ISTINA O RAKU – 5. epizoda

rak kemoterapija lijek

.
Rekli su vam da cjepiva ne uzrokuju rak, da je potpuno sigurno da doktori sve veći broj cjepiva ubrizgavaju u vaše bebe i djecu? Da je genetika krivac za pandemiju raka?

.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg
medija i bez obzira na granice.