NECIVILIZIRANI vs CIVILIZIRANI čovjek

primitivni civilizirani

Civilizirani čovjek se odbija prilagoditi okolini, umjesto toga on prilagođava okolinu sebi. Što je više prilagođava sebi kako bi si učinio život lakšim, to ga je učinio kompliciranijim.

Djeca civiliziranoga čovjeka osuđena su na 8 do 15 pa i više godina školovanja samo kako bi naučila opstati u ovom složenom i umjetnom prebivalištu. I tako civilizirani čovjek koji se odbija prilagoditi okolini, sada uviđa kako se mora prilagođavati i prilagođavati i prilagođavati svakog dana i svakog sata okolini koju je sam stvorio…

Koliko smo stvarno zastranili pogledajte u ovom kratkom videu.