Tajna Koju Je Crkva Zabranila

Piše:

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln

Bili smo svjesni da se naš scenarij ne slaže s uvriježenim kršćanskim

naukom. Što smo duže istraživali, sve je više bilo očito da

taj nauk, prenošen stoljećima, predstavlja vrlo probrani skup dijelova

koji su bili strogo pročišćeni i prerađeni. Može se reći da Novi zavjet

nudi sliku Isusa i njegova vremena na način koji zadovoljava potrebe

određenih skupina ljudi i njihovih interesa, a koji su sudjelovali i još

uvijek sudjeluju u toj stvari. Sve što je moglo ometati ili ugrožavati

te interese, kao naprimjer “tajno Evanđelje po Marku”, bilo je na vrijeme

uklonjeno. Kako je uklonjeno mnogo toga, u nekoj vrsti novonastalog

zrakopraznog prostora stvorila se opravdana i neophodna

potreba za novim promišljanjima.

Ako je Isus zakonito pretendirao na prijestolje, u tome ga je, barem

na početku vjerojatno podržavala određena skupina ljudi, njegova

najbliža obitelj iz Galileje, neki pripadnici njegova vlastitog visokog

staleža, kao i neki strateški raspoređeni ljudi u Judeji i u glavnom

gradu, Jeruzalemu. Ti sljedbenici, usprkos tome što su bili odabrani,

nisu bili dovoljni kako bi se njegove težnje za osvajanjem prijestolja

ostvarile. Sukladno tome, on je morao okupiti puno veći broj sljedbenika

iz drugih staleža, kao što je to, sjetimo se prijašnje usporedbe,

učinio Lijepi princ Charlie 1745.

Kako se može pridobiti brojne sljedbenike? To je moguće učiniti

tako da se objavi poruka koja je zamišljena tako da potakne odanost

i potporu. Ta poruka nije nužno morala biti cinična, poput onih koje

se vežu uz današnju politiku. Naprotiv, mogla se izgovarati u iskrenoj

vjeri, s plemenitim i vatrenim idealizmom. Usprkos izričitog vjerskog

usmjerenja, prvenstveni cilj te poruke bio je osigurati potporu i naklonost

naroda. Isus je nosio poruku kojom je pokušavao pružiti nadu

ljudima osvojene zemlje, koji su bili potlačeni, ispaćeni i obespravljeni.

To je bila poruka koja je obećavala. Ako današnji čitatelj nadvlada

vlastite predrasude, moći će prepoznati mehanizam koji je vrlo

sličan onome što se može vidjeti u današnjem svijetu, jer se i danas,

kao i oduvijek ljudi okupljaju u ime zajedničkog cilja i pretvaraju u

oruđe kojime se zbacuju samovoljne vladavine. Vrlo je važno što je

Isusova poruka bila i etična i politična, a upućivao ju je vrlo odabranom

dijelu stanovništva, već u skladu s političkim namjerama. Jer

brojne je sljedbenike mogao naći upravo među tim obespravljenim

i potlačenim ljudima. Saduceji, koji su se složili s rimskom okupacijom,

nisu nimalo bili voljni rastati se od svojih dobara koja su stekli,

niti se kockati svojom sigurnošću i mirom, upravo kao i svi njima slični

u povijesti ljudskoga roda.

Isusova poruka, kako je prikazana u evanđeljima, nije u cijelosti

ni nova, niti iznimna. On je sam vjerojatno bio farizej, a njegov nauk

sadržavao je i dijelove farizejskog nauka, dok Svici s Mrtvog mora

svjedoče da je taj nauk sadržavao i dijelove esenskih učenja. Iako Isusova

poruka možda nije bila u cijelosti nova, način na koji je prenošena

vjerojatno jest. Sam Isus je bio nesumnjivo karizmatični pojedinac,

koji je vjerojatno posjedovao sposobnost iscjeljivanja i izvođenja

sličnih “čuda”. On je bez sumnje posjedovao dar za prenošenje ideja

prepoznatljivim i jasnim parabolama, koje nisu zahtijevale obrazovanost,

pa su bile razumljive najširoj publici. Za razliku od svojih prethodnika,

esena, Isus nije morao najavljivati dolazak Mesije. Mogao

je tvrditi da je on sam Mesija, a to je sigurno njegovim riječima pridalo

mnogo veću vjerodostojnost.

Jasno je daje Isus okupio svoje sljedbenike prije pobjedonosnog

ulaska u Jeruzalem. Među tim sljedbenicima bilo je moguće razlikovati

dvije skupine čiji interesi i ciljevi nisu bili jednaki. Na jednoj

strani bili su oni “posvećeni”, najuža obitelj, te bogati i utjecajni pristaše,

koji su željeli vidjeti svog kandidata na prijestolju. Na drugoj

strani bila je znatno veća skupina “običnih ljudi”, narodne mase

pokreta, koje su željele vidjeti ispunjenje sadržaja obećane poruke.

Važno je razlučiti te dvije strane, koje su imale isti politički cilj –

dovesti Isusa na prijestolje – ali iz potpuno različitih pobuda.

Kada je pokušaj propao, što se očito dogodilo, savez dviju strana,

“sljedbenika poruke” i “sljedbenika obitelji”, vjerojatno se raspao.

Sučeljeni slomu i prijetnji izravnog uništenja, članovi obitelji dali su

prednost očuvanju loze po svaku cijenu, čak i u progonstvu, a to je oduvijek

najvažnije za plemenitaške i kraljevske obitelji. “Sljedbenicima

poruke”, međutim, budućnost te obitelji i njihov opstanak bili su nevažni,

a njihov prvenstveni cilj bio je ovjekovječiti poruku i širiti je.

Kršćanstvo, koje se razvijalo tijekom prvih stoljeća stiglo je do

nas zahvaljujući upravo tim “sljedbenicima poruke”. Tijek širenja i

razvijanja kršćanstva vrlo je iscrpno prikazan u radovima mnogih

znanstvenika i ovdje se nećemo time baviti. Dovoljno je napomenuti

da je “poruka” zahvaljujući svetom Pavlu poprimila jasan i konačan

oblik i to je postalo temeljem kasnijeg teološkog zdanja kršćanstva.

U vrijeme kad nastaju evanđelja, osnovne postavke nove vjere već su

bile dovršene.

Nova vjera ciljala je prije svega na rimsko i romanizirano pučanstvo.

Zbog toga je uloga rimskih vlasti u Isusovoj smrti nužno morala

biti ublažena, a krivnja prebačena na Zidove, no to nije bio jedini

primjer izmjene prikaza zbivanja kako bi se učinili prihvatljivijima

rimskom narodu. Rimljani su, naime, bili vični obožavati svoje vladare,

a već je Cezar službeno bio proglašen bogom. Isus je, stoga, postao

božanstvom, iako ga nitko prije toga takvim nije smatrao, kako bi

se njime mogli ravnopravno natjecati u pridobivanju puka. To je bio

Pavlov zadatak.

Prije nego što se počela vrlo uspješno širiti, iz Palestine u Siriju,

Malu Aziju, Grčku, Egipat, Rimsko carstvo i Zapadnu Europu, nova

religija morala je prvo postati prihvaćena u narodu krajeva gdje je

nastala i održati se unatoč starim vjerovanjima. Novi Bog morao je

biti dovoljno moćan, veličanstven i činiti najrazličitija čuda kako bi

se mogao mjeriti s onima koje je trebao zamijeniti. Da bi se Isus udomaćio

u romanskom svijetu toga vremena, on je morao postati pravi

Bog. Ne Mesija u tradicionalnom smislu te riječi, ne kralj-svećenik,

već utjelovljeni Bog, koji je poput svojih sirijskih, feničkih, egipatskih

i drugih drevnih Bogova, prolazio podzemni svijet i muke pakla

i nakon toga izranjao pomlađen, s proljećem. Tek je u toj ideji uskrsnuće

dobilo presudnu važnost iz vrlo jasnog razloga. Isus je morao postati

jednak bogovima koji su umrli i ponovo se rodili i bili prisutni

i na zemlji i u svijesti svojih sljedbenika. Rođenje od djevice također

je propovijedano iz istog razloga, a blagdan Uskrsa, slavljenje smrti

i uskrsnuća, događao se istodobno s proljetnim svečanostima drugih

tadašnjih kultova i škola misterija.

Zbog potrebe širenja božanskog mita stvarna obitelj tog “boga”,

kao i svi politički i dinastički čimbenici, morali su postati nevažni.

Određeno mjesto i vrijeme u kojem su se nalazili sputalo bi svaku težnju

ka univerzalnosti. U svrhu potpore toj univerzalnosti uklonjeni su

svi politički i dinastički elementi iz njegova životopisa. Izbjegnuto

je spominjanje zelota i esena, jer bi u najboljem slučaju bilo nepodesno

da je Bog bio upleten u neku političku i dinastičku urotu, koja

čak nije ni uspjela. Ostalo je samo ono što nalazimo u evanđeljima,

stroga jednostavnost, gdje se zbivanja odvijaju tek pukim slučajem

u Palestini pod rimskom okupacijom tijekom prvog stoljeća, a zapravo

u vječnoj sadašnjosti koja vrijedi za sve mitove.

Dok se “poruka” razvijala na taj način, obitelj i njeni sljedbenici

nisu, čini se, gubili vrijeme. Julije Afrički piše u trećem stoljeću da

su preživjeli Isusovi nasljednici optužili dinastiju Heroda za uništenje

rodoslovlja židovskog plemstva, čime su uklonili sve dokaze koji bi

mogli ugroziti njihovo pravo na prijestolje. Za te nasljednike kaže da

su se raselili po svijetu i sa sobom ponijeli rodoslovlja koja su izmaknula

uništenju spisa tijekom pobune između 66. i 74. po Kr.

Pobornicima novog mita postojanje te obitelji moglo je stvoriti

teškoće zastrašujućeg dosega. Ta obitelj je, kao nositelj izvornog svjedočanstva

o onome što se doista dogodilo, mogla predstavljati opasnu

prijetnju i potpuno razoriti taj mit. Zbog toga se za prvih dana kršćanstva

moralo potisnuti svaki spomen plemenitaške ili kraljevske obitelji,

njihove loze, te političkih i dinastičkih težnji. Samu obitelj, koja je

mogla raskrinkati novu religiju, trebalo je, po mogućnosti, uništiti.

Zbog svega toga je bila nužna najveća tajnost, ali i nesnošljivost otaca

rane Crkve prema bilo kakvom odstupanju od nametnutog pravovjerja.

Možda su na taj način nastali i neki korijeni antisemitizma, jer su

“sljedbenici poruke” i pobornici mita istodobno postigli dva cilja

optuživanjem Židova i skidanjem odgovornosti s Rimljana. Na taj su

način mit i “poruka” postali prihvatljiviji rimskom narodu, a sama

obitelj, koja je bila židovska, izgubila je svoju vjerodostojnost. Protužidovski

osjećaji, koje su poticali, također su mogli poslužiti njihovu

cilju. Ako je obitelj našla utočište u nekoj židovskoj zajednici unutar

granica Carstva, javno proganjanje moglo je u svom zamahu prikladno

ušutkati opasne svjedoke.

Na način kojim se ugodilo rimskoj publici, proglasilo se Isusa za

Boga i Židovima dodijelilo ulogu žrtve, kršćanstvo se počelo širiti

sigurnim uspjehom. Položaj pravovjernog kršćanstva postajao je sve

sigurniji tijekom drugog stoljeća, uglavnom zahvaljujući Ireneju,

biskupu Lyona, oko 180. godine. On je vjerojatno najjasnije uspio

kršćanskoj teologiji dati čvrst i cjelovit oblik. To je postigao svojim

vrlo obimnim djelom, Libros Quinque Adversus Haereses (Pet knjiga

protiv krivovjerja), gdje je nabrojao i razvrstao sva odstupanja od prihvaćenog

pravovjerja i oštro ih osudio. Odbacio je različitost i tvrdio

da može postojati samo jedna prava Crkva, izvan koje nije moguće

naći spasenje. One koji su se suprotstavili ovoj tvrdnji, Irenej je proglasio

hereticima, koje treba izopćiti i, ako je moguće, uništiti.

Među brojnim različitim oblicima ranog kršćanstva, gnosticizam

je potaknuo najogorčeniju Irenejevu srdžbu. Gnosticizam se oslanjao

na osobno iskustvo i osobno sjedinjenje s Bogom. Irenej je shvaćao

da bi to omelo vlast svećenika i biskupa i postalo smetnjom stvaranju

jedinstva. Sukladno tome, upotrijebio je svu svoju snagu da potisne

gnosticizam. Bilo je nužno obeshrabriti osobna, pojedinačna promišljanja,

a s druge strane, ohrabriti neupitnu vjeru u utvrđenu dogmu.

Zato je bio nužan teološki sustav, struktura kodificiranih načela, koja

ne bi dopuštala pojedinačna tumačenja. Nasuprot osobnom doživljaju

i gnozi, Irenej je tražio jedinstvenu “katoličku”, to jest sveobuhvatnu

Crkvu, koja se temeljila na tradiciji i nasljeđu apostola. Stvaranje

takve Crkve bilo je moguće, a to je Irenej shvatio, tek s konačno utvrđenim

crkvenim kanonom, popisom vjerodostojnih tekstova. On je

sastavio takav kanon, služeći se dostupnim djelima, od kojih je neka

prihvatio, a druga odbacio. Irenej je prvi pisac čiji se novozavjetni

kanon slaže s onim kakvog danas poznajemo.

Sve to nije spriječilo širenje ranih hereza, koje su se i dalje razvijale.

Irenej je zaslužan što je “pravovjerje”, vrsta kršćanstva kojeg

su propovijedali “sljedbenici poruke”, steklo cjelovit oblik uz pomoć

kojega mu je osiguran opstanak i konačna pobjeda. Vrlo vjerojatno

je upravo Irenej zaslužan za sve ono što se zbivalo za vrijeme vladavine

cara Konstantina, kao i neposredno poslije toga, kada je Rimsko

carstvo postalo, u određenom smislu, carstvo kršćanstva.

Uloga cara Konstantina u povijesti i razvitku kršćanstva često je

pogrešno prikazivana i pogrešno tumačena. Lažna “Konstantinova

darovnica” iz osmog stoljeća, o kojoj smo govorili u devetom poglavlju,

samo je dodatno zbunila kasnije pisce. Općenito gledano,

Konstantin se smatra zaslužnim za konačnu pobjedu “sljedbenika

poruke”, što je donekle i opravdano. Odlučili smo, stoga, proučiti

prilike tog vremena i istodobno se lišiti iluzija da je on doista učinio

sve ono što mu se pripisuje.

Poslije, crkvena predaja kaže kako je Konstantin naslijedio privrženost

kršćanstvu od svog oca. U to je vrijeme to bilo vrlo prikladno,

jer su kršćani već bili brojni, a Konstantinu je bila potrebna sva moguća

pomoć u borbi protiv drugog pretendenta na rimsko prijestolje,

Maksenta. Maksent je 313. po Kr. izgubio bitku kod Milvijskog mosta,

čime je Konstantinovo pravo na prijestolje postalo neupitno. Prije tog

sudbonosnog sukoba, Konstantin je navodno doživio viđenje, koje

je poslije potkrijepljeno jednim proročkim snom blistavog križa koji

je lebdio na nebu. Na križu je bilo ispisano “In hoc signo vinces ” (Pod

ovim ćeš znakom pobijediti). Predaja kaže da je Konstantin, odlučivši

poslušati nebesko pretkazanje, naredio da se štitovi njegovih vojnika

urese Kristovim monogramom, grčkim slovima hi i ro, početnim

slovima grčke riječi “Kristos”. Na taj je način Konstantinova pobjeda

kod Milvijskog mosta postala primjerom pobjede kršćana nad poganima.

To je poznata crkvena predaja na osnovi koje se često zaključuje

da je Konstantin “preobratio Rimsko carstvo na kršćansku vjeru”.

Stvarne činjenice govore da on to nije učinio, no da bismo ustanovili

što on jest učinio, moramo pobliže ispitati postojeća svjedočanstva.

Konstantinovo “obraćenje”, ukoliko je ta riječ uopće ovdje prikladna,

nije bilo kršćanske, već nesumnjivo poganske naravi. Čini se

da je on doživio neku vrstu viđenja ili svjetlosnog doživljaja u blizini

poganskog hrama posvećenog galskom bogu Apolonu, u okolici Vosgesa

ili Autuna. Po svjedočenju čovjeka koji je pratio Konstantinovu

vojsku, bilo je to priviđenje boga Sunca, kojega su u nekim kultovima

obožavali pod imenom “Sol Invictus”, odnosno, “Nepobjedivo Sunce”.

Neka druga svjedočanstva kažu da je

Konstantin, neposredno

prije svog priviđenja, iniciran u kult Sol Invictus. Nakon pobjede kod

Milvijskog mosta Rimski je senat podigao slavoluk pobjede u Koloseumu,

a natpis na slavoluku kaže da je Konstantinovu pobjedu donio

“poticaj Božanstva”. Međutim, božanstvo o kojemu je riječ nije bio

Isus, već Sol Invictus, poganski bog sunca.

Različito od onog što kaže predaja, Konstantin nije proglasio kršćanstvo

državnom religijom Rimskog carstva, već je to bilo, zapravo,

pogansko obožavanje sunca, Konstantin je cijelog života bio njen prvosvećenik.

Njegova je vladavina bila nazvana “carevanje sunca”, a

Sol Invictus se nalazio posvuda, čak i na carskim zastavama i novcu.

Predodžba Konstantina kao vatrenog pristaše i obraćenika na kršćanstvo

nesumnjivo je pogrešna. On je kršten tek 337. po Kr. na

smrtnoj postelji, kad je očito bio previše iscrpljen i lišen volje da bi

se tome suprotstavio. Ne može se reći ni da je on prvi upotrijebio Kristov

monogram, jer je natpis s takvim monogramom nađen na nekom

grobu u Pompejima iz vremena koje je Konstantinu prethodilo dvjesto

i pedest godina.

Kult Sol Invictus bio je sirijskog podrijetla, a uveli su ga rimski

carevi sto godina prije Konstantina. Iako je u tom kultu bilo elemenata

obožavanja Baala i Astarte, on je u svojoj osnovi bio monoteističan.

Bog sunca bio je zbir odlika svih drugih bogova i na taj je način

svladao sve svoje moguće suparnike. Taj je kult također bio dobro

usklađen s kultom Mitre, koji je bio važan u Rimu i u cijelom Carstvu

tog vremena, a i u tom kultu bilo je uključeno obožavanje sunca.

Kult Sol Invictus odlično je odgovarao Konstantinu. Konstantinov

prvi cilj, kojim je bio opsjednut, bilo je uspostavljanje političkog,

vjerskog i teritorijalnog jedinstva. Taj kult, koji je u sebi obuhvaćao

sve ostale, je kao državna religija sasvim jasno pomagao ostvarenju

njegovih ciljeva. Međutim, upravo je za vladavine toga kulta kršćanstvo

učvrstilo svoj položaj.

Kršćansko pravovjerje imalo je mnogo sličnosti s kultom Sol Invictus

i zato se moglo nesmetano razvijati u njegovoj sjeni. Kult Sol

Invictus, koji je u svojoj osnovi bio jednobožački, utro je put monoteističkom

kršćanstvu. Kult Sol Invictus pokazao se pogodnim u još

jednom slučaju, čime je širenje kršćanstva znatno olakšano. Konstantin

je 321. po Kr. donio proglas kojime je naredio da sudovi budu

zatvoreni “na dan štovanja Sunca” i odredio da to bude dan odmora.

Do tada je kršćanstvo smatralo židovski sabbath (subotu) svetim, a

tada je, u skladu s Konstantinovim proglasom, svetim danom proglasilo

nedjelju. To je dovelo do suglasja s postojećim vlastima, ali

je također još više udaljilo kršćanstvo od židovskih korijena. Sve do

četvrtog stoljeća Isusov rođendan slavio se 6. siječnja. Kult Sol Invictus

slavio je kao najvažniji dan u godini 25. prosinca. Bila je to svečanost

rođenja sunca, Natalis Invictus, kada dani u godini postaju sve

duži. Odabiranjem toga dana, kršćanstvo se također uskladilo s tadašnjim

vlastima i važećom državnom vjerom.

Kult Sunca vrlo je tijesno povezan s kultom Mitre i njih se često

pogreškom zamjenjuje. Oba kulta su naglašavala važnost sunca,

oba su smatrala nedjelju svetim danom, i slavila svoju najveću svečanost

25. prosinca. Tako je kršćanstvo steklo dodirne točke i s kultom

Mitre, koji je, između ostalog, isticao besmrtnost duše, posljednji sud

i uskrsnuće mrtvih.

U naporu da postigne jedinstvo, Konstantin je namjerno odlučio

ne naglašavati razlike između kršćanstva i kultova Mitre i Sunca i

nije obraćao pozornost na njihove proturječnosti. Na taj je način prihvatio

božanski status Isusa kao zemaljsko utjelovljenje Nepobjedivog

Sunca. Tako je u isto vrijeme Konstantin mogao graditi kršćanske

crkve i postavljati kipove božice majke Cibele, kao i samog boga Sunca,

koji mu je izrazito nalikovao.

Svi ti eklektički i ekumenski potezi vodili su ka jedinstvu, vjeru

je Konstantin smatrao političkim pitanjem, i dopuštao je postojanje

svake vjere koja je vodila u tom smjeru.

Konstantin je, dakle, usprkos tome što nije bio dobar kršćanin, u

ime jedinstva učvrstio položaj kršćanskog pravovjerja. Godine 325.

on je okupio Crkveni sabor u Niceji i tom je prilikom utvrđeno vrijeme

slavljenja Uskrsa. Određena su pravila koja su određivala vlast

biskupa i na taj je način započelo koncentriranje vlasti u rukama

Crkve. Najvažnija odluka, koja je donesena na crkvenom saboru u

Niceji, a do koje je došlo glasovanjem, jest, da se Isus smatra Bogom,

a ne smrtnim prorokom. Na ovomu mjestu ponovo moramo naglasiti

daje Konstantin sve to postigao u težnji kajedinstvu i učinkovitosti,

a ne radi vlastitih pobožnih razloga. Isusa se kao Boga lakše moglo

združiti s Nepobjedivim Suncem, a smrtnom proroku bi to bilo mnogo

teže uskladiti. Kršćansko pravovjerje krenulo je u politički poželjno

stapanje s državnom religijom, a Konstantin je u tome pružio svu potrebnu

potporu.

Godinu dana nakon crkvenog sabora u Niceji, Konstantin je odobrio

oduzimanje i uništavanje svih djela koja su se protivila pravovjernom

kršćanskom učenju, među kojima su bila djela poganskih

pisaca, koja su govorila o Isusu, kao i djela “heretičkih” kršćana. Njegovom

zaslugom je određen iznos koji se imao isplaćivati Crkvi i

smjestio rimskog biskupa u Lateransku palaču. Godine 331. Konstantin

je naručio i platio izradu novih prijepisa Biblije, a to je bio

jedan od ključnih trenutaka u čitavoj povijesti kršćanstva. Kršćanskom

pravovjerju, “sljedbenicima poruke”, pružila se izvanredna prilika.

Dvadeset i pet godina prije, 303. po Kr., poganski car Dikloecijan

odlučio je uništiti sve dostupne kršćanske spise. Zahvaljujući toj

odluci gotovo svi kršćanski spisi, osobito oni koji su se nalazili u

Rimu, nestali su, pa su uz pomoć Konstantina čuvari pravovjerja dobili

priliku iznova pregledati, srediti i napisati nove verzije crkvenih

spisa, na način koji su smatrali najprikladnijim svojim načelima.

Vjerojatno je upravo tada nastala većina izmjena u Novom zavjetu,

čime je Isus stekao sasvim uzvišeni položaj, koji uživa i danas. Važnost

Konstantinove narudžbe ne smije se podcjenjivati, jer od pet

tisuća danas postojećih ranih rukopisa Novog zavjeta nijedan nije

nastao prije četvrtog stoljeća. Novi zavjet kakvim ga danas poznajemo

u osnovi je djelo urednika i pisaca iz četvrtog stoljeća, koji su

bili čuvari pravovjerja, “sljedbenici poruke” s vlastitim interesima

koje su morali obraniti.

Zeloti

Nakon Konstantina je slijed događanja u svezi s kršćanskim pravovjerjem

vrlo dobro poznat i prati ga mnoštvo spisa. Kršćansko pravovjerje

je, dakako, konačno pobijedilo, no usprkos tome što su se

“sljedbenici poruke” nametnuli kao vodeći i zavladali civilizacijom

Zapada, ta “poruka” ni dalje nije bila lišena prijetnji. Bez obzira što

je bila u progonstvu, Isusova kraljevska obitelj je svojim postojanjem

i mogućim težnjama i dalje ugrožavala kršćansko pravovjerje.

Pravovjerje Rimske crkve utemeljeno je na knjigama Novog zavjeta,

koje su tek izbor ranokršćanskih spisa, izbor koji je nastao u

četvrtom stoljeću. Postoji cijeli niz djela koja su starija od Novog

zavjeta kakvog danas poznajemo, a neka od tih djela bitno drugačije,

sasvim kontroverzno, prikazuju ta prihvaćena svjedočanstva.

Postoje, naprimjer, razne knjige koje su bile isključene iz Biblije,

koje čine zbir tekstova danas poznati pod imenom apokrifi. Opće je

poznato da su neka djela iz tog zbira nastala u šestom stoljeću, no

neka od njih bila su poznata još u drugom stoljeću i moguće ih je

smatrati vjerodostojnima koliko i sama biblijska evanđelja.

Jedno od takvih djela je Evanđelje po Petru, čiji je primjerak nađen

u gornjem dijelu toka Nila 1886. godine, no antiohijski ga biskup

spominje još davne 180. g. Po tom “apokrifnom” evanđelju, Josip

iz Arimatejeje bio blizak prijatelj Poncija Pilata, a to, ako je istina, ide

u prilog tezi o lažnom razapinjanju. U Evanđelju po Petru kaže se i da

se grob u koji je Isus položen nalazio na mjestu koje se zvalo “Josipov

vrt”, a posljednje Isusove riječi na križu, kako se navodi, posebno

iznenađuju: “Snago moja, snago moja, zašto si me napustila?”.

Drugo apokrifno djelo, koje je zanimljivo, Evanđelje djetinjstva

Isusa Krista, nastalo je najkasnije u drugom stoljeću, a možda i prije.

U toj knjizi Isus je prikazan kao iznimno nadareno, ali naglašeno

ljudsko biće. Prikazan je možda i odviše ljudski, kao žestok, neposlušan,

hirovit i vrlo neodgovoran pri korištenju svoje darovitosti. U

jednoj prilici, naprimjer, on udarcem usmrti drugo dijete koje ga je

naljutilo, a slična sudbinu doživi ijedan strog učitelj. Ti doživljaji

su, dakako, neistiniti, ali pokazuju na koji način su morali prikazivati

Isusa da bi dosegnuo božanski status među svojim sljedbenicima.

Postoji još jedan neobičan i možda važan dio u Evanđelju djetinjstva

u kojem se kaže kako je prilikom Isusova obrezivanja neka

starica uzela obrezanu kožicu i sačuvala je u posudi od alabastra

koja se koristila za nardovu pomast. Na drugome mjestu nalazimo:

“Ovo je posuda od alabastra koju je grješnica Marija donijela i izlila

miris na glavu i noge Gospodina našeg Isusa Krista”. I ovdje, dakle,

kao i u prihvaćenim evanđeljima nailazimo na pomazanje koje

je, iako to na prvi pogled tako ne izgleda, dio nekog važnog obreda.

U ovom slučaju je jasno daje pomazanje bilo planirano i priređeno

puno prije. Cijelo zbivanje ukazuje na neku nejasnu, ali očitu vezu

između Marije Magdalene i Isusove obitelji, vezu koja je postojala

prije nego što je Isus, u tridesetoj godini započeo svoju misiju. Po

svoj prilici stoji pretpostavka da Isusovi roditelji ne bi povjerili obrezanu

kožicu svog sina bilo kojoj starici. Ta je starica morala biti

neka važna osoba i/ili osoba u bliskoj vezi s Isusovim roditeljima.

To što se taj bizarni komad tijela, ili posuda u kojoj je bio čuvan, kasnije

našla kod Marije Magdalene svjedoči o nekoj njezinoj vezi sa

staricom. Na ovome smo mjestu opet, čini se, naišli na nejasan trag

nečega što je bilo mnogo važnije nego što se danas misli.

Neki dijelovi u knjigama apokrifa, kao što su oni doživljaji iz djetinjstva,

zacijelo su bili neugodni kasnijem pravovjerju, a i danas bi

se činili takvima mnogim kršćanima. Ipak, ne smijemo zaboraviti

da su apokrifne knjige, kao i prihvaćene dijelove Novog zavjeta sastavili

“sljedbenici poruke”, u namjeri da Isusa učine božanstvom, tako

da se ne može očekivati da je sadržaj apokrifnih knjiga na bilo koji

način mogao ugroziti “poruku”, primjerice spomenom Isusove političke

djelatnosti, kao i njegovih dinastičkih težnji. Svjedočanstva o

tim pitanjima morali smo potražiti na drugim mjestima.

U Svetoj zemlji Isusova vremena postojalo je zbunjujuće mnogo

židovskih stranaka, struja i sljedba. Evanđelja spominju samo farizeje

i saduceje i prikazuju ih kao neprijatelje. Ipak, uloga neprijatelja

odgovarala je samo saducejima koji su doista surađivali s rimskim

vlastima, dok su farizeji cijelo vrijeme pružali jak otpor Rimljanima,

a Isusova je djelatnost, iako nije bio farizej, u srži bila sukladna tradiciji

farizeja.

Kako bi učinili evanđelja što privlačnijima rimskoj publici, pisci

su bili prisiljeni Rimljane osloboditi krivnje i ocrniti Židove. Tu

negdje leži razlog pogrešnog prikazivanja farizeja koje su izjednačili

s onima koji su doista bili krivi, saducejima. Ipak, postavlja se

pitanje zašto se nigdje u evanđeljima ne spominju zeloti, ratoborni

nacionalni borci za slobodu, željni prevrata, koje bi rimska publika

sa zadovoljstvom prihvatila kao krivce? Čini se da za to ne postoji

objašnjenje, osim ako Isus nije bio s njima u toliko bliskoj vezi da

se samim njihovim spomenom to ne bi moglo zanijekati. Profesor

Brandon tvrdi da “Šutnja evanđelja o zelotima… ukazuje na vezu

Isusa s tim domoljubima, koju evanđelisti nisu željeli otkriti”.

Bez obzira na narav Isusove veze sa zelotima, čini se da nema

sumnje da je on bio razapet kao jedan od njih. Dvojica ljudi koji su

razapeti zajedno s njim jasno su opisani kao lestai – kako su ih zvali

Rimljani. On vjerojatno nije bio zelot, iako u evanđeljima ponekad

pokazuje agresivnu borbenost, koja podsjeća na njih. Na jednome

poznatome mjestu on kaže: “Nisam došao donijeti mir, nego mač”.

U Evanđelju po Luki, (22,36) Isus kaže svojim sljedbenicima koji

nemaju mača, da ga kupe, a nakon pashalne večere (22,38) sam

provjeri jesu li naoružani i kad vidi da jesu, to odobri. U Četvrtom

evanđelju Šimun Petar zapravo nosi mač u trenutku kad uhite Isusa.

Veoma je teško uskladiti ove slike s uobičajenom predodžbom Isusa

kao blagog i miroljubivog Spasitelja. Je li moguće da je takav Spasitelj

mogao dopustiti jednom od svojih najdražih učenika, onome na

kojemu je temeljio svoju Crkvu, da nosi oružje?

Ako Isus nije bio zelot, evanđelja ipak uspostavljaju neku vezu s

tom ratobornom skupinom. Vidjeli smo da postoje jasne veze Barabe

i Isusa, a Barabu su također nazvali lestai. Jakov, Ivan i Šimun Petar

svojim imenima također podsjećaju na zelote i navode na pomisao

da su i oni bili pripadnici tog pokreta. Neki današnji stručnjaci tvrde

da je ime Juda Iškariotski izvedeno iz “Juda Sikarijac”, a zelote su

također nazivali i “sikarijci” što je značilo isto što i lestai. Štoviše,

sikarijci su, čini se, bili najbolji iz redova zelota, najbolji ubojice od

zanata. U Evanđelju po Marku na grčkom jeziku, Šimun se zove

Kananaios – a to je grčka transliteracija aramejske riječi koja je

označavala zelota. U engleskom prijevodu Biblije za kralja Jamesa,

grčka riječ je pogrešno prevedena i Šimun se pojavljuje kao “Simon

the Canaanite”. Evanđelje po Luki ne ostavlja prostora za sumnju. Šimun

je jasno označen kao zelot, a čak i u “Bibliji kralja Jamesa”

Šimuna predstavljaju kao “Simon Zelotes”. Iz toga dakle prilično jasno

slijedi daje među Isusovim sljedbenicima bio barem jedan zelot.

Osim što u evanđeljima nema zelota, prilično je upadljivo i odsustvo

esena. U Svetoj Zemlji Isusova vremena eseni su po važnosti

sljedba bili jednaki farizejima i saducejima, i stoga je nepojmljivo

da Isus nije bio s njima u dodiru. Ipak, po načinu na koji je prikazan

Ivan Krstitelj, čini se da je on bio esen. Izostavljanje esena je očito bilo

vođeno istim razlozima kao i u slučaju zelota. Isusove veze s esenima

su vjerojatno bile odviše bliske i odviše poznate da bi ih se moglo

prešutjeti. Stoga je valjalo esene potpuno izostaviti.

Povjesničari i ljetopisci toga vremena pisali su da su eseni imali

svoje zajednice širom Svete Zemlje, a vjerojatno i izvan njezinih

granica. Pojavili su se oko 150. godine pr. Kr., a Stari zavjet nisu shvaćali

kao doslovnu povijesnu istinu, nego više kao alegoriju. Odbacivali

su konvencionalno židovstvo u ime gnostičkog dualizma, pri

čemu su obožavali Sunce i oslanjali se na pitagorejska učenja. Bavili

su se iscjeljivanjem i bili su cijenjeni zbog svoje vještine liječenja.

Bili su strogi isposnici, pa su ih lako prepoznavali po njihovim jednostavnim

bijelim haljama.

Većina današnjih stručnjaka za to područje je uvjerena da su čuveni

Svici s Mrtvog mora, nađeni u Kumranu, u svojoj biti esenske naravi.

Nema sumnje da su učenja isposničke sljedbe, koja je prebivala

u Kumranu u mnogo čemu bila podudarna s učenjima esena, jer Svici

s Mrtvom mora pokazuju također dualističku teologiju i pridaju veliku

važnost dolasku Mesije, “pomazanika”, podrijetla od Davidove

loze. Ti svici se oslanjaju na osobit kalendar, po kojemu se pashalno

bogoslužje slavilo u srijedu, a ne u petak, što se slaže s podacima iz

Četvrtog evanđelja. Ti se svici slažu s mnoštvom pogleda, od riječi do

riječi, s nekim Isusovim učenjima, kao da je Isus znao za kumransku

zajednicu i daje, barem jednim dijelom, svoje učenje uskladio s njihovim.

Jedan današnji stručnjak tvrdi da Svici s Mrtvog mora “samo

podržavaju uvjerenje da su mnoga zbivanja iz Novog zavjeta samo

projekcija onoga što se očekivalo od Mesije i kao takva uvrštena u

Isusov životopis”.

Bez obzira jesu li pripadnici kumranske sljedbe bili eseni ili ne,

čini se prilično jasno da je Isus, čak i ako nije formalno prošao takvu

naobrazbu, dobro poznavao esensku misao. Mnoga njegova učenja

podsjećaju na esene, a na njih podsjeća i njegova vještina iscjeljivanja.

Međutim, pažljivim uvidom u evanđelja otkriva se da su eseni

možda imali i važniju ulogu u Isusovu životu.

Esene je bilo lako prepoznati po njihovoj bijeloj odjeći, koja je,

ako zaboravimo slikarske i filmske prizore, u to vrijeme bila puno

rjeđa nego što se misli. U izostavljenom, “tajnom” Evanđelju po

Marku, bijela platnena halja ima važnu obrednu ulogu, a ta halja se

javlja čak i poslije, u prihvaćenoj verziji. Ako je Isus vodio inicijacije

u školi misterija u Betaniji ili negdje drugdje, halja od bijelog platna

nam govori da su te inicijacije mogle biti esenske naravi. Motiv bijele

platnene halje pojavljuje se i u svim evanđeljima Novoga zavjeta.

Nakon razapinjanja, Isusovo tijelo “čudom” nestaje iz groba u kojemu

se nalazila još barem jedna osoba odjevena u bijelo. U Evanđelju po

Mateju (28,3), to je anđeo kojemu “odijelo bijaše bijelo kao snijeg”.

Po Marku (16,5), oni koji uđoše u grob “opaziše mladića u bijeloj

dugoj haljini. Luka (24,4) kaže da su ženama koje su došle na grob

pristupila “dva čovjeka u blistavu odijelu”. U dva prikaza ovog događaja

osobe iz groba nemaju nadnaravni status. Pretpostavlja se da

su to bili smrtni ljudi, koji su bili, po svoj prilici, učenicima nepoznati,

a možemo pretpostaviti da su to bili eseni, osobito ako se prisjetimo

njihove iscjeliteljske vještine. Ako je Isus bio još uvijek živ, kad su

ga skinuli s križa, ti iscjelitelji su svakako bili neophodni. Ako je,

pak, bio mrtav, njihova nazočnost značila je vjerojatno tek “posljednju

nadu”, jer u to vrijeme u Svetoj Zemlji nije bilo cjenjenijih iscjelitelja

od esena.

Po našem scenariju, nekoliko Isusovih sljedbenika je u dosluhu s

Pilatom organiziralo lažno razapinjanje na privatnom posjedu. Jo

su mogli biti prvenstveno “sljedbenici loze”, najuža obitelj, plemići

ili pripadnici najodanijeg kruga. Te osobe su također mogle biti eseni

ili su mogli biti s njima u vezi. Mišljenja smo da “sljedbenicima poruke”,

unutar redova Isusove sljedbe, a čiji je najistaknutiji predstavnik

bio Šimun Petar, to lukavstvo nije bilo otkriveno.

Nakon što su Isusa prenijeli u grob Josipa iz Arimateje, njegovo

zdravstveno stanje moralo je tražiti liječniku njegu i zato je tamo

morao biti esenski iscjelitelj. Poslije, nakon što je otkriveno daje grob

prazan, također je na tome mjestu morao biti nazočan netko tko nije

bio poznat “sljedbenicima poruke”. Njegov je zadatak bio da ih uvjeri

u cijelu priču, kako bi postali posrednici između Isusa i ostalih sljedbenika,

ali i da se spriječe optužbe za pljačku i oskvrnuće groba na

račun Rimljana, koje su mogle dovesti do opasnih građanskih nemira.

Bez obzira je li ovaj scenarij točan ili ne, činilo nam se prilično

jasnim da je Isus morao biti blisko vezan s esenima, kao i sa zelotima,

iako to na prvi pogled djeluje neobično, zato što se misli da zeloti i

eseni nisu bili ni na koji način združeni. Zeloti su bili skloni nasilju,

u svojoj žestini vrlo borbeni i nisu prezali od umorstva iz potaje, dok

se esene često opisuje kao politički ravnodušne, miroljubive i plemenite

ljude. Stvarne činjenice govore drukčije, jer je među zelotima

bilo puno esena, jer zeloti nisu bili sljedba, nego pokret poput političke

stranke. Zato su uživali potporu ne samo anti-rimskih farizeja, već

i esena, koji su mogli biti jednako vatreni rodoljubi, kao i drugi Židovi

toga vremena.

Veze zelota i esena vrlo su jasne u djelima Josipa ben Matije, koji

nam je ostavio puno podataka o Palestini tog vremena. On je rođen

37. po Kr. kao židovski plemić. Godine 66. imenovanje za starješinu

Galileje, neposredno prije izbijanje pobune i preuzeo je zapovjedništvo

snaga svrstanih za borbu protiv Rimljana. Kao vojni zapovjednik

pokazao se prilično nesposoban i vrlo brzo ga je zarobio rimski car

Vespazijan. Nakon toga je prešao na protivničku stranu, romanizirao

svoje ime u Josip Flavije, postao rimski građanin, od svoje se

žene rastao, i oženio bogatu rimsku nasljednicu. Od rimskog je cara

primio bogate poklone, stan u samoj carskoj palači, i posjed koji je

bio oduzet Zidovima u Svetoj zemlji. Josip Flavije umro je 100. po

Kr. i tada su se počeli pojavljivati opširni ljetopisi koje je napisao u

proteklom vremenu.

U Židovskom ratu Josip je pružio iscrpno izvješće o pobuni koja

se događala između 66. i 74. O tom nesretnom ustanku kasniji povjesničari

naučili su najviše upravo od Josipa Flavija, o pljački Jeruzalema

i razaranju tamošnjeg Hrama. Josipovo djelo jedino bilježi

pad tvrđave Masade, smještene na jugozapadnim obalama Mrtvog

mora, godine 74.

Tvrđava Masada postala je simbolom postojanosti, junaštva i mučeništva

u obrani izgubljenih ciljeva, poput Montsegura tisuću i

dvije stotine godina poslije. Masada je pružala otpor osvajačima

nakon što su organizirane borbe po Palestini već duže vremena bile

ugušene. Položaj tvrđave postao je neodrživ tek 74., kada su nakon

dugotrajnog bombardiranja teškim opsadnim oruđem, Rimljani uspjeli

postaviti most koji im je omogućio da prodru preko zidina. U noći

15. travnja, kada su se pripremali za završni juriš, 960 muškaraca,

žena i djece izvršili su u tvrđavi kolektivno samoubojstvo. Sljedećeg

jutra Rimljani su provalili glavni ulaz, no u unutrašnjosti tvrđave

našli su među vatrom samo mrtva tijela.

Josip je sam pratio rimsku vojsku koja je ušla među ruševine

Masade ujutro 16. travnja. Tvrdio je daje bio svjedokom tog stravičnog

pokolja, ali i da je razgovarao s troje preživjelih, majkom i njeno

dvoje djece koji su se navodno skrili u prolazima ispod tvrđave. Od

njih je saznao što se dogodilo prethodne noći. Po tom svjedočenju,

vojni zapovjednik tvrđave zvao se Elazar – a to je jedan od mogućih

oblika imena Lazar. Čini se da je upravo on svojom uvjerljivom i

karizmatičnom rječitošću naveo branitelje na konačnu strašnu odluku.

Josip u svojem ljetopisu ponavlja te riječi kako ih je čuo od preživjelih.

Povijest nam kaže da su Masadu branili ratoborni zeloti, iako

Josip naizmjence govori o zelotima i sikarijcima. Elazarove riječi,

međutim, nisu pripadale konvencionalnom židovstvu, već su bile

esenske, gnostičke i dualističke naravi:

Još od vremena kad su prvi ljudi počeli razmišljati, riječi naših

predaka i riječi naših bogova, potkrijepljene djelima i duhom naših

pradjedova, učile su nas da je čovjekova nesreća život, a ne smrt.

Smrt našim dušama daruje slobodu i pušta ih da odu svom neokaljanom

domu, gdje neće znati ni za kakav jad. Dok su te duše

sužnjevi smrtnog tijela i dok dijele njegove patnje, istinski one su

mrtve. Spajanje božanskog i smrtnog sasvim je neprilično. Duša

može učiniti mnogo toga i dok je zatvorena u tijelu: pretvara tijelo

u vlastito čulno oruđe, neprimjetno ga pokreće i potiče da svojim

djelovanjem stigne što dalje od domašaja smrtne prirode. Kada se

duša, oslobođena tereta što je vuče dolje, vrati na svoje mjesto, tek

tada istinski sudjeluje u blaženoj moći i nesputanoj sili, ostajući pri

tome nevidljiva ljudskom oku, poput samog Boga. Nju se ne može

vidjeti ni dok je u tijelu, jer ona ulazi i izlazi nezamijećena, a

svojom neuništivom prirodom u tijelu izaziva promjene. Što duša

dotakne, to živi i cvjeta, a što napusti, to vene i umire: takvo je

obilje besmrtnosti koje ona ima.

Na drugome mjestu nalazimo sljedeće:

To su ljudi istinske hrabrosti, koji život vide kao neku vrstu usluge

što je moramo pružiti prirodi. Kroz život prolaze nerado, želeći

osloboditi svoje duše od svojih tijela. I stoga, usprkos tome što ih

ne muči i ne progoni nevolja, u žudnji za b

besmrtnim životom,

oni kazuju svojim prijateljima da se spremaju na odlazak.

Koliko je nama poznato, do sada se znanstvenici nisu bavili ovim

zapisima, iako iz njih izvire cijeli niz pitanja. Pravovjerno židovstvo,

naprimjer, nikada i nigdje ne govori o “duši”, a pogotovo ne govori

o njenoj besmrtnosti ili neuništivosti. Ideja duše i besmrtnosti strana

je glavnoj struji židovske tradicije i židovske misli. Premoć duha nad

materijom, sjedinjenje s Bogom u smrti i osuda života kao zla su stavovi

koji proizlaze iz mističke tradicije gnoze i dualizma, a u okružju

Masade karakteriziraju esene.

Neke od tih stavova mogli bismo opisati i kao “kršćanske”, u

onom smislu koji se mogao primijeniti na prve Isusove sljedbenike,

na one koji su se poželjeli pridružiti Lazaru u smrti, kako je to prikazano

u Četvrtom evanđelju. Lako je moguće da su među braniteljima

Masade bili i neki sljedbenici Isusove loze, jer su se tijekom

pobune od 66. do 74. brojni kršćani borili protiv Rimljana jednako

žestoko kao i Židovi. Mnogi zeloti su zapravo bili ono što bi se danas

moglo nazvati ranim kršćanima, a vrlo je vjerojatno da su neki od njih

bili u Masadi.

Josip Flavije ne kaže ništa slično tome, iako bi to sigurno kasniji

urednici uklonili iz teksta, da je kojim slučajem bilo napisano. Moglo

se očekivati i da će Josip Flavije, pišući povijest Palestine u prvom

stoljeću, barem spomenuti Isusa. Mnoga kasnije izdanja doista sadrže

takve pripomene, no one govore o Isusu ustanovljenog kršćanskog

pravovjerja, pa ih većina današnjih znanstvenika smatra lažnima,

odnosno pridodanima najranije za Konstantinova doba. U devetnaestom

stoljeću u Rusiji je otkriveno izdanje Josipove knjige, koje se

razlikuje od svih ostalih. Tekst je preveden na staroslavenski jezik,

a potječe otprilike iz 1261. Prepisivač očito nije bio pravovjerni Židov,

jer je zadržao mnoštvo pro-kršćanskih napomena. Isusa je u ovoj verziji

Josip opisao kao obična čovjeka, političkog prevratnika i “kralja

koji nije vladao”. Kaže se, također, i da je kosu nosio razdijeljenu

po sredini glave, poput nazirejaca.

Znanstvenici su ispisali mnogo papira iscrpljujući se raspravama

o mogućoj vjerodostojnosti onoga što je nazvano “Slavenskim Josipom”.

Mi to djelo smatramo uglavnom izvornim prijepisom, koji je

nastao na temelju jednog ili više primjeraka knjige iz onoga što je

preostalo poslije uništenja kršćanskih spisa pod Dioklecijanom, i poslije

promaknulo uredničkoj brizi ponovno uspostavljenog pravovjerja

pod Konstantinom. Više razloga nas je navelo na takav zaključak.

Ako je Slavenski Josip bio falsifikat, čijim bi interesima poslužio?

Opis Isusa kao kralja teško bi bio prihvatljiv židovskoj publici, a prikazivanje

Isusa kao čovjeka ne bi obradovalo kršćanski svijet u trinaestom

stoljeću. Origen, crkveni otac iz ranog trinaestog stoljeća,

ukazuje na jednu verziju Josipa u kojoj se poriče Isusova uloga mesije.

Ta je verzija, koja se nekada mogla smatrati izvornom, vjerodostojnom

i “uzoritom”, lako mogla biti izvor teksta prepisivaču

Slavenskog Josipa.

Gnostički spisi

Nakon pobune koja je trajala od 66. do 74. godine, sljedeći veći ustanak

zbio se između 132. i 135., nakon čega su svi Židovi službeno

prognani, a Jeruzalem je postao rimski grad. Povijest je već prvu

pobunu prikazala nejasno, a tijekom naredna dva stoljeća u Svetoj

zemlji gotovo nije bilo nikakvih novih zapisa. To se razdoblje uvelike

ne razlikuje od Europe za vrijeme takozvanog mračnog Srednjeg

vijeka. Poznato je da su mnogi Židovi ipak ostali u zemlji, iako izvan

Jeruzalema, kao i mnogi kršćani. Postojala je jedna židovska sljedba,

ebioniti, koja je, držeći se stare vjere, štovala Isusa, ali tek kao smrtnog

proroka.

Usprkos tome, istinski duh židovstva i kršćanstva napustio je

Svetu Zemlju, a najveći dio židovskog življa Palestine raspršio se

dijasporom, kao i sedamsto godina prije, kad je Jeruzalem pao u ruke

Babilonaca. Kršćanstvo je, pak, počelo svoje putovanje oko zemljine

kugle, u Malu Aziju, Grčku, Rim, Galiju, Britaniju i Sjevernu Afriku.

Stoga ne iznenađuje da su se zapisi o događajima oko godine 33.

počeli razlikovati širom civiliziranoga svijeta. Usprkos naporima

koje su poduzeli Klement Aleksandrijski, Irenej i njihovi pristaše,

takvi prikazi, koji su proglašeni herezama, posvuda su se pojavljivali

i nailazili na odobravanje. Neke od tih hereza nesumnjivo su nastale

na temelju osnovnih saznanja očevidaca, koji su se predajom sačuvali

među Židovima, kao i u skupinama ebionita, Židova koji su se preobratili

u neki oblik kršćanstva, no neki od tih prikaza temeljili su se

i na legendama, glasinama ili mješavini postojećih vjerovanja, proteklih

iz egipatske i helenističke mističke tradicije. Usprkos različitosti

izvora, te su hereze uzrokovale nespokoj “sljedbenika poruke”

onih koji su pokušavali uspostaviti pravovjerje i tako učvrstiti svoj

položaj.

Podaci o ranim herezama vrlo su oskudni. Ono što danas o njima

znamo potječe prvenstveno od njihovih protivnika, što, dakako, navodi

na izobličenu sliku, poput one koju bismo dobili o francuskom

pokretu otpora iz spisa Gestapoa. Ipak, čini se da su rani heretici doživljavali

Isusa kao pravoga Boga, s malo ili nimalo ljudskih odlika

ili su ga doživljavali kao smrtnoga proroka, koji se u biti nije razlikovao

od Bude ili, pak, Muhameda, koji se pojavio petsto godina

kasnije.

Jedan od najvažnijih ranih heretika bio je Valentin, rođen u Aleksandriji,

koji je drugi dio života proveo u Rimu, od 136. do 165. U

svoje je vrijeme bio vrlo utjecajan, a među njegovim sljedbenicima

bio je i Ptolomej. Tvrdio je kako posjeduje glavna Isusova “tajna

učenja”, i odbijao je prikloniti se autoritetu Rima te tvrdio da osobna

gnoza ima prednost nad svakom izvana nametnutom hijerarhijom.

Lako se može pretpostaviti da su Valentin i njegovi pristaše bili glavna

meta na koju se obrušavao Irenejev bijes.

Još jedna takva meta bio je Marcion, bogati brodovlasnik i biskup,

koji je stigao u Rim 140. i četiri godine poslije bio ekskomuniciran.

Marcion je postavio bitnu razliku između “zakona” i “ljubavi”, vezujući

prvo uz Stari, a drugo uz Novi Zavjet. Neke od tih ideja pojavile

su se tisuću godina poslije u djelima kao što je bio Perlesvaus. Marcion

je bio prvi pisac koji je sastavio kanonski popis biblijskih knjiga,

iz kojeg je, u njegovu slučaju, izostavljen cijeli Stari zavjet. Irenej

je sastavio vlastiti popis kanonskih djela kao neposredan odgovor

upravo Marcionu, i taj je popis poslužio kao osnova Bibliji kakvu

danas poznajemo.

Treći veliki heretik toga vremena bio je možda i najzanimljiviji.

Zvao se Bazilid, a bio je aleksandrijski znanstvenik koji je pisao između

120 i 130. Bazilid je dobro poznavao židovske svete spise,

kršćanska evanđelja, kao i egipatsku i helensku misao. Danas se misli

da je on napisao dvadeset i četiri rasprave o evanđeljima. Po Ireneju

on je zastupao zaista gnjusnu herezu, tvrdio je da je razapinjanje bila

obmana, da Isus nije umro na križu, nego da je njegovo mjesto preuzeo

neki Šimun iz Cirene. Takva neobična tvrdnja pokazala se vrlo

postojana i izdržljiva, jer čak u sedmom stoljeću Kuran iznosi upravo

tu tvrdnju, da je Isusovo mjesto na križu, po predaji, zauzeo Šimun

iz Cirene. Taj isti zaključak podupirao je i svećenik od kojega smo

dobili tajanstveno pismo, u kojemu se spominjao “nepobitni” dokaz

o zamjeni, o čemu je pisano u prvom poglavlju.

Rane hereze najdublje su se ukorijenile u Egiptu, ili još točnije,

u Aleksandriji. U to vrijeme to je bio najprosvjećenije i najrazvijenije

središte tog vremena, drugi po veličini grad u Rimskom carstvu, stjecište

čudesno šarolikog mnoštva vjera, učenja i tradicija. Neposredno

prije nego što su izbile pobune u Judeji, Egipat je bio vrlo pristupačno

utočište židovskih i kršćanskih izbjeglica, od kojih je veliki broj

završio u Aleksandriji. Iz toga razloga možda nije čudno što smo

najuvjerljivije dokaze za našu hipotezu pronašli upravo u Egiptu. Ti

dokazi nalazili se u takozvanim gnostičkim evanđeljima, ili točnije

u zbirci Nag Hammadija.

U prosincu 1945. neki egipatski seljak je u potrazi za mekom i plodnom

zemljom, iskopao crveni zemljani vrč, u okolici mjesta Nag Hammadi,

u Gornjem Egiptu. U tom se vrču nalazilo trinaest kodeksa,

knjiga papirusa ili svitaka, u kožnom ovitku. Ne sluteći važnost otkrića,

seljak i njegova obitelj upotrijebili se neke od svitaka za potpalu.

Ipak, ostatak nalaza našao je put do stručnjaka i jedna od tih knjiga

prokrijumčarena je iz Egipta i dospjela na crnu burzu. Jedan dio tog

kodeksa, koji je kupila Fondacija Carla Gustava Junga, sadrži danas

čuveno Evanđelje po Tomi.

Egipatska vlada je, pak, nacionalizirala ostatak zbirke Nag Hammadi

1952. godine, a međunarodni tim stručnjaka sastao se tek 1961.

u namjeri da umnoži i prevede cjelokupnu gradivo. Prvi svezak fototipskog

izdanja objavljenje 1972., a cijela zbirka svitaka pojavila

se 1977. u engleskom prijevodu.

Svici iz Nag Hammadija su zbirka biblijskih tekstova, po svojoj

prirodi gnostički, a nastali su, kako se čini, krajem četvrtog ili početkom

petog stoljeća, negdje oko 400. godine. Svici su prijepisi, a

izvornici iz kojih je štivo preuzeto potječu iz znatno ranijeg razdoblja.

Neke od tih tekstova, kao naprimjer, Evanđelje po Tomi, Evađelje

istine i Evanđelje po Egipćanima, spominju najraniji crkveni oci,

Klement Aleksandrijski, Irenej i Origen. Današnji znanstvenici utvrdili

su da neki od tekstova, ako ne i većina, potječu najkasnije iz 150.

godine, a jedan od njih možda sadrži gradivo koje je starije čak i od

četiri uvriježena evanđelja Novog zavjeta.

Zbirka Nag Hammadi predstavlja neprocjenjivu riznicu ranokršanskih

spisa čija je vjerodostojnost, u nekim slučajevima, ravna

vjerodostojnosti evanđelja. Štoviše, neki od tih spisa možda su i jedinstveno

istiniti, jer su izmaknuli obradi kasnijeg rimskog pravovjerja.

Drugi razlog u prilog njihove istinitosti jest i da su ti tekstovi bili

napisani za egipatsku, a ne rimsku publiku, te stoga nisu postojali

ranije poznati razlozi preinaka. Lako je moguće i da su se sastavljači

tih tekstova oslanjali na podatke očevidaca, usmene izvještaje Židova,

izbjeglica iz Svete Zemlje, a možda čak i osobnih poznanika ili

prijatelja Isusovih, koji su svoju priču mogli ispričati povijesno vjerodostojnije

od pisaca evanđelja.

Svici iz Nag Hammadija sadrže puno dijelova koji se suprotstavljaju

pravovjerju i “sljedbenicima poruke”, što nas ne mora čuditi. U

jednom kodeksu, koji vremenski nije označen, pod naslovom Druga

rasprava velikog Seta, Isus je prikazan kao i u Bazilidovoj herezi,

kako izbjegava smrt na križu nadahnuto smišljenom zamjenom. U

sljedećem poglavlju Isus govori u prvom licu:

Nisam im podlegao kako su mislili… I nisam umro stvarno, već

prividno, da me ne osramote… Jer moja smrt koju željaše, nastupila

je u smutnji njihovoj i sljepilu, jer prikovaše svog čovjeka za

svoju smrt… Bijaše to netko drugi, njihov otac, koji popi žuč i ocat,

ne bijah to ja. Udariše me trskom, no bijaše to netko drugi, Šimun,

koji je nosio križ na leđima svojim. Bijaše to netko drugi kome

staviše vijenac od trnja… A ja se smijah neznanju njihovu.

Neki drugi dijelovi iz zbirke Nag Hammadi vrlo uvjerljivo i dosljedno

svjedoče o ogorčenoj i dugotrajnoj zavadi Petra i Marije Magdalene,

zavadi koja, kako izgleda, odražava raskol između “sljedbenika poruke”

i sljedbenika loze. Tako u Evanđelju po Mariji nalazimo kako

se Petar obraća Mariji Magdaleni: “Sestro, mi znamo da te Spasitelj

ljubio više od drugih žena. Kaži nam riječi Spasiteljeve koje si upamtila

– one koje znaš, a mi ne znamo”. Na jednom drugome mjestu,

Petar se ozlojeđeno obraća ostalim učenicima: “Je li on doista nasamo

razgovarao s jednom ženom, a nama zatajio? Trebamo li mi sada nju

slušati? Je li on dao njoj prvenstvo pred nama?” Jedan od učenika

ovako odgovara Petru: “Spasitelj je zacijelo poznavaše jako dobro.

I zato je ljubljaše više nego nas.”

U Evanđelju po Filipu razlozi ove zavade, čini se, sasvim su jasni.

Više puta se spominje bračna odaja. “Gospodin je sve činio potajno:

u krštenju, pomazanju, pričešću, izbavljenju, i u bračnoj odaji.”

Iako se isprva čini da je bračna odaja, simbol ili alegorija, Evanđelje

je na sljedećem mjestu još jasnije: “Bile su tri koje su uvijek išle za Gospodinom;

Marija, majka njegova, sestra njezina, i Marija Magdalena

koju su nazivali njegovom družicom.” Jedan znanstvenik misli da

riječ družica (companion) treba prevesti kao supruga, što se može

prihvatiti, jer je Evanđelje po Filipu kasnije još jasnije:

Družica Spasiteljeva je Marija Magdalena. No Krist je nju ljubio

više nego druge učenike i znao je često cjelivati u usta. Druge je učenike

to vrijeđalo, pa izražavaše negodovanje. Rekoše mu: Zašto

ljubiš nju više od svih nas? A odgovarajući Spasitelj im reče: Zašto

ne ljubim vas kao nju?

Evanđelje po Filipu taj predmet još dalje razvija: “Ne plašite se tijela,

niti ga ljubite. Ako vas zaplaši, postat će vašim gospodarom, a ako ga

zavolite, progutat će vas i bit ćete oduzeti.” Na jednom drugome

mjestu kaže se puno jednostavnije: “Velika je tajna braka! Jer bez njega

svijet ne bi postojao. O čovjeku zavisi postojanje svijeta, a o braku

postojanje čovjekovo.” Pred sam kraj Evanđelja po Filipu nalazi

se sljedeća tvrdnja: “Postoji Sin čovječji i postoji sin Sina čovječjeg.

Gospodin je Sin čovječji, a sin Sina čovječjeg je onaj koji bješe stvoren

kroz Sina čovječjeg”.

Comments are closed.