Meditacija – Nisargatatta Maharaj

sri nisargadatta maharaj izvan prostora i vremena

.

Svi učitelji preporučuju meditaciju. Što je svrha meditacije?

Maharaj: Mi poznajemo vanjski svijet podražaja i djelovanja, ali veoma malo znamo o svojemu unutarnjem svijetu misli i osjećaja. Osnovna je svrha meditacije osvijestiti svoj unutarnji život, učiniti ga bliskim. Krajnja je pak svrha meditacije dosegnuti izvor života i svijesti. Prakticiranje meditacije duboko pak utječe na naš karakter. Mi smo robovi onoga što ne poznajemo, a vladari onoga što poznajemo. Kad god u sebi otkrijemo neku manu ili slabost, kad god razumijemo njezine uzroke i načine djelovanja, nadvladavamo je već samom spoznajom. Nesvjesni se sadržaji gube kad se dovedu u svjesni um. Gubljenje nesvjesnih saržaja oslobađa energiju. Um se počinje osjećati sposobnim i postaje miran.

Pitanje: Kakva je korist od mirnoga uma?

Maharaj: Kad je um miran možemo spoznati svoje «ja» kao čisti svjedok.
Povlačimo se od iskustva i onoga kojiga doživljava te se odmičemo u stranu koja je između i izvan dosega obojeg. Osobnost zasnovana na samopoistovjećivanju, predodžba da smo netko ili nešto, «ja sam ovo» ili «ja sam ono» i dalje postoji, ali samo kao dio objektivnog svijeta. Njezino poistovjećivanje sa svjedokom naglo se prekida.

Pitanje: Koliko razumijem, živim na mnogo razina, a život na svakoj od njih zahtijeva određenu količinu energije. Vrhovno sebstvo po samoj svojoj prirodi uživa u svemu, a njegove energije teku posvuda naokolo. Nije li svrha meditacije zadržati te energije na višim razinama, odnosno vraćati ih i podizati kako bi više razine mogle napredovati?

Maharaj: Nisu toliko važne razine koliko svojstvo uravnoteženosti. Meditacija je uravnotežena aktivnost (sattvika) kojom se u potpunosti nastoje ukloniti svojstvo nepokretnosti (tamas) i pokretačka snaga(rađas). Čista uravnoteženost (sattva) savršena je sloboda od lijenosti i nemira.

Pitanje: Kako ojačati i pročistiti vrlinu uravnoteženosti?

Maharaj: Vrlina uravnoteženosti uvijek je snažna i čista. Ona je poput sunca. Može se činiti da je zatamnjena oblacima i prašinom, ali samo iz gledišta promatrača. Tiče se uzroka zamračenja, a ne sunca.

Piatnje: Kakvu vrijednost ima vrlina uravnoteženosti?

Maharaj: Kakvu vrijednost imaju istina, dobrota, sklad i ljepota? Oni su sami sebi cilj, a očituju se spontano i bez napora kad sve ostavimo na miru, kad se ne miješamo u događaje, kad ih ne izbjegavamo i ne priželjkujemo, kad ih ne pretvaramo u pojmove, već ih samo doživljavamo u punoj svijesti. Takva je svijest sama po sebi uravnotežena. Ona ne iskorištava događaje i ljude, već ih ispunjava.

Pitanje: Budući da ne mogu usavršiti vrlinu uravnoteženosti, znači li to da se trebam posvetiti isključivo osobinama tromosti (tamas) i nemira (rađas)? Kako da se nosim s njima?

Maharaj: Promatraj kako djeluju u tebi i na tebe. Budi svjestan dok djeluju, promatraj kako se izražavaju u tvojim mislima, riječima i djelima. Na taj će način njihova moć nad tobom postupno slabiti, a počet će se pojavljivati čisto svjetlo uravnoteženosti. To nije ni naporan ni dugotrajan proces. Ozbiljnost je jedini preduvjet uspjeha.

.