Evo zašto Hrvatska mora izaći iz zločinačkog NATO saveze i totalitarne EU

nato Eu

.

NATO je organizacija Sjevernoatlantskog ugovora, naziva se još i Sjevernoatlantski savez, poznata po kratici NATO. To je međunarodna organizacija vojno-politčkog karaktera osnovana je 1949. godine potpisivanjem Sjevernoatlantskog ugovora (Washingtonski ugovor) između dvanaest država tadašnjeg zapadnog bloka. Političko središte Organizacije i trajno sjedište Sjevernoatlantskog vijeća je u Bruxellesu (Belgija).

Odredba u Sjevernoatlantskog ugovora glasi:

„Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili u Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih“

Ugovor ˝priznaje i podržava˝ pojedinačna prava članica, kao i njihove međunarodne obveze u skladu s Poveljom Ujedinjenih Naroda koja obvezuje svaku državu članicu da sudjeluje u rizicima i odgovornostima, uspostavlja sustav zajedničke obrane te zahtijeva od svake od njih da ne prihvaća nikakve međunarodne obveze koje bi mogle biti u suprotnosti s Ugovorom.

Dakle, NATO predstavlja organizaciju ujedinjanih oružanih snaga, koja pridonosi kreiranju najveće prevare za ljudski rod. NATO predstavlja vojsku pod kontrolom psihopata u svrhu ostvarivanja njihovih – korporativnih i globalističkih ciljeva te kontrole.

Glavna lukavština ove organizacije jest u samom ustroju njezina zakona i ugovora koje ono samo diktira. Naime, NATO ima puno pravo djelovati preventivno i to otvara vrata za apsolutnu, totalitaraističku okupaciju manjih i slabijih zemalja.

Glavni razlog zbog kojeg bi Hrvatske trebala izači iz NATO saveza jest činjenica da se radi o vojno-političkom savezu koji je uvijek djelovao i djeluje na principu moći i nasilja. NATO služi hegemoniji globalnog kapitala sa svrhom globalnog nametanja ideologije liberalnog totalitarizma i tržišnog fundamentalizma, te stvaranju korporativne imperije na čelu sa SAD-om.

ISTINA O EU

Temelj globalne zavjere jest centralizacija moći, a kad shvatite da je centralizacija moći ključ, morate pogledati EU.

Što je ona zapravo? Nekoć davno ljudi su živjeli u plemenima. O sudbini plemena odlučivalo se unutar samog plemena.  Zatim se pojavi pokret da se plemena okupe pod središnjom vlasti. Tako su nastale države. Države su samo skupine različitih plemena. Središnja vlast države, njezina vlada, odlučuje što će se događati sa svakim plemenom koja su nekoć sama odlučivala o svojoj sudbini.

Budući da je ta urota samo korak na putu do globalne diktature, neprestalno kretanje ka sve većoj centralizaciji vlasti nužno je kako bi se to ostvarilo.  Europska unija sakuplja države kako bi potpale pod centralnu vlast, odnosno, pod kontrolu nekolicine.