ISTINA O RAKU – 8. epizoda

.
KANABIS, PRIRODNI EPIGENETSKI PREKIDAČI, PEPTIDI I LIJEČENJE POMOĆU MIKRONUTRIJENT TERAPIJE…

Misija dokumentarnog filma “Istina o raku” je informiranje, edukacija te iskorjenjivanje pandemije raka u današnjem ‘modernom svijetu’.

.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg
medija i bez obzira na granice.