Univerzalna Svijest

I tako se konačno znanstvenici oslobađaju svojih okova, samo-narinutih dogmi o tomu kako totalitet realiteta mora biti objektivan i deterministički, te kako Bog nije dio igre. Znanost počinje otkrivati postojanje univerzalne svijesti, prisutne svugdje i u svemu.

Ako prihvatimo tu činjenicu, možemo konačno stopiti znanost s Istočnom ezoteričkom mudrošću i prezentirati veličanstvenu novu viziju na srebrnom tanjuru; novu globalnu svijesnost rođenu na ovoj planeti u jedinstvenoj epohi ljudske povijesti:

Naša pojedinačna svijest nije odvojena od univerzalne svijest, od Boga. Nismo i nikada nismo bili odvojeni od Boga. Ego je jednostavno krivo vjerovanje u pojedinačno sebstvo. Kao što nema dualitet materijalnog i nematerijalnog svijeta, nema ni dualiteta između pojedinačne svijesti čovjeka i univerzalne svijesti Boga. Stoga smo uzvišene (Božje) kreature. Vjerujem kako je to upravo ono, što je povijesni Isus iz Nazareta, probuđen u Kristovoj svijesti, poučavao čovječanstvo. Međutim čovječanstvo ga nije uspjelo shvatiti. U njegovo doba postojala je samo nekolicina, koja je stvarno shvaćala i vjerovala u njegove riječi.

Većina je nas rasla s vjerovanjem kako je samo Bog uzvišen, te kako je čovjek rođen s izvornim grijehom, nasljednom ljagom potomka Adama. Ideja da su Bog i čovjek Jedno smatra se bogohuljenjem u religijama; čovjek se rađa kao griješnik i treba se kajati Bogu cijeli svoj život. Dogme kao te su tijekom epoha bile korištene od religija za uspostavljanje svojih moći i podvrgavanje svojih podanika teološkoj ideologiji. Ona je temeljena strahu; strahu za slučaj, ako nam Bog ne oprosti, njegov bi se bijes mogao obrušiti na nas. Ako živimo griješno, bit ćemo kažnjeni i poslani u Pakao. Katolička Crkva službeno podržava dogmu potrebe krštenja djece kako bi oprali grijehe svojih roditelja, koje su počinili u činu zaćeća! Kristijanstvo također uči da je Krist umro na križu za naše grijehe. Krist je platio dugove (zbog) naših grijeha, pa mi možemo ući u Raj. No promišljajmo racionalno za ime Boga, jer ako nas je  Bog stvorio sa slobodnom voljom, zašto bi nas osuđivao ako djelujemo slobodnom voljom? Kako možemo ikada učiniti nešto protiv Božje volje, ako je bila Božja volja po kojoj čovjek na prvom mjestu treba imati slobodnu volju? Ako bi nam bog sudio zbog djelovanja po slobodnoj volji, zar ne bi Bog tada bio nesavršen? To bi značilo malu pogriješku u dizajnu čovjeka, pa je onda osigurao priručnik, 10 zapovijedi, kao propisivanje svega što smijemo, a što ne smijemo, zakone kojima se moramo pokoravati, kako bi se nadoknadilo Njegovo vlastito nesavršenstvo. Probudimo se, nema nikakvog grijeha, sve što činimo je upravo Božja volja! Nema dualiteta između vaše slobodne volje i Božje volje! Egzoterične religije kreiraju kliše Božjeg bića kao starog čovjeka s bradom, koji želi biti sudac promatranjem griješnog naroda s Neba, kako bi utvrdio svoju moć na Zemlji!

Širom svijeta muslimanski religiozni lideri u zadnjoj dekadi nastoje radikalizirati istu ideju! Plediraju na svoje vjernike neka slijede volju Boga i počnu sveti rat, Jihad, kojim bi prisilili ne-vjernike na ‘jedinu istinitu religiju Islama’. Fundamentalisti osjećaju približavanje kraja Sudnjeg dana i koriste Kuran kao licenciju za ubijanje svih ne-vjernika u ime Boga. Vjernici tih dogmi su gonjeni intenzivnim strahom, strahom kako će i njih Bog kazniti, ako se ne će pokoravati strogim zakonima, koje nameće Islam. Samo doslovnim življenjem Kurana mogu izbjeći Božju kaznu, koja će nas sve skupa ubrzo stići.

Razlog zašto se odgajamo s tim strahom, poticanim religijama, je gubitak svih autentičnih korjena Kristijanstva tijekom prvog ekumenskog koncila u Nicea-i 325. godina nove ere, u Turskoj modernih dana. Tijekom tog prvog ekumenskog koncila Rimske katoličke crkve, crkva je proglasila prvu katoličku dogmu, vjerovanje kako je Isus iz Nazareta bio Božji Krist, Sin Boga. Kako bi utemeljila tu dogmu, Kristijanski su ezoterični korjeni i poganska pozadina morali bit izbrisani. Rimska katolička crkva je selektivno birala svete knjige, koje su kanonski dozvoljene (kanon je lista dozvoljenih biblijskih knjiga). Crkva je tim činom mogla eksplicitno i konačno konstituirati svoju moć. Sve pradavne mudrosti i naslijeđa naše kolektivne Atlantidske povijesti, su bile namjerno uništene pa je Zapadu oteta sva njegova skrivena mudrost. To je drastično promijenilo smisao naše Zapadne duhovne evolucije!

Dan Brown, autor ‘Da Vinci koda’ iznio je cijelu temu  pred pažnju javnosti, tvrdeći kako su mnoge stvari poučavane o Isus krive. Razumljivo je što sada Kristijani širom svijeta sada žestoko diskutiraju i odbacuju tvrdnje Dan Brown-a u knjizi. Međutim, vjeruje se kako i danas Katolička crkva još uvijek čuva mnoge tajne u sefovima Vatikana.

Prva stvar je postojanje indicija, da je prije 325 godine n.e. Kristijanstvo prihvaćalo reinkarnaciju kao dio svoje ideologije, što je međutim odbačeno kao ‘pogansko’ vjerovanje, jer bi potkopavalo moć Crkve. Ako živimo tako mnogo života, zašto onda težiti življenju dobrog i bezgriješnog života u ovom životu? Postoji još uvijek mnogo vremena i izobilje života za življenje prije nego stignemu u nebo, zar ne? Pa stoga, zašto bi se pokoravali pravilima Crkve?

Nakon koncila u Nicea-i, potisnute ezoteričke mudrosti su mogle preživjeti samo u tajnim ekstremno avangardnim Gnostičkim krugovima. Članovi tih krugova su se vraški morali potruditi ne bi li održali učenje unutar kruga. Postojala je smrtna kazna za odavanje tajnog koda. No upravo krepošću ti Gnostičkih krugova i Slobodnih masona očuvana je znanost kao sveta geometrija za buduće generacije. Leonardo Da Vinci je bio član takvog tajnog kruga, Sionskog samostana, te kako smo pokazali u poglalvju 5 ‘Oživljavanje pradavne znanosti’ i on je koristio svetu geometriju u svojoj umjetnosti.

Iako je u Bibliji napisano da je Bog stvorio čovjeka prema svojoj slici, danas je vrlo teško vjerovati u stvarnu istinitost toga, odnosno kako je svatko istinska iskra Božanskog.

No ako si dozvolimo samo za trenutak vjerovati kako nas je Bog stvarno stvorio na svoju sliku? Što ako smo mi njegovi ko-kreatori? Što ako je naša okolišna ‘objektivna realnost’ dokazano samo projekcija naše vlastite svijesti? Može li biti da smo upravo mi, ti koji su stalno kreirali realitet? Onda nas Bog nije uopće napustio, zar ne? Mnogo je ljudi danas izgubilo svoju vjeru jer ne mogu vjerovati, kako u slučaju postojanja Boga, imamo sve te stravične stvari na svijetu. No što smo sami sebi činili tijekom tog puta? Možda smo duhovna bića s materijalnim iskustvom, a ne materijalna bića s duhovnom iskustvom?

Istočna duhovnost bi to nazvala realizacijom buđenja, prosvijetljenja, realizacija kako smo mi jedno s Bogom. Mnogo ljudi tijekom povijesti je postizalo to prosvijetljnje; oni su se budili u Kristovoj svijesti, univerzalnoj svijesti, kao što se to dogodilo Isusu od Nazareta. Problem kojeg je imao Isus u svoje vrijeme, je što ga nitko nije razumio. Kada je rekao ‘Ja i Otac smo jedno’, bio je razapet na križu zbog tih riječi, jer su to licemjeri shvatili kao čisto bogohuljenje.

Danas bi još mnogo ljudi razapinjalo na križ ideju prosvijetljenja kojom su Bog i čovjek jedno, posebno oni koji nastoje podržati ideju Boga kao suca, koji mora kazniti čovjeka zbog njegovih grijeha! Međutim, vjerujem, kako će postojeći razvoj znanosti voditi u smjeru shvaćanja našeg svemira kao Božanskog, a nas kao dijela cjeline! To je bila istinska poruka svih proroka, uključujući Isusa od Nazareta, koji su pokušavali donijeti Prosvijetljenje čovječanstvu. No u našem strahu od Boga, nismo uspjeli prepoznati istinu! Na sreću danas je mnogo lakše nego prije 2000 godina shvatiti same riječi Isusa u potpuno novom kontekstu.

Isus je rekao ‘volite svog brata kao sebe sama’. Ako ne uspijemo voljeti svoju braću kao sebe same, ne uspijevamo niti prepoznati jednost i našu vlastitu Božastvenost. Od svih 6 miijardi ljudi, koji hodaju Zemljom, u stvarnosti je samo Jedan od nas ovdje! Mi smo samo različite perspektive iste univerzalne svijesti!

Izvor: http://sanmarino.bloger.hr

Comments are closed.