Bog još nije umro, a kad će ne znamo…

   Religioznom, egoističnom dvonožnom majmunu zvanom čovjek bog je napravio medvjeđu uslugu kad mu se „objavio“…  Svijet bi danas bio puno ljepše mjesto da je bog ostao tamo gdje mu je mjesto – nigdje… Ali kako je on ipak tu, prisutan u egzistenciji ljudskoj, postavlja se pitanje do kada će tu biti?… Neki su zaključivali kako je bog mrtav, međutim, dok god njegov tvorac čovjek u njega vjeruje on itekako živi i provodi svoj teror nad jadnim stvorenjima ljudskim… Bog je najopasniji pojam, najopasnija riječ proizašla iz ljudskog uma… Tisućljećima u ime tog pojma i s tom riječi na usnama ljudi ubijaju jedni druge, iskorištavaju jedni druge, ostvaruju moć i vlast jedni nad drugima… Od plemenskih šamana i vračeva do današnjeg sofisticiranog svećenstva, ta izmišljena funkcija prodavača magle, iliti poznavatelja božje volje odnosno predstavnika božjih na Zemlji, omogućuje najučinkovitiju manipulaciju nad masama samosvjesnih dvonožnih majmuna koji u strahu od nepoznavanja prirode svijeta u kojem žive postaju idealne žrtve za izrabljivanje…

„Nikada nije bilo teško uočiti da je religija uzrok mržnje i sukoba i da njen opstanak ovisi o neznanju i praznovjerju.“ C. Hitchens

Religioznost kao posljedica evoluiranja primata u samosvjesno biće je logična… Postoje materijalni dokazi kako su i neke izumrle vrste iz roda Homo bile religiozne (poput Homo Neanderthalensisa, koji je obredno pokapao svoje mrtve)… Samosvjesni primat ima potrebu postavljati pitanja o svojoj egzistenciji, ali kako na ta pitanja ne zna odgovore, pokušava logičkim umom stvoriti odgovore… A najlogičniji odgovor u takvom stanju neznanja je viša sila kao kreator i upravitelj svijeta, jer u strahu od nedostatka znanja isto treba stvoriti – vjerom… I tako nastaje bog… Ali, da li je u takvoj situaciji to uistinu najlogičniji odgovor?… Zar ne bi najlogičniji odgovor ipak bio: ne znam?… Možda i ne, jer strah ipak prevladava… Neki bi rekli kako je teško reći ne znam kada nešto intuitivno osjećam, osjećam prisutnost više sile kud god se okrenem… To uistinu jest tako kada promatramo svijet, jer uočavamo strašnu „moć“ i „čaroliju“ prirode koja nadilazi našu mogućnost poimanja biti svijeta u kojem živimo… Ali, to strahopoštovanje koje osjećamo također je posljedica našeg neznanja, a naša intuicija proizlazi iz naših perceptivnih iskustava i logičkog uma…

Kada je samosvjesni primat zaključio kako mora postojati neka viša sila koja je stvaratelj i održavatelj svijeta, to je bio logičan zaključak njegovog ograničenog uma proizašao na osnovi neznanja… Zamislite da se probudite s amnezijom, ne znate tko ste, niti gdje se nalazite, nemate pojma o okolini u kojoj ste se našli… Imate samo svoje nagone, svoju samosvijest i svoj intelekt da vam pomogne snaći se i preživjeti u toj okolini… I prilagođavate se koliko god ste to u mogućnosti, snalazite se da biste preživjeli, a kada se uspijete prilagoditi, riješiti egzistencijalne probleme, vrijeme je za davanje odgovora na pitanja koja su ostala neodgovorena: tko ste, zašto ste tu, zašto je svijet u kojem živim takav kakav jest?… I u svom neznanju, u pomanjkanju informacija, prepuštate se svom umu da vam daje odgovore na ta pitanja… A um na osnovi perceptivnih iskustava stvara najlogičnije odgovore koje je u svojoj ograničenosti u stanju dati… I tako vam doslovce nameće jedini logičan odgovor, (jer mu drugi zbog nedostatka znanja nisu dostupni) nameće vam boga… I bog je rođen, kako rekoh, kao logična posljedica evoluiranja primata u samosvjesno biće…

Međutim, kako evolucija tog samosvjesnog primata nije završila, jer se um razvija, istražuje, dolazi do novih saznanja koja potkrijepljuje dokazima, mit o bogu kao prvotnom odgovoru logičkog uma lagano blijedi… I logična konačna posljedica te evolucije biti će smrt boga u tom umu gdje isti cijelo vrijeme i prebiva, pod uvjetom da primat prije toga ne izumre… U međuvremenu bog će i dalje vršiti svoj teror i biti uzrok najvećih nedaća ljudskog roda… Zapravo, bog sam po sebi nije uzrok jer ne opstoji kao samostalni entitet, već je uzrok ljudski samosvjesni logički um koji stvara lik boga i iskorištava ga da ostvaruje svoju želju za moći… Da, posljedica više inteligencije i samosvijesti, između ostalog je i spoznaja o vlastitoj moći… Spoznaja da nismo dovoljno moćni da spriječimo vulkansku erupciju ili potres, ali da smo dovoljno moćni da ostvarimo svoju vlast nad drugim ljudima kako bi isti služili našim interesima… A gdje ćeš naći bolji autoritet od boga koji je već tu, koji je već stvoren u ljudskom umu… Samo ga treba znati iskoristiti…

Čovjeka kao samosvjesno biće opterećeno strahom od neznanja i koje kao takvo ima potrebu za orijentacijom , za svrhom, za dobivanjem odgovora na svoja pitanja, lako je izmanipulirati… Ponudite mu viši autoritet, višu silu koja je stvaratelj i upravitelj svijeta, i koja nudi odgovore, a sebe proglasite poznavateljem volje tog stvaratelja, i time postajete iznimno moćna individua, pod uvjetom da nađete sljedbenike koji će povjerovati u vaše poslanje… Ali ne brinite se, pronaći ćete ih, upravo iz razloga koje sam ranije naveo… A kada predstavnici više sile nađu sljedbenike počinje teror… Donose se propisi koje je nemoguće ne kršiti jer se s istima pokušavaju suzbijati osnovni ljudski nagoni poput npr. seksualnosti… Karakteristika je svih religija pronalaženje grešaka u stvaranju svemogućeg i savršenog stvoritelja, te ispravljanje tih pogrešaka donošenjem raznoraznih idiotskih propisa (dogmi)… Time religija zatire slobodu čovjeka, ali ne bez razloga… Naime, ostvariti vlast nad ljudima najlakše je ako se ta vlast predstavlja kao bogom dana… Da bi plemenski poglavice ostvarili despotsku vlast nad plemenom neophodna je podrška plemenskog šamana ili vrača… Da bi se ostvarila vlast nad ljudima u cilju njihovog izrabljivanja, ista treba biti proglašena kao zemaljska vlast koja dolazi od boga, koja je takva jer bog želi da bude takva… A nemalo je primjera kako su sami vladari proglašavani bogovima, od staroegipatskih faraona preko rimskih careva, do kineskih i japanskih careva…

„Crkva potiče sramežljivost pred autoritetom i prikuje djecu uz njihove roditelje. Ovo rezultira s podjarmljivanjem autoritetu države i kapitalističkom eksploatiranju kad odrastu. Paralizira intelektualnu kritičku moć potlačenih masa jer konzumira većinu njihove biološke energije. U konačnici paralizira rezolutni razvoj kreativnih sila i čini nemogućim postignuće svih aspiracija za ljudsku slobodu. Na ovaj način prevladavajući ekonomski sustav u kojem pojedinci mogu lako vladati masama, postaje ukorijenjen u psihičke strukture samih potlačenih.“ W. Reich.

Od kada je čovjek stvorio hijerarhijsko-eksploatacijsko (klasno) društvo, koje nije moglo biti stvoreno bez podrške „predstavnika božjih na Zemlji“, zahvaljujući upravo pravilima koja su donosili ti religijski moćnici mase ljudi su bespogovorno služili svojim gospodarima i služe im i dan danas… Religija je sama po sebi totalitarna, proglašava božju istinu koja je neosporna, jer tko je čovjek da propitkuje volju božju… Dapače, svaki totalitarizam posljedica je religije, odnosno ljudske sklonosti ka religioznosti… Nakon tisuća godina prenošenja religijskih doktrina koje su suzbijale slobodu čovjeka isti je postao biće nesposobno za slobodu, biće koje konstantno traži vođenje i spas od „više sile“… Ta viša sila ne mora biti nebeski bog, nikada u biti ni nije, jer se ta viša sila očituje kroz zemaljske vođe koji poznaju volju božju, odnosno koje su sami bogovi izabrali da vode njihovu pastvu… Kraljevi su uvijek krunjeni od strane svećenstva kao potvrda da ih je bog postavio da vladaju… U današnje vrijeme u tzv. demokratskim zemljama uloga religije je oslabljena, ali još uvijek je jedan od najvažnijih faktora za ostvarivanje vlasti… Vjernici čine značajno biračko tijelo i svaki političar to mora imati u vidu ako želi doći na vlast…

U SAD-u se na primjer predsjednici još uvijek pozivaju na boga kad polažu predsjedničku prisegu, a religija u toj zemlji igra ključnu ulogu u izboru vladajućih, uostalom kao i u mnogim drugim tzv. demokracijama, uključujući nažalost i lijepu našu rvacku… Ne treba se zavaravati da su fašistički ili komunistički totalitarizmi bili nereligijski… Naprotiv, u stvaranju kulta ličnosti, „oca nacije“, religioznost masa je neophodna… U likovima diktatora krije se bog, vođa koji poznaje istinu, koji donosi spas svom voljenom narodu… Hitler je bio bog za Nijemce, Staljin za Sovjete, Mao za Kineze, Castro za Kubance, Tito za Jugoslavene, a o dinastiji Kim sjevernokorejskih diktatora da i ne govorimo, njih se doslovce tretira kao bogove… Religija je, kako rekoh, od čovjeka stvorila neslobodno biće koje ovisi o vlasti svojih gospodara, ali to i jest bio cilj koji je uspješno ostvaren… Jednom sam napisao kako dva otrova teku našim venama, a koji su uzročnici društvenih odnosa temeljenih na izrabljivanju čovjeka nad čovjekom, to su želja za moći i želja za potčinjavanjem… Potonju želju stvara religioznost, a prvu spoznaja o tome… I tako bog, odnosno raznorazni bogovi tisućljećima teroriziraju čovječanstvo… I nema promjene na bolje, nema spasa za samosvjesnog primata dok god se ne odrekne boga, jer dok bog živi i patnja ljudskog roda će živjeti… Smrt boga donosi i smrt patnji…

„Moralnost je činjenje onoga što je ispravno bez obzira na to što vam je rečeno. Religija je činjenje onoga što vam je rečeno bez obzira na to što je ispravno.“

Smisao Života

Comments are closed.