljivim alegorijama i simbolima, običaji su postajali važniji zbog svoje simbolične važnosti. Važan i najvidljiviji deo ceremonijalne opreme u mnogim organizacijama Bratstva, uključujući Masoneriju, dugo je bila kecelja.
Simbolična kecelja, koja se nosi oko struka kao kuhinjska kecelja, proizvodi zapanjujuću vizuelnu vezu između drevnih Skrbničkih „bogova“ i mreže Bratstva.

Mnogi egipatski hijeroglifi opisuju vanzemaljske „bogove“ kako nose kecelje. Sveštenici starog Egipta su nosili slične kecelje kao znak svoga autoriteta. Izložena u Egipatskom muzeju u San Hozeu, Kalifornija, je drevna egipatska statua otkrivena u grobnici u Abydos-u. Statua prikazuje egipatskog princa koji drži ruke u ritualnom stavu koji dr. Lewis iz Reda Crvenog krsta opisuje kao „ poznat svim ložama i članovima Crvenog krsta“. Osobina koja se ističe na statui je trouglasta kecelja koju nosi princ. Egipatski muzej veruje da je statua isklesana oko 3400. pne. tokom egipatske prve dinastije. Ako je datum tačan, onda simbol kecelje i jedan od sa njom povezanih mističnih rituala dolaze iz perioda egipatske istorije kada su kako je rečeno „bogovi“ bili tako pismeni da su im opremljeni domovi građeni i održavani.

Najranije ceremonijalne kecelje su izgleda bile vrlo proste. Kako je vreme prolazilo, mistični simboli i druge dekoracije su dodavane. Najbitnija promena na kecelji se dogodila tokom vladavine moćnog Kananskog sveštenika-kralja Melchizedek-a, koji je dostigao visok status u Bibliji. Melchizedek je predsedavao elitnim odredom Bratstva nazvanim po njemu: Melchizedek-ovo Sveštenstvo. Početkom 2200 pne. Melshizedek-ovo sveštenstvo je počelo da pravi ceremonijalne kecelje od bele jagnjeće kože. Bela jagnjeća koža je prihvaćena i od strane Masona koji je koriste za svoje kecelje od tada.

Da su Skrbnički „bogovi“ i Bratstvo poverili svoje aktivnosti drevnom Srednjem Istoku i Egiptu ostatak ljudske istorije bi bio veoma drugačiji i ova knjiga nikad ne bi bila napisana. Umesto toga, mreža Bratstva je proširena kroz celu istočnu hemisferu agresivnim misionarima i osvajačima. Jedna od njihovih meta je postala Indija. Hinduizam je trebao da se rodi.

Preneseno sa: www.joschua.bis