Naša budućnost u industrijsko – tehnološkom društvu

Jedan od razloga zbog kojega je svijet u ovakvome stanju nisu isključivo ´tajna društva´ i psihopati, koje smo do sada naučili već poimence imenovati, već se taj fenomen može uobličiti i u pojam ´industrijska revolucija´.  Čitajući šture informacije o tom pojmu na wikipediji ili učeći o tome za školskim klupama, suočit ćemo se s hvalospjevima o izumu parnog stroja u drugoj polovici 18.stoljeća koji je označio ´prvu industrijsku revoluciju´ te  o prijelazima iz starog feudalnog u moderno građansko društvo. (duh-vremena)

No, industrijska revolucija i njezine posljedice su katastrofalne po ljudsku vrstu, nasuprot onome što su vas učili u školama. Ukoliko želimo mijenjati sistem, moramo ga srušiti do samog temelja, a to iziskuje potpuni krah industrijskog društva.

Mnogi od nas koji živimo u „razvijenim“ zemljama će reći da su ovo gluposti i bedastoće! Reći će da je industrijska revolucija ˝uvećala˝ životne šanse! Da nam je donijela tehnološke blagodati i znatno unapređenje životnog standarda. To će dakako trubiti i oni ´pametni i učeni´ ljudi. Naravno, to tako može izgledati svakom komotnom čovjeku koji živi u razvijenom svijetu bez da promišlja o samoj srži problema  i fatalnim posljedicama koje njegov raskošan život ima po prirodu i druge ljude (a mi svi uistinu živimo raskošno). Industrijska revolucija jest unaprijedila određene segmente društva i jedan dio zemalja, ali pod štetu destabiliziranja drugih društava i ljudi, što ih je degradiralo druge  i dovelo ih do široko rasprostranjene psihičke patnje, te nanijelo veliku štetu prirodi. Da bi jednima bilo dobro, drugi za to moraju ispaštati.

Ima mnogo osnova za tvrdnju da je primitivni čovjek mnogo manje patio od stresa i frustracije, te da je bio zadovoljniji svojim načinom života nego što je to slučaj s modernim čovjekom. Točno je da u primitivnim društvima nije sve bilo´med i mlijeko´i da je zlostavljanje žena bilo je često među australijskim Aboridžinima. Ali, generalno govoreći, izgleda da su problemi među primitivnim narodima bili mnogo manje zastupljeni nego u modernom društvu.

Izvori društvenih problema

Društvene i socijalne probleme modernog društva pripisujemo činjenici da ono zahtjeva od ljudi da žive u uslovima radikalno drugačijim od onih u kojima se ljudska vrsta razvijala i da se ponašaju suprotno obrascima ponašanja koje je naša vrsta razvila u ranijim uslovima. U nenormalne uslove koje nameće moderno industrijsko društvo spada prenaseljenost, izoliranost čovjeka od prirode, suviše brze društvene promjene i uništavanje prirodnih, malih zajednica, kao što su proširena porodica, selo ili pleme. Dobro je poznato da gomilanje povećava stres i agresivnost. Sadašnji stupanj gomilanja i izoliranost čovjeka od prirode je posljedica tehnološkog napretka. Sva predindustrijska društva bila su pretežno ruralna. Industrijska revolucija je drastično uvećala gradove i postotak stanovništva koji živi u njima, a moderna poljoprivredna tehnologija je omogućila da zemlja podrži daleko brojniju populaciju nego ikada ranije.

Osim toga, tehnologija pogoršava posljedice gomilanja tako što ljudima stavlja na raspolaganje velike ometajuće sile. Na primjer, razne uređaje koji prave buku: motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, radio aparate, motocikle, itd. Kada je upotreba tih uređaja neograničena, ljudi koji žele mir i tišinu su frustrirani bukom. Kada je njihova upotreba ograničena, oni koji koriste te uređaje su frustrirani propisima. Da te mašine nikada nisu izmišljene, među ljudima ne bi bilo sukoba i frustracija. Prirodni svijet (koji se uglavnom mijenja veoma lagano) primitivnim društvima je pružao stabilan okvir, pa tako i osjećanje sigurnosti. U modernom svijetu, ljudsko društvo je to koje dominira prirodom, umjesto obrnuto, a moderno društvo se, zahvaljujući tehnološkom progresu, mijenja veoma brzo. Zato ono ne može pružiti stabilan okvir. Jasno je da ne pate svi ljudi koji žive u industrijsko-tehnološkom sistemu od psihičkih problema. Neki čak tvrde kako su sasvim zadovoljni postojećim društvom.

Sloboda u industrijsko-tehnološkom društvu

industrijsko-tehnološko društvo ne može se reformirati na način koji bi spriječio progresivno sužavanje sfere ljudske slobode. Ali, pošto„sloboda“ može biti shvaćena na razne načine, prvo ćemo razjasniti na koju vrstu slobode mislimo i potom ćemo uvidjeti da i oni pojedinci koji su uvjereni da su slobodni i zadovoljni, žive u zabludi.

Pod „slobodom“ podrazumijevamo mogućnost za prolazak kroz život usmjeravajući se na prave ciljeve, bez ometanja, manipulacije ili nadzora s bilo koje strane, posebno od strane bilo koje velike organizacije. Kako ne bi bilo zabluda oko termina stjecanja moći evo objašnjenja; Biti slobodan znači imati kontrolu (bilo kao pojedinac, bilo kao član male grupe nad svim pitanjima koja se tiču života i smrti: ishranom, odijevanjem, skloništem i obranom od opasnosti koja može biti prisutna u nekom okruženju. Biti slobodan znači imati moć (ne moć kontrole nad drugim ljudima, već moć kontrole nad okolnostima vlastitog života). Niko ne može biti slobodan ako neko (posebno neka velika organizacija) ima vlast nad drugima, ma koliko ta vlast mogla biti blagonaklona, tolerantna ili popustljiva. Važno je da se sloboda ne brka s popustljivošću. Industrijska revolucija je trebalo da iskorijeni siromaštvo, učini svakoga sretnim. Stvarni rezultati su potpuno drugačiji.

Govore nam da živimo u slobodnom društvu zato što imamo određen broj ustavom garantiranih prava. Ali, to nije tako važno kao što izgleda. Stupanj slobode nije određen ekonomskom i tehnološkom strukturom ovog društva nego njegovim zakonima ili oblikom vladavine.  Što se naših ustavnih prava tiče, pogledajmo, na primjer, slobodu tiska. Masovni mediji su uglavnom pod kontrolom velikih organizacija integriranih u sistem. Svako ko ima malo novca može nešto tiskati ili distribuirati preko Interneta ili na neki sličan način, ali ono što ima za reći utopit će se u masi materijala koju izbacuju mediji (koji imaju monopol) i zato neće imati praktično nikakav efekt. Za primjere kršenja slobode možemo pisati u beskonačnost. Te primjere možete vidjeti na svakom koraku i u svakom segmentu svojega života stoga ih više ne moramo nabrajati.

Prisutna je stalna tendencija, koja seže još od Industrijske revolucije, da tehnologija jača društvo, ali uz veliku cijenu u vlastitoj slobodi i lokalnoj autonomiji. Krupne promjene, koje bi mogle imati trajne posljedice u korist slobode, ne bi bile pokrenute zato što bi njihovo ostvarenje teško poremetilo sistem. Zato će svaki pokušaj reforme biti suviše pitom da bi bio djelotvoran. To je razlog zašto trajne promjene u korist slobode mogu izvesti samo osobe spremne da prihvate radikalne, opasne i nepredvidljive posljedice promjene cijelog sistema. Drugim riječima, takve promjene mogu izvesti samo revolucionari, a ne reformisti.

Ljudi koji pokušavaju sačuvati slobodu bez žrtvovanja navodnih koristi koje imamo od tehnologije, predlagat će razne naivne nacrte nekog novog društva, koje bi moglo pomiriti slobodu i tehnologiju – savršen primjer toga je Venus projekt koji i dalje nije ponudio tranziciju ka tom sistemu niti se sukobio s teškim akutnim problemima s kojima se suočava društvo na socijalnoj razini. Venus projekt je reformističko rješenje ali ne i revolucionarno. Ono je puka reforma.

Ako za trenutak ostavimo po strani činjenicu da ljudi koji prave takve planove rijetko kada predlažu neke praktične načine na koje bi novo društvo moglo biti izgrađeno, slijedi da bi se takvo društvo, čak i kada bi bilo uspostavljeno, brzo urušilo ili bi imalo posljedice umnogome drugačije od očekivanih. Stoga bi Venus projekt mogao zaživjeti eventualno kada bi se industrijsko društvo potpuno slomilo, a zatim izgradilo novo društvo bazirano na slobodi i lokalnim zajednicama. Tek kada bi čovječanstvo bilo pri samom vrhu svoje psihosocijalne zrelosti, ujedinjeno i čisto okova prošlosti, moglo bi početi graditi svijet Venus projekta – tehnologiju u skladu s prirodom. Venus ne može zaživjeti kao rješenje ovog problema. Ono može biti ponuđena alternativa nakon što se sistem resetira. U protivnom ćemo naglo nasrnuti u tehnološku raznolikost i prebacivanje odgovornosti u ruke´inteligentnih mašina´koje će raditi i misliti, a s vremenom i živjeti za nas (do trenutka kada takav ´superioran´sistem više ne budemo mogli kontrolirati).

Ako mašine budu donosile sve odluke, onda nikako nećemo moći utjecati na posljedice, pošto bi ponašanje takvih mašina bilo nepredvidljivo. Samo ukazujemo da bi sudbina ljudske vrste mogla naći u milosti i nemilosti mašina. Moglo bi se prigovoriti da ljudi nikada neće biti toliko ludi da svu moć prepuste mašinama. Ali, ne tvrdim da će ljudi dobrovoljno prepustiti vlast mašinama, niti da će mašine samoinicijativno preuzeti vlast. Samo ukazujem da bi ljudska vrsta mogla lako postati toliko zavisna od mašina, da ne bi imala drugog praktičnog izbora osim da prihvati sve njihove odluke. Pošto će društvo i problemi s kojima se ono suočava postajati sve složeniji, a mašine sve inteligentnije, ljudi će im prepuštati sve više odluka, prosto zato što će to donositi bolje rezultate.

Moderan čovjek i sistem

Moderni čovjek je sputan mrežom pravila i propisa, a njegova sudbina zavisi od poteza udaljenih osoba, na čije odluke ne može utjecati. To nije slučajno, niti je posljedica proizvoljnosti arogantnih birokrata. To je neophodno i neminovno u svakom tehnološki naprednom društvu.

Sistem mora strogo regulirati ponašanje ljudi kako bi funkcionirao. Na poslu ljudi moraju raditi ono što im je rečeno; u suprotnom, proizvodnja bi utonula u kaos. Birokracija mora da se rukovodi strogim pravilima. Generalno govoreći, regulacija naših života od strane velikih organizacija je neophodna za funkcioniranje industrijsko-tehnološkog sistema.  Sistem mora primoravati ljude da se ponašaju na način koji se sve udaljava od prirodnog obrasca. Na primjer, sistemu su potrebni znanstvenici, matematičari i inženjeri. On ne može da funkcionira bez njih. Zato se djeca izlažu posebnom pritisku u tom pravcu. Nije prirodno da neki adolescent najveći dio svog vremena provodi sjedeći za radnim stolom, okupiran učenjem. Normalan adolescent želi svoje vrijeme provoditi u aktivnom kontaktu sa stvarnošću. Kod primitivnih naroda djeca se uče stvarima koje potiču razumnu harmoniju s prirodnim ljudskim impulsima.

U svakom tehnološki naprednom društvu pojedinac mora zavisiti od odluka na koje ne može utjecati u iole značajnijoj meri. Tehnološko društvo nije moguće razbiti na male, autonomne zajednice, zato što proizvodnja zavisi od kooperacije izuzetno velikog broja ljudi. Kada neka odluka utiče na, recimo, milion ljudi, onda svako ima u prosijeku milioniti udio u odlučivanju. U stvarnosti, odluke donose korporacijski menadžeri ili tehnokrati; ali, čak i kada javnost glasa o nekom pitanju, broj glasača je obično suviše veliki da bi glas bilo koga od njih pojedinačno bio značajan.

Zato većina ne može da na neki mjerljiv način utječe na odluke koje određuju njihove živote. Za taj problem, u tehnološki naprednom društvu, ne postoji rešenje. Sistem pokušava da taj problem „riješi“ služeći se propagandom, kako bi ljude naveo da ŽELE odluke koje se donose umjesto njih; ali, čak i kada bi takvo „rješenje“ u potpunosti postiglo da se ljudi osjećaju bolje, ono bi opet bilo degradirajuće.

Savršen primjer za to je bio bio-inženjering. Razmislite samo, ako se vlast već sada previše miješa u vaš život, što će se dogoditi kada se vlast počne baviti genetskom konstitucijom vaše djece? Takva regulacija će neminovno dovesti do genetskog programiranja ljudskih bića, a posljedice takvog programiranja bi bile katastrofalne. Zašto govorim kao da će se tako nešto dozvoliti? Zato jer je jasno da idemo ka tome i sasvim je jasno da će javno mnijenje naviknuti ljude da objeručke prihvate takve medicinske zahvate nad svojom djecom pod izlikom da se zaštite od bolesti, genetskih poremećaja, pa i da si produže životni vijek. Pitajte se, koliko vas uistinu ne bi tako što htio učiniti s svojim djetetom?

Uobičajen odgovor na ovakve špekulacije jesu priče o „medicinskoj etici“. Ali, etički kod neće zaštititi slobodu na štetu napretka medicine; on će samo pogoršati situaciju. Primijenjen na genetski inženjering, etički kod će postati samo sredstvo za regulaciju genetske konstitucije ljudskih bića. Neko će (vjerojatno, u najvećoj meri, pripadnici više srednje klase) doći do zaključka da je određeni oblik genetskog inženjeringa „etički“, a da neki drugi nije, tako da će nametnuti svoje viđenje genetske konstitucije svima. Jedini etički kod koji bi zaista mogao da zaštiti slobodu bio bi onaj koji zabranjuje bilo kakav genetski inženjering ljudi; a možete biti sigurni da takav kod nikada neće biti primijenjen u tehnološkom društvu. Nikakav kod koji bi smanjio značaj genetskog inženjeringa se ne bi održao, zato što bi iskušenje pred beskrajnim moćima biotehnologije bilo neodoljivo, posebno što bi većini mnoge njene primijene djelovale kao očigledno i nesporno pozitivne (eliminacija fizičkih i mentalnih bolesti, stjecanje sposobnosti koje su ljudima potrebne da bi izašli na kraj sa sadašnjim svijetom). Genetski inženjering bi neminovno bio široko primjenjivan, ali samo u skladu sa potrebama industrijsko-tehnološkog sistema. Ovo je jedan od neminovnih problema s kojim ćemo se susresti u tehnološko industrijskom društvu, a zaslijepljeni tehnofili i futuristi ozareno iščekuju ova vremena bez ikakve predodžbe o tome koliko fatalne posljedice će ovo imati za budućnost kompletnog ljudskog roda.

Ovo vam zvuči kao loš SF? Dragi moji, znanstvena fantastika je odavno postala prošlost i 60% onoga što je do prije 10 godina bila znanstvena fantastika se već realiziralo. Tehnologija je mnogo jača društvena sila od težnje ka slobodi, i ljudi će bezglavo hrliti u tehnološko izobilje pri tome zaboravivši da više nemaju tlo pod nogama.

Sistem ne može, niti postoji zato da bi zadovoljavao ljudske potrebe. Naprotiv, ljudsko ponašanje treba oblikovati u skladu s potrebama sistema. To nema nikakve veze sa političkom ili društvenom ideologijom koja pretendira upravljanju tehnološkim sistemom. To je posljedica tehnologije, jer sistem se ne rukovodi ideologijom, već tehničkom nužnošću.

Naravno, sistem zadovoljava mnoge ljudske potrebe, ali, generalno govoreći, to čini samo u meri koja mu ide u prilog. Glavni parametar su potrebe sistema, a ne potrebe ljudskih bića. Npr, sistem ljudima osigurava hranu zato što ne bi mogao da funkcionirati ako bi ljudi gladovali. Bavi se psihološkim potrebama ljudi koliko mu je to potrebno, zato što ne bi mogao funkcionirati ako bi previše njih bilo depresivno ili buntovno. Ali, sistem, iz čvrstih, praktičnih razloga, mora izlagati ljude stalnom pritisku kako bi njihovo ponašanje oblikovao u skladu sa svojim potrebama.  Kada kvalificirani radnici izgube posao zbog tehničkih inovacija i upute se na programe za „prekvalifikaciju“, niko se ne pita da li se oni osjećaju poniženim takvim tretmanom.

Tehnološki sistem podrazumijeva da se svako mora savinuti u sklad tehničke nužnosti i to s dobrim razlogom: ako bi ljudske potrebe imale prednost nad tehničkom nužnošću, došlo bi do ekonomskih problema, nezaposlenosti, oskudice ili nečeg goreg. Koncept „mentalnog zdravlja“ u našem društvu je najvećim dijelom određen time u kojoj se mjeri pojedinac ponaša u skladu sa potrebama sistema, a da pri tom ne pokazuje simptome stresa. Napori da se u okviru sistema stvori prostor za autonomiju i osjećanje svrhovitosti su prosto smiješni.

Još jedan razlog zašto se industrijsko društvo ne može reformirati u korist slobode je taj što moderna tehnologija predstavlja povezan sistem, čiji dijelovi zavise jedan od drugog. Ne možete se otarasiti„loših“ aspekata tehnologije, a zadržati samo one „dobre“. Pogledajmo, na primjer, modernu medicinu. Progres u medicini zavisi od progresa u kemiji, fizici, biologiji, informatici i drugim oblastima. Napredni medicinski postupci zahtijevaju skupu, visokotehnološku opremu, koju može osigurati samo tehnološki napredno i ekonomski bogato društvo.

 Ljudska vrsta na raskršću

Sistem je trenutno obuzet grozničavom borbom za prevazilaženje određenih problema koji ugrožavaju njegov opstanak, među kojima se, kao jedan od najvažnijih, izdvaja problem ljudskog ponašanja. Ako sistem, u relativno kratkom roku, uspije uspostaviti dovoljan stupanj kontrole nad ljudskim ponašanjem, onda će vjerojatno preživjeti. U suprotnom, propada. To pokazati u nekoliko sljedećih 40 do 100 godina.

Pretpostavimo da sistem preživi krizu iz sljedećih nekoliko desetljeća. Do tada će morati riješiti ili staviti pod kontrolu glavne probleme s kojima se suočava, posebno problem „socijalizacije“ ljudskih bića; drugim riječima, morat ljude učini dovoljno pitomim, tako da njihovo ponašanje više ne predstavlja prijetnju po sistem. Kada se to postigne, vjerojatno više neće biti prepreka za razvoj tehnologije. Ona će moći da napreduje ka svom logičnom ishodištu: potpunoj kontroli svega što postoji na Zemlji, uključujući ljudska bića i sve druge važne organizme.

Sistem može postati jedinstvena, monolitna organizacija ili biti razbijen, u manjoj ili većoj mjeri, na određen broj organizacija, koje će se međusobno nadmetati, kao što je to slučaj s današnjim vladama, korporacijama i drugim velikim organizacijama. Ljudska sloboda će uglavnom nestati, zato što će pojedinci i male grupe biti nemoćni naspram velikih organizacija, naoružanih, pored instrumenata za nadzor i fizičku prinudu, super tehnologijom i arsenalom vrhunskih psiholoških i bioloških oružja za manipulaciju. Samo će mali broj ljudi imati stvarnu moć, ali čak će i njihova sloboda biti vrlo ograničena, zato što će i njihovo ponašanje biti kontrolirano; kao što i današnji političari i korporacijski menadžeri mogu da zadrže moć samo ako se kreću u određenim, vrlo uskim granicama.

Industrijski sistem neće propasti samo zbog revolucionarnog djelovanja. Biti će neosjetljiv na revolucionarne napade ukoliko ga njegovi vlastiti razvojni problemi ne dovedu u ozbiljne teškoće. Prema tome, ako sistem propadne, to će biti ili spontano ili kroz proces koji će biti dijelom spontan, a dijelom potpomognut aktivnošću revolucionara. Ako dođe do naglog sloma, mnogo ljudi će umrijeti, zato što je svjetska populacija prekoračila sve granice rasta, tako da se više ne može prehranjivati bez napredne tehnologije.

Mnogi će, uključujući tehnofile, u svom pristupu društvenim problemima tvrditi da tehnologiju treba braniti pod svaku cijenu, a uz nju i industrijsko društvo. Zato je vrlo vjerojatno da će, poput ostalih ´dušobrižnika´ u nastojanjima da pobijede glad i bolest, stvoriti društveni sistem opterećen užasnim problemima, mnogo većim od današnjih. Npr. znanstvenici se danas razmeću da će pobijediti glad stvarajući nove, genetski modificirane  jestive biljke, što u stvarnosti ima goleme štete kojih još nismo niti potpuno svjesni, umjesto da se problem gladi rješava u suzbijanju mesne industrije koja sagorijeva tisuće i tisuće hektara zemlje koja bi inače mogla prehraniti sve gladne na svijetu.

Tehnološki progres će izazvati i nove probleme, koje je nemoguće predvidjeti. U stvari, ako proučite povijest, još od Industrijske revolucije, tehnologija je društvu samo donosila nove probleme, mnogo brže nego što je ono uspijevalo  riješiti stare. Zato je potreban dugačak i bolan period ispitivanja da bi tehnofili odstranili sve bagove iz svog ´Vrlog Novog Svijeta´ (ako u tome ikada uspiju).

Vjerujem da će biti komentara poput; ´ako vjeruješ u takve stvari, tada prestani koristiti mobitel, kompjutor i odi živjeti u šumu!´, no nasuprot takvom shvaćanju, koje može imati samo onaj tko je ovaj tekst pročitao na preskakanje rečenica, ideja o rušenju industrijskog društva, koja drži da je ono jedan od uzroka problema kojega se mora radikalno srušiti, ima uporište u mnogih filozofa i mislioca. Nisam rekao da se ovog trena moramo odreći sve tehnologije u pokućstvu i životu već bi bilo dovoljno za početak prestati uživati tehnološke dodatke prekomjerno. To znači prestati biti ovisan o tehnologiji i početi težiti ka tome da shvatimo kako tehnologija predstavlja potpunu suprotnost prirodi iz koje dolazimo.  Sve to se nadovezuje uz problem komocije i šarlatanstva o čemu sam već pisao i što jedan od ključnih problema ljudi. Stoga je jedino samoorganizacija i rad na sebi jedini način da počnete mijenjati svijet.

Izvori i preporuke;

Duh Vremena

 

Comments are closed.